Skip to main content

Full text of "Neues Journal für die Botanik"

See other formats


533 HARVARD UNIVERSITY HERBARIUM. 

} y THE GMITT OI^ 

'^"y Q4i-a ^^^^ 
LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM 
HARVARD UNIVERSITY 
Digitized by the Internet Archive 
in 2015 https://archive.org/details/neuesjournalfrdi03schr D.CARL LUBW. WILIDINOW, 
Neues Journal für die Botanik. Herausgegeben 

vom 

, Professor Schräder. Dritter Band. Mit drei Kupfei tafeln iintl dem Bildnisse des 
Professor Willdenow* Erfurt, 
b e i J. Mülle r. 

1809. 
Neues Journal 

für die Botanik. Herausgegeben 

vom 

Professor Schräder. Dritten Bandes erstes und zweites Stück, Mit einer KupfertafeL Er fürt, 

bei K n i c Ii und M ü 1 1 e r, 
T 8 0 9. 1 n h SL l U Seitji 

I. Abhanrllongen. 

I. Nova plaiitarum crenera e classe Liclienum, 
AlgaruiTij Fiingorum. Autore H. F. Link, 

Pi ofessoie Rostocliiensi. Tab. I — i 

Botanische Bemerkungen auf einer Reise 
nach dem südlichen Frankreich, von Hrn. 
T>i\ Rohde — 26 

3. Zusammengestellte Ueb ersieht der drei Ab- 
handlungen über die Geläise der Pflanzen, 
von Herrn Prof. Link. — 6g 

II. Auszüge aus ausländischen und vermifich* 

tf n Schriften. 

1. A iM. F. J. Palisot - Beauvois Flore 
d'Oware et de Benin Livr. 2 — 7. — 90 

2. J. Labillardiere Novae Hollandiae 
Plantarum specimen. Tom. i, 

III. Lire atur, 

I. J. B. de Lamarck et A P. D^candoUe 

Flore Francaice. T. i — 4. — 13g 

3. L B. de Lamarck et A P. Decandolle 
Synopsis plantarum in Flora Gallica de- 
scriptarum — 17a 

3. J L A Loiseleur £) eslong champs 

Flora GalUca, P, i, a. — 174 

4. 4. 1). V "^n>^i'S Catalügue metliodique des pian- 
U'S du jajdiii de Sirasbotirg 

5. J. Baptista Bai bis Flora Taiirinensis 

6. C L. Jungck Observationes botaiiicae in 
Flora m Halensem 

7. G. \^/a]ilenberg Tractatio de scdibus iiia- 
teriiirum inmiediatarum in plantis 

3> C. L. Wredow tabellarische Uebersiclit 
der in Mecklenburg wildwaelisenden plia- 
neropamisclien Pflanzengesclilecliter 
9, C l\ Geis 1er MonograpKia Crotonis 
XO« H* 1- ( ^'^ Ii n e m a n n ) Index botanicus ad 
Persoonii Synopsis Fungorum 

IV. Correspondenz - Nachrichten. 

Auszüge aus Briefen : i) von Herrn Flörlie, 
2) von Herrn Nestler, und 3) von Hrn* 
Persoon V. Vermischte Nachrichten« L Abhandlungen. Nova plantarum genera e classe Lichenum, 
Algarum, Fungorum. Autore H, F# 
Link, Professore Rostochiensi. 

(Tab. 10 Vjum disquisitiones meas de strtictura plan- 
tarum interna continuarem , inprimis in 
plantas istas anomalasV ^Jttae telae cellulosae 
singulari conditione ac vasorum defectu 
distinguuntur, Liclienes sciHcet^ Algas et 
Fungos investigandum putavi. Qua occa- 
sione multas depreh^ndi fructificationls pat** 
tium varias formas, quae nova genera se- 
cundiim Botanices leges constituere mihi 
videntur. Horum quaedam liöc loco Bota- 

N.Journ* d. Eoc. 3. ß. 1. St. A tllCQ^ 
nlces peritoriim jiidicüs proponam; reliqua 
vero aliis opuscuHs reservo, quibus de plan- 
tarum structura interna ratione liabita ordi- 
num naturalium uberius tractare constitui. 

Notum est, piantas hasce anomalas ra- 
dice, foliis et floribus rite distinctis carere. 
Radices enim, quae vocantur, nil sunt nisi 
totius substantiae prolongationes structura 
interna nuUo modo di^crepantes , intra ter- 
ram, iapides, aliaque vegetabilia protrusae. 
Nec minus folia sie dicta a reliqua sub- 
staniia nuilo modo structura, sed dilatatione 
tantum differunt. Flores omnino desunt, 
et genitalia mascula vera nullus vidit« 
Quam ob rem tota vegetabilis compages e 
duabus tantum constat partibus, altera se- 
xnina aut seminum receptacula continente, 
communi nomine sporangium vocanda , al- 
tera sporangium sustinente, corpusque stir- 
pis quodammodo formante, quam nomine 
a Cl. Acliario mutuato, thalhim dixerim. 
Intra sporangium spora latere solet aut glo- 
bulorum forma, dispersa aut intra cellulas 
elongatas ( tkecas) per series distributa aut 
instar massae grumosae in cellulis majori- 
ius (sporadiis ) recondJta^ Paucissimi hi 

artis artis termini mihi sujßiciunt ; maximo enim 
Botanices incommodo horum copiam auxe- 
runt autores, inprimis summa laude alias 
dignus A c Ii a r i u s. 

Pauca habeo e Lichemm classe propo- 
nenda. Structuram internam in opusculo 
meo: ^Grmdlehren der Anatomie und Physio- 
logie der Pflanzen^ Göttingen 1807. p. 20, 
exposui. Contextus aut vesiculosus est, ibi- 
dem t. I. f. 8. propositus, aut fioccosus et 
globulis minutis inspersus f. 10 , floccis,. 
tubulisve interdum septis transversis di^ 
stinctis f. 9. In majoribus hu jus classis 
stirpibus medium e contextu floccoso for- 
matur. Sporangia Lichenum constant e 
Strato thecarum extrorsum versarum, cui 
aliud contextus floccosi aut vesiculosi stra* 
tum subjacet. Thecas ( opus cellulare 
Achar. ) Hedwigius primus vidit et 
in pluribus Parmeliarum Lecidearumque 
ßpeciebus adumbravit. Moneo, non solum 
genera modo dicta et alia ab Acliario in- 
dicata, sed quoque Cetrariam, Corniculariam, 
üsneam, Stereocaulon, Baeomycen, Ope- 
grapham , Gyrophoram et Sphaeropliorum 
hocce gaudere thecarum strato, Frustulum 
A a seg- segmenti verticalis e sporangio Gyvo'phorae 
cylindricaP- fig. i. e sporangio Sphaerophori 
globifevi flg. 2. repraesentant *), unde con- 
slat, nullo m'odo Sporas nudas in medio spo- 
rangü latere, nti volunt autores. Nec mem- 
brana externa tantum sporigera est in Stereo- 
caulo, Sporangia in tota Liclienosarum classe 
thecas habent jiixta positas extrorsum ver- 
sas, exceptis Spilomate et Calicio, in quibus 
nullas vidi , nec non sequentibus. 

Thelotrcma, Sporangia intra thallum 
crustaceum demersa. Sporidia oblonga irre- 
gularia, subangulata, intra contextum floc- 
cosunri tenerrimum sparsa. 

Genus quidem habet Acharius, at 
minus bene distinctum» B er n h a r d i ul^^^' 
(Römers Arckiv für die Botanik. St. 4. p, 10.'*^ 
T. I. f. I.) sporidia primus vidit, et plantant 
ad Sphaerias refert, sporidia vero nimis rer 
gularia sistit. Frustulum segmenti horizon*' 
talis sporangii Thelotreniatis pertusi f. 3. ek!^^ 

hibui. 

Omnes figurae in hac dissertatione secundum ob-j 
jecta per microscopium Hoffmannianum visa pictac 
5unt, et quidem per vicrum objcccivum n. 6« tu- 
bumque ocularium A. hibui. Reliquae species ab Achario re- 
cen sitae vix hu jus loci sunt. Til hymenium 
ad Urceolarias pertinere constat. 

Circinavia, $porangia intra thallum 
crustaceum vesiculosum et granulosum de- 
mersa* Sporidia globosa , pellucida, intra 
contextum floccosum tenerriiiium sparsa. 

HuG pertinet Urteolc^ria Hoffnuvmi ( Li- 
ehen rupicola lioffm ) Frustulum segmenti 
horizontalis e sporangio iig. 4. sistit. IVIagni- 
tudine exiniia sporidiorum saiis superque 
patet, sporidia esse nee Sporas. Massam 
grumosam , ut in praecedente, non vidij 
forte provecta demum apparet aetate. 

Lepidowa, Sporangio thallo subfoliaceo 
vesiculoso adnata. Sporidia globosa, medio 
massa grumosa referta, intra contextum 
floccosum tenerrimum sparsa. 

Praecedenti generi valde affine, at dif- 
fert modo, quo sporangia thallo inseruntur. 
Huc refer Lecideam atrovirmtem gpoijraphi' 
cam Frustulum segmenti horizontalis spo- 
rangii vide f. 5. 

Endocarpon et Verrucäria thecas habent, 
at introrsum versa. Genera optirne adum- 
brata ab He dwigio et Schradero. Spo- 

ran» rangiis carent Variolaria, Lepraria ^ Pulve* 
raria. 

Pulverem Lichenibus inspersum Hed- 
wigius genituram esse masculam putavit, 
At verisimile non est, cum ejasmodi pulvis 
per totam substantiam sparsus reperiatur. 

Algae. Algae majores constant e filis 
seu tubaiis vario modo contextis, quorum 
areae membranis junctae cellulas exhibenfe 
niassa grumosa refertas. Structuram expo- 
sui in Gnmdkhre der Anatomie md Physio» 
logie der Pflanzen, p. 12. Minorum vero 
compages membranacea est, globulis pellu- 
Cidis inspersa. 

F^mis. Sporangia intra tliallum infii- 
niescentem demersa, poro saepe dehiscentia. 
Sporidia elongata, tliecaeformia, apice mass^ai 
grumosa referta. 

Fuci genus a Linnaeo constitutum in 
plura alia esse dirimendum, multi jamjam 
videre autores. Quorum primum ipso Fuci 
nomine distinxerim. Thallus in apicibus 
aut versus apices, rarius in locis ab apicibtfs 
remotis intumescit, Verrucae in parte tu- 
mida exoriuntur , sub quibus sporangium 
latet, Tandem porus in Verruca dehiscere 

solet:; solet, et sporidia filorum insLar prodeanf, 
ac dependent. Sporidia optime conspiciun- 
tur, cum cute ablata, segmentum superficiei 
parallelum feceris. Sunt integra aut septis 
distincta, elongata, subclavata, apice massa 
grumosa referta, interdum paraphysibus ap- 
positis. Sporidia cum paraphysibus e Fueo 
vesicmleso habes f. 6, sine paraphysibus e F. 
cafialicutato £. 7, e F.tamarlscijaiio Tiirn^ f. 8» 
In jF. sitiqiiosö etfastigiato sporidia simiiia sunü 
sporidiis F. vesiculosi, at desunt paraphyses« 

Agarmi. Sp-orangia subglobosa in ra- 
mnlis minutis. Sporidia elongata, tliecae- 
formia, in ambitu sporangii aggregata. 

Sporangia externe posita a ramulis par- 
vis sustentantur. Interior eorum compage^ 
e contextu reticulato celluloso constat mas- 
sam grumosam eontinente fig. 9. a, Hanc 
undique cingunt sporidia elongata , articula- 
ta, Spora minutissima referta et rubre tincta 
colore fig. 9, b. Frustulum segmenti longi- 
tudinalis e sporangio A. rubentis ( Fuci rii* 
benüs ) fig. 9. proposui , sporidia vero seQi> 
sim posita fig. la, ut septa conspiciantur 
transversa. Hujuscfuoque loci sunt affines 
species F. nibentis. 

Sphae- 8 Spkaerococcus, Sporangia subglobosa in 
ramulis minutis. Sporidia in interiore spo- 
rangio congesta, subglobosa, subangulata. 

, Sporangia ut in praecedente genere, quodf 
externam attinet formam. Constant vero 
in ambitu ex opere tubuloso-cellulari, massa 
ut solet grumosa referto. Tunc sequitur 
contextus tenerrimus filanientosus. In me- 
dio aggregala sunt sporidia saepe stipitata, 
plerumque angulata, ruberrima. Segmen- 
tum longitudinale sporangii Sph. carülaginei 
f. II. exhibitum est, cum sporidiis stipitatis 
litt. a. Frustulum segmenti horizontalis e 
sporangio Fuci Teedii Kotlu f. I2. habes, 
cujus vero sporidia litt. a. stipitem nuUum 
aut saltem minuturn habere videntur. 

Cl. Staclihouse nomen huic generi 
dedit, at a praecedente non distinxit. Chon^ 
dri genus ab eodem autore traditum, habet 
sporangia thallo innata, intrinsecus vero 
sporangiis Sphaerococci similia. 

Sunt et alia genera a Fucis Linnaeanis 
distinguenda , e. g. Palmaria, NeiirocarpiiSy 
Codium etc. Cum vero ipsorum sporidia 
non viderim, omisi. Chorda Stackk. me- 
lius Chordaria \ ocmda ( Fitcus Filnm Linn.), 

sin- singularis planta est, Tota superficies massu- 
Iis grumosis ut in Sphaerococcis inspersa est. 
Cum vero f rustulum pauUo presseris, exsiliunt 
stipites fasciculati massulas istas grumosas su- 
stentantes v. f . 13. An semina sunt ubique di- 
stributa? Alias fructificatiönis partes non vidi. 

Fila, e quibus omnium Fucorum et ad- 
finium plantarum thallus contextus est, a 
multis autoribus, qui paucas tantum species 
paucasque tantum thalli partes invesliga' 
runt pro fructificatiönis partibus iiabita sunt. 
Sic in nodis bullatis Fuci vesiculosi et no- 
dosi fila ista exsiccata et separata occurrunt, 
organaque peculiaria mentiuntur. 

Confervae genus Linnaei in plura ge- 
nera dividendum est , Geramli plures spe» 
cies ad Spliaerococcum relegandae. Vau- 
cherius Confervas aquae dulcis optime di- 
stribuit, Oscillatorias vero pessime ad ani- 
malia refert, immemor mo:as riedysari gy* 
rantis , qui cum motu Oscillatoriarum maxi* 
me convenit. Polyspermiim flmnaiikm se» 
cundum ipsius adumbrationem a F. glome* 
rata Nodulariae nomine distinxerim. Ulva 
^^jusdem autoris ab ülvis^ Linnaei Tetras» 
forae nomine quoque separanda videtur* 

OsciU 10 OsciUatoria viridis Mertens, et Mohr. 
(an Vaucheri? ) fila habet nullis septis an- 
nulisve distincta, plerumque helicis in mo- 
dum contorta, saepe quoque sibi invicem 
eodem modo implicata , qiiod in aliis Oscil- 
latoriis non observatur. Quamobrern sin- 
gulari liocce charactere permotus a reliquis 
separavi et Spirogyrae nomine distinxi 

Fungorum contextum in opere supra 
citato p. 14 indicavi» Aut floccosus est, floccis 
seu tubulis non raro septo distinctis, compli- 
catis et compactis, aut vesiculosus e vesiculis 
majoribus aggregatus. Contextui floccoso 
vesiculae aut granula non raro insperguntur, 
ut in Li chenosis fere, Algisque minoribus, 
Thallus in multis deficit, ita ut totus fungus, 
recte monente Persoonio, sporangium ' 
sistat, in multis vero floccosus est, lateque 
per terrae, lignorum et aliorum corpora in- 
terstitia serpit. 

Aniatiita. Sporangium pileiforme, sti- 
pitatum, subtus lamellis strictis inaequalibus, 
una cum stipite involucro (volva) juniore 
aetate inclusum. Thecae lamellis immersae, 
sporam undique efFundentes, 

Genus Genus a Persoonio quidem consii- 
tutum, sed fructificatio ab omriibus autori- 
bus non bene perspecla, Pileas, stipes et 
volva e contextu floccoso componuntur, ve- 
ßiculis quibusdam admixtis, Lamellarum 
structura non nisi sectione fransversali, dif- 
ficilliine quidem ob teneritatem instituenda, 
declaratur/ Ejusmodi segmentum lamellae 
Amanitae bulbQsae fig^ 14, proposui, medic* 
Strato e contextu floccoso intricato formata, 
admixtis vesiculis, stratis vero exterioribus 
e thecis aggregatis juxta positis , spora sat 
niagna repletis. Hymenium quod rocant, 
non est membrana, sed congeries tliecarum 
juxta positarum, Singulas thecas forma sua 
clavata litt, a exhibuü Papillae in marg ine 
lamellarum prominentes, nil nisi thecae sunt, 
quod optime conspicitur, cum pressione se- 
parantur. Simili quoque pressione in hyme- 
nio detracto thecae deteguntur, 

Agarmts. Sporangium pileiforme , sub- 
tus lamellis slrictis inaequalibus, volva nulla» 
contextu floccoso, Thecae lamellis imposi- 
tae, &pora undique efFusa. 

Pileus ae fructificatio plane ut in genere 
praecedente^ Interdum pileus vesiculfs in- 

sper- spersus est, g. in A. campestri^ alliaceo, 
Intertlum cortina spora inspergitur, e. g. in 
^d, hadio, quam male pro polline habuit 
Hedwigius, a spora in thecis contenta, 
nuUo modo diversa, Succus coloratus intra 
contextum floccosmn in lactifluis efFiisus est, 
thecas vero non attingit, quamquam in me- 
dio lamellarum strato floccoso deprehenda- 
lur. Genus Persoonii in plura dividen- 
dum putavi» 

Kussuta, Sporangium pileiforme, sub- 
tus iamellis strictis, aequalibus, contextu ve- 
siculoso. Thecae Iamellis immersae, spora 
undique effusa» 

Non solum ob lamellas aequales, sed 
quoque ob contextum plane vesiculorum 
ßussulas ab Agaricis separavi. Segmentum 
transversale dimidium lamellae Russulce ro* 
saceae fig, 15» delineavi» At natura nullibi 
certos inter genera posuit limites, nam in 
j?. emetica contextus est floccosus, quo cha- 
ractere facillime distinguitur» 

Coprims. Sporangium pileiforme, sub- 
tus Iamellis strictis inaequalibus. Tliecae 
Iamellis immersae, spora in areolas quadra- 
tas efFusa, 

Hajus Hujus loci sunt Agarici copnni Persoonz 
et quaedam Pratellae a reliquis Agaricis no- 
tis sat evidentibus distincti, Spora enim in 
superficie lamellarum in areolas quadratas 
disposita est, uti cernere licet in Segmente 
superficiali Coprini comati fig, In ^tatii 

juniore, areola nondum explicata est litt» a» 
Thecae magnae, sporam regulariter emit- 
tentes in frustulo segmenti tran&versalis pa- 
rum obliqui ejusdem C. comati fig» 17. appa- 
rent, unde, ratione simul habita fig* lö. litt«a. 
satis patet, quamlibet thecam quaternara 
sporarum seriem amplecti et hanc ob cau- 
sam sporam ad quatuor orificii latere excu- 
tere. Ea vero sporarum dispositio, non nisi 
post primam sporarum effusionem animad- 
vertitur, cum enim reliquae sequuntur, ordo 
turl3atur et spora undique effusa apparet* 
Singulares quoque sunt in hoc genere pa* 
pillae maximae in lamellarum superficie, de 
quibus Micheli et Gleditschius dixe- 
runt, nec non partium, dum moriuntur, col« 
liquescentia» 

Thecae in Boletis, Hydnis, Meruliis et 
affinibus conspiciuntur. Frustulum segmenti 
transversalis e lamella Boleti piperati £, i8» 

de- ~ 14 ~ delincavi, e subula Hydni imtmcati 1. 19» Et 
Clavariae thecas parvas superficiei immersas 
gerunt, uti'frustulum segmenti longitudina« 
Iis Clavaviaf palmatae f. 20» docet, ita deli- 
neatum ut apex fungi versus litt, a. positus 
sit. In hoc genere thecae minutae, at in 
Geoglosso jamjam elongatae sunt, v. frustu- 
lum segmenti longitudinalis Geoglossi glabri, 
£ 21 j hoc enim genus cum Spatularia, Leot- 
tia, Helotio, Helvella, Morchella, Peziza 
cohortem constituit naturalem, diversam a 
cohorte Agarici, Boleti, Clavariae etc* 

Tkekphöra^ Sporangium expansum la* 
t€re adnatum, subtus glabrum interdum 
papilHs obsitum» Thecae paginae inferiori 
ipsius sporangii immersae^ 

Genus Thelephorae Pers* in plura dire- 
mi, quorum primum est, cujus characterem 
modo dedi. Pleraeque Thelephorae P e r . 
species hujus loci sunt* Thecas e Th. hirsiita 
£♦ 22. proposui* 

Aurimlaria. Sporangium expansum la- 
tere adnatum, subtus glabrum, plicatum» 
Thecae paginae inferiori ipsius sporangii 
immersae^ 

Genus Genus praecedenti affine, nec nisi plicis 
et contextu gelatinoso diversum, medium 
quasi inter Merulium et Thelephoram» Hn* 
jus loci est Thelephora mesenterica Pers. et 
affinis Speeles e Lusitania. Fructificatio ut 
in praecedente» 

Stereum. Sporangium expansum, sub- 
tus glabriusculum» Thecae (?) paginae in- 
feriori ipsius sporangii semiimmersae , api- 
cibus prominentibus. 

Genus singulare , Iiabitu Thelephorae 
proximum, fructificatione diversum» In pa« 
gina inferiore prominentiae parvae subuli- 
formes conspiciuntur intra sporangii sub- 
stantiam continuatae, massa obscura refer- 
tae, in qua Sporas distinctas videre non po- 
tui. Nec alias thecas detegere potui, Exem- 
plum e Thelephora ferrugifiea Fers. habe$ 
f, 23* Hujus loci sunt Thelephora palMa^ 
ferruginea, rubigmosa, abietina, crispa, quan- 
tum mihi compertum est» 

De Sphaeriarum fructificatione pauca 
addenda sunt, Theculae in plerisque obviae 
oblongae aut fusiformes satis notae, Hae 
vero e thecis elongatis mihi oriri videntur^ 
lö juniore sporangio seu sphaerula Sphite* 
. ■■ riae l6 -~ riäe folymorphae^ e. nil deprehendes nisJ 
floccos gelatinöses, adfusa aqua sese expan- 
dentes. Cum vero adoleverint sporangiola,» 
thecae' sparsae observantur, e parietibuö 
oriundae, aliorum fungorum thecis similli- 
mae, paucis vero sporis refertae et intror- 
sum versae, cfn fig. 24* Tum sporangiolum 
corpusculis fusiformibus repletum est, fig. sy» 
quae vero non sporae sunt, sed, uti accu- 
ratior docet inquisitio apices thecarum so- 
luti, sporis ut plurimum tribus referti, fig* 2 J# 
litt. a. Tandem corpuscula illa ex sporail- 
gioli orificio floccis gelatinosis infixa protru« 
duntur et dependent. Res in plerisque Spliae- 
riae speciebus sie se habere videtur. 

Hysterium thecas habet, uti Sphaeria, 
quorum exemplum praebet fig. 26. ex H. 
Fraxim desumtum. Juniore veroa etate non- 
Hilm deprehendere potui. 

Antennana. Sporangia tomento impo- 
sita e filis moniliformibus contexto , intus 
thecis oblongis repleta« 

Singularis fungus , tomento intricato 
denso nigro corticem Ericae arboreae in Lu- 
sltaniae montosis tegit^ Fila ope microsco- 
pii inspecta, moniliformia apparent, v; fig. 27* 

litt. a. 17 — litt. a. Hinc inde intra tomentum gloLuIi 
nigri deprehenduntur, qui diffracti contex^ 
tum subgelatinosum thecasque, uti Sphaeriae 
solent, ostendunt fig. 27» litt. b. Speciem 
unicam mihi notam Sphaeriam ericopkilam 
dixerim» 

Aster ophova» Sporangium pileiforme, 
stipitatum, subtus lamellosum , lamellis ste- 
rilibus» Spora sexangularis ? tandem in sii- 
perficie pilei superna emissa* 

Est Agariats lycoperdoldes Persoont. 

Amicissimus Ditmar, fungorum observatoc 
jindefessus, singularem huncce fungum pri- 
|mus observavit, mecumque communicavit, 

propria vero dissertatione hoc et sequens 

genus adumbrabit. Genus intermedium in- 

ter Agaricum et Lycoperdon. 

Strongylium^ Sporangium e filis in mem- 
tranam contextis sporam undique inclu- 
l^^nsy radiis e fundo evergentibus, per spo- 
ram transmissis. Spora globos^i in cylindros 
conglobata* 

Est Thrichoderma fuliginoides Pevs. Ge* 
nus observavit, mecumque communicavit 
idem Ditmar. 

N.Journ. d.Bot. 3.B.I. St. B ScU- 18 — Scleroderma, Sporangium globosum , cu- 
te crassa, irregulariter rumpens. Spora filis 
intertexta, minuta, in acervulos globosos 
aggregata. 

Nolui praetermittere verum Scleroder- 
matis characterem in Spora positum, quae 
in Lycoperdone multo major, globosa, non 
in acervulos congregata est. 

Gomospora. Sporangium sessile varie 
rumpens ac delabens» Spora sexangularis 
filis intertextis inspersa delapso sporangio 
elastice s^se expandentibus. 

Huc refer Trichias plerasque sessiles Spo- 
ra sexangulari a Tr. stipitatis satis diversas. 

Thricho derma. Sporangium e floccis ra- 
rioribus contextum , includens sporam com-' 
pactarn minutissimam , tandem sporangio 
evanido nudam. 

Hic est verus cliar^cter generis, apud 
Persoonium nimis compositi et in varia; 
alia dividendi* Hujus loci est Tr. viride. 
Juniore aetate sporangium utique sporam 
plane includit. 

Thrichotheciim. Sporangium e floccis ra- 
rioribus contextum, includens sporam ma* 
ximam sporidia referentem» 

^ Spora — 19 - Spora maxima , ut fere sporidia credas 
longe distat a praecedente genere» Hujus 
loci est T. roseum, Spora didyma insigne et 
71 tuberculatum. 

Haec sunt, quae nunc quidem expo» 
nenda habeo. Plura alia alio tempore pro- 
ponam. B 2t 30 Botflnische Bemerkungen auf einer Reise 
nach dem südlichen Frankreich, vom 
Hrn. Dn Rohde. In einem Schrei- 
ben an den Herausgeber , d, d, Mont- 
pellier, im August 1807. Ihrem mir so schmeichelhaftem Wun- 
sche gemäfs j und dem einigen meiner 
Freunde , deren besondere Theilnahme 
mich ayf dieser Reise begleitete, Nachricht 
von mir zu geben, theile ich Ihnen mit 
Vergnügen einige Bemerliungen über das- 
jenige mit , welches in botanischer Hinsicht 
mir am interessantesten und neu war. 

Später, als ich es wünschte, konnte ich 
erst am gten April Paris verlassen j spater, 
als es ziir genufsvollen Ausführung meiner 
Pyrenäen - Reise vortheilhaft ist, den ersten 

Theil — 

I 

Theil meiner Reise, den diircli die ebenen 
Gegenden des pflanzenreicli^n Südens, been- 
digen , und mufs daher jetzt desto schneller 
den östlichen Pyrenäen zueilen , um nicht 
für die Herborisationen in den Hochalpen 
dieser ausgedehnten Gebirgskette zu spät zu 
kommen. Verzeihlich ist indefs allerdings 
diese Verzögerung, die im Grunde allein 
durch die reiche Ausbeute, die ich für meine 
Sammlungen in Paris, wie im südlichen 
Frankreich machte , und durch die Gefäl- 
ligkeit der vielen Botaniker, besonders der 
in den südHchen Provinzen gegen mich, 
verursacht wurde. Dies hielt mich überall 
länger auf, als es in meinem Plane berech* 
net war, denn die Humanität, liebenswür- 
dige Dienstfertigkeit und uneigennützige Mit- 
theilung der vegetabilischen Schätze, welche 
den südfranzösischen Botanikern eigen ist, 
und wodurc^i die Zwecke meiner Reise so 
aufserordenthch befördert wurden , hatte 
ich nicht vermuthet. Ich habe alle Ursache, 
mit dem Erfolge meiner Wanderung zufrie* 
den zu seyn, und habe nur den Wunsch, 
dals Flora mir auch in den alpinischen Ge- 
genden des südwestlichen ^Frankreichs so 

hold — 22 hold seyn möge, als sie es mir in den Alpen 
Salzburgs und der österreichischen Monar- 
chie war. 

Diese liebenswürdige Göttin schmückte in 
diesem Frühjahre die Fluren zu spät mit ih- 
rem Reize , und gab ihnen so spät ihr bun- 
tes Gewand, dafs ich bis Turin fast nichts 
bemerkte , das Interesse für mich gehabt 
hätte. Zwischen Paris und Lyon kam mir 
bisweilen der ülex minor Roth, vor, der 
grofse Strecken überzog, allein ohne Blüthe 
war. Lyon hat alle Reize für einen Bota- 
niker, eine schöne Gegend, die zum Theil 
subalpinisch ist, und eine reiche Flor, wel- 
che die Pflanzen des Nordens und Südens 
miteinander zu verbinden scheint. In den 
Herbarien der Herren Gilibert und IVIou- 
ton Fontenille bemerkte ich besonders 
viele Wasser - und Sumpfpflanzen und Or- 
chideen., z. B. Ctfperus Monti, longus; Scir* 
fns Michelianiis , Stratiotes Ahldes, Hottonia 
palustris, Menyanthes mjmphoides , Lindernia^ 
pyxidaria, Opkrys aesüvalis Lam,, Satyrimn 
' hircinum, albidum und vlride , Orchis papitic' 
mcea , rubra AU.; tephrosanthos Vi 11., fusca 
^acq.^ und mehrere Ophrydes infectifcras^ 

Eben Eben so gemein sind hier Ainarylils lutea, 
Arum italicum Latn. Genista Lobelii Dec, 
GnaphaHuni Stoechas und Ccntanrea comfe- 
ra. G i I i b e r t versicherte mich , die Cc- 
rex plantaginea Larn,, die nur als ei- 
ne virginische Pflanze begannt ist, wach- 
se 3 Lieues von Lyon in der Dauphine 
in Einern Sumpfe. Professor G i 1 i b e r t ist 
D^cktor des botan. Gartens und besitzt ein 
reiches Herbarium. IMouton Fontenille 
hat ein sehr elegantes Herbarium , das be- 
sonders Montpeliinische, Lyoner Pflanzen 
u. etliche aus der Dauphine enthält, und das 
er mit seiner, an älteren botan. Schriftstel- 
lern* sehr reichen Bibliothek, Liebhabern 
überlassen will. Der botan. Garten ist klein, 
im Ganzen unbedeutend und ohne Treib- 
haus. Er enthält zwar einige rare Gewäch- 
se, denn Mimosa hpliantha y Imcocephalay 
und sensitiva, Indigofera friitescens , Echiim 
capitatum und fruticosum, Solandra grandu 
flora, Tournefortia miitabilis Vent u. s. w. 
waren in Bliithe, allein der reisende Botani- 
ker sähe doch hier lieber die seltensten 
Pflanzen der Lyoner Flor vereinigt. In ~ 24 — In Savoyen war kaum der Fufs der Ber- 
ge, welche der Passage ein hohes und 1 
schmales Thal übrig liefsen, schneefrei, und 
zeigte nichts dem Auge des sorgsam jede i 
Bliithe haschenden Botanikers , als einige < 
bei uns sehr gewöhnliche Frühlingspflanzen 
und äulserst häufig Prinnda acaulis. Der so 
aufserst pflanzenreiche Mont Cenis w^ar im i 
tiefen Schnee vergraben , ich passirte ihn 
am I9ten April mit vieler Gefahr und Be- 
schwerde. 

Einige Empfehlungen verschafften miv 
die beste Aufnahme bey Bai bis und Bei- | 
1 a r d i in Turin. B a 1 b i s hat ein sehr rei- 
ches Herbarium mit einem grofsen Doublet- 
tenvorrathe, aus w^elchem er mir mit un- 
endlicher Gefälligkeit alles Seltene , beson- 
ders der piemontesischen Flor mittheilte. 
Mit enthusiastischer Liebe für die Wissen- 
schaft arbeitet Balbis an ihrer Erweite- 
rung ; eine Fortsetzung der Miszellaneen 
hat er bereits der Akademie vorgelegt, und 
sie wird nächstens gedruckt erscheinen* Zu 
einer Flora Fedemantana mit concisen latei- 
nischen Beschreibungen, hat eü viele Ma- 
terialien fertige Er ist Besitzer des ÄlHoni- 

sehen 2S — sehen Herbariums. Die Pflanzen desselb(^A 
sind auf halben Bogen mit Papier&treifen 
befestigt und recht gut honservirt. Nur 
fehlen leider darin mehrere Pflanzen, die 
Allioni nicht selbst fand, sondern von 
seinen Freunden und Schülern * zum Theile 
nur in Beschreibungen erhielt, z. B» Galium 
megalosvermimi , Astragalus vutnerarioides, 
Mvena mir ata, Carex tripartitO', über welche 
Aufschlüsse ex autopsia sehr willkommeH 
seyn würden. Der Reichthum des botan. 
Gartens ist Ihnen aus dem Baibischen Kata- 
loge bekannt. Gewifs l=iann hein Garten in 
einem so hIeinen Umfange so viele Pflanzen 
aufzeigen , wie dieser. Die Quartiere sind 
meist für ofiizinelle Gewächse bestimmt» 
Alle Rariora und die Alpenpflanzen werden 
in grofsen Töpfen fcultivirt. Die beiden 
Treibhäuser sind Idein, aber gut ein^erich- 
tet. Ich hatte das Vergnügen, den alten 
A^erdienten Gärtner Molineri, und seinen 
Gehülfen Piotta hier hennen zu lernen. 

Bellardi, einer der ältesten Zöglinge 
Ailioni's, beschäftigt sich seiner vielen 
.ipraktischen Geschäfte halber, nicJit viel 
»ehr mit Botanik, ist indafo noch thätig 
■ .^w dafür^ — 26 — clafür, und denkt über eine von Donati i 
in Ägypten gemachte Pflanzensammlung , 
etwas in den Memoires der Akademie be- 
kannt zu machen. Ich sah und erhielt bei 
ihm mehrere interessante Pflanzen der pie- 
montesischen Flor, z. B. seine Anemone dU' 
bia, Avena aurata All. von Haller selbst 
mitgetheilt , die von der Avena subutata 
Lam. und setacea Vill-9 mit welcher sie 
die franz. Floristen vereinigt haben, ganz 
verschieden ist 5 die wahre Festuca Halleri 
AIL Imperator ta angiistifoHa , Suffrenia fili" 
formis u. s. w. — Auch zwei jüngere Bo- 
taniker, die Herren B all ada und Perret, 
hatten viele Gefälligkeiten gegen mich , und 
verwenden rastlos ihre Talente zum Wohl 
der Landesflor. 

Die Lage Turins ist äufserst reizend, 
hat viele Ähnlichkeit mit der von Klagen« 
furt, und ist, so wie diese, für die Botanik 
äufserst günstig. Auf einer Exkursion, die 
ich mit B a 1 b i s nach dem in der Flora Tau- ^ 
rinensis genannten Vaüis Saltcum machte, 
fand ich Frimula acaulis mit den grofsen 
schwefelgelben Blumen, die distinkteste Art 
dieser Gattung, Carex pilosa Scop.y Cytims 

capi" - 27 - capitatus, Vaillantia glabra, deren Stengel an 
der Basis haarig ist, Euphorbia amygdaloidss 
Willd, und verrucosa^ Doronicum Pardalu 
andres und Dentaria pinnata in der Blütlie» 
Danaa aquilegifolia zeigte erst die VVurzel- 
blätter, Erythronium Dens Canis mit dem 
Aecidio crasso Fers, war schon verblühet. 
Crambe Corvini Ali, Bunias Erncago und 
Cardamine hirsiita L., welche Allioni für 
die Parviflora hielt, fanden sich auf einer 
andern Seite. 

In der herrlichen Ebene, die wie ein 
Garten sich bis Coni erstreckt, liefs die weit- 
gediehene Kultur dem Botaniker, aufser den 
auch bei uns gewöhnlichen Wiesenpflanzen 
und Phalaris utrmüata , die hin und wieder 
auf Äckern und am Wege stand, nichts zu 
bemerken übrig. In Coni wollte ich den 
durch eine mykologische Abhandlung in den 
Turiner Memoiren bekannten Apotheker 
Cumino besuchen, er war aber abwesend. 
Den steilen Col de Tende an der Gränze 
Piemonts und der ehemaligen Grafschaft 
Nizza, eine sehr interessante Kalkalpe, über- 
stieg ich auf einem Maulthiere. Auf der 
Piemontesischen , fast ganz mit Schnee be- 
deck- - a8 - fechten Seite, wai^ völliger Winter^ nur am 
Fufse blüheten Leucojiini Vernum und Helle» 
horus viridis. Auf der Spitze des Berges em- 
pfand ich die plötzliche Scheidung des Kli'- 
nia's : Italiens laue Lüfte weheten mir ent- 
gegen, die südliche Seite war ganz schnee- 
frei , doch zeigte sich noch keine Vegetation, 
ausgenommen Heüeborus foetidus, der mich 
nun bis Ni2;2a begleitete^ Am entgegenge- 
setzten Fufse war Frühling: Löwenzahn und 
Huf lattig blüheten, wie bei uns, auf feuch^ 
ten Wiesen, allein n Stunden weiter fing mit 
einem ganz veränderten Klima die schöne 
Flor des Südens an. Zuerst erfreueten mich 
an den befeuchteten Felsen die niedlichen 
Farrenkräuter Asplenkim Ceterach, trickoma*' 
:ioides imd Scolopendrimn^ Adicmtkmn CapilhiSf 
Pclypodium fontanum^ dann folgten Etiphor- 
Ina Ckaracias, PingtHcala grandiflova Loinu^ 
Tlij/mus vulgaris fl. saepiiis rubra, Cineraria mä- 
ritima, Molucceüa frutescens , Atyssiim halhnifö- 
iium, Saxifraga granulata. Crepis nemauseftsis 
Gotian. blühte, wie bei Nizza, überall am 
Wege. Hinter Lefuntan sähe ich die ersten 
Ölbaume, die von hier an häufig die S,eiten 
der Hügel bedeckten. An der Rinde , auch 

der üer ältesten Ölbäume, habe ich feaum eine 
Spur von cryptogamisdier Vegetation bemer- 
ken können. Von hier aus bis Giandolo ka- 
men vor : Euphorbia spinosa , Genista cinerea 
Vi II' 9 Turritis hirsuta, Lithosperm> pur pur ea-^ 
coerulemiy Fmnaria capreolata und Anürrhi' 
mm wajus mit grofsen schwefelgelben Blu- 
men und breitern, stumpfern und weich- 
haarigen Blättern , vielleicht mehr als Varie- 
tät von dem in unsern Gärten kultivirten 
mit rpther Blume. Bis Sospello reiheten sich 
an diese noch Geranmm malacoides, Reseda 
Phyteuma und Prunus Mahaleb^ und hinter 
Sospello zierte Faleriana rubra in der schön- 
sten purpurnen Blüthe die Felsen. Oberhalb 
Escarena blüheten Cistus albidus, Biscutella 
saxatiiis Dec.^ Campanuta cespitosa Scop* 
mit sehr grofsen Blumen, Saponaria ocymoi^ 
des^ Cerastkim strictum Scop., Sonchus pi^ 
croides, Bromus cespitosus Desf., Thlaspi sa*- 
ocatile und Hyoscris radiata. Der Weg führte 
ganz im Thale zwischen hohen Felsen mei- 
stens eingezwängt, bisweilen auch über Hü- 
gel, die aber noch pflanzenarm waren, bis 
Nizza fort, vor dieser Stadt sähe ich noch 
Euphorbia serrata, Umbilicus pendulinus Dec. 

und — 30 und Armdo Domix, das hier, wie im ganzen 
Süden , sehr häufig am Rande der Äcker an 
feuchten Stellen kultivirt wird, und eine 
aufserordentliche Höhe erreicht. 

In Nizza, welches ich den ersten Mai 
erreichte, verweilte ich 3 Wochen, und 
machte eine beträchtliche Erndte .schöner 
Frühlingspflanzen. So wie das Klima, so ist 
auch die Vegetation vielleicht an keinem an- 
dern Orte des Südens im Frühlinge reizen^ 
der, als hier- Nizza liegt in einem erst nahe 
am Meere sich erweiternden Thale zwischen 
zwei Hügelreihen hart am Strande. Das 
Thal ist mit unzähligen Gärten, Feldern und 
Landhäusern durchschnitten, die sich an die 
Seiten der Hügel hinaufziehen , und unter 
dem Schatten der Ölbäume, Ceratonien und 
Feigen, ^riefsen überall in grofser Fülle die 
lieblichen Kinder Florens hervor. — Ich 
machte die Bekanntschaft eines talentvollen 
und eifrigen jungen Naturforschers, des Apo- 
thekers R i s s o , der die Pflanzen seines De- 
partements sehr gut kennt , und häufige Al- 
penreisen gemacht hat. Er war der Beglei- 
ter auf meinen meisten Exkursionen, deren 
AnnehmHchkeit in dieser einem Norddeut- 
schen — 31 — 

sehen so neuen Gegend, bei dem nochmllden 
Grade der Wärme, ich in einem hohen 
Grade empfand. Überall, nahe um die Stadt 
in den Ebenen, wuchsen Euphorbia Chara* 
das, segetalis und serrata, Centaurea Galacti^ 
tes, Carduus tenuiflorus, Vinca major, Carex 
divulsa Good,, Anim italicum Lam. in He- 
cken, Vicia lutea, peregrina, hirta Balb. und 
gracilis Lais, seltener, Cuciibalus italicus, 
Hippocrepis multisiliquosa, Lotus ornithopodm» 
des, Convolvukis althaeoides, Medicago or» 
biculata, maculata, turbinata und denticu" 
latay Ornithopus scorpioides, Gladiolus com-- 
munis^ Cochlearia Draba, Verbascum miX'^ 
tum Dec», simiatum, Lathyrus setifolius, 
Fumaria capreolata, Allium roseum, Plantago 
Psyllium L. , Rumex bucephalophorus ^ Sisym» 
brium tenuifolium, Trifolium scabrum, Sonchus 
picroides , Hyoseris rhagadioloides , Crepis ne^ 
mausensis, Rhagadiolus steüatus Wi Hd,, Oxa^ 
Hs eorniculata, Phalaris aquatica, Cerintht 
a^pera Roth., Hyoseris cretica seltener, i/j/c- 
seris radiata , Euphorbia pilosa, purpurata 
ThuilL selten , amygdßloides fTilld., mcac" 
lensis All, selten, Astragalus monspessulamts^ 
Anchufa italica, Carex pendula Huds. , gyno- 

basis hasis Vi II 9 Lathyrm annuiis, Valeriana eofe^' 
nata, Pisum Ochrus, Vaillmtia Aparine, Avm^^ 
fogon picroides IVilld,, Bromus stipoides sehr- 
selten, Theligonum Cynocrambe ^ Ranunculus' 
murkatus^ Caucalis piatycarpos , Salvia VeV' 
henaca , Lysimachia Linum stellat^m , Crepis 
taraxacifoHa Thuil!., Avena fragiliSy Car^ 
dmis leucographus, Anthyllis tetraphylla, Aegi* 
lops ovata, Clypeola ^onthlaspi, Geropogon gla^^ 
brum , Plumbago eiircpaea, Silene nocturna^ 
Centaurea Crupina, Gypsophila saxifraga, Onom 
ms Cherleri, Festuca Myuriis und ciliata Dec, 
Briza maximay Sideriüs romana, Seriota aeth» 
nensis, Ajuga Iva Schreb.y Cyperus longus, 
' Lytkrum hyssopifolia, Scropimlaria canina, 
Achiüea ligusüca AlLy Scirpus Holoschoenus 
und selten romamis^ Sinapis incana^ Trifolium 
suffocatum^ Trifolium stell atum, Teucriim su* 
pimtmQ^acq.y Festuca phleoides Vi II u. s. 

Auf den Hügeln um die Stadt und auf 
den Legraseten Felsen an der Küste fand 
ich folgende Pflanzen in Blüthe: Alyssum 
maritimum IV i 1 1 d. ^ Spartium spinosum, 
Lotus cytisoiäes , Bronms Plucknetii All und 
lanceolaUis RotL, Andropogon hirttim^ Aru 
stolocUa rotunda, Stipa mi juncea ? Eupkor^ 

Ua — 33 — bia dendroides, Smlax aspera, Cistus atbidus, 

salvifoliits , laeuipes, ghititmus^ Osyris alba^ 
ein Cheiranthus mit schwefelgelber Blüthe, 
Valeriana rubra, Rumex tuber osus AI I,, Opkrys 
^luteci, Cav, sehr selten, Ophrys aranifera 
Sm itk., O. apifsra , anthropophora , Orchis 
abortiva, Ruscus aculeatus, Biscutella saxatiUs 
^DeCy Cytisus argenteiis, Lavandula StoechaSy 
Ononis minutissima , Coriaria myrüfoUa, Pi^ 
Stada Terebintlms , Lentiscus , Rosmarimis oß- 
ßcinalis, Antirrhimim majus fl. luteo, Doryc- 
^nhim siijfriitlcosmn VilL, /Iphyllanthes mons- 
peliensis, Genista hispanica, Andropogon dista' 
chyon, Milium caerulescens Desf.^ Globutaria 
vulgaris und Alypum, Phillyrea angustifolia^ 
lldaspi saxatitey Melica ramosa Vi IL, Eu» . 
phorbia splnosa, ^asmimim fruticans, Firnis 
halepensis Mi IL, Coris monspetiensis , Ruta 
angiistifolla Pers.^ Celtis australis, Nardus 
aristata, Avena bronwides, Astragalus hämo-* 
sus, Zacintha verrucosa Gaertn. und Caucalis 
modosa. 

An allen Mauern um die Stadt, mit 
Iclenen häufig die Felder eingefafst sind, - 
Iwachsen : Conyza sordlda, Asplenium Ceterach 
iWnd Adiantum Capillus, Umbilicus pendulinus — 34 - Decand», Poa rigid a, Campanula Erinus. l 
In den Hecken bildeten Agave americana,-\ 
Osyris alba und Smilax aspera ein undiirch-'! 
dringliches Geflechte. Die Agave sah ich 
an mehrern Stellen am Rande der Felder, | 
und besonders bei Villafr«nca, am Meere,,' 
/von aufserordentliclier Hohe und Umfange, 
die Blätter von der Breite von 9 Zoll an 
der Basis. — Mimosa Lebbeck und Colx Lei' 
crywa, die nach Allioni's Enumerafio um'i 
Nizza häufig seyn sollen, haben weder Herr 
Risso, noch ich, je bemerkt. Chamaerops 
humilis und Pteris creüca sind äufserst selten. 
Von letzterer fand ich in einem durch hohe, 
schroffe, schattige Felsenwände gebildeten 
Thale,' das ganz mit Adiarttum Capillus Ve- 
neris ^ausgeziert ist, und welches in diesen 
Gegenden der einzige Standort für die Pteris 
ist, nur zwei Stöcke. 

, Der Meeresstrand war noch arm an 
Pflanzen ; da die meisten Littoralpflanzäji 
im Herbste blühen , so waren noch wenia|| 
hervorgekommen. Folgende waren zum 
Theil in Blüthe: Onoms ramosissima Desßy 
. Scrophularia ramosissima Lois., Filago pyg'\ 
maea^ Euphorbia PatcciHas^ Polycarpon tetrcu phyllim^ Plantago Lagopus ^ pilosa Decand.^ 
Vaillantia muralis, Ecliium plantagineum, Scir» 
pus Baeoihryon, luneas acutus Lam,, Cakile 
maritima Roth., Sikne nicaeefisis, Laguriis' 
ovatus, Bromus rubens^ Festuca uniglumis 
Smith. y die überall in der Provence und 
Languedoc am Strande häufig ist, Sachamm 
cylindriciM , Eckinophora spinosa, Schoenus ni* 
gricans. 

Zwei der interessantesten Exkursionen, 
die ich von Nizza aus machte, waren: nach 
dem Flusse Var, und nach Vülafranca. Auf 
der ersten fand ich unter andern Cyperus 
distachyos All. und Typha nmiiwa Funk, Bei 
Villafranca, wölches für die Flor der Gegend 
um Nizza der südHchste Funkt ist, bemerkte 
ich: Cynositrus aureus, Cynoglossum pictum^ 
Lotus hirsutus und edulis, Ophrys lutea Cav., 
.AnthyUis Barba Jovis, Lavatera punctata 
AI'., Stachys hirta Alf., CoroniUa securidaca^ 
Allium monspessulaumn Gou. fl. roseo, Otni-^ 
thogalum narbonense / Staehelina dt^bia, Smyr^ 
fiium Olusatrum, Melilotus sulcata Des f. und 
mehrere Seealgen. 

Am 23ten Mai verliefs ich Nizza und 
iotanisirte der Provence zu. In der Gegend 
C % dQß des Varfiusses blühete Bartsiß vlscosa , Rosa 
sepium TktiilL, Qstus monspeliensis ; und 
Convolviilus althaeoides mit seinen schönen 
und wolilriechen^den Blumen bekleidete die 
Selten der Äcker, die mit Oliven bedeckt 
sind, unter deren lichten Schatten das Ge- 
traide trefflich gedeihet. Gegen Antibes zu 
waren Sideritis scordioides , Pinns maritim Uy 
Rkinantkus versicolor Lam. *J, Fumaria par-^ 
viflora Lam:^ Chryscmthemum Myconis, CeriU' 
tke aspera, Vailiantia muraüSf Centaurea Ga- 
tactites'y und schon Nymphaea alba in der 
Blüthe. Bei Antibes bemerkte ich. .Echium 
flmta^ineimi dessen Standort für die fran- 
zösische Flora viel zu eingeschränkt angege- 
ben ist, indem es mich bis Toulon beglei- 
tete, Vicia gractlis und hirta häufig, Filago 
fygnmea, Laguriis ovatus , luncns aciifiis, 
Staüce minuta noch nicht blühend ) und die 
Felsen am Meere waren reich mit Seepflanzen 
bekleidet.**) Von hier bis Cannes begleiteten 
mich Cynosiirus echinatus , Cm^ex divtdsa 

Good^^t 

Der mit Rh* mAximus Lam, und Trixago Linn* 
nur eine in mehreren Varietäten vorkommende Are 
Äu seyn scheint. 

Unter welchen der seltene J^mu^ proUftr Forsk» 
vorkam. — 37 

ßood. f ' Opitrjf? aracltnites^ Trifolium argmü- 
fülmm, Bartsia viscosa, Crepis^ piilchra , Fe*» 
stiica dl'icrta, Cistus monspsHensis, Scirpus ma» 
ritimus. Auf dem halben Wege nach Cannes 
änderte sich die Gegend und die Vegetation; 
der Boden, welcher bis dahin sieb der schön- 
sten Kultur erfreuete, wurde jetzt sandig 
und bergigt, die Strafse lief nun neben dem 
Meere fort, Pinus Pinea bildete eine Alleö 
unfern des Meeres-, und Spartium spinosiifny 
Cistus monspeliensis und salvifolins iinä Erica 
arborea erschienen in grefsen Stauden und 
bildeten reifende Gebüsche, in denen die 
niedrigem Lavandiila Stoechas, Erigeron vis-» 
eostim, Plantago Lagopiis, pitosa, Festuca ci» 
Piata und Gentianeu maritima sich ■ verbars^en.. 
Ahnlich dieser Gegend war die des berüch« 
f igten Bois d'Estereiies, aas Schrecken der 
Reisenden- wegen der Unsicherheit, und der 
schlechten, über Felsen^ fithrenden^ Strafse. 
Allein Flora' hatte in dieser Jahreszeit diesem 
Gebirge alle Reize verliehen^. Blühende Stau* 
den von- Cistus atbidus, mcfispeliensis und ^^2/* 
^nfolius, Spf{rtium spinosum, Lavandulß' Stoc^ 
thaSy Myrtiis communis^, Pistacia Lentiscus-, 
hmpems Qxycedrus und Erica scojoaria par* 

fümir- - 38 - fümirten die Luft, und zwischen diesen er- 
hoben sich Pmus maritima Lani, und kiyier-^ 
cus Shiber. Unter dem Schutze dieser wucher- 
ten im Sande Cistus guttatus^ Ornithopiis com'* 
fressiis, Planta go Lagopus und pilosa, Festuca 
phleoides uqd ciiiata, Hordeum Hystrix Roth., 
Aegilops ovata und trhtncialis ^ Linum galli" 
am und Bromiis stlpoides. Im Hinabsteigen 
nach Frejus zu fand ich Philhjrea media^ 
Thlaspi hirtum , Andryala sinuata, Melica 
ramosa, Arbutus Unedo c. fr. Cistus crispus,^ 
Trifolium Cherleri, ßellis annuq, Agrostis 
minima, Chrysanthemum Myconis, Gnaphalium 
Stoechas , Achillea Ageraium , Euphthalmum 
spinosum, Mosa sepium ThuilL, Capparis 
spinosa und Antirrhinum majus fl. rubro an 
den alten römischen Mauern bei Frejus. 

Von Frejus bis Toulon bietet die Gegend 
nicht viele Abwechslung dar; sie ist meistens 
sandig, bildet hin und wieder eine Art Heide- 
plätze mit den früher genannten Cisten be- 
deckt, bisweilen auch mit verschiedenen 
Pinns- Arten oder Ölbäumen beholzte Hügel. 
Gegen Toulon zu erheben sich höhere Berge 
zu den Seiten, die mit Kastanienwäldern be- 
deckt sind. 

Hinter — 39 ~ ' ( Hinter Fr ejus sah ich Tamarix gallica 
in sehr grofsen Bäumen am Ufer eines Ba* 
cfees eine Art von Allee bildend j Urtica pf- 
lulifera, Biiphthalmum spinosum, Sinapis in^ 
cana, RotboelUa inmrvatay Elymm crinitus 
Schreb., der von Hordeum jubatmn L. sehr 
verschieden ist, und in der Flore Fran9oise 
fehlt, Anthemis mixta, Conuolvulus cantabrica» 
Gegen Vidauban zu Lotus htrsiituSy Linum 
gallicum^ ein neues Sediim mit reflexum ver- 
wandt, Tolfis barbata IV i l l d. — Zwi- 
schen Pignans und Solies standen am Wege 
Anchusa italica, Spartium junceum, Festuca 
dtstachyoSy Carthamus lanatus^ Cnicus Acarna, 
Centaurea Calcitrapa, Agrostis miliaceat Melica 
ciliata, Sacharum cylindriciim und Allium Am* 
peloprasum IValdst. et Kit. 
, . BeiToulon fand ich die Jahreszeit schon 
ziemlich vorgerückt, die meisten Gräser wa- 
ren im Verblühen, die feuchten schattigen 
Vertiefungen zwischen den Hügeln, welche 
bei Nizza eine so üppige Vegetation enthiel- 
ten, vermifste ich hier. Übrigens gehört 
die Flora von Toulon zu einer der inter- 
essantesten. Die Ufer des Meeres an den 
Seiten des prächtigen Golfes sind theils felsig 

und — 40 — 

und bieten dann viele den felsigen Seeufern 
eigene Phaenogamen und mehrere Algen dar, 
theils sandig, und sind dann reich an Litto- 
ralpflanzen. Die schroffen Hügel nördlich 
von der Stadt sind im Frühjahre sehr pflan« 
zenreich. Das 3 Sti^nden entfernte Hiores 
hat in den naheliegenden Sümpfen einige 
seltene Sumpfpflanzen. — Um meine Ex- 
liursionen in diesen Gegenden recht zweck- 
mäfsig anzustellen , ma^chte ich die Bekannt- 
schaft des Unterdirektors des botanischen 
Gartens der Marine in Toulon , Herrn Ro- 
bert, der sehr genau seine Flor kennt, und 
mehrere schätzbare Beiträge zur Flora GaU 
tica des^ Herrn Deslongchamp's lieferte. 
Wir fanden nahe an der Stadt, nach dem 
Felsen am Meere zu, häufig einen Brom s, 
den ich auch in Bois d'Esterelle fand. Er 
ist von Gerard - Festuea phoenicioides genannt^ 
wird aber von allen südlichen Botanikern 
für Bronms pinnatus genommen, von dem 
er durch die Glätte, durch die langen stei- 
fen Wurzelblätter, durch die Inflorescenz 
u* s> w. sich unterscheiden läfst. Ferner 
Brofmas cespitosus Desß, Agrostis miliaceas 
Buwhthalmum spinosumi Euphorbia pilosu, 

hin* _ 41 — Imcus aciäus Lam,^ Scabiosa hjbrida Alt.^ 
Spartüm jimceum und spinosum , Rtita angit* 
stifolia Pers., Anärijola simmta. Coronilla 
juncea^ Cineraria iiiaritima und Psorulea bitu* 
miiiosa gaben den nachten Felsen ein reizen- 
des Ansehen durch ihre Bliithen, und bilde- 
ten mit Cmtaiirea aspera und Afidropogon 
hirhw einen schönen Rasen. An einer an- 
dern Gegend der Küste sahen wir Euphorbia 
Fithijusa^ Fasserinu hirmta, Tritkum loliacetim 
Smith ^ , Ckeiranthus sinuatus , Smilax asperiy, 
Medicago mctrina, Chelidonium Glaiicmm und 
Daums gimmlfer Lam. ~ Hordetim marl" 
num Fahl,, Poa maritima Hiids, und Imüa 
crithmifolia waren gemein in den salzigen 
Sümpfen an der Stadt. — Eine interessante 
Erndte machten wir auf den Hügeln über 
der Stadt: Centaurea conifera, ]Vlil'i;itm caeru-" 
lescens D esf* , Garidetla NigeUastnm , das 
niedliche Galium setaceum La?n., Conyzasor^ 
dida, Riibia peregrina^ Jberis pinnata, Q^uer» 
£^s coccifera, Sherardia arvensis, Melica ra* 
mosa , Piwpinella dioica , Cruciamlla angusti- 
. fotia und laüfolia , Staehelina dubia , Limim 
strictum, Coris monspeliensis waren die sel- 
tensten Pflanzen, die wir dort bemerkten. 

Der ^ ^2 — 

Der Ölbaum war jezt (am aten Jun.) in 
Bliithe. 

Eine Exkursion nach Hieres bot uns 
«ine Menge schöner Pflanzen dar, von wel- 
chen ich nur einig*j Ihnen nennen will : 
Briza minor y Capparis spinosa, Rammcuhis 
cphioglossoides V i l l.^ Hypericum dentatiim 
L o i s., dem barbatum I a c q. verwandt, 
Trifolium lappaceiim , Echiiim plantagimum, 
Phalaris Bellardi Willd. und bulbosa Cav,, 
Lagunis cylindriais, Echimn italicum, ConvolvH'- 
lus atthaeoides, Lavatera olbia und Punica Gra- 
natum blühend in den Hecken um Hieres, *) 
Trifolium subterranetim und resapinatum , jRte- 
go gallicay Polypogon monspeliense , Cheilanthes 
odora Sit'., Targionia hypophylla mit geöff- 
neten Kapseln, Cytitius Hypocistis , Acanthiis 
mollis , Limmi gallicum , Festuca ciliata D ec. ^ 
Jlrum itaUcum^ Conyza s-axatilisy Nerium Ole- 
ander, Bartsia viscosa, versicolor , Anthemis- 
Valentina , Thalictrum nigricans lacq.y ( wel- 
ches die französischen Floristen für angiisti- 

folium 

Ein neuer, von Labillardiere auch in Sy- 
rien gefundener, ausgeieichnetcr Bromus, den ich 
toTKcntoius nenne« ' v folmm genommen haben werden, da^ sie je- 
nes nicht erwähnen), und Iris spuria. Auch 
der Meeresstrand bei Hieres, den Hierischen 
Inseln gegenüber, war nicht uninteressant: 
Aspliodeliis ramosiis , beinahe verblühete SaJ- 
sola hirsutcSy die ich auch bis jetzt nicht in 
Blüthe antreffen konnte, Sclwenus miicrona- 
tths, Scirpi4r romanus, oder die var. capitulo 
unico sessili, culmo reflexo des Holoschoenns, 
Ckeiranthus simicitus, Sonchns maritinius, Sta- 
chys maritima^ Ononis viscosa, Silme nicaeensh , 
Phalaris 'pubescens , Arundo arenaria, Echino* 
phora spinosa, Salicornia fruticosa waren die 
seltensten Strandpflanzen ; und im Rückwege 
nach Hieres fanden wir, neu für die fran- 
zösische Fl^/r, in den mit süfsem Wasser 
angefüllten Gräben, längs dem Wege, Ih- 
ren schönen Scirpus- littoralls von der Höhe 
des Scirpiis lacustris. Herr Robert kannte 
ihn schon, hatte ihn aber, wie wohl meh- 
. rere der hiesigen Botaniker, für Sc. trique.'^ 
ter gehalten , der in Frankreich selten ist* 
Dr. Pech in Narbonne theilte ihn mir auch 
gleichfalls für triqueter von der Insel St. Lucie 
^Jbei Narbonne mit. Des Des Nennens werth finde ich besonders 
noch eine Exkursion , die wir nach der Sab- 
lette, einer sandigen 'Landzunge Toulon ge* 
genüber, machten, deshalb wir die innere 
Rhede in einer ßarl^e durchschnitten. Hier 
crfreueten uns Qstm Tiiberaria, schon verblii- 
'het, Convolvuliis Soldäfi-ella., Caucalis m.artti'^ 
ma, Pancratium maritinmm , noch nicht blü- 
hend, Plantago subulata^ Polygonummariünnim^ 
Orfiitho'jmp ebradeatus Brot, und compressiif^ 
Dorycnium suffriiticosum Vill ^ Anagallis te- 
nella, Giiaphatium Stoechas, Sachariim cylmdri- 
cmn^ A'ira artladata Desf und mehrere der 
auch anderswo bemerkten Littoralpfianzen. 

Der botanische Garten der Marine Hegt 
vor der Stadt, aufserhalb der Porte d'Italie. 
Für einen ncjrdlichen Botaniker ist er der 
überraschendste Garten , den ich sah : denn 
die Gröfse und Schönheit vieler ausländischen 
Pflanzen, die hier im freien Lande wie in 
ihrem Vaterlande vegetiren, versetzen ihn 
in einen andern Welttheil. Herr Martin, 
dessen hohes Alter nichts in seiner Thätig- 
keit für das Interesse des Gartens mindert, 
ist der Schöpfer und Direktor dieses Gartens, 
der vor einigen 30 Jahren von ihm angelegt 

wurde. 45 

wurde, und durch das herrliche Klima und 
seine Lage begünstigt, sich rasch zu einer 
hohen Schönheit erhob. Er ist nicht grofs, 
aber wohl benutzt, und besteht aus 3 Ab- 
theihmgen, von denen die vordere für pe- 
rennirende Landpflanzen bestimmt ist. Die 
Bäume stehen mit diesen^ wie sie in Lin- 
ne's Systeme die Reihe trifft, in den Quar- 
tieren, eine hier sehr wohlthätige Einrich- 
tung , indem unter ihrem Schatten die zar- 
tem Pflanzen trefflich gedeihen. Ein eigent- 
liches Treibhaus fehlt dem Garten, und es 
ist- auch wirhiich hier so sehr nöthig nicht* 
Unter den perennirenden Pflanzen interessir- 
tenmich theilsder Seltenheit, theils ihres hie- 
sigen Standortes im freien Lande wegen, da 
wir sie nur in Töpfen oder Treibhäusern kulti- 
viren, vorzüglipi folgende : Cypents Papyrus 
Lygeimi Spartimi, Sacharum Ravennae, Armdo 
festitcoidss Des/,, Scabiosa africanßy Ascle- 
pias Linaria Cav. und fruticosa^ ConvaUaria 
japonica, Fhlomis fniücosa, Satiireja Thymbra, 
Sideritis cretica, Anthyllis Hermamiae , Medi* 
cagoarborea, Gcnista canariensis ^ Carthamus 
coeriileus , Spilantlms Acnieüa , Bellmm bellidioi-^ 
des, Silphium laciniatum, Centaurea africam. 

Viola _ 4Ö - ^ 

Vioh arhorescens , Ruscus yacCmosus^ Eryn- 
gium aquatiaim. Tucca glorzosay Imticm 
Adhatoda, Solanum bonariense, Cactus Opuntia 
standen im freien Lande von aufserordent- 
licher Höhe und Stärke. Unter den Bäumen 
fielen mir besonders auf: Rhmnnus lineatus^ 
Sideroxylontenax, beides hohe Bäume, Anagy- 
risfoetida, ein ungeheurer Baum mit Frucht, 
Sophora japonica von der, Hohe und Veräste- 
lung der hohen Akazie im Gottingischen bota- 
nischen Garten, und von i \ Fufs im Durch- 
messer, Arbiitus Andrackne , Liriodendron Ulli" 
piferu von ähnhcher Dicke w^ie die Sophora, 
Tarchonanthus camphorattis ^ Bachavis halimi" 
folia, Croton sebiferum, Bosen Tervawora, Gas- 
i\ia tomentcsa und ein ungeheuerer Baum von 
Sterculia platanifolia , sämmtlich in schöner 
Vegetation in freiem Lande. — ^ An saftigen 
Gewächsen, besonders von den Gatfungen 
Aloe ui?d Cactus, ist dieser Garten reicher 
und schöner wie jeder andere. Seine vor 
den Winden geschützte Lage, und dafs er 
überall reichlich gewässert werden kann, ge- 
ben ihm diesen hohen Grad der Schönheit. 
Den reisenden Botaniker freuet es auch, viele 
seltene Pflanzen der Touloner und Mar^eiller 

Flor, - 47 - Flor, die Herr Martin besonders berück- 
sichtigt, hier vereinigt zu finden. 

Auch des berühmten Gartens des Herrn 
Fille in Hieres, eine der Hauptschönheiteji 
dieses Ortes, mufs ich hier erwähnen. Er ist 
ein sehr grofser Orangengarten, wo die Bäume 
in freiem Lande in dichten Alleen stehen, 
und dem Besitzer ein^ aufserordentlichen 
Gewinn eintragen. Eine hohe und schattige 
Allee am Eingange besteht aus Diospyros Lo- 
tus und virginiafia, Melia Azedarach^ Safindiis 
Saponarm, Sophora japonicßy Cassia tomentosa 
und Mimosa arborea. Ein etwa 12 Fufs 
hoher Dattelbaum prangte im freien Lande 
mit seinen männlichen Blüthen. *) 

Dafs ich bei Marseille, wo ich den iiten 
Jun. ankam, meine Exkursion vorzüglich 
nach dem pflanzenreichen Montredon, dem 

Stand- 

^) Gerne hatte ich eine Exkursion nach den Hierischcn 
Inseln gemache, allein dies har für jeden nicht ein- 
heimischen Botaniker viele Schwierigkeiten. Sie 
erfordert einen langern Aufenthalt, der dann sehr 
der Laune des Windes unterworfen ist. Man mufs 
auch alle Lebensmittel* bis auf das Wasser 3 mit- 
nehmen. - 48 - 

Standorte der Daplme Tartonvaira^ cles Astra" 
galus mas sinensis und des Cistus lavavdiilac- 
folivs richten würde, werden Sie sich wohl 
vorgestellt haben. Aufser diesen 3 Pflanzen, 
Ton denen aber die beiden ersten schon in 
Frucht waren, fand ich daselbst Fasserinae 
hirsutciy Coronilla nnnima^ Euphorbia Gerar 
diana und Paralia^, Cistus albidiis und Fuma-^ 
näy Teiicrmm Polmni und flavescens Sehreb., 
Gnaplialhm Stoechas ^ Triticum maritimum- 
D e c and. , Sachariim cylindricum, Lagurtis 
cvattis , -Schoemtr nntcronatus , Phalaris Bei- 
lardi, Plantago subitlata, Ihr Triticum rigi- 
dum , auch von den Franzosen für Tr. jun- 
ceum genommen, Folygonmn waritimum, Mo^ 
moi'dica Elaterium. Diese genannten Pflan- 
zen finden sich i | Stunden von Marseille 
auf einer Reihe sich an höhere und belaubte 
Felsen anschliefsenden Sanddünen, zwischen 
denen und dem Meere dann noch fruchtba- 
res und liultivirtes Land und eine Sandebene 
sich befindet. — Auf den Hügeln zwischen 
der Stadt und Montredon fand ich Ruta mon- 
iana , PJms 'coriaria , Buphthalmtim maritimum 
und spimsurj, Cistiis thymifolius, Pkris echioi- 
des, Ononis minutissimc/s Staeketina 'dubia, Glo- 

buluria — 49 - bularia Atyfum, Centaiirea cortifera, Coronilla 
juncea, Cineraria maritima und Sonchits tenev" 
rimtfs. In einer andern Gegend fand ich 
Bupleurum fruticosum noch nicht blühend, 
Verbascum sinuatum in Blüthe, Centaurea saU 
fnantica^' Mespitus Pyracantha, Quer ms coc' 
elf er Ol und Salsola fruticosa an den Felsen am 
Meere. 

Man legt seit einem Jahre eine halbe 
Stunde vor der Stadt einen botanischen Gar- 
ten an , der aber noch ganz in seiner Kind- 
heit und unbepflanzt wir. Er hat eine ziem- 
liche GröTse und ein elegantes Treibhaus, 
hinter dem dfe Wohnung des Direlitors Herrn 
La Cou4' de Gouffe erbauet ist. Dieser 
hat iti seinem Garten neben seinem Land- 
hause viele seltene Gewächse, in deren Kul- 
tur er glücklich ist. Melianthus major, Li^ 
lium pyrenaicum., Parkinsonia aculeata* y^areri 
bei ihm in Blüthe. 

Ich machte noch die Bekanntschaft des 
Herrn Rostang, der vor einigen Jahren 
von einer sechsjährigen archäologischen Reise 
nach dem Archipelag, Kleinasien und Syrien 
zurückkam, auf der er auch Pflanzen samm- 
lete. Es ist zu bedauern, daß er noch nicht 
N. lourn.d. £oc. B. I. Sc. D alles _ 50 ~ alles Ges^mmlefe , des Firieges wegen, erhal- 
ten konnte, und dafs seine vielfachen Ge- 
schäfte ihm nicht erlaubdn, das Mitgebrachte, 
zum Theii schon Untersuchte, und manches 
Neue enthaltende bekannt zu machen. Auf 
der Insel Zazintha hat er auch das Dalmati- 
nische Phleimt echinatimi Hosti gefunden. 

Zwei durch ihre Kenntnisse und ihren 
Karakter gleich schätzbare und liebenswür- 
dige Botaniker kennen zu lernen, und der 
Wohnort zweier seltener siideuropäischer 
Pflanzen bei Arles, bewogen mich, von Aix 
aus (wo ich zu meinem Leidwesen Herrn 
Beaulieu, einen jungen Botaniker, nicht 
zu Hause traf), mich nach Salons und Arles 
zu wenden. Die Jahreszeit war jetzt schon 
sehr vorgerückt, die anhaltende Dürre, wel- 
che in diesem Jahre selbst für die hiesigen 
Gegenden ungewöhnlich andaurend w^ar^ 
hatte das Verblühen aller Frühlingspflanzen, 
Torzüglich der Gräser, verursacht, und die 
Hitze war unleidlich und nur durch die See- 
winde etwas gemäfsigt. Einige schöne, noch 
nicht bemerkte Pflanzen, sähe ich auf dem 
Wege nach Salons : JVJjagmm rußiosum, Achil-- 
leaAgeratum^ Echium italicum in diesem west- 
lichen liclien Theile der Provence sehr gemein, von 

dem das Ech. pyrenaictm Dec» nur eifie var» 
fl. carneo ist, die niedliche Phlomis Lyell- 
nitis in einem beträchtH<!:hen , aus der See- 
tanne bestehenden Nadelholze, Salix incana 
S ehr an ck. in Uecken 9 Pruneüu hyssopifoHa 
und Centaured colUna. Zwei Gräser, deren 
Ausbreitung in der FL Fran^. viel zu be- 
schränkt angegeben ist, da sie durch die 
ganze südliche Provence und einen Tliei! 
Languedoc's verbreitet sind, Festuca ciliata 
und Bromus rubefjs Cav. leon, P. i. waren 
sehr gemein auf dieser Route, aber gänzlich 
verblühet. \ 

In Salons, dem Vaterlande berühmter 
Reisenden, Aublet's, Lamanon's, des 
Min'eralogen der La Peyrousischen Expedition 
und des Seehelden de Suffren's, machte 
ich die Bekanntschaft des Herrn de Suf- 
fren, eines Verwandten jenes Admirals und 
Entdeckers der von Bellardi nach ihm be- 
nannten Sujfrenia. Er gehört unter die bes- 
sern französischen Botaniker, botanisirte, 
^als Emigrirter, viel bei Nizza, in Piemont 
und im Friaul, kannte den seel. Wulfen 
persönlich, und bewahrt in seinem Herbario 
D % viele ~ 52 ~. 

viele seltene Scopolische und andere süd- 
•deiitscbe Pflanzen , die so selten in die deut- 
schen Herbarien kommen. Er ist der Ver» 
fasser eines Handbuches der Botanik: Kle- 
mens de Botanique ^ Venise 1802, das wenig 
bekannt geworden, uns aber'durch das ange- 
hängte Verzeichnifs der Pflanzen, welche er 
während seines dreijährigen Aufenthalts in | 
Friaul und Karnien fand, wichtig ist. Er 
fand die so äufserst seltenen •Phyieuma como' 
sum und Centaurea Carschiana , er. machte; 
aTuerst die Sesleria tenuifolia Ihrer FL Germ, 
unter denxNamen Seslevia juncifolia bekannt,, 
und theiite auch an W u 1 f e n Ihre Dactylis 
7nantufia mit. Suffren hat auch die Flor 
der Provence genau studift, und steht mit 
Gerard in genauer Verbindung. Dieser^ Ve* 
teran der Botaniker Frankreichs lebt in Co- 
tignac in der haute Provence, arbeitet noch 
für die Botanik, und hat ein Supplement 
von 400 Arten zu seiner Flora Galloprovincia- 
Iii ausgearbeitet, das aber der schlechten,, 
Beschaffenheit des Buchhandels in Frank- 
reich wegen, und weil viele Abbildungen 
dabei sind , wohl schwerlich erscheinen 
wird» Der Gefälligkeit des Herrn S u f • 

f rea f r e n verdanihe ich viele schöne Provetiza- 
lische Pflanzen. 

Ich fand bei Salons einige Pflanzen, die 
mir viele Freude machten; einen Dianthum, 
den ich für den Caryophylhim zu halten ge- 
neigt bin, squamis ccdyc, sex ovato- cordatis 
acuminatis, jenes neue Sediim, Antkemis 
altissima^ Semcio Dorla ^ Herniaria incana 
Lam.^ eine von Herniaria hirstita, L. ver- 
schiedene Art, und Sisymbrmm obtusangulum 
Sch ieick Das Sacharum Ravennae , diese 
Zierde des südlichen Frankreichs wächst 
hier, wiewohl selten. 

Der Weg nach Arles führte mich durch 
die Cran, eine fast sechsstündige sterile und 
steinigte Ebene , ohne Hauser und Bäume, 
und fast nur zur Schaafweide im Winter 
und Frühjahre nutzbar. Carthamtis lanatiis, 
Carduus, nigrescens F'ilL, Asiragakis hämo- 
sus, Asphodelus ßstulosus, Lavandtda Spica, 
Achillea tomentosa äufsert kümmerlich, und 
Limim gaüicum waren die einzigen Pflan- 
zen, welche die Langeweile, die diese Ge- 
gend mir verursachte > verscheuchten. An 
den Gräben befanden sich Linum maritimum, 
Stirpus Holoschoemis und Spartium jmceum 

sehr " 54 sehr wohl. Vor Arles Blüheten in den He- 
cken die prachtvolle Punica granaUmi und 
Lotus rectm\ wuchs in den Gräben. — Eine 
Pflanze interessirte mich, der verschiedenen 
Citation wegen. Dies ist Polygonum hernia" 
riae foliis et facie, perampla radice astragaliti 
Lob* hon, 2. Linne citirt sie zu Hernia' 
ria fruticosa , die französischen Floristen zur 
Herniaria atpestris Lam. Ich fand sie ge- 
nau an dem von Lobel und Barrelier 
angegebenem Standorte, es ist aber nur eine 
Varität von Herniaria glabra^ welche einen 
starRen holzigten Stengel und einen ange* 
nehmen Geruch hat. 

Arles ist eine durch sein Altertlxum, 
seine Antiquitäten und seine treffliche Lage 
am Ufer der Rhone interessante Stadt auf 

einer Anhöhe, die kein durch die Pro- 

f 

Tence reisender Botaniker der Valisnef^ia 
spiralis , welche im Canale Viguiera nahe an 
der Stadt wächst, und der Aldrovanda vesi- 
culosa wegen , die in einem Sumpfe , eine , 
Stunde davon, unweit des Mont Major, 
wohnt, unbesucht lassen sollte. Die Gefäl- 
ligkeit und leidenschaftliche Liebe des Herrn 
Artaud, des Entdeckers jener Pflanzen bei 

Arles, — 55 Arles, für die Botanik, der die Güte hatte, 
mich ar\ ihren Standort zu führen, wird 
fejeinen Wunsch des Reisenden unbefriedigt 
lassen. — Die Gegend um Arles hat viele 
Sümpfe, in denen ich Cyperiis longiis von 
aufserordentlicher Höhe und Stärke sah. 
Scolynms hispanicüs, Echuim italimm, Aegi" 
tops ovata, Urtica pihilifera, Antlumis ualen* 
t'ma, Sinapis incana, Sonclms tenerrimus sind 
häufig um die Stadt. Auf dem Mont Major^ 
der im Früh jähre sehr interessant seyn mufs, 
fand ich Anagijris foetida und Fistacia Tere^ 
iinthus in Frucht, Convolvuhts fantcibrica, 
Gnaphalmm Stoechas , Teucrmm Poliim , AU 
ihm sphaerocephalum j CoroniUa minima und 
JJiantkus Caryophyllns der französischen Au-* 
toren. — In der Camargne, einer frucht- 
baren Landstralse zwischen zwei Armen der 
Rhone, sah ich Triöulus terrestris und Plan" 
iago arenaria IValdst, ixn Sande, Ononis 
antiqiionim , luncus acutus und maritinms 
Lam.y Ononis natrix y Atriplex rosea und 
Statice nurlcutasfoUa Vah i , beide noch nicht 
blühend, und an den Ufern der Rhone Eu- 
■phorbla salicifolia Lois,, welche der 7?. sali^ 
cifolia Host, zwar sehr gleicht, allein auch 

in - 56 - in den jüngsten Trieben durch die konstante 
Glätte sich wohl als Art unterscheidet, da 
ich die £. salicifolia Host, bei Wien an den 
verschiedensten Standorten , wenigstens an 
J5en. jungen Stengeln, sehr rauh bemerkte. 

Von Arles nach Tarascon wählte ich 
einen äufserst angenehmen Fufssteg längs 
der Rhone, wo ich, aufser vielen schon frü- 
her bemerkten Pflanzen und dem von nun 
an bis Narbonne überall am Wege mich 
begleitenden Scolymus hispanicus noch Ammi 
majus fand. 

Die Gegend zwischen Tarascon und 
Avignon ist sehr abwechselnd, und hat ei- 
nen mannichfaltigen Reichthum an Pflanzen. 
Neu waren mir: Tanacetum annmm, leider 
noch nicht blühend, Cheiranthus tristis^ Echi' 
nops Ritro^ Onopordon illyricum^ Camphorosma 
monspeliaca , Simn nodißormn , Potamogiton 
densum. — Folypogon monspeiiense wuchs in 
den ausgetrockneten Gräben zu einer aufser- 
ordentlichen Höhe. Die Ufer der Durance, 
eines über ein kiesigtes Bett hinrauschen- 
den Gebirgsflusses, sind mit Sacharum Ra-^ 
vennae wie eingefafst, das mir nur das Ver- 
gnügen versagte, es in der Blüthe zn beob- 
achten, — 57 — achten, da es erst im September blühet. 

Typha minima Ftmh, Senecio Dona unA Sa- 
charum cifündricum ^^dieses hier von ansehn- 
licher Höhe standen im Saamen, Chlora fev 
foliata war im Verblühen. 

Herr Guerln in Avijnon, Verfasser der 
Description de la Fontaine de f/audüse. war 
abwesend. Er hat dem Studio der Botanik 
seit einiger Zeit entsagt, soll aber ein an 
Alpenpflanzen der obern Provence und der 
Dauphine reiches Herbarium besitzen, in- 
teressant war mir in jeder Hinsicht die Be- 
kanntschaft eineS'liebenswürdigen jungen Bo- 
tanikers, Herrn Requien, den der gröTste 
Eifer für die Botanik beseelt, und der sich 
ihr allein widmen wird. Er kam gerade 
von einer Alpenreise nach dem Mönt Ven- 
tous, einem iioo Toisen hohen ßeroe im 
ehemaligen Comitat, zuriich, und theilte 
mir reichlich die Schätze dieser interessan- 
ten Alpe mit. Auch Dr* Pah ein, Arzt des 
Stadtkrankenhaüses , hat seihe Mufse der 
Botanik gewidmet. *) 

Herr 

*) Dieser redliche und eifrige Gelehrte surb im 
Frühjahr igcS* (Spaurc AnmerkO 58 - Herr Requien führte mich ins Bois 
de Fargues bei Avignon. Iniiia montanay 
QuercHS Hex und gramiintia Gouan.y die 
doch nur Varietät von Q. i/^':v;'ist, Convolvu» 
lus tineatiis, von der Höhe eines Schuhes^ 
Clentatis Plammiila, Catanancke coerulea, Lo- 
tus hirsuti/is, Smn nodiflorum, Pimpinella dioica 
und Carduus monspessuianus waren dort un- 
sere Ausheilte, Centaur^a conifera , die ich 
bei Toulon einen Monat früher in Bliithe 
fand, war hier erst im Hervorkeimen. 

-So nahe dem merkwürdigen Thale, wo 
der Sänger der Liebe, Petrarc, weilte, 
dnrfte ich seinen LiebUngsort, die Quelle 
von Vaaclüse, nicht unbesucht* lassen, und 
dies um so weniger, da sie der Wohnort 
eines der schönsten Moose, der Hedwigia 
aqiiaticü, ist. Ich sah wirklich dieses Moos, 
wie es alle vor der Grotte jetzt trocken lie- 
genden, bei hohem Wasserstande dieser be- 
wundernswürdigen Quelle aber überfluthe- 
ten Steine überzog, .und mir die schönsten 
fruchttragenden Exemplare darbot. Tricko- 
stomum f ontinatioides wuchs untermischt mit 
ihm, jedoch aufserst selten. An dem aus 
der Quelle hervorströmenden Flusse, der 

Sor- - 59 — , Sorgae , nickten Epilobium rosmarmfalium 
BaenL, Semcio Doria und Cjjperus longus 
i:pit ihren blühenden Häuptern freundlich 
der Najade zu. ylntirrhimmi niajus fl. hiteo 
in Guerin's Nachricht vom Mont Ven- 
tous in Gouan*s Herborisationen -4. molle 
genannt, Riimex scutatus ^ Anthcmis montana^ 
Cnkus Acarndy Cent mir ea ^ilwantica , Sedttm 
dcisyphyllum waren die seltensten Pflanzen, 
welche 'ich in diesem jetzt sehr von der 
Sonne gesengten Thale bemerkte. Auf dem 
Wege von Tlsle nach Vauclüse zeichnete ich 
unter andern auf: Verbascimi slmiatum^ Eu- 
phorbia falcata^ AchUlea tomentosa^ Rufet 
montana , Alliiim sphaerocephalum Plantago 
arenaria und Cynops^ Ceniaurea paniculata^ 
Bupkthalmum splnostim und aquatimm. — 

Um den berühmten Pont du Gard, die- 
ses Meisterstück römischer Baukunst, zu 
sehen j, verliefs ich am 7ten JuL Avignon. 
Auf dem Wege bis Remoulina fand ich 
einige interessante Pflanzen : Liehen crCkSsm 
Huds. an den Kalkfelsen , Asple-nmm Scolc-^ 
pendrium von aufserordentlicher Breite in 
schattigen und feuchten Steinbrüchen, Ste!- 
tera Fassrnna^. Ashillea nobiUsp Rka7nnm Pa- 

tiurm/ Uurm, Daphne Gnidiim in Blülhe, Bupteu^" 
mm rigidiim, das erst eben hervorkam, 
Jinüa sqüarrosa , Antirrhinum mopspessTtlcj^nm 
und Bupleurum fruticosttm. Von Remoulins 
his zum Pont du Gard ist der Weg sehr san- 
dig, und hier wuchsen Ononis reper/s, Lap* 
yago racemosa, Chenopodium Eotvys und Poa 
Sragrostis, und«»am Aquaedukt selbst Iimi' 
feris phcenicea , Dianthus Caryophyllus Autohy 
Ononis niinutissima und Seseli elatum: \ 

In Nismes traf ich einen eifrigen Lieb- 
haber unserer Wissenschaft , den Dr. G r a - 
nier, an. Er hultivirt manche hübsche 
Pflanze^ und hat mich durch die Mittheilung 
schön getrockneter Exemplare sehr erfreuet. 

Am Wege bis Montpellier stand Fhlomis 
Hcrba Venti, verblühet, und Scabiosa gra^ 
mw^tia. Hier war während drei Wochen, 
die ich sehr vergnügt in dieser Stadt zu- 
brachte, und die nur durch den schnellen 
Tod des so humanen und verdienstvollen 
Broussonet getrübt wurden , mein Auf- 
enthalt äufserst genufsreich, und diese Zeit 
flofs mir im Umgange mit den interessanten 
und gefälligen Botanikern so schnell dahin, 
dafs nur das Bedauern > * diese Freude nicht 

länger ™ 6x ~ 

länger geniefsen zu I^önnen, mir übrig bleibt. 
Den Naturforschern Montpellier's liegt wahre 
Beförderung der Wissenschaft am Herzen, 
und das wird jeden Freund derselben, der 
sich in ihre Mitte^begiebt, seine Zweche er- 
reichen lassen. Mein Herbarium verdankt 
ihrer gefälligen Mittheilung äufserst interes- 
sante Beiträge. Der unglückliche ßrous«? 
sonet — der sich bei meiner Ankunft von 
einer Paralyse, die ihn des Bewufstseyns, 
des Gedächtnisses und der Sprache beraubt 
hatte, bis auf. eine Schwäche dieser letz- 
ten beiden Fakultäten sehr erholt hatte, und 
Jeden mit froher Hoffnung gänzhcher Wie- 
derherstellung beseelte', bis vor g Tagen eine 
duroh einen Sonnenstich verursachte Gehirn- 
entzündung, sein thätiges Leben in wenig Ta- 
gen beendigte — erlaubte mir von seinen vom 
den kanarischen Inseln und Marokko mitge- 
hrachten Doubletten zu wählen, die mir das 
Andenken dieses interessanten Mannes im- 
mer erhalten werden. Herr Bouchet, der 
ein beträchtliches Herbarium , besonders in 
der Familie der Farrenkräuter, der Lichenea 
und Algen besitzt, theilte mir viele Rariora 
äer Montpellier^schen Flora mitj^ welche die 

Her- 62 Herren Roubi^u, Audi Bert und Cor- 
bin so vermehrten, dafs ich auch meinen 
Freunden wieder davon mitlheilen kann. 
Inzwischen fragte ich vergebens nach man- 
chen seltenen, bei MontpfelHer angeführten 
Pflanzen, z. B. Poli/gala monspeiiensis^ Gypso- 
pkila rigida, Stellaria dkhotoma, Arum tenuu 
folimn. Diese sind seit mehrern Jahren ver- 
loren gegangen, oder sind hier nie gefunden 
worden» Viele seltene Pflanzen haben Siefe n 
überhaupt aus der Montpejlier'schen Flor ver- 
loren. G o u a n klagt in seinen Herborisatio- 
jien sehr darüber. Die Zahl der Pflanzen, 
weicheich in dem von Hebenstreit wie 
ein botanisches Paradies geschilderten Bois 
de Gramont sah , von dem er behauptet, 
nirgends an einem Orte so viele Pflanzen bei- 
sammen angetroffen zu haben , als dort, 
Wäv wirklich in der Mitte des Julius, wie 
ich es mit den Herren B o u c h o t und 
Audibert besuchte, unbedeutend. Die 
fortschreitende Landeskultur ist zum Theile 
Schuld daran, man hat einen grofsen Theil 
jenes Gehölzes in Weingärten verwandelt 
und die schönen Pflanzen dadftrch ver- 
tilgt. Die seltensten Pflanzen, welche ich 

dort ~ 63 - dort antraf, waren Scabiosa grammtia , die 
daher ihren Namen hat*, Trifolium purpu- 
reum Lois. von angitstifolkun wohl specie 
unterschieden, Isoetes /ar^^^^m, der im Früh- 
jahre über einen Schuh hoch wird, jetzt ver- 
trochnet, Ranunculus parvulus L. (nichts wei- 
ter, als ein luimmerlicher Rafi. Philonotis ), 
Bitpleuriim rigidum^^ noch nicht blühend, 
Andropögon Gryüus dagegen verblühet. Auf 
dem Wege dahin wuchsen am Rande dessel- 
ben Carlina lanata^ Carihamus lanatus , Cen* 
taurea collina und salmantica^ Scolymus hispa-i 
nicuSf Anagattis tenella und Mercurialis tomen^ 
tosa. — Auf dem Wege nach Castelnau be- 
gegneten mir Heliotropium europaeum, Croton 
tinctoriumy Antirrhinum nwnspessulamim und 
Poa megasfachya Schw,, sämmtlich auf ab- 
geärndeten Äckern, Atriplex laciniata und 
Mercurialis tomentosa am Wege, und Carduus' 
monspessulanus am Wasser. 

Reichhaltiger fiel eine Exkursion aus, die 
ich gegen Magueloune zw an den Strand des 
Meeres machte. Stachys germanica und Car« 
duiis monspeliams blüheten am Rande der 
Gräben. Auf salzigen Wiesen zwischen dem 
Lande und den grofsen Teichen, die sich 

längs - -64 • 

längs der Küste erstrecken, wuchsen in 
grofsen Reihen lunms acutus und maritimus, 
Frankenia laevis ^ ^ Salsola hirsuta^ ChenopO' 
dium maritimtim, Beta maritima, Statice Li- 
fnonium^ oleaefolia G o u, und reticulata , Sali» 
cornia fruticosa 9 Anthemis maritima und Inula 
critkmifoHa. Im Sande zwischen den Teichen 
und dem Bleere fanden sich: Echinophora 
spinosa, Eryngium maritimum und ^Pancrß' 
tium maritimum in Bliithe, ein Daucus, viel- 
leicht maritimiis. Lam, — Cheiranthus titta^ 
reus beinahe verblühet, Triticmt maritimum^ 
Convolvulus Sotdanella mit reifen Saamen. An 
den Steinen am Ausflusse des Les ins Meer 
\varen einige Algen , hauptsächlich Fucus 
fcenkulacms L. und Viva Laduca. Ein son- 
derbarer Irrthum ist es, dafs Willdenpw 
die nemhche Figur in Commelini hort& 
zu Pancratiim zeylonicum und maritimum ci- 
tirt, da sie doch nur zur ersten Pflanze^ 
gehört. 

Sie werden leicht vermuthen, dafs iclt 
auch den alten verdienstvollen G o u a t| 
nicht unbesucht gelassen haben werde. Er/ 
ist noch munter und thätig, äufserst gefäl- 
lig gegen Fremde, nur nimmt sein Sehver-r 

mögen - 65 - mögen sehr ab, und dies möchte wohl der 
Ausführung seiner Plane, Monographien 
über die Gattungen Saxifraga und Carduus 
herauszugeben, zu denen er schon viele 
Materialien gesammlet hat, das gröfste Hin- 
dernifs entgegensetzen, wenn auch nicht 
sein Vorurtheil oe^en die modernen Schrift- 
steller und französischen Floristen , sein 
Widerwille gegen alle specifihen Varietäten 
Trennung, die Linne nicht schon als Arten 
ernannte, und der Hang der Alten an das 
Alte dazu käme. Er besitzt eine an alten 
Schriftstellern sehr reiche Bibliotheli , unter 
andern den Rudbeck, ein Geschenk der 
Tiönigin von Schweden. Sein grofses Her- 
barium hat er vor zwanzig Jahren dem 
Könige von Polen verkauft, sein jetziges 
enthält immer noch schätzbare Sachen, dem 
ich manche Aufklärung mir zweifelhafter 
Pflanzen verdanke, da er mit vieler Gefäl- 
'ligkeit mehrere Stunden meinem Wunsche 
der Vergleichung desselben widmete. Er 
hat einen artigen Garten neben seiner Woh- 
nung, wo die Kultur seltener Pflanzen sein 
gröfstes Vergnügen ist. In dem reichen und 
schönen botanischen Garten habe ich man- 
N. Journ.d. Bot. 5. B. i. Sc. E che 66 — che selir vergnügte Stunde zugebracht,. Er 
verdankt seinen Reichthum der Thätigkeit 
des seel. Broussonet und dem unermü- 
deten FleJfse des botanischen Gärtners Mi- 
chel. Sein Arrangement ist noh nicht ge- 
endigt , so wie sein Umfang noch erweitert 
w^erden soll. Auch hier stehen die Bäume 
mit den perennirenden Pflanzen in den 
Quartieren. Ojveriis Papyrus vegetirte in 
den Teichen des Gartens so schön, wie der 
einheimische Cyperus longus. Man hatte* 
auch eine Steinmasse zur Kultur von Alpen- 
pflanzen , und einen abgesonderten Theil. 
zur Kultur von Kryptogamen in Töpfen an-- 
gelegt; allein Beides hat, aus Mangel ani 
Schatten und Feuchtigkeit, keinen Fortgang 
gehabt. 

Mit dem Garten ist ein beträchtlichesi 
und elegantes Herbarium verbunden, desseni 
Conservateur Herr Durand, ein freund- 
licher gefälliger Mann ist. Es befindet sich 
Jm untern Stocke eines Gebäudes am Ein- 
gange des Gartens, w^o der Professor der 
Botanik , der Conservateur des Museums, 
und der Gärtner ilire Wohnung haben. Erst^ 
seit 3 Jahren existirt dies Herbarium, das« 

seinen ~ 67 - seinen Hauptfond aus der Sammlung des 
seel. R i e d 1 e y, des Gärtners der Baudin'schen 
Expedition , die für dies Museum angekauft^ 
wurde, erhielt, und seitdem durch den Ei- 
fer der Vorsteher so sehr vermehrt wurde. 
Eine schätzbare Sammlung von Farrenkräu- 
tern , auf der Reise von Nee und Mala- 
Spina gesammlet, hatte man auch Gele- 
genheit anzukaufen , so dais diese , nebst 
der Familie der Cyperoideae, äufserst zahl- 
reich in diesem Heibario sind. Aus dem 
Garten und der Flora wird allmählig alles 
vereinigt dem Herbario hinzugefügt, weiches 
dann mit den ersten wetteifern kann. — 

Hier haben Sie , verehrtester Herr Pro- 
fessor, einige Bemerkungen über meine 
Reise bis zum Ende meines Aufenthaltes in 
Montpellier, denen Sie ihre flüchtige Form 
und öftern Mangel des Gehalts verzeihen 
w^erden. Morgen reise ich nach Narbonne 
und Perpignan ab , halte mich in der ersten 
dieser beiden Städte nur so lange auf, als 
ich zu einer Exkursion nach der an Litto- 
ralpflanzen reichen Insel St. Lucie brauche^ 
und begebe mich dann schnell nach Mont 
Louis in den Pyrenees orientales, welches 
E a ich. 68 - ich, cla es in einer beträchtlichen schon 
alpinischen Hohe über dem Meere liegt, 
zu einem Stationsorte wählen werde, und 
von da ^die so gerühmte pflanzenreiche 
Vallee d'Eynes und den Mont Laurenti zu 
besuchen. Ende Augusts trefTe ich in Tou- 
louse ein, von wo aus ich, der Alpenflor 
wiegen, einen, wenn leider auch nur kur- 
zen Besuch, in den hautes Pyrenees ma- 
chen WQrde. — 3- \ ~ 69 - 3- 

Zusammengestellte Ubersicht der drei Ab* 
handlangen über die Gefäfse der Pflan- 
zen, mit beigefügten Bemerkungen j 
von dem Herrn Professor Link. Die Königliche Societät der Wissen- 
schaften zu Göttingen gab für das Jahr 
eine Preisfrage über die Gefäfse der Pflan- 
zen; auf. Der Preis wurde zwischen Pro- 
fessor Rudolphi zu Greifswalde und Pro- 
fessor hinh zu Rostock getheilt, Dr. Tre- 
viranus der jüngere zu Bremen erhielt 
das Accessit. Der Herausgeber dieses Jour- 
nals, Mitglied der Societät, welche den 
Ausspruch that, wünschte nur eine kurze 
Anzeige von dem, was in den Schriften über 
jene Preisfrage enthalten sey,* und da ßine 
fortgesetzte Beschäftigung mit diesem Gegen- 
f Stande Stande mir ein Studium dieser Schriften 
nothwendig machte, so glaubte er, von mir 
eine solche Anzeige fordern zu können. Ich 
will die Resultate, der leichtern Übersicht 
wegen , zusammenstellen , und nicht aus 
jeder Schrift einen Auszug für sich machen. 
Die Schriften sind : 

Vom inwendigen Bau der Gewächse und 
von der Saftbewegung in denselben, 
von L. C. Trevirahus» Göttingen 
1806. ac8 S. in g. mit 2 Kupfertafeln. 

Anatomie der Pflanzen, von K. A. Ru- 
dolphe Berhn igo/. 2^6 S. in g, 
mit 6 Kupfertafeln* 

Grundlehren der Anatomie und Physio^ 
logie der Pflanzen, von H, F. Link,k 
Göttingen 1807. 305 S. in g. mit 3, 
Kupfertafeln, 

Alle drei haben besonders mikroskopi- 
sche Beobachtungen, und zwar vermittelst 
des :zusammengesetzten Mikroskops, ange- 
stellt. 

I. Fom Zellgewebe, Rudolphi und 
Treviranus nehmen Beide an, dafs das 
Silellgewebe ^ wie Sprengel behauptet 

hatte, ~ 71 hatte, aus kleinen Bläsdien ent&telie, und 
widerlegen wenigstens SprengePs Behau- 
ptung nicht, dafs die Körner in dem Saa- 
men der Getraidearten solche Zellen sind* 
Link läugnet diesen ürsprung und behau- 
ptet, dafs sich jene Körner in heifsem Was- 
ser auflösen, also die Natur des Stärkmehls 
haben* Das ausgebildete Zellgewebe besteht, 
nach Rudolphi, aus Zellen, welche in 
einer offenen Communication mit einander 
stehen, ob er gleich die fehlenden Scheide- 
-Wände, wie sie Sprengel behauptet, nicht 
sah, doch gehen gefärbte Flüfsigkeiten aus 
einer Zelle in die andere über. NachT re- 
viranus bleiben zwischen den Bläschen, 
%voraus die Zellen entstehen, deutliche Zwi- 
schenräume, die er Intercellulargänge nennt; 
in diesen Zwischenräumen bewegen sich al- 
iein die Flüfsigkeiten, und der::gefärbte Saft 
Tieler Pflanzen befmdet sich dort. Auch die 
Xücken und sonderbaren Figuren in den 
Stämmen der ßinseii und anderer Pflanzen 
leitet er von dieser verschiedenen Nähe- 
rung und Zusammenstellung der Zellen her* 
yLink läugnet alle Cömrnunication zwischen 
den Zellen, er läugnet, dafs gefärbte Flüs- 
sig- - 72 - 

sigkeiten aus peiner Zelle in die andere drin- 
gen, wenn nicht Zerreifsungen u. dergl. vor- 
gehen , er führt Fälle an , wo einzelne Zel- 
len allein mit gefärbten Fiiifsigkeiten gefüllt, 
die umherliegenden ganz ungefärbt sind. 
( Im Nachtrage meint R u d o 1 p h i , dieses 
rühre daher, weil nicht mehr Saft vorhan- 
den gewesen sey). Jede Zelle habe mit der 
anliegenden eine Scheidewand gemein, nur 
der Rand sey doppelt und bilde Zellengänge, 
ductus cellulares. Die Poren, welche Mir- 
bei in den Membranen der Zellen sah, hal- 
ten alle drei, mit Sprengel, für Täuschun- 
gen, Rudolphi für Bläschen, Trevira- 
jiais für Körner, Link zeigt, dafs sie sich 
durch heifses oder auch kaltes Wasser auf- 
lösen lassen, und folglich entweder Stärk- 
mehl oder Schleim sind. Alle drei Beobach- 
ter sind ferner darin mit Sprengel einig, 
dais die vasa succosa der Altern aus gestreck- 
ten Zellen bestehen; Treviranus nennt 
sie Fasern, zeigt den Übergang aus dem Zell- 
gewebe in dieselben, behauptet, dafs sie hohl 
sind, drückt sich aber doch zweifelhaft dar- 
über aus; Rudolphi und Link bestim- 
men sie schlechthin als Zellen. Link un- 
ter- ~ 73 - terscheidet das regelmafsige Zellgewebe von 
dem unregelmäfsigen einiger kryptogami- 
sehen Pflanzen, jenes besteht aus zusammen- 
gereihten, und in diesen Reihen wechseln- 
den Zellen, dieses nicht. Er theilt ferner 
das regelmafsige Zellgewebe ein, in einfa- 
ches Zellgew^ebe, und dieses wiederum in 
Parenchym^ wo die Grundflächen mit den 
Seitenflächen rechte, oder beinahe rechte 
yVinkel bilden, und in Bast, wo die Grund- 
flächen mit den Seitenflächen spitze oder 
stumpfe Winkel machen, und in zusammen- 
gesetztes Zellgewebe, wie es sich in verschie- 
denen Sumpfpflanzen findet. Er hat chemi- 
sche Versuche über die Membran der Zel- 
len angestellt; sie lölst sich nur in starken 
Säuren auf, und giebt mit Salpetersäure 
Korksäure. Auch hat er dergleichen Ver- 
iguehe über den grünen Stoff und das Stärk- 
liiehi in den Zellen angestellt. 

2. V^on den Ggfäfsen. Alle drei vereinig^ii 
s-kh mit Sprengel gegen Hedwig's Mei- 
nung, dafs die Spiralgefäfse aus einem hohlen 
Saftgefäfse, gewunden um einen Luftkariaf, 
Gestehen» Treviranus giebt Bernhardi 
Beifall, nach w^elchem eine häutige ßöhi*« 

einen 1 _ 74 einen gewundenen Faden einschliefst. R u » 
dolplii und Link behaupten die ältere 
Meinung, welche lehrt, dafs sie blofs aus 
einem spiralförmig gewundenen Bande gebil- 
det werden. Link setzt hinzu, dieses Band 
sey etwas gebogen, nach aufsen convex und 
nach innen concav, die Flüfsigheit steige 
also darin, als in einer Rinne, auf, und er 
erklärt daher H e d w i g's Täuschungen. 
Wahre Zerästelungen sahen diese beiden 
Schriftsteller an keinem Gefäfse. Alle drei 
."behaupten das Aufsteigen der gefärbten Flüs- 
sigkeiten in den Gefäfsen, Rudolphi und 
Link handeln davon ausführlich. Die 
Treppengänge führt T r e v i r a n u s al$ 
besondere Gefäfse auf, und die Querstriche 
hält er für Spalten , R u d o 1 p h i und 
Link suchen ihren Ursprung aus Spiral- 
gefäfsen darzuthun ; beide sahen in jungen 
Pflanzen nur Spiralgefäfse, eben so die deut- 
liche Vermehrung der/Treppengänge in al- 
tern Zweigen ; R. hat viele Beobachtungen 
darüber. Die getüpfelten Gefäfse hält Tre- 
viranus ebenfalls für eine besondere Art 
von Gefäfsen^ die Tüpfeln aber für Körnei* 
und keine Poren j überdiefs sah er noch 

grofse ~ 7S — 

grofse Seltenlöcher zuweilen m denselben. 
Linivhält auch diese für veränderte Spiral- 
oefäfse, und zwar in einem noch höheren 
Grade, als Treppengänge, so dais statt der 
Querstriche nur einzelne Tüpfeln . überge* 
blieben sind; die grofsen Seitenlöcher sind 
nach ihm eine Täuschung ; die äufsernQuer* 
striche erI Jären aber beide nicht für Scheide- 
wände, sondern blofs für Beugungen. Die 
halsbandförmigen Gefäl'se, oder wurmför- 
inigen Körper, beschreibt Treviranus 
als Gefäfe, die sich eben aas dem Baste ent- 
wickelt haben; L in h nennt sie verschobene 
Spiralgefäfse, welche durch den An wachs 
der umgebenden Theile aus ihrer Lage ge- 
bracht wurden; Auch die Ringgefäfse entste- 
hen nach diesem Schriftsteller durch eine Zer- 
rung und Zerreifsung der Spiralgefäfse. R u - 
tlolphi macht die Bemeriuing, dafs in allen 
Gräsern die Spiralgefäfse sich nicht abrollen 
lassen. Derselbe iäugnet die Gegenwart der 
Spiralgefäfse in den Fichtenarten, und in 
den meisten Na jaden, Link behauptet sie, 
vdoch schliefst er auch, Chara, Zostera, Ce- 
'.Tatophyllum, Lemna aus. In den Moosen, 
LiGhenen, Algen, Piken fanden alle heine 

Spiral« 

i _ 76 - 

^piralgefäfse; Rudolphi redet von geraden 
Gefäfsen in einieen Pflanzen. Er widerle£?i 
SprengeTs Meinung von dem Ursprünge 
aller Gefäfse aus Zellegewbe ; Treviranus 
sucht ihren Ursprung aus den wurmfÖrmi- 
gen Körpern, und die Entstehung der Tü- 
pfel, Spalten u. s. vv. aus dem körnigen We- 
sen in denselben darzuthun. Link hält die 
Spiralgefäfse für ursprüngliche Erzeugnisse.'' 

3. Von der Fmktion der Gefäfse und des 
Zellgewebes. Treviranus glaubt, dafs dife 
Treppengä'nge und getüpfelten Gefäfse Was- 
ser in Luftgestalt führen, von der Funktion 
der Spiralgefäfse redet er in zweifelhafter! 
Ausdrücken ; Rudolphi und Link kom- 
men darin überein, dafs die Gefäfse über- 
haupt den Nahrungssaft der Pflanzen fort- 
leiten , aiich führen sie dafür Versuche an. 
Link behauptet, dafs in den Wurzeln däi^ 
Zellgewebe den Nahrungssaft zwar einsauge, 
dafs aber die Gefäfse ihn w^eiter führen, und 
eben so, w^enn es nöthig ist, aus den Zel- 
len, %vorin er abgesetzt war, wiederum auf- 
nehmen und an andere Örter bringen kön- 
nen. Aus den Gefäfsen geht der Saft, nach 
Rudolphi und Link, geradezu in die an- 
liegen- ~ 77 — Hegcndenn gestreckten und dann in die 
W eiter/i Zellen über. Link erzählt Versuche 
für* diese Behauptung, wo er Eichenzweige 
u. dgl. rn. in einer Auflösung von schwefel- 
saurem Eisen, und Aloeblätter in oxygenirte 
Salzsäure setzte ; die Gefäfse wurden dann 
nicht, w^ohl aber die anliegenden Zellen, 
gefärbt. Diese Vorbereitung geschieht nach 
ihm vermittelst eines Durchschwitzens. 

4. Von den Safthekältern, Lücken und Luft'» 
behclltern. Uber die sogenannten eigenen 
Gefäfse der Pflarjzen , welche den gefärbten 
Saft führen , redet R u d o 1 p h i zweifelhaft. 
Treviranus versetzt diesen in die Zwi- 
schenräume zwischen den Zellen oder in die 
Intercellulargänge. Link nimmt dafür ei- 
gene Behälter an, welche bald in gröTserer, 
bald in geringerer Ausdehnung durch das 
Zellgewebe laufen, aber inwendig mit kei- 
ner besondern Haut überzogen sind, daher 
er ihnen auch den Namen Gefäfse nicht ge- 
ben will. Die Lücken (lacunes nach Mir- 
bei) leitet Treviranus von der Zusam- 
menstellung der Zellen her, Link von einer 
Trennung und Zerreifsung des Zellgewebes. 
Sehr ausführlich redet Rudolphi von den 

Luft- - 78 Luftwegen in den Pflanzen. Er rechnet da-i 
hin die ganz hohlen Stengel der Pflanzen;| 
die durch Scheidewände getrennten Höhfun- 
gen in den Stengeln derselben, die oft regel- 
mäfeig gestalteten Kanäle in manchen Stäm- 
men und Blattstielen, die Höhlungen in man- 
chen Früchten , in dem Stamme der Tang- 
arten u. s. w. , die grofsen Zellen in den Was- 
serpflanzen, endlich auch die saftleeren ZeU 
len im Mark. Die Luft fcömmt nach ihm 
durch die Flüfsiskeiten in die Pflanze und 
wird dort entwicl^elt. Er beschreibt hiebei 
die merkwürdigen sternförmigen Körper in 
den Nymphäen. Link nimmt keine beson- 
dern Luftwege an, sondern die Luft durch- 
dringe die ganze Pflanze. 

5. Fon der Oberhaut und den Ansätzen 
auf derselben. Dafs die Oberhaut nur aus den 
obern Zellenwänden bestehe , behaupten 
Rudolphi und Link. Von den Spaltöff- 
nungen der Pflanzen handelt Rudolphi 
sehr ausführlich nach einer grofsen Menge 
von Beobachtungen, Link bestätigt im Gan- 
zen dieselben , und beide sind darin einig, 
dafs sie zur Einsaugung der Luftfeuchtigkeit 
dienen* Beide reden auch von den Drüsen 

und — 79 — 

und Haaren, Ru d o 1 p h i sehr ausführlich von 
den Schuppen nach vielen Beobachtungen. 
Er glaubt, dafs die Haare zur Einsaugung 
der Feuchtigkeit dienen, und führt viele 
Gründe dafür an. Link hingegen glaubt, 
dafs ihr eigentliches Geschäft in einör.Se- 
cretion bestehe. 

6. Von der Wurzel der Pflanzen. Linh 
redet allein davon ausführlich, Rudolphi 
und Treviranus führen nur beiläufig 
etwas davon an. Der Trieb der Wurzel^, 
niederwärts zu wachsen, ist, nach Link^, 
ein eisenthümlicher Trieb, keine Ziehung 
nach äufsern Umgebungen wirkt darauf. 
In der Regel haben d^e Wurzeln, wie schon 
Medicus behauptete, kein Mark, (womit 
auch Treviranus übereinstimmt) im Al- 
ter drinst etw^as Mark in die Basis derselben. 
Durch Vergleichung von jungen und alten 
Wurzeln ergiebt sich folgendes: Die Spiral- 
gefäfse (welche sich zwar in der Wurzel 
nicht abrollen lassen) werden nach und nach 
zu Treppengängen, endlich beinahe zu gleich- 
förmigen Röhren. Die Zasierwurzel leidet 
keine weitere Veränderung, als dafs Rinde 
und Holz sich vermehren. Bei der Pfahl^ 

Wurzel . — go 

Wurzel wächst aber, das Parencliym der 
Rinde von aufsen zwischen dem Bast der 
Rinde und das Holz, und bildet so die 
Stralen, welche sich auf dem Querschnitte 
zeigen. Wenn wahre Jahrringe vorhan- 
den sind, so entseht der innere später, als 
der a'ufsere» So wie nämlich der Stamm 
dicker wird, führt er den Umfang der Wur- 
zel mit sich, dadurch entsteht im Innern 
eine Höhlung, das Marh des Stammes dringt 
ein, und der Jahrring wächst nach. Den 
Wurzelstock beschreiben Rudolphi und 
Link fast auf dieselbe Weise , nach seinen 
unregelmäfsigen vertheilten Bündeln von 
Gefäisen in Parenchym. 

7. f^on dem Stamme. Rudolphi tadelt 
im Ganzen die Unterschiede, welche Des- 
fontaines zwischen dem Baue der Mono- 
cotyledonen und Dicotyledonen hat finden 
wollen. Doch redet er nur beiläufig von der 
Bildung des Stammes. Treviranus be- 
stätigt überhaupt genommen die Bemerkun- 
gen von Desfontaines. Die Rinde be- 
istehe aus drei Lagen ; die innere habe man 
selten unterschieden. Der Splint enthalte 
nie wahre Spiralgefäfse, nur Treppengänge. 

Die Die niedersteigende Bewegung des Saftes in 
<d^r Rinde ist nicht erwiesen, die Stelle, wo 
sich vorzüglich die Säfte bewegen, ist zwi- 
schen der mittlem und innern Rinde. Die* 
Rinde überhaupt zieht viel Feuchtigkeit aus 
der Luft an. Eine neue Holzschicht ent- 
steht in der innern Rindenlage; die Faser-. 
Schläuche derselben bilden die wurmförmi- 
^en Körper, und daraus entstehen die Ge- 
fäfse; übrigens kommt die Bildung diesel: 
Schicht der Bildung des Holzes schon an 
sich sehr nahe. Die Insertionen des Paren- 
chyms gehen von der Rinde zum Mark, 
werden von den keilförmig gebildeten Holz* 
bündeln immer mehr zusammengedrückt, 
und machen die Spiegelfasern. In dem 
Marke bewegen sich die Säfte in den Zellen- 
gängen, und gehen vermittelst derselben 
durch die Insertionen nach dem Umfange. 
Link hat eine eigene Theorie über die Bil- 
dung des Stammes. Zuerst zeigt er, dafs 
der von Desfontaines gegebene Unter- 
schied zwischen Monocotyledonen und Di- 
cotyledonen zwar grÖfstentheils Statt finde, 
dafs ah6r die Cucurbitaceen in dieser Rück- 
sicht die Bildung der Monocotyledonen haben, 

N. jDurn.d. Bot. 3. B. 1. St, F dafS ~ ga — 

dafs endlich in einigen Amaranthen und 
Chenopodien zu äulserst ein Ring von Holz, 
nach innen aber zerstreute Bündel sich fin- 
den. Die Monocotyledonen wachsen blofs 
indem sich das Parenchym vermehrt , und 
die Holzbündöl vergröfsern. In dem jungen 
Stamme der Dicotyledonen stehen die Holz« 
tündel (Bündel aus Bast und Gefäfsen) ein* 
zeln im Kreise, und enthalten Spiralgefäfse, 
ieim Wachsen vergröfsern sich die Bündel 
sowohl nach innen, als seitwärts, pressen 
das Parenchym , worin sie standen , seit- 
wärts zusammen, so dafs man nur hier und 
da Spuren davon übrig sieht. Es wächst 
aber auch neuer Bast' zwischen dem alten 
an, wodurch der netzförmige Wechsel von 
dichtem und lockerm Bast und die Spiegel- 
fasern entstehen. Die letzten angewachse- 
nen Gefäfse gegen das Mark bleiben Spiral- 
gefäfse, die altern gegen den Umfang wer- 
den Treppengänge u. dergl. Auf solche 
Weise yei^dicken sich Stämme und Zweige 
in einem Jahre. Die Jahrringe aber können 
nicht dadurch entstehen, dafs sich zwischen , 
Holz und Rinde ein Ring einschiebt, die 
innern Schichten und das Mark zusammen- - 83 - prefst, denn sonst'müfste das Mark in altem 
Zweigen kleinere Zellen , als in jungen, 
haben. Wie in allen organischen Körpern, 
schieben sich überall Theile ein, und das 
Ganze dehnt sich aus, nur gegen den Um* 
fang schieben sich mehr Theile ein. Die 
Jahrringe entstehen blofs durch eine Zusam« 
menziehung im innern Holz, und diese rührt 
davon her, dafs sich das Netz, woraus der 
Bast geformt ist, zusammenzieht; eine Zu- 
sammenziehung und Verengerung, welche 
man in den altern Ringen deutlich s'feht. 
Alles dieses wird aus der Vergleichung jun- 
ger Stämme mit alten gefolgert, und durch 
Abbildungen erläutert. 

Bis hieher geht das, was der K. Societät 
überreicht wurde, einige Bemerkungen über 

i die Vertheilung der Gefäse des Zeilgewebes 
in den Blättern, Blumen und Früchten aus- 
genommen, welche Rudolph i und Link 

I angeführt hatten. Der Letztere hat aber 
bei der Herausgabe seine Schrift durch fol- 
gende Artikel vermehrt. 

8« Von der Ferästeliing und den Knospen. 
Die Äste entstehen, indem die Hglzbündel 
ieitwärts sicjh. wenden , und das Mark ih- 

i F a »en - 84 - nen folgt. Die Scheidewände im Innern der 
Stämme und Äste werden in den Knoten 
durch seitwärts gerichtetes Zellgewebe ge- 
bildet. Zu einer Ramification gehört, was 
aus einer und derselben Gemme hätte ent- 
stehen können; man hatin die Bliithen also 
nach ihrer RarnificatLon bestimmen, welches 
die Florescen?; giebt. Sie hat auf den Total- 
ainblick der Pflanze den gröTsten Einflufs. 
Der Hauptstamm blüht eher , als die Äste, 
aber die üntern Blüthen eines Astes blühen 
früher, als die obern. Dieses ist die Regel, 
wornach die Florescenz beurtheilt wird. So 
gehört jede Blüthe an den mehresten Caryo- 
phylleis, an Datura, zu einer verschiede- 
nen Ramification ; so gehören die Wirtel an 
den Labialis zu einer Ramification. Die 
Stacheln ( Spinae ) ' sind züsammengezogene 
überflüfsige Äste, und durch ^diesen Charakter 
von den stacheligen Ästen zu unterscheiden» 
9. !/o7i den Blättern und blutt artig e,n Thei- 
len Die Blätter erkennt . man vorzüglich an 
ihrer Stelle unter den Ästen ; sie bestehen 
aus Holzbündeln ( Ribben , Nerven ) und 
Parencfhym. Ihre Stellung ist in einer Spi- 
rale, so, dafs die zunächst über einander 

stehen- - 85 - 

stellenden Blätter nicht genau auf einander 
treffen. Aufser den gewöhnlich angegebe- 
nen Ursachen beim Abfallen der Blätter, 
(auch Bliithen, ) ist auf die verschiedene 
Gestalt der Zellen und des Basts RücksichtJ^ 
zu nehmen, wodurch die Stelle der Tren- 
nung bezeichnet w^ird. Die Nebenblätter 
(stipulae) unterscheiden sich dadurch von 
den Blättern , dafs sie schon vor ihnen ge- 
bildet, und ihre Vorläufer, wie die Blätter 
der Äste sind. 

lo. Von der Blüthe. Zur Bliithe gehö- 
ren die Geschlechtstheile und was mit ih- 
nen dieselbe Gemme ausmacht. Die Theile 
der Blüthe haben dieselbe Stellung gegen 
einander, welche die Blätter aus einer und 
derselben Gemme oder aus einer und dersel- 
ben Ramification gegen einander haben. Der 
Blüthenboden ist oft nur eine Verdickung 
des Blüthenstiels, entstanden durch seitwärts 
sich wendende Gefäfsbiindel. Der Kelch ist 
die äufsere Hülle der Blüthe, die Blume die 
innere ; jener hat zu äufserst viele Spaltöff- 
nungen, er hat Ribben mit Gefäfsbündeln, 
und inwendig weniger Papillen ; diese sel- 
,;tene Spaltöffnungen, mehr vertheilte Gefäfs- 
1 bündel ^ 86 ~ bündel und häufige Papillen. Die Staub- 
fäden haben in ihrer Mitte ein Gefafsbündel ; 
die Antheren sind ganz ohne Gefafse. Ver- 
schiedener Bau derselben. Der Pollen hat 
nicht immer inwendig Zellen. Bei der che* 
mischen Analyse fanden sich darin, im Was- 
ser auflösliche Theile von verschiedener Art, 
ferner Kleber und immer Harz, nebst mem- 
branösem Stolf. Bei der Befruchtung scheint 
/ auch der harzige Stoff auszuschwitzen und 
die Narbe zu befruchten; Linne's Theorie 
ist ohne Zweifel unrichtig. Im Pistill ste- 
hen die Gefafsbündel nach aufsen j im In- 
nern befindet sich blos Zellgewebe, wo- 
durch allein die befruchtende Feuchtigkeit 
zum Saamen dringen mufs. 

II* Von der Frucht und dem Saamen. 
Die äufsere Haut des Saamens hat selten Ge- 
fafse, die innere nie. Turpin's micropyle 
rührt von der Befestigung eines Gefäfsbün- 
dels her, aber es bedarf keines Gefäfsbün- 
dels zur Einlassung der befruchtenden Feuch- 
tigkeit, welche vielmehr durch die Zellen 
dringt- Die sogenannte radicula der Saamen 
ist nicht die künftige Wurzel ; diese ent- 
springt erst daraus. In dem jungen Saamen 

findet - 87 - findet sich nur zuweilen eine Flüfsigkeif, 
worin sich der Embryo bildet, oft ein locke- 
res Parenchym, welches eben so durch die an- 
wachsenden Theile des Embryo eingeschränkt 
wird, wie das Parenchym im Stamme. Bau 
der Perikarpien. Die Stellen, w^o sie aufsprin- 
gen und reifsen, sind vorher durch engere 
längere Zellen bezeichnet, welche sich nach 
der Dicke leichter, als die umgebenden wei- 
tern Zeilen, beim Trocknen zusammenzie- 
hen. Den sogenannten Monocotyledonen 
werden die Cotyledonen ganz abgesprochen. 
Über das Keimen der Saamen das Bekannte. 

12. Von den Bewegiifigm der Pflanze» 
Die bestimmten Fuchtungen der Pflanze wer- 
den an^e^eben. Schlaf der Pflanzen; Dre- 
hen nach dem Lichte; reizbare Pflanzen j 
Bewegung des Hedysarum gyrans und der 
Osciilatorien. Bei allen diesen w^irkt be- 
sonders Gewöhnung* 

13. Von den organischen Vrrrichtnngen 
der Pflanze üherkcmft In den Gefäfsen stei- 
gen die Säfte durch eine der ^ Kraft in den 
Haarröhrchen ähnliche Anziehung. Viele 
Beweise von der Gegenwart einer Kraft in 
den organischen Körpern (tonus), wodurch 

die — 88 - die IMembran gespannt wird und erschlafft.' 
Diese treibt die Säfte durch die Zellen j die 
Zusammenziehung scheint nur in einzelnen 
Fällen mitzuwirken. Zur Nahrung diene 
vorzüglich die dem Wasser beigemischte 
Luft. Dafs Pflanzen auf dem Boden nicht 
gut fortkommen, wo vorher andere dersel- 
ben Art gestanden haben , rühre nicht von 
einer Erschöpfung der nährenden Säfte, son- 
dern daher, w^eil der Boden mit den ver- 
faulten Theilen dieser Art angefüllt ist, wel- 
che dem Wachsthum der lebenden Pflanze 
zuwider sind. Einsaugung der Luft. Aus- 
dünstung. Wirkungen des Lichts , der Wär- 
me. / Ausbildung der Pflanze. 

14. Die Pflanze in Vergleichung mit an* 
dern Naturproducten. Gesetze für die Man- 
nichfaltigkeit der Pflanzen. Ein Theil, ein 
System von Theilen nimmt nach und nach 
ab , die übrigen werden dafür oft mehr 
ausgebildet. Das System der Gefäfse hört in 
den unvollkommenen Pflanzen und den 
Moosen auf, das System der männliche 
Geschlecirstheile ebenfalls. Manche Pil 
sind allerdings nur Fruchtbehälter. Jede 
Theil läuft in allen Pflanzen eine Reihe von 

Bil- Bildungen durch, von der unvollkommen- 
sten, einfachen zur vollkommnern. Die 
Verknüpfung dieser Reihen bestimmt die 
Individuen. Theile aus denselben Stoffen 
der Ausbildung finden sich am häufigsten 
verbunden, daher die an Arten zahlreichen 
sogenannten natürlichen Gattungen und Or<l« 
nungen, Ii. ~ 90 — IL Auszüge aus ausländischen und 
vermischten Schriften. 

Flore d'Owave et de Benin ^ en Afrique, 
par ^. M. F. Palisot- Beauvois^ 
Correspondant (ancien associ^) de Tin- 
stitut national. — Livrais. H- VIL 

(Vergl. N. Journ. f. d. Botan» i. B. 2. St. S. 6l.) Zweite Lieferung^ 
Stachygy nandrum scandens» 

D er Verfasser begreift unter dieser Gat- 
tung, wie bereits aus Swartz Symps. Filic 
bekannt ist, diejenigen Lycopodien, welche 

mit mit doppelten Kapseln versehen sind. Die 
hier beschriebene Art ist zunächst mit L. pte- 
Wiosimi und paUtkim verwandt, und unter 
N. 63 in der Syno'ps, aufgeführt, 

K i 1 1 i n g i 

Kiüwgia hilbosa, raclice bulbosa, fibris ple- 
rumque simplicibus : cuhno seu caule 
solitari ( solitario ) triquetrö, canalicu» 
lato : floribus capitatis ; capitulo i , in- 
terdum 2, rare 3 glomeratis : foliis Ii- 
nearibus, radicalibus , acutis , ad ap»*- 
cem serratis, nervis 3 longitudinalibus^ 
crassioribus notatis : involucro triphyllo. 
(Tab. 8* Fig. I.) 
Wächst in Oware und Benin. Unter den 

bekannten Arten kömmt sie am meisten mit 

triceps überein, 

M i c r 0 p ü 

Eine neue Gattung, wovon folgender 
Charakter angegeben ist i Substmitia coriacea^ 
soUdai Pileits duatatus ^ planus ant subinfmidi» 
biiliformis ; basi plus minusve löngus , attenua* 
i4iSf peduncuHformis i supra glciber aut viUosus, 

kevis 9^ — taevis aut s^mius ; subtus porosus, poris mtme^ 
rosis^ minutissimis y aeqiialibus , subrouindis, 
substantiae adkaerenübus , supra basim attenua- 
tarn pratensis. Die hier (Tab. 8- Fig* 2.) ab- 
gebildete Art, welche der Verf. M. Perula 
nennt, hann aber in licinem Fall von Boletus 
getrennt werden , wenn man nicht die Gat- 
tungen wider Nothwendigkeit vervielfältigen 
will. 

C a 1 a m u $♦ 

Calamiis secmdiflorus , frondibus longis, flexi- 
libus, propendentibus , pinnatis, apice 
aphyllis, et passim opposite spinosis : 
spinis majoribus, subplänis retröversis: 
foliolis spinosis : ramis spadicis secun- 
dis. ( Tab. 9. 10. ) 

Ein 10 bis 12 Fufs hoher Strauch, der in 
Benin an den Ufern der Flüsse wächst, und 
wegen seiner Belaubung ein undurchdringli- 
ches DicKigt bildet. Die Frucht ist nach 
dem Verf. eine Nufs , damit stimmt aber 
Gärtner nicht iiberein; doch könnte man 
unserm Verf. wohl eher in Hinsicht des Kelchs 
beipflichten, den er als doppelt annimmt, 

und — 93 - und wovon der äulsere trifidus, der innere 
tripartitus seyn soll. Ob aber die andern 
Arten mit ähnlichen Kelchen versehen sind, 
ist eine andere Frage, 

Myrianthus. 

Eine neue Gattung aus L i n n e^s Mo- 
noecia Monadelphia (nicht Syngenesia, wie 
HerrBeauvois meint), die bereits von 
Willdenow in d. 4. B. seiner Spec. PlanL 
S. 598 aufgenommen ist. Die einzige dem 
Verfasser bekannte", in Benin vorkommende, 
und hier t. 11. 12. vorgestellte Art, heifst 
arhorms. Es ist ein Baum von mittler Höhe, 
dessen wechselsweise stehende Blätter denen 
der gemeinen Rofsl^astanie sehe ähnlich sind. 
Die Frucht ist von Iieinem besondern Ge- 
brauch, und dient vielleicht w^ohl nur, nach 
des Verf. Meinung, den Affen und andern 
Thieren zur Nahrurig. 

Dritte Lieferung» 
UJ V a. 

Viva biilbosa , radice bulbosaf , rüfo , infra 
f ^ appendiculata ; appendicibüs famosis : 
^ fronde — 94 — froncle viridi , complanata , simplici aut 
divisa, elongata aut cuneiformi. (Tab. 13. 
Fig. I.) 1 

Wir übergehen die hier mitgetheilten Be- 
merkungen über den Charakter der Familie 
dieser Gewächse und ihre Fortpflanzung, da 
ftie keine neue Ansicht gewähren. 

Carpolcpidufti, 

Unter diesem Namen vereinigt der Ver- 
fasser mehrere Jungermannien , die , wie 
iamariscifolia , dilatata, längs des Stanrims 
unter den Blattern, mit den bekannten au- 
riculis versehn sind, die er irrig für die 
wahren Früchte, was man bisher aber für 
Früchte ansah , für männliche Blumen hält. 
Die hier beschriebetie nennt Herr Beau- 
vois dichotomum, und gifct t. 13. f. 2» eine 
Vorstellung derselben. Sie findet sich in 
Oware an den Ästen der Bäume. 

Manisuris» 

Manisuris polystach'ya (Tab. 14.), einerlei mit \ 
M. granularis^ mit welcher sie auch von 
Willdenow verbunden ist. Da der 
Verfasser 2 Griffel annimmt, und auch 

in — 95 — 

in 5er Abbildung vorstellt, so würde 
wenigstens der Gattungscharahter in 
dieser Hinsicht zu berichtigen seyn. 

Commelina. 

Commelina amblgfia , caulis solidus, subHgno- 
sus, nodis foliaceis, remotis interruptus: 
j foiia longa, ovata, utrinque nervosa, 
fasciculata, supra, infra et ad margi- 
' ' nemvillosa: floribus spicatis; spicis sim- 
plicibus et terminalibus. (Tab. 15.) 
Sie weicht darin besonders, von den ver- 
wandten Arten ab, dafs einer der Staub- 
fäden diclier und gröTser als die übrigen ist, 
und fest am Pistill hängt. Da indefs in Hin- 
sicht auf die Gestalt, und Beschaffenheit der 
Staubfäden, eine grofse Mannigfaltigkeit bei 
den Ccmmelinen wahrgenommen wird, auch 
die Frucht ganz wie bei Comm. africana be- 
schaffen ist: so trug der Verfasser Beden- 
ken, eine besondere Gattung aus dieser Art 
machen. 

X y 1 0 p i 

. JCjlopia undutata, folia ovato-oblonga integra : 
!> flores solitatii, axillares, pedunculati : pe- 
d dun- dunculus medio bractea , minima, sub- 
rotunda , concava instructus : petala 
exteriora , ad marginem undulata , in- 
terioribus duplo fere majora. (t: i6. ) 
Ein Strauch von mittler GröTse , der sich 
sehr häufig im Innern von Oware findet, 
und sich besonders durch die grofsen , ro- 
then, wellenförmigen Blumenblätter bemerk- 
Hch macht. Ungeachtet die Frucht der Xy- 
lopia und Unona im Systeni als verschieden 
angegeben wird, so findet sich doch eigent- 
lich kein wesentlicher Unterschied zwischen 
beiden, weshalb auch schon Gärtner für 
die Verbindung derselben stimmte. Ahet 
auch Uvaria ist sehr nahe m'it beiden Ver • 
wandt, w^ie gleichfalls aus Gärtner'^s Zer- 
gliederung erhellt. Der Verf. ist daher der 
Meinung , wenn man nicht alle 3 vereini- 
gen will, wenigstens Unona auszustreichen 
ühd unter Xylopia und U^^arik zu vertheileri. 

Ventenatia. 

Eine neue, dem Andenken des kürzlich 
verstorbenen Ventenat gewidmete Gat- 
tung aus der Polyandria Monogynia, und' 

nach ~ 97 — nach Jussieu zu den Tiliaceis gehörig. Der 
wesentliche Charakter würde folgender seyn : 
Cal. tripartiHis, deciduns. Petala 
Bacca quinquelocularis ^ localis monospermis. 
Nur eine Art ist dem Verf. bekannt geworden, 
der er von der Farbe der Blätter den Namen 
glauca gegeben hat, und sie t. 17. vorstellt» 
Es ist ein Bäum mit wechselsweise stehen^ 
^den, gestielten, länglich - eiförmigen Blat- 
tern; mit gestielten, gewöhnlich an der 
Spitze der Blätter siezenden , grofsen, kar- 
mosinrothen Blumen, die ihm ein so pracht- 
volles Ansehen geben, dafs selbst die Neger, 
welche Herrn Beauvois auf der Exkursion 
begleiteten, durch den Anblick überrascht 
wurden und sich nicht erinnerten, das Ge- 
wächs vorher gesehn zu. haben. 

Hedysarum, 

Hedysarum tasiocarpum, folia crassa, ovata, 
nervosa, supra glabra, subtus velutina, 
simplicia, petiolata; petioli ad apicem 
foliolis duobus , minimis , stipulaefor- 
mibus, oppositis instructi : flores spi- 
cati ; spicis terminalibus et axiilaribus : 
leguminibus villosis, subhirsutis. ( T. i8-) 
N. Journ.d. JBoc. 3. B. 1. Sc» G Fin- - 98 - _ 

Findet sich in Oware und Benin, und 
auf den Antillen, und kömmt auch in den 
Herbarien nicht selten vor, scheint demun- 
geachtet aber noch nicht beschrieben zu 
seyn. H velvtmum Willd., das die gröfste 
Ähnlichheit mit demselben zu haben scheint, 
unterscheidet sich durch Blätter, die auf 
beiden Seiten filzig sind, durch mehr faden- 
förmige Afterblä'tter und vielleicht noch; 
durch andere Merlimale, 

Vierte LUferung. 

A s p i d i u m. 

Aspiditm subqmnquefidum (Tab. 19.) V^rgL^ 
Swartz Syn. p. 71. 

C y p e r u s. 

Cyperus distans Linn fiL (Tab. 30.)t 
ist bereits von Ja c quin in den Icon* 
Rar. gut abgebildet, 

Pandanus. 

Pandanus Candelabrum , ( caudex ramosus, 
ramis sursüm erectis i folia ad margi« 

nem • j 99 ^ 

nem costamcfue dorsalem serratö - spi- 
nosa, glauca: spadix florum masculo- 
rum oblongus: fiores albissiuii, odora- 
tissimi : drupae uniloculares : radices 
numerosae , ex humo partim' emersae. 
(Tab. 21. 22.) 
Wächst sehr häufig an den Flüssen bei 
Agathon, und scheint Herrn Beauvois ei- 
nerlei mit Rump h's \Fßf2i» spurius , den 
*Willdenow behanntlich als Abart des 
odoratissim. ansieht. Der Unterschied beru- 
het vielleicht nur auf dem Wuchs des Stam* 
mes und der Richtung der Äste: Gestalt, 
Farbe und Geruch der Blumen ist bei beiden 
einerlei. Dafs die Gattung Pandanus mit 
mehrerm Rechte, wie der Verf. äufsert, in 
die Ordnung Monadelphia versetzt werden 
feann, leidet wohl keinen Zweifel. Beila'ufie 
einige Bemerkungen über die übrigen, dem 
Verf. bekannten, so wie auch über die von 
Rumph und in dem Hort. Malab. abgebil* 
deten Arten. 

Spermacoce. 

Spermacoce sernilata , caulis subrectus , tö- 
tragonus, striatus: folia bre viter pfetio*» 
G 3 lata. lÜO — iata, ovata, marginibus serrulatis et 
guasi spinosis j nervosa^ nervis rubel- 
lis ; stipulae subulatae : flores axillares, 
verticillati. (Tab. 23.) 
Herr Beauvois findet deinen wesentli- 
chen Unterschied zwischen dieser Gattung 
und der Diodiaj auch selbst der von Gärt- 
ner festgesetzte Charakter hebt keinesweges 
alle Zweifel, da einige Arten, wie die hiec 
beschriebene, in Hinsicht des Kelchs und 
der Kapsel, gleichsam das Mittel zwischen 
beiden halten. 

S t e r c u 1 i 

Stercutm acuminata. (,Tab. 24.) 

Schon C. Bau hin erwähnt dieses Ge- 
wächses unter dem Namen Cola, umstand- 
lieber beschreibt es J. Bauhin im i. B. der 
Hist. Plant, p. 210, und in peuern Zeiten 
Lamarck in der Encyclofcidie. Nach des 
Verf. Untersuchung ist es eine Sterculia, die 
er nach seiner Weise so cliarakterisirt : flores 
axillares: calix sexfidus , laciniis aequalibus^ 
coloratis : capsulae monospermae : foiia integra, 
oblonga , acmninata et longe petiolata. Über 
die Früchte, die von den Einwohnern als 

Lecke- t — lOI Leckerei gegessen werden , handelt der Verf. 
sehr umständlich, und berichtigt zugleich 
den wesentlichen Charakter. 

Fünfte Lieferung* 

D a e d a 1 e 

Daedalea amanitoides, pileus haemisphaerf- 
cuSj lateralis, supra glaber, zonatus, 
substriatus , albidus , niargine lobatus, 
zonis subconcoloribus ; subtus sinuatus, 
sinubus irregularibus. (Tab. 25.) 

In Oware an alten Bäumen. — Eine ver« 
wandte Art sah Herr Beauvois in Jus- 
sieu's Sammlung. 

R u e 1 1 i 

Euellia elongata, cauHs'sublignosus; folia ova- 
ta, longe acuminata: flores terminales 
aut axillares , spicati : laciniae calicis 
villosae, lorigae, lineares: tubus co- 
rollae longissimus, (Tab. 26.) 

Im Innern von Oware. Durch die schma* 
!en Kelcheinschnitte und die lange Blumen- 
rohre ausgezeichnet, 

Spa- — lost — 

Spathodea. 

Eine neue Gattung aus der Didynamia 
Angiospermia , die sich von der Bignonia 
durch einen scheideartigen, an der Seite ge- 
spaltenen Kelch unterscheidet. Es gehören 
dahin, aufser folgenden zwei in Oware von^ 
dem Verf. entdeckten Arten, Bignonia spa» 
thacea und indica. 

Sp&thodea campanulata , folia alterna ; folio- 
Iis lanceolatis : flores spicati , termina- 
les : corolla ampla, patens, campanu- 
lata, limbo subaequali : staminibus pi- 
stiMisque declinatis: calix crassus, ar- 
cuatim reflexus, subvillosus, nervisque 
longitudinalibus notatus. (Tab. 27.) 

Spatkodea laevis^ corolla irregularis, limbo 
5 - fido , inaequali : di visuris rotundatis : 
calix erectus, laevis, apice 5 - dentatus, 
dentibus minimis : folia alterna : foliola • 
ovata , acuminata sub apice , inordinate 
dentata. ( Tab. 29. ) 

Die Frucht derSpathodea ist tab. 28« vor- Gre- G r c w i a. 

Grewia carpimfotia (Tab, 30.) — VergL 
Juss» in Annale d, Mus. Fase* 20* t.§i. t 2. 

Sechste LleferTing* 

K y 1 1 i n g i 

Kyttingia globosa (Tab. 31.) 

Ist, wie Herr Beauvois selbst vermu« 
thet , einerlei mit L a m a r c h's peruviana^ 
und von Vahl unter K. aphylla beschrieben- 

Clero den dron- 

Clerodmdron volubile , caulis rotundus, Scan* 
dens: panicula corymbosa, terminalis 
aut lateralis : folia ovata , integra , acu- 
niinata: corolla bilobata. (Tab. 32.) 

Diese nebst L i n n e * s infartiniah'm wei- 
chen von den übrigen durch eine zv^^eilap- 
pige, etwas zurückgeschlagene Mündung, 
und durch mehr nach unten hin befestigte 
Staubfäden ab ; doch findet der Verf. dies 
nicht hinreichend, um diese beiden Arten 
als eine besondere Gattung aufzustellen. 

Hos- Hoslundia, 

Hostundia oppositifolia. (Tab. 33.) — VergV 
Vahl. Enumo i. p. ai2. 

> Landolphia. 

Eine neue Gattung aus der FamiHe der 
Apocineen, die sich von Gynopogon beson* 
ders durch die ungetheilte Narbe und durch 
eine Beere unterscheidet. Nur eine Art ist 
dem Verf. bekannt, die er in dem Innern 
von Oware fand und .unter dem Namen 
X. owariensis tab. 34 abbildet. Sie ist Strauch*^ 
artig, hat gegenüberstehende, eiförmig- läng- 
liche, glatte Blätter, und trägt die Blumen 
an der Spitze in Gestalt einer rispenförmi- 
gen Doldentraube. 

Qji i s q u a 1 i Sa 

QjHsquaHs ehracteata, caulis ramosus, debi- 
Hs; folia övato- oblonga, acuminata, 
alternaj interdum opposita ; inferioribus 
minoribus et rotundioribus j flores spi- 
cati^ long issimij terminales et axillares j 
bracteae nuUae. (Tab. 35.) 

Unter Unter L i n n e's indica sind nach uriserm 
Verfasser zwei Arten' begriffen. Rumpfes 
Pflanze sieht er als die wahre Linneische, 
die von B ur jnan n» beschriebene als eine 
besondere an, und bestimmt den wesent- 
lichen Charahter folgendermafsen : Q. indica, 
glabra , floribus bracteatis^ foJii^ alternis et 
oppösiiis. — Und von der Biirrtiannischen 
Pflanze, die er pirbesceits nennt, so: rami 
ieretes , pubescerJes; folüs oppositis , , cordatis, 
florikus brßckatis, oppositis^ 

C r o t o n* 

Croton lobatum Linn. (Tab. 36,) 

Siehente Lieferung. 
B r y u 

Srynm albidum' Linn, ( Octoblepharis albida 
Hadw,) Tab. 37. 

P t e r i 

Pteris cornuta, frcns rotundata, striata, mol- 
lis, pellucida, pinna^aj pihilae alternde, 
multoties dichotomae^pinnulis linearis Bus, subulatis, siliquaeformibus. (Tabc 
37. f. 2. ) 

In Oware, an salzigem Wasser, nicht 
weit vom Meere. Im Äufsera hat sie einige 
Ähnlichkeit mit Pteris siliquosa (Acrosti- 
chum L. ) 

Commelina» 

Commelina aequinocUalis , caulis ad basim re^ 
pens: paniculae erectae, laxae, pauci- 
florae: folia ovato - lanceolata : vagina 
ampla, integra (Tab. 38.) 

Wegen der zweifä'cherigen, und mit vier 
Spitzen versehenen Kapsel, ist der Verfasser 
geneigt, diese, nebst T. communis und den 
verwandten Arten als eine besondre Gattung 
anzusehn, was indefs schwerlich Eingang 
finden wird. 

P o r a n 

Porana acunmiata, caulis lignosus, glaber, 
volubilis: folia petiolata, ovata, integra, 
apice aristata, longe acuminata. (Tab. 39.) 

Im Innern von Oware. Unterscheidet 
sich von der volubilis durch die Blätter und 

durch - - durch lauter, mit zwei Griffeln versehene 
Zvvitterblumen. 

S t e r c u 1 i a. 

Sterculia heterophylla ^ foHa alterna, longe 
petiolata, irregulariter dentata ; aliis 
trilobis, aliis simplicibus : flores panicu- 
lati, terminales. ( Tab. 40.) 
Diese, gleichfalls im Innern von Oware 
vorkommende Art, wird etwas höher, als 
die zuvor erwähnte acuminata, mit der sie 
übrigens in Hinsicht des sitzenden Frucht- 
knotens übereinkommt. ^ 

Melastoma. 

Melastoma dtcimbeiis ^ caulis basi prostratus, 
tetragonus: folia lanceolato - ovata sub- 
quinquenervia, petiolata, serrulata : flo- 
res solitarii,* terminales. (Tab. 41.) 
Im Aufsern einer Rhexia nicht unähn- 
lich, auch enthalten die Blumen nur 8 Staub- 
fäden, doch glaubte sie der Verfasser wegen 
der übrigen Merkmale zu Melastoma rechnenT 
zu müssen. Beiläufig einige Bemerkungen 
über die verwandten Gattungen und über 
die Nothwendigkeit einer genauem Bezeich- 
! nung derselben. 

Antho- ~ 108 

A n t h 0 11 o t h a. 

Eine neu6 Gattung aus der Decandria 
Monogynia , und nach Jussieu zu den 
Leguminosis gehörig, deren Charakter sich 
so liestimmen lälst : Cal. quadripartitus , la- 
ciniis coloratis: tribus aequaHbus, lanceola- 
tis, acutis: quarta latiori, emarginata. Cor. 
petalum unicum, longe unguiculatum, limbo 
cochleariformi, subdidymo. Germen ova- 
tum, Stylus fiJiformis, Stigmata subbifidöl' 
Siliqua magna, compressa, unilocularis, po- 
lysperma. — Sie grenzt an die Aubletschen 
Gattungen Vouapa , Parivoa, Outea und 
Eperua (die von Sc h reber unter Macro- 
lobium und Dimorpha vereinigt sind , nach 
dem Verfasser aber mit mehrerem Recht als 
selbstständig betrachtet werden können ) > 
unterscheidet sich indefs sein* wesentlich 
von denselben. Die einzige bis jetzt bekannte 
und in Oware vorkommende Art, ist von 
ihm macrophjfiJa genannt, t. 42. abgebildet 
und folgendermafsen unterschieden: folia 
a - sjtiga : peüolo basi tmnido : foHolis oblo^igis^ 
aciminciüs: flores axillares, terminales. — 109 ^ 2. 

Novae HoUanäiae Plantarum Specimen. 
Auetore lacoho - luliano LabiU 
" lardiere^ Instimti nationalis socio, 
Tom. 1. , 

^ Vergl. N» Journ. der Botan. I. B. 3* St. S. f 0. ) Emboihrium. 

E. tinctcr/mm, foliis diversiformibus, ener- 
viis; ölis obovatis; dissepimento friabili 
seminibus tinctoriis interjecto. (Tab. 42, 
et 43 ) 

Hab. in capite Van - Diemen. 

Obs. Furfuraceus pulvis semina obtegens, 

infusus aqua^ roseum color^m siippe« 

ditat. 110 - E* trmu atum ^ £o\m oblongis^ integerrimis. 
aut supra dentato - sinuatis, alis semi 
num truncatis. ( Tab. 44. ) 

Hab. in capite Van- Diemen. 

Obs» Difiert in multis ab £. coccineo Cav din. 
Je. I. t. 65. sed praesertim seminum alis 
truncatis, dum in E. coccineo easdem de« 
scribit acutas auctor praedictus. 

Persoonia. 

P. jmiperina, foliis rectis, linearibus, mu- 
cronatis; drupa biloculari. (Tab. 45.) 

Hab. in capite Van - Diemen. 

Obs. I. Videndum in aliis omnibus ejusdem 
generis num drupa sit abortu unilocula- 
ris, ut apposite reformetur genus illud 
quod ad Protearum ordinem attinet. 

— 2. Patet hanc speciem in multis difFere 
a Pers. lineari (Andr. Rep. t. 77.) et 
praesertim foliis dimidio brevioribus, 
rectis , corollis minoribus ovario bilo« 
culari. 

Opercularia* 

O, vagimta, caule erecto ) foliis linearibus, 
crassiusculis, subtriquetris, vaginis, Ion- 
gioribus, stipulis bipartitis. (Tab. 46. ) 

Hab. — Iii — Hab. in terra Van - Leuwin. 

O. spermacocea, foliis linearibus, crassiuscu- 

Iis, subtriquetris , vaginis brevioribus, 

stipulis bipartitis. ( Tab. 47. ) 
0. aplciflora, caule diffuso, striato; foliis 

linearibus, planis ; calycibus singulis ad 

quinque capitatis. (Tab. 48.) 
Hab. in terra Van -Leuwin. 

Mitrasacme. 

Cal. quadripartitus. Cor. subcampanulata, 
tetragona, limbo quadrifido. Slam, 
aequalia. .Caps, sub stylo orbiculatim 
pervia, semibilocularis, evalvis, superne 
dehiscens, polysperma. — Etymol. ab 
a^fJLY\ flos, fJAT^a mitra; propter floris 
mitrae formam. 

M. pilosa, procumbens, floribus solitariis, 
axillaribus, pedunculatis. (Tab. 49.) 

Hab. in capite Van - Diemen, ubi crescit in 
udis. 

Obs. Genus illud Scrophulariis Juss., jpft« 
lam est, 

Cenorrhenes. 
Cal. tetraphyllus. Cor. nulla. Staminum 
filamenta quatuor alterne sessilia. — ^ 

EtymoL Etymol. a Ksvog inanis et appriV mas, 

propter stamina alterne sterilia. 
O, nitida, foliis oblongis, dentatis, coriaceisj 

floribus spicatis. (Tab. 50.) 
Hab. in capite Van- Diemen. 
Obs. Genus illud inter Lauros Jass., conx'- 

mittunt ejusdem notae praecipuae. 

Exacum. 

JE. vaginale, folüs obovatis, aciitis; corollis 
quinquefidis, intus villosis. (Tab. 51.) 

Hab. in terra Van - Leuwin. 

J?. ovatum, pedunculis ex dichotonaia flore 
brevioribus, caeteris longissimisj corol- 
lis quinquefidis. (Tab. 52*.) 

Hab. in capite Van - Diemen. 

G o n o c ar p u s. 

Cal. superus, quadripartitus. Petala quatuor 
aut nulla. Stam. 4 — g. Caps, drupacea, 
octogona, i 4sperma, (Charact. emen- 
datus). 

G. teiragyna, petalodes, octandra. (Tab. 53.) 
Hab. in capite Van - Diemen. 
Obs. Ex comparatione cum Gonocarpo my^ 
crantho Thuuk omnibusque perpensis, 

haec - 113 - I * haec nova species a praedicto gener e 
non sejungenda ) insuper genus illud 
quod in plantis incertae sedis Juss. re- 
peries, haud dubia transferendum inter 
Onagras. 

Pentandria. 

Monogynia. 

Schßfßeldia. 

S. incanci, caulibus erectis. (Tab. 54.) 

Hab, in capiie Van - Diemen. 

Obs. Ex analysi partium constat germen in 
Sch. repenti aeque semi- inferum esse, 
capsulamque esse quinquevalvem, quam- 
vis de illis taceat CeL Forster j insuper 
non dubitandum quin speciatim difFerat 
a Sch, incana* 

Epacris. 

E, myrüfolia, foliis ovatis, acuminatis, tri- 
nerviis , rigidis j floribus axillaribus. 
(Tab. 55.) 

E, heteronema, foliis ovato- oblongis, acumi- 
natis, striatis; filamentis inaequalibus, 
(Tab. 56.) — 114 ÜV lanuginosa, foHis lanceolatis, acutisj 
lyce lanuginoso; germine baseos squa« 
mulis lanceolatis, ( Tab. 57. ) 

£. impressa, foliis lanceolatis, acuminatis, 
floribus singulis ad ternis axillaribus; 
coroUis impressis. (Tab. 58.) 

Obs. Forsitan adnotare superfluum, hanc inj 
multis differre ab E. grandiflora IVilld^ 
quam synonymum autumo cum JE. longu 
flora Cavan. Ic. 4. tab. 344. 

cerintlioides , foliis ovato - oblqngis, serra*« 
tis; pedunculis supra nudisj filamento- 
rum intermedio libero. ( Tab. 59. ) 

Hab. cum praecedentibus in capite Van- 
Diemen. 

Obs. Notatu dignum in omnibus hic de- 
scriptis speciebus antheras uniloculares 
esse , hac ultima excepta quae squamu- 
lis basi pedunculi imbricatis , ejusdetn 
corollae forma, filamentorum insertione, 
praesertimque foliis et facie a congene- 
ribus ita recedit, ut saltem in eodem 
genere sectionem quammaxime distiri* 
ctam constituat. Stuphelia* 

St. Richeiy corollae limbo reflexo^ hirsuto; 
racemis axillaribus, erectisj follis ob- 
longis, trinerviis. (Tab. 60.) 

Hab. in terra Van - Leuwin , ubi Domino 
Riehe deerranti ab itinere , diraque 
fame coacti, in cibo fuerunt drupae par- 
vulae ejusdem friiticis. 

St glauca, corollae limbo piano imberbl ; 
racemis erectis, axillaribus ^ foliis ovato- 
oblongis, inferne glaucis. (Tab. 6i.) 

Hab. in capite Van- Diemen. 

St serrulatay corollae limbo patente; Horum 
capitulis axillaribus ; foliis lineari - lan- 
ceolatis, serrulatis. (Tab. 62.) 

Hab. cum praecedente. 

SL cordata, corollae limbo patente; floribus 
solitariis aut binis, axillaribus; foliis 
cordatis crassiusculis. (Tab. 63.) 

Hab. in terra Van - Leuwin. 

St. uirgata , corollae limbo patente ; racemis 
axillaribus terminalibusque ; foliis ob- 
longis, subinvolutis. (Tab. 64.) 

Hab. capite Van- Diemen. 

St. coUina , corollae limbo patente , hirsuto , 
racemorum squamulis ciliatis, nervosis ^ 
H 2 foliis — Ii6 — 9 

,f foliis planis, oblongis, sessilibus^ serrat»- 
ciliafis. (Tab. 65.) 
Hab. in capite Van- Diemen. 

St tricliocarpa , corollae linibo patente, hir- 
suto ; drupa pilosa ; racemis axillaribus^ 
paucifloris. (Tab. 66.) 
Hab. in capite Van- Öiemen. 
St obouata, corollae limbo reflexo, hirsuto ; 
racemis terminalibus ^ foliis obovatis, ob- 
longis. (Tab. 67.) 
Hab. in terra Van- Leuwin. 

St abietma, corollae limbo patente tubo* 
que pilosis; floribus solitariis, axillari- 
Bus ; foliis lineatis, acerosis, confertis. 
(Tab. 68.) 

Hab. in capite Van- Diemen. 

Obs, Notare expedit in hac specie, ut in 
sequenti et aliis quibusdam , squamulas 
quinque distinctas ad basim germinia i 
inter se, compressione friictus matures- 
centis, ita coalescere, ut in adulto mu-^ 
tentur in squamam monophyllam annu- 
larem. 

St ox^cedrus, corollae limbo patente, vix 
piloso; floribus solitariis, a;cillaribus j 

foliis ~ 117 ~ ioliis lanceolatis, quinquenerviis, spar* 
sis, reclinatis. (Tab. 69.) 
Hab. in capite Van - Diemen. 

Campanuta, 

C. littoralis, caiile subunifloro; foliis lanceö» 
latis, dentatis ; antheris brevioribus fila- 
mentis. (Tab. 70. ) 
Hab. in capife Van - Diemen, 

Lobelia^ 

L.ßibbosa, foliis linearibus ; capsulis racemo» 
rum gibbosis ; caule erecto. ( Tab. 71.) 

L. ßlata , floribus axillaribus ^ caule alato; 
foliis radicalibus ovato- lanceolatis den- 
tibus glandulosis, reflexis. ( Tab. 72.) 

L. cimeiformls , floribus axillaribus; foliis cu- 
neiformibus, supra dentatis, decurreo* 
tibus. (Tab. 73.) 

Hab. cum praeeedent. in terra Van-Diemen. 

L. heterophjflla , foliis imis summisque inle=* 
gerrimis, caeteris pinnatifidis ; floribus 
longitudine pedieellorum in raeemis se^ 
cundis. (Tab. 74.) 

Habo in Terra Van - LeuwifJ. Goodenia, 

Corolla supra longitudinaliter fissa genitalia 
exserens, limbo bilabiato, supra bipar- 
tito, infra trifido, majore; Stigma ur- 
ceolatum, ciliatum. Capsula bilocuJaris, 
bivalvis, polysperma , seminibus aßixis 
dissepimento parallele. (Charact. auctus.) 

G. etongata, hispida, foliis integerrimis j 
floribus longissime pedunculatis , flavis. 
(Tab. 75.) 

Obs. Stigmatis urceolati denominationem 
acceptam quamvis non mutaverim , ni- 
hilominus septum hic in medio urceoli 
inclusum et liberum, est revera stigma. 

G. repens, foliis carnosis, integerrimis , co- 
rollisque glabris ; floribus bibracteatis. 
(Tab. 76.) 

Hab. cum praece-dente in capite Van-Diemen. 

V e 1 I e j a. 

Cal. triphyllus 1. quinquefidus. Cor. • tubu- 
losa, supra hians, limbo quinquefido. 
Caps. 4valvis, unilocularis aut semi-bi- 
locularis, polysperma. Semina imbri- 
cata. (Charact. emendat. ) — Proxima 

Goo- — 119 — Goodeniae, a qua praeserlim germine 

supero difFert. 
V. trinervis, foliis dentatis, Irinerviis; caly- 

cis monophylli laciniis quinque subaequa- 

libus. (Tab, 77.) 
Hab. in terra Van - Leuwin. 

S c a e V o I a. 
Cor. irregularis, tubulosa, supra longUudi- 
naliter fissa, limbo quinquefido, laterali. 
Drupa infera i aut 4locuiaris. Semina 
solitaria. 

Sc. glohulifera^ foliis lanceolatis, dentatis; 

globulis corollarum pedicellatis j nuce 

quadriloculari. ( Tab. 78. ) 
Hab. in terra Van - Leuvin. 
*SV. crassifolia, spicis terrninalibus axillaribus- 

que longioribus foliis carnosis, obovatis, 

dentatis. ( Tab. 79.) 
Hab. in maritimis areriosis terrae Van-Leuvvin. 
Sc, cunHforims, spicarum foliolis integerrirnis, 

tixiilis multifloris, foliis 3upra dentatis, 

inferioribus cuneatis. (Tab. go.) 
Hab. in capite Van - Diemen. 
Obs^ Sc. microcarpa Cav. ( Good, laevigata 
• Willd. Sp, PI.) in multis differt, sed 

prae- 120 — praesertini foliolis spicarum intcgemmi?» 
axillis multifloris formaque foliorum. 

Cyatliodes, 

Cal. y- phyllus, basi squamulis irnbricatis. Cor» 
tubulosa. Germ, superum, urceolo in* 
fra cinctum. Bacc. polysperma aut dru- 
pa localis octo, seminibus solitariis. — 
Etym. a yciuxB-cu^vq ^ propter urceoli for- 
mam germen cingentis. 

C.glaiica, foliis lanceolatis, subverticillatis j 
fructibus drupaceis , sessilibus, axillari- 
bus. (Tab. 8i.) 

r. disticka, foliis triner viis, distichis, pa- 
tentibus; fructibus baccatis, racemosis. 
(Tab. 82.) 

Hab. cum praeced. in capit* Van- Diemen. 

Pegonia. 

Cal. 5- phyllus, persistens. Coroll. tubus ora 
villis clausus. Drupa baccata, nuce qua-, 
driloculari, seminibus solitariis. (Andr. 
Rep^ 212.) 

P. tetrandva • foliis lanceolatis > serratis J 

axillis multifloris. (Tab. 83.) 
Hab. in terra Van - Leuwin, 

Obs. — 121 — 

Obs. Hoc genus Guajacanls adnumerandum 
esse arbitratus sum, praesentemque spe- 
ciem ab eodem genere non sejungendam 
staminis unius defectu, dum in caeteris 
Omnibus cum illo quadrat. 

CcmiöthtiS. 

C. spatulata, foliis gpatulatis, sübtus totiien- 
tosis, dimidio brevioribus racemis axil- 
laribus aut terminalibus. (Tab. 84.) 

Obs. Hanc et sequentem, cum petalis oppo- 
sitis staminibusj existimavi magis con- 
veriire Ceanolho quam caeteris Eham* 
noidefs, de quibus etiam multa deside- 
randa sunt in enunciato generis cujus vis 
essentiali cliaractere. 

C, globiüoscb, foliis obovätis, subtüs to- 
inentosis ; capitellis florum paniGulati^» 
(Tab. 85.) 

Hab. in terra Van - Leuwifi^ 

Pcmaderris, 

€al. turbinatus, quinquefidus. Pe^ala 5, for- 
nicata , stamrnibus opposita. (^aps. coc« 
culis tribus membrana operculatisa ~ 
feym-, a "Treupel % öperculum- , et — 122 — Äieinbrana, propter operculum mem- 
hranaceum. 

F. elUfticay foliis ovalibus, subtus tomen- 
tosis ; floruin capitulis subumbellatis, 
paniculatis. (Tab, 86.) 

P. apetala, foliis ovato- oblongis, duplicato- 
serratis, subtus tomentosis; floribus 
apetalis racemosis, (Tab. 87«) 

Hab» cum praecedente in terra Van -Diemen. 

Lasiopetalum Smith. 

Cal. rotatus , 5 - fidus , persistens , bracteis 
3. ad 5. dimidiatis. Petala 5. squamifor- 
mia, staminibus fertilibus opposita (fila- 
mentis alternis, si adsint, sterilibus. 
Caps, supera, trilocularis, trivalvis, 
dissepimentis e medio valvularum se- 
minigeris. ( Charact. emendatus. ) 

L, triphylhim , foliis ternis , intermedio ma- 
jore; staminum filamentis decem, alter- 
nis sterilibus ; floribus apetalis. ( Tab. 88- ) 

Hab. in terra Van - Leuwin, 

Obs. Hujus generis analogiam cum Rham- 
noideis confirmant corculi situs et figura,. 

Biliar- Billardiera* 

ß. lofjgißora, pedunculis solitarüs, uniflo» 
ris; foliis laevibus j petalis longissimis. 
(Tab. 89.) 

Obs. Solanaceis associandam illiid genus, 
svadent plurimae notae , corculum, 
quam vis revera minutissimum, non in- 
ciirvum videatur, et petala , basi equi- 
dem latiuscula, inter se approximata, 
tarnen distincta sint. Vim acquirit no- 
vam analogia proposita, in specie sub« 
sequenti cujus antherae sunt conniven- 
tes, ut in Solano et Capsico. 

J?, fusifcrmis , paniculis paucifloris; foliis 
subhirsutis ; antheris conniventibus. 
(Tab. 90.) 

Hab. cum praecedente in capile Van -Diemen. 

Viola. 

V. hederacea, subacaulls, foliis cordatis, sub- 
lobatis, stolonibus reptantibus, (Tab. 91. ) 
Hab. in capite Van - Diemen. 

Actmotus. 

Flores plurimi, pedicellati, dense aggregati 
supra receptaculum planum ^ villosum, 

In- — 124 — involacro polyphyllo cinctum, coinpres^ 
sione polygami, liermaphroditis scilicet et 
masculis. Singulis calyx superus , 5-par- 
titus, persistens. Cor. o. Hermaphro- 
ditoriim Stylus bipartitus , stigmatum 
seta laterali. Sem. unicum. — Etym. ab 
ay.Tivorogy radiatus, propter radios in- 
Yolucri. 

Heiianthi, tomentosa, folüs decursive 
pinnatfs; involucro lo ad ig - radiato> 
molli, longissimo. (Tab. 92.) 

Hab. in terra Van - Leüwin- 

Obs. Germina solitaria Semper inveni in hao 
singulari umbellata, non vero bina at 
in Lagoecia observavit Gaertnerus. 

Thesinm. 

TL drupaceum y apbyllum; staminum fila- 
mentis decem, alternis sterilibus. (T. 93.) 
Hab. in capite Yan- Diemen* 

Canthmm Lam» 

C quadrißdum 9 foliis lanceolatJs; bracteis 

calyciformibus , quadrifidis. (Tab. 94. ) 
Hab. in capite Van • Diemen» Di- — t2S - D i g y n i a« 

Coprosma. 

C hirtella , floribus capitulis omnibus her- 
maphroditis 5 staminibus inclusis. (T. 95.) 

Hab. in capite Van - Diemen. 

Obs, Huic Rubiaceae , staminibus inclusis 
imprimis distinctae a C. todiß^ Forst. j 
nui:perus staminum quinarius frequen- 
tior , ut calycis corollaeque laciniarum. 

Chenopodium. 

Ch, baccatum,' polygamum; foHis lanceola- 
tis ; glomerulis florum in racemis com- 
positis, terminalibus, subaphyllis. (T. 95.) 

Hab. in capite Van - Diemen. 

Obs. Hanc plantam, fructu quam vis bac- 
cato^ rectius ut arbitror, Chenopodium 
existimavi quam Anabasim, facie, se- 
minis structura , defectuque triam 
bractearum singuli floris. 

Swertia, 

Sw. parnassifoUa , corollis 5 - partitis ; foliis 
radicalibus cordatis ; caulinis lanceolatis, 
alternis. (Tab. 97.) 

Hab. in terra Van - Leuwin» Erffngmm^ 

C. veslmlositm y follis lanceolatis, pinnatifido- 
spinosis, stoloniferum ; seminum vesi- 
culis acuminatis. (Tab. 98.) 

Hab. in capite Van • Diemen. 

Azorella. 

A. tanceolata, umbellis compositisj foliis 

lanceolatis. ( Tab. 99. ) 
A. ovata, umbellis cortipositis; folüs ovatis, 

imbricatis. (Tab. 100.) 

compressa , umbellis compositis ; caule 

compresso, subaphyllo. (Tab. loi.) 
Hab. cum praecedentib. in terra Van-Leuwin. 

Scandix. 

Sc* glochidiata y corollis uniformibusj fructus 

ovati aculeis glochidiatis. (Tab. 102.) 
Hab. in capite Van - Diemen. 

Apium. 

A. proStratum, nodiflorum, procumbens ; um- 
bellis sessilibus pedunculatisque; in vo* 
lucris monophyllis aut nullis. (Tab. 102.) 

Hab. in capite Van -Diemen. 

Cf. Voyage ä la Rech, de la Perouse et Vent. 
^ard. de la Malm. 

Try^ — 127 Trigynia. 

Stackhousia Smith. 
St monogynia , stylo tripartito j foKis oi- 

obovato- lanceolatis- (Tab. 104.) 
Hab. in capite Van - Diemen. 
Obs. Num Terebintinaceis adnumerandum 

hocgenus, ut proposuit Gel. Smith? 

Num vero Rosaceis?^ 

P e n t a g y n i a. 

Dr&sera. 

D, binata , scapis radicatis ; petiolis^ follo bi" 
nato longioribus. (Tab. I05.) 

D» spatulatay scapis radicatis supra calyci- 
busque subhirsutis ; florum stylo unico 
3-5 partito. (Tab. 106. f. i.) 

D. peltatß (Willd. Spec. PL) T. 106, f. 2. 

Hab. cum praecedentib. in capite Van - Die-^ 
men. 

I Hexandria» 

M o n o g y n i 

I Bortfa. 
. Cor. sexfida. Filam. ore tubi inserta, Kmbi 
laciniis opposita. Stigma simplex. Caps» 

supera» supera, trilocularis , polyspemia; GIu- 
mae calycinae bivalves, imbricatae. (Iiv 
memoriam I. B» G. M. Bory de Si 
Vincent, itineribus nuper evulgatis 
insisni.) 

B. nitida, capitulorum involucris faliisque 
acerosis, ut i^adiculae simplices nff»idis* 
Tab. 107.) 

Hab. in terra Van - Eeuwin. 

Obs, luncis adnumerandum illud genus 'ut 
Aphylianthes , ab eadem differt potissi- 
mum glumis bivalvibus, coroUa mono* 
petala ut et stigmate simplici. 

Hyvoxis. 

H. hygronuirica , scapis unifioris , supra me- 
dium unibracteatis, foliisque tectis pilis 
' hygrometricis , cöntortis. (Tab. 108O 

Hab. in capite Van - Diemen. 

Obs, Hypoxidis aliae quaedam species pilis 
etiam vestiuntur intortis , non vero tali 
gradu hygrometricis. 

Ornithogahm. 
O, dkhotomum^ petalis alternis ciliatis; caule 
dichotomo subaphyllo; fiiamentis subu- 
latis. (Tab. 109.) ~ T29 — 

O. triandmm , petalis alternis ciliatis; pö- 
dunculis in scapo compresso umbellatis, 
articulatis; filamentis subulatis. (T. iio.) 

Hab. cum praecedente in terra Van -Leuwin. 

A' pimtcea. foliis lineari - lanceolatis, striatis, 
crenulatis; scapo subfolioso. (Tab. iii.) 
Ilab. in capite Van - Diemen. 

Amptenis, 

Cal. sexfidus, persistens. Cor. tubo brevis» 
simo , sexlobo, aequalis. Capsula uni- 
locularis, bival vis. Semina alata, val- 
vularum marginibus afiixa. — Etym. ab 
dv " y sursum, et tts^ov, ala, propter 
semina sursum versus alata. 

A» glandulosa , foliis serrato - glandulosis j 
racemis simplicibus. (Tab. 112.) 

Hab. in capite Van - Diemen. 

Obs. Hoc 'genus propono Gentianis adnume- 
randum. 

Loranthiis. 

L. floribtmda , pedicellis racemorum trifloHs; 
bracteis ternis ; caule arboreo ; foliis 
linearibus, obtusis. (Tab. 113,) 

,|?..Jottrn. d.Büt. 3. B. 1. Sc. 1 Hab. — 130 — Hab. in terra Van * Jjeuwin. 

Frankenia. 

jR tetrapetala , floribus solitariis, tetrapeta- 
lis; foliis crassis, teretibus, basi Solu- 
tis. (Tab. 114.) 

Gahnia* 

Palae fasciculatae , connirentes, plurima^ 
vacuae. Stam. utplurirnum sena. Styl. 
3- 5fidus. Sem. nucamenlaceum fiIa•^, 
mentis slaminum demum lorigissimis in- 
fra stipatam. ( Charact. emendatus. ) 

G. psittacormn, paniculae densae spiculis ob- 
longis, altero flosculo sterili, aut nullo» 
(Tab. XI5.) 

G. trifida , paniculae capItelHs subglobosisf 
stylo trifido. (Tab. 116.) 

Hab. cum praecedente in capite Van - Die- 
men. 

Ehrharta. 

E. distichophylla , culmo diviso ; spica com* 
. pressa; foliis distichis, intus pilosis. 
(Tab. 117.) 

M. E. stipoideSy culmo simplici; panicula fle- 
xili , coarctata } pedicello corollae exte- 
rioris aristatae piloso. (Tab. iig.) 

Hab. cum praecedente in capite Van -Die- 
men. 

Obs, Ah E. longißora diflferi praesertim co- 
rolla pedunculata, squamisque germinis 
baseos vix conspicuis. 

Lomandra. 

CaL 6- phyllus, persistens, basi squamis 
imbricatis. Cor. o. Caps, supera 3 lo* 
cularis, jvalvis, valvis medio septige- 
ris. Sem. solitaria , arillata. — Etym. a 
Kodf/^a^ margo, uvS^cog^ maritus, propter 
circularem antherarum marginem. 

Z. tofjgifolia, foliis planiusculis , supra den- 
tatis, longioribus scapo j antheris con- 
formibus. (Tab. 119.) 

L, rigida^ folns crassis, supra dentatis, vix 
scapo longioribus ; antheris alternis 
emarginatis. (Tab. 120.) 

Hab. cum praecedente in terra Van -Leu- 
win. Trigynia- 

Cmipynema. 

Gor. hexapetala, persistans, supera. Stam. 
filamentis recurvis. Caps. 3locularIs, 
intus dehiscens, polysperma. — Etym. a 
xafiTTv/iog^ curvus, et v'/iixa^ filamen- 
tum, propter filamenta staminum re- 
curva. 

C linearis, foliis Hnearibus, obtusis j caule 

subunifloro, erecto. (Tab. 121.) 
Hab. in capite Van- Diemen. 

Octandria* 
Blonogynia, 

Tetratheca Smith. 

T. pitosa , foliis sparsis cauleque pilosis , su- 
perioribus integerrimis, linearibus, la- 
ciniis calycinis suborbiculatis. (Tab. 122.) 

T. glandulosa , foliis alternis, ovato- oblon- 
gis , dentatis , cauleque piloso - glandu- 
losis ; laciniis calycinis ovato - lanceola- 
tis. (Tab. 123.) 

Hab. cum praecedente iß capite Van - Die- 
men. Boronia Smith. 

B. pilosa^^ foliis impari - pinnatis, foliis li*^ 
neari - lanceolatis , pilosis ; . floribus so- 
litariis, axiilaribus. (Tab. 124.) 

Hab. in capite Van - Diemen. 

B, tetrandra , foliis impari - pinnatis , foliolis 
spatulatis, glabris ; filamentis stami- 
num alternis sterilibus. (Tab. I25. ) 

Hab. in terra Van-Leuwin. 

B* pilonenißj - foliis oblongis, integerrimis j 
pedunculis solitariis, terminalibus, ebra- 
cteati§, unifloris ; filamentis staminum 
glabris, anice brevissimis. (Tab. 126.) 

Hab. in capite Van -Diemen. 

DifFert a B, parviflora Smit'h. peduncülis 
ebracteatis, solitariis, staminmn fila- 
mentis glabris, supra insertionem an- 
tlierarum haud appendiculatis, 

T r i g y ri i av 

Polygomtm. 

P. adpressum , foliis suBcordatis, adpressis- 
qua stylis crenulatis ; racemis simplici- 
ims, axiilaribus^' caule procUmbenteo 
(Tab. 127.) 

Hab. in terra Van - Leuwin^ Tetra gynia. 

Halorcigis. 

H. racemosa, foliis lanceolatis, serratis, ses- 
^ silibus; racemis terminalibus axillari* 

busque. (Tab. laSO 
H. digyna , foliis alternis , linearibus , axillis 

multifloris. (Tab. 129.) 
Hab. in terra Van - Leuw in. 
Obs. Stylus interdum unicus , tuncque nux 

Hnilocularis. 

Decandria. 

Monogynia. 

Pultenaea Smith. 

P, juniperina, foliis linearibus, mucronatis, 
glabris; floribus axillaribus terminali- 
busque, bractieis integerrimis, vix pe- 
dunculo longioribus. (Tab. 130.) 

P. dentaia , foliis linearibus, tuberculatis ; ca- 
pitulo terminali bracteato; appendiculis 
dentatis, vix calyce brevioribus. (Tab. 

Hab. in terra Van - Leuwin. 

Aohis. 135 - Aotus, 

(Smith, in Annais of Horan. V. i. ) 

j^. ferruginea , folns sparsis, petiolartj?,, mar- 
gine revoluto linearibus, obtusis ; flori- 
bus geminis, axillaribus j ramulis sum- 
mis ferrugineis. (Tab. I j2. ) 

Hab. in capite Van - Diemen. 

GoiTcpholobium Smith. 

G. latifotutm , foliis ternatis, obovato-ob- 
longis, planis, venosis; ramalis angu- 
latis, glabris; carina fimbriata. (T. 133.) 

G. tomentosum , foliis impari - pinnatis ; bi- 
quadrijugis, stipulaceis; caule tomen- 
toso, erecto ; carina fimbriata. (T. 1340 

G. elliptimm , foliis simplicibus , - eliipticis, 
oblongisve, acuminatis , subverticilla- 
tis ; capitulis terminalibus , racemosis. 
(Tab. 135.) 

Hab. cum praecedent. in terra Van-Leuwin. 

G. spinosiim, aphylium, iit Spinae subdicho- 
tomae striatum. (Tab. 136.) 

Hab. in terra Van - Leiiwin, 

Dauicsia Smith. 
D. iimbellata, foliis lanceolatis, planis, pim- 
gentibiis, laevibus ; pedunculis axilla- 

ribiis, — ijS — iibus , umbellatis , subqiiadrifloris ; ca- 
lyce truncato. (Tab. 137.) 
Hab. in capite Van -Diemen. 

Sphaerolobium Smith. 

S. wtmis . foliis subulatis; caule tereti; flori* 
bus subsolitariis, axillaribus» (T. 138O 
Hab. in capite Van - Diemen. 

Diüwynia Smith. 

D* gtaherrima^ foliis laevibus; floribus ter- 
minalibus, subcapitatis. (Tab. 139.) 

Hab. in capite Van -Diemen. 

X/, cbovatn , foliis obovato- oblongis, acutis, 
oppositis; floribus axülaribus. (T. 140.) 

Hab« in capite Van - Leuwin. 

Erlostemon Smith. 

jE. squamean foliis lanceolatis, subtus squa- 
matis ; racemis axillaribus. (Tab. 141.) 

Hab. in capite Van- Diemen. 

Obs. Hanc filamentis staminum quamvis 
nudis praeditam, Eriostemon dixi eo 
confidentius , quod plusquam aequum 
jani crescunt Rutacearum genera. Ad- 
äami haec numero fcuctificationis par- 
tium _ 137 — 

tium excepto , species esset altera Meli- 
copes Forst. Gi'n. p. 55, t. ag» Ruta- 
ceis etiam associandae. 

Pentagynia» 

Spergitla, 

Sp* apctata, subacauHs; foliis oppositiSj 
connatis, imbricatis; floribus apetalis* 
(Tab. 142O 

Hab. in terra Van- Diemen. 

Obs. \Calyx interdum hexaphyllus tuncquc 
numerus staminum senarius ut et stylo« 
tum , val vularumque capsulae* IIL ~ 138 — III. Literatur. 
I. 

Flore Franqaise^' ou Descriptions suc- 
cinctes de toutes les plantes qui crois- 
sent naturellement en France, dispösees 
Selon une nouvelle Methode d' Analyse 
et precedees par un Expos^ des Prin- 
cipes el^mentaires de Ja Botanique, 
Troisieme Edition. Par M, M. de La- 
marck et Decandolle. Paris, an Xllf. 
T. I. XVI. und 612 S, — T. II. XII. 
und 600 S. — T. III. 73 I S. — IV, 
(in 2 Abtheilungen) 944 S. in gr. g. 
( Mit einer Charte und 1 1 Kupfertafeln 
zur Erläuterung der Terminologie. ) 

J~Ierr Lamarch, seit mehreren Jahren 
dem Studio der Zoologie und Meteorologie 

er- ergeben, übertrug das Geschäft, eine neue 
Auflage seiner Flore Francaisey die zuerst 
im Jahr 1779 erschien, zu veranstalten, 
Herrn Decandolle, einem Manne, der 
mit der Kraft des Jünglings den Fleifs und 
den Scharfsinn des gereiften Mannes ver- 
bindet, welcher dem gelehrten Publikum 
durch mehrere treffliche Werke schon rühm- 
lichst bekannt war, und der mehr als irgend 
Jemand im Stande schien , ein so weit um- 
fassendes Unternehmen in so kurzer Zeit in 
der Güte auszuführen', als es vor uns liegt* 
Ist gleich Manches hier nach der altern La» 
marck^schen Flora unverändert geblieben, so 
ist doch Eintheilung und Ausführung so neu, 
die Zusätze und Berichtigungen sind so zahl- 
reich, dafs es vielmehr als ein neues VVerk 
anzusehen ist. Es verdient unsere Aufmerk» 
samkeit in mehrerer Rücksicht. Es ist die 
erste Flora eines Landes, die nach einem 
I natürlichen Systeme ausgeführt, und in wel- 
cher zugleich die von Lamarck entwor- 
fene analytische Methode zur Auffindung 
der Arten auf eine so grofse Menge von 
Pflanzen angewandt wurde. Dann besitzen 
| wir keine so reichhaltige europäische Landes- 
^ flora. flora, als diese, und das französische Reicl: 
giebL uns Lei der ungeheuren Länderausdeh-j 
nung Gelegenheit (indem der Verf. die Pflan«! 
zen der bis dahin neu acquirirten Länder„| 
Genua's ausgenommen, in das Gebiet seiner! 
Flora einschliefst ) , viele Pflanzen unseres 
Welttheiles genauer kennen zu lernen. Und 
endlich zog keine Flora, etwa die Flora DaJ^ 
nica ausgenommen, so die Aufmerksamkeit 
des Gouvernements auf sich, weil nach ih* 
rer Beendigung Herr DecändoIIe beauf- 
tragt ward, auf Gouvernementskosten Frank- 
reich fünf Jahre hindurch botanisch zu be- 
reisen, wodurch die Flor einen aufserordent> 
liehen Zuwachs in der genauem Kunde des 
Bekannten und an neuen Pflanzen erhalten 
wird. 

Zu bedauern ist es, dafs diese Reisen 
nicht vor der Herausgabe dieses Werkes statt 
finden konnten. Sehr viel würde die Auto- 
psie dem Verfasser gelehrt und die Ihre 
Frcwtaise einer hohem Vollkommenheit na- 
her gebracht haben; denn nichts ist mifs- 
licher, als sich auf die Angaben der Flori- 
sten eines Ortes oder einer Provinz zu ver- 
lassen. Selten sind sie Männer von umfas- 
senden «enden botanischen Kenntnissen, mit Kennt- 
nissen in der Synonymie der Pflanzen an- 
derer Länder ausgerüstet , selten sind es Ge- 
lehrte wie Allioni, Vilars, Jacquin, 
S c o p o 1 i. Frankreichs Floristen zeigten 
noch weniger genaue Kenntnisse, als die 
deutschen Provinzialfloristen , daher hann 
man nur als halb gelungen ein Unterneh«- 
men ansehen, das auf ihre unzuverläfsigen 
Angaben zum Theile gebauet ist. 

Der erste Theil des Werkes enthält den 
Discours prSliminaire der ersten Ausgabe un- 
verändert. Er hat den gegenwärtigen Zu- 
stand der Botanik zum Gegenstande, und 
die Schwierigkeiten, welche das Studium 
dieser Wissenschaft erleidet. Er rügt die 
Unbestimmtheiten in der Terminologie, und 
in der Nomenklatur der Gattungen und Ar- 
ten, und die Unzulänglichkeit der Mittel, 
die man anwandte, um das Studium zu er- 
leichtern 3 spricht dann von der besten Me- 
thode, in der Botanik zu beobachten und 
zu arbeiten, worauf endlich die neue ana- 
lytische Methode erklärt wird. Hierauf folgt 
eine Philosophie botanica , die die Principien 
der Wissenschaft mit einer kurzen Physio- 
1» logie ~ 142 — logie äer Gewächse enthält. Dieser Arbeit! 
Laraarck^s ist Hr. D. nur ini Allgemeinen 
gefolgt, er hat sie mehr ausgeführt, mehr 
Präcision hineingelegt , und die neuen Ent- 
deckungen hinzugefügt. I>ie analytische 
Tabelle ist der im Werke aufgeführten Zahl 
der Arten gemäfs, und nach einiger Übung 
sehr brauchbar. Sie erleichtert nicht allein 
das Auffinden der Pflanzen im natürlichen 
Systeme, sondern vermehrt auch das Ver- 
gnügen der Untersuchung durch die Zusam- 
menstellung des Verwandten im Pflanzen- 
reiche, und wird die Kenntnifs dieser Ver^ 
wandtschaften selbst sehr vermehren. Sie 
soll die Stelle der Differentia specifica im 
beschreibenden Theile vertreten. Immer 
ein fühlbarer Mangel, dem durch die weit- 
läuftigen Beschreibungen nicht abgeholfen 
ist. 

Der zweite Theil macht den Anfang mit 
der Beschreibung, Synonymie und der An- 
gabe der Standörter der Pflanzen. Ihm ist 
eine botanische Landcharte Frankreichs mit 
ihrer Erklärung hinzugefügt. Eine sehr sinn- 
reiche, nicht übel ausgeführte Idee, um den 
Orad anzuzeigen, in welchem die Pflanzen 

der — 143 — der französischen Flora den Botanil^ern be- 
gannt sind, und die Gradation ihrer allge- 
meinen Verbreitung über den Boden Frank- 
reichs. Man sieht daraus, welches dieTheile 
dieses Landes sind, die man am besten kennt, 
indem mit gröfsern und kleinem, römischen 
und italiänischen Lettern die Gegenden und 
Städte bezeichnet sind, welche Floren be- 
sitzen, und deren Umgebungen viel oder 
wenig bekannt sind. Dann ist Frankreich 
durch eine fünffache Art der Illumination 
in 5 Regionen getheilt: in die Region der 
See - und Strandpflanzen, die sich bei den 
; Salinen wiederholt ; der Gebirgspflanzen ; 
der südlichen Pflanzen oder derjenigen, wel- 
che sich fast in allen Ländern wiederfinden; 
welche das mittelländische Meer umgeben j 
ider Pflanzen, welche die Ebenen bewoh- 
!nen, die im Norden der Gebirgskette liegen; 
und endlich die Pflanzen, welche in der 
Mitte zwischen den nördlichen Ebenen un(J 
den südlichen Provinzen vorkommen. 

Herr D. folgt der von den fran2:ösischen 
Naturforschern aufgefafsten , von Jussieu 
iund Ventenat mit Glück und Scharfsina 
ausgeführten Idee der Rlassificirung der 
. Pflan- Pflanzen unter natürliche Familien ; allein 1 
er folgt derselben mit Auswahl und eigner 
Beurtheilungskraft. Er bringt sie unter 1 
91 Familien, deren Charal>ter8 genau und i 
weitläuftig auseinandergesetzt sind, undj 
theilt verschiedene derselben wieder in meh-^ 1 
rere tribus. Dieser Anordnung wegen und 
der darauf gegründeten Folge der Arten, ha- 
ben dieser und die folgenden Theile gar kei- 
ne Ähnlichkeit mit der Lamärck 'sehen || 
Flora. 

Um nun den Leser auf den Standpunkt 
zu führen , aus welchem er den Werth des 
Werkes als Flora Frankreichs beurtheilen 
kann: so müssen wir bemerken, dafs sie 
mehr als ein Repositorium aller von den Au-, 
toren genannten Pflanzen , als eine sorgfältig | 
auf eigne Untersuchung gebauete Flora anzu* 
sehen ist Bei vielen Arten ist ihre Exi-s: 
Stenz, bei andern die Angabe ihrer Stand- 
orter unzuverläfsig ; w^eil sie häufig auf der 
felofsen Angabe von Schriftstellern beruhen, 
die wenigere Autorität haben, als die sich 

o£t 

*) wie wir sie jctJtt von einigen benachbarten Län- 
dern, haben» , — 14? ~ 'oft irrenden Allioni, Villars, Gerard 
etc. Den Mangel guter Diagnosen haben 
wir schon im Vorbeigehen gerügt. Doch 
liefse man sich dieses noch gefallen, wenn 
nur die Beschreibungen immer das Wesent- 
lichste im Verhaltnifs zu den verwandten 
Arten enthielte. Die Beschreibungen hätten 
mehr mit einander in Vergleichung gebracht 
werden sollen, und da zwei Pflanzen sich 
oft ganz gleichen und nur durch wenige Cha- 
raktere sich unterscheiden: so hätten statt 
der wiederholten Beschreibungen, die Un- 
terschiede aliein angegeben zu werden ver- 
dient. Denn verdient es auch heine^i Bei- 
fall, dafs der Verf, in eine Beschreibung der 
wildwachsenden Pflanzen eines Landes so 
viele Gartenpflanzen mit aufnahm. Ist man 
gleich gezwungen , die überall auf den Fel- 
dern Imltivirten Pflanzen in das Gebiet der 
Floren zu versetzen : so sollte man dies doch 
keinesweges weiter ausdehnen , da es bei der 
Aufnahme von Gartenpflanzen gar keine 
Gränze giebt. 

Dieser Mängel ungeachtet, bleibt diese 
Flora doch sehr interessant, und der Verfas- 
ser verdient alles Xob für den Fleifs, den er 

N. Joura. d, Bot. 3. B, 1. Su K beiui — 146 — 

beim Ganzen beobachtete. Die Synonymie 
, ist meistens sehr gliichlich ausgearbeitet, und 
der Verfasser hat sich ein wesenthches Ver- 
dienst um die genauere Kunde seines Vater- 
landes und der europäischen Flora erworben. 

Die Reichhaltigkeit des Gegenstandes 
nöthigt uns , etwas in's Detail zu gehen, 
theils um das Neue und dem Verf. beson- 
ders Eigene zu zeigen , theils auch um Eini- 
ges zu berichtigen. Auf die, in der spätem 
anzuzeigenden Syiwpsk desselben Verf. er-, 
wähnten, neuen Arten wollen wur hier zu- 
gleich Rüchsicht nehmen. 

Zahh^eich ist die Kohorte der in Frank- 
reich einheimischen Kryptogamen. Zu weit 
würde es uns führen, auch nur das Merk- 
würdigste davon auszuheben, daher wir nur 
über die Gattungen derselben etwas bemer- 
ken wollen. 

Bei den IVasseralgen hat Hr. D. Vau- 
cher zum Führer genommen. Zu den UI- 
ven bringt er alle heutigen Wassergewächse, 
die mit keinem zähen Schleime bedeckt sind 
und deren Früchte in der Substanz selbst 
zerstreut liegen, daher gehören dahin auch 
alle Fuaos membranaceos anderer Sqhriftstel- 

len - M7 - 1er. Unter Fucus rechnet er die Algen, wel- 
che ihre Früchte in Hülsen und Tuberhein 
an der Spitze gestellt, tragen, und die sich 
von den Pflanzen freiwillig ablösen ; dahin 
bringt er auch manche Rothische Ceramien. 
Ceraniium Dec. begreift denn alle artikulirte 
Ceramien der Algologen und die IMeerhon» 
ferven. Diatoma nennt Hr. D. einfache ge- 
gliederte Fäden , deren Glieder in der er- 
wachsenen Pflanze quer durchschnitten sind. 
Chantransia bildet gegliederte und ästige Fä* 
den, welche in jedem Gliede eine Menge fei- 
ner Körner enthalten, die bisweilen noch in 
den Röhren keimen.^ Faucheria nennt er die 
Ectospermae Fauch,; Conferva , Batracho- 
spermum und Hydrodyction haben hier ihren 
Platz in dem Sinne behommen, wie sie von 
Roth genommen werden, nur dafs die Con- 
fervae (nach Hrn. Dec. Meinung), immer 
gegliedert oder durch Scheidewände abge- 
theilt sind. Zu bedauern ist es, dafs die 
Zeitumstände den Verf. hinderten, die Fort- 
. schritte kennen zu lernen, welche das Algen- 
studium in den neuesten Zeiten in einigen 
andern Ländern machte 5 weil sonst diese 
Familie auch in dieser Flora wohl etwas an- 
1' ' K a ^ der? 148 — äers behandelt worden wäre. In der Fa 
milie der Pilze ist Hr. D. gröfstentheils Bul- 
liard in Rücksicht der Arten, und Per- 
soon in der Klassißcation der Gattungen 
gefolgt. In der Gattung Byssm vereinigt ^er 
JJematium , llacodium ^ Hinmntta und Mesen» 
terica. Aus Uredo buüata Pers. macht er 
eine eigene Gattung, die Butlaria. Fuligo 
und Pkysarum verbindet er unter Reticularis» 
Die Arten von Sclerctiiim und Miicor Erysi» 

'fhe verschiedener Schriftsteller machen die 
Gattung Erysiphe aus, welche durch meh- 
rere neue Arten bereichert ist. Zur Familie 
Hyp^ocyla rechnet Hr. D. die Rhizomorpha, 

.^Sphaeria^ Naemasporay Xyloma, Hypoderma, 
Uy Stenum , Opegrapha , Ferrtt-caria , Pertu^ 
saria. Letztere enthält den Liehen pertusus 
Linn und Wulf, 

Bei den Lkhenen befolgt Hr. D, die von 
A c h a r i u s im Prodrorär; aufgestellte Ein- 
iheiluRg nach dem äufsern Habitus, mit 
Hinzufiigung folgender Genera: Coniorm'pony 
4er Lepra verwandt, eben mit sehr dünnen 
Krusten und Tuberkeln versehen, die mit 
einem Staube bedeckt sind j Roccella (Lieh, 
fuciformis und Roccella )j Rhizocarpon \(m, 

iPsora — , 149 - Psora unterschieden, dafs die Sciitellen zwU 
sehen den Schuppen, und nicht auf ihrem 
Rande, wachsen; Volvaria, deren Früchte 
häutige Tuberhein sind, die sich spater oflfen 
und als eine compacte Masse zeigen ; Sqtmm" 
viap'ia, diejenigen Fsorae Hofffjt, , deren Scu-* 
teilen nicht in die Krusten eingesenkt sind* 

In den Miosen geht der Verf. den Weg, 
den Hedwig zeichnete, doch mit freien 
Ausnahmen. So trennt er IJ/tifsia litdw.- 
von dessen Grimmia durch den Habitus,, 
durch die mehr cylindrische Kapsel, durch 
die Zähne, die an der Spitze einwärts gebo- 
gen sind, und dadurch, dafs die Mütze. sich 
hinterwärts spaltet und schief ablöset : gewifs 
zu feine Charaktere, um ohne Noth zwei so 
verwandte Gattungen zu trennen. Catlia* 
rinea Ekriu unterscheidet auch unser Yerf*- 
und nennt sie Oligotrichum. , Indefs sind die' 
französischen RIoose noch viel- zu wenig, 
bekannt , um das, o^as Hr. D. ''uns darüber 
mittheilt, befriedigend zu finden. 

In den Farrenkräutern folgt Ht. t). der 
neuen von Smith und Swartz eröffneten 
Ansicht. Einer sonderbaren Verwechselung 
mufs R^cens* I^ier Ervvähnung thun , dafs — I50 — nämlich Athyniim fontanuw- in der Synopsis 1 
zum Asflmium lanceolaUim. Engl. Bot. mit j 
Ausschlufs des Polifp. fontnni Linn, gezogen I 
wird, und jenes nirgends eine eigene Stelle 
wieder erhält. Hier liegt ein Irrthum zum 
Grunde, Athyrium fontanum der FI. Fr. ist 
dem Asfknio lanceolato zwar sehr nahe ver- 
wandt, läfst sich aber davon unterscheiden. 
Beide wachsen in Frankreich, gehören aber 
in eine Gattung und stehen am besten in 
dem an Asplenium sich nahe anschliefsen- 
den Athyrium. 

Die Gräser scheinen eben nicht die Lieb- 
linge des Verf. gewesen zu seyn, sie sind 
nicht mit der Sorgfalt , wie die übrigen Fa- 
milien ausgearbeitet. Besonders lassen sich 
viele neue Standö'rter hinzufügen und die 
Synonymie berichtigen. Bei Crypsis fehlt 
Cr. alopecuvoides Sehr ad,, die bei Turm, 
und von Thuillier sogar bei Paris gefun- 
den ist. Phalaris cylindrica ist Ph. tenuis 
Host, und die Wahre bulbosa Linn, Pas- 
palum ambißimm ist das Syntherisma glabrum 
Sehr ad. Die Gattung Calamagrostis behält 
der Verf. bei. Cynosunts- aureus bildet nach 
I>I ö n c h die Gattung Lamarchia. Festura 

dC' decumbens bildet hier mit der Avena cahfcina 
Vi II. eine sehr natürliche Gattung Dantho- 
nia. Avena anratet Ali hann nicht als Sy- 
nonym zur Avena setacea Vi l /• gehören, 
sondern macht eine eigene Art aus. Festuca 
elatior ist pratensis Curt-, und die arimdi" 
'vacea das^eoen elatior L. Festuca cinerea Dec. 
'ist nicht die Villarsische Pflanze, die sich 
von der Fest, glauca nur durch den elwas 
weifsefn Habitus unterscheidet, sondern die 
wahre jF. Ba'leri All. non Vi IL Dagegen 
dann die weiter hin folgende Fest, Halleri 
Vi II. eine noch näher zu untersuchende, 
der F. alplna Sut. nahe kommende Art ist» 
Festuca eskia Rani, ist Fest, varia Haenk,, 
welche also nicht zur F. mimila Dec. ge- 
hört, welche letztere wirklidi die Villarsi- 
sche F. pumila zu seyn scheint. Festuca ci- 
llata Dec , eine sehr ausgezeichnete Äeue 
Art, wächst durchs ganze südliche Frank- 
reich und in Spanien. Festiica liniglumis ist 
gemein am Strande des Meeres von Nizza 
bis Montpellier , und häufig an sandigen 
Plätzen bc^i Paris. Poa IS^olirerii Balb ist 
F. badensis Haenk., und folglich nur Abart 
der alplna^ Bromus grcssiis Des f. ist Br. _ 152 - 

vekiünus Schrad.; Dactylis hispmica Roth,, 
im Südlichen Franhreicli sehr gemein , ist 
nicht erwähnt worden. , Tritkum juviceuni ist 
nicht die wahre Linneische Pflanze, sondern 
Trit. rigidum Schrad. Indefs wächst das 
wahre Tr. jmceum auch bei Montpelher und 
bei Rochelle. Triüciim phoenkoides . mit den 
angeführten Synonymen, ist eine gemischt« 
Pflanze. Die Art, welche der Verfasser be^- 
schreibt , ist Festuca cespitosa D e sf. , G e - 
rard's Festuca ist aber davon verschieden 
und vielleicht eine eigene Art. Gut ist die 
Auseinandersetzung der vier letzten Arten 
von Triticum, wenn gleich die Synonymie 
noch nicht ganz berichtigt ist. Aufser Hor^ 
deum maritimum findet sich auch Hordeuni 
EijStrix Roth* im südlichen Frankreichr 
Mit allem Rechte wird des Andropogon coH" 
forkim A ll von dem Linneischen, in Indien 
einheimischen, getrennt, und jenes Andropo" 
gonAllionü genannt* Cyperaceae* CärexFon* 
ianesiana ist nur der jüngere Zustand von C. 
Rawondiafm , wenn die Kapseln noch nicht, 
^"ie feei letzteren, zurücligekrümmt sind. ^ Bei 
den Caricibus ist die Lamarclusche Synony- 
mh fleifsig eitirt, die ThuilliersGhen Benen- 
nen* — 153 — Hungen hätten aber sollen öfter angeführt 
werden. 

Zur Zostera rechnet der Verf. eine neue 
Art .Zost. mcditsrranea. Zost. oceanica xv^^o^ 
hier den verdienten Namen Caulini's, der 
zuerst die Natur ihrer Fructiflcation unter« 
suchte, sie verdiente eher. CsÄilinia genannt 
zu werden, dX"^ /Ncijiu minor Roth., von 
der es noch zweifelhaft ist , ob sie von Na- 
jas wmnwa generisch getrennt werden kann. 

Die auch schon im Äufsern sich aus- 
zeichnende Gattung Lnzn^a ist sehr zwech- 
mäfsig Vv'egen der einfächerigen 3saanligen 
Kapsel ohne Scheidewand von Juncus ge* 
trennt. Ob Juncus jlmtans und siipiuus spe- 
cifisch verschieden sind , ist rvoch zu. be- 
zweifeln* hincus atfimis ist ein mixtum 
mehrerer Arten und keine eigne Art. — 
TTvidaria amphxifolia bildet nach Michaux 
die Gattung Streptopus* Convallaria tattfoUa 
Dec. ist nicht die wahre Jacquinische Art^ 
sondern nur Varietät der C m-n!ii^ora. 

Unter den (.iliacels ist die Gattung Tu- 
lipa mit einer sehr schönen Art Ocutus Solls 
vermehrt.- Muscari Tourn* ist von .f/ya- 
dnihus^ im4 Phai&ngmn yom Antherkunt ge- trennt. j^llium rossimi trägt gewöhnlich, 
was hier nicht bemerkt wird, Blumen und 
Zwiebeln zugleich. Swartzens Disposition 
der Orchideen nahm auch Herr D. an. Zur 
Orchis laxißorci Lam. gehört O. palustris 
Jacq. als Synon. Interessant ist die in 
Deutschland unbekannte Neottia aesüvalis 
Lam. wegen ihrer Verwandtschaft mit N. 
spiralis, 

Pinus halepensis hat einen zu eng ange- 
gebenen Standort; er wächst häufig auf den 
Hügeln von Nizza , Toulon und Montpel- 
lier. — Salix daphnoides Vi 11. ist eine Art 
mit S. blgemmis Hoffm. und praecox Hoppi 
Das nach Smith dazu gezogene Synon. vori 
S- cinerea L. gehört w^ahrscheinlich nicht 
hieher. S. ciliata ist nur eine wolligere Ab- 
art von S, fijrei'iaica G o u. — Mit den Ei- 
chen scheint Herr D. nicht bekannt genug 
gewesen zu seyn. Qiievcvis lainigbwsa T h u i 1 1/ 
luid Q. nigra Thor, sind w^enigstens eigene 
Arten, dagegen Q. humilis Lam. nur nie- 
driger Zustand der letzten ist. — Verschie. * 
dene bisher zu Daphne gerechnete Arten, 
werden hier wegen des mehr trocknen 
Fruciitbehältnisses zu Passerina gebracht, 

wo- — 155 — 

wohin aber auch noch Daphne Tartonraira 
gehört. 

Nach Töurnefort und Jiissieu 
trennt Herr Dec. Paronychia von lllece- 
Lriim. Heriiiana alpina Vi 11. und incana 
tarn, sind besondere Arten; letztere un- 
terscheidet sich durch den 'ganzeii Wachs- 
thum, durch rauhere Blätter und Kelche 
Ton ersterer. 

^ Planta go buana und caplte^lntci ^ dem 
Verf. als neue Arten von Ramond mitge- / 
theilt, sind wahrscheinlich nur als Varietä- 
ten der in Riichsicht der Gröfse, Breite der 
Blätter, der Form der Ähre, und der Zahl 
der Blüthen so sehr veränderlichen PI. al- 
pina , und es ist zu bewundern , wie ein so 
grofser Alpenbesteiger als Ramond, nicht 
die Übergänge dieser vermeintlichen Arten 
zur alpina beobachtete. — PL recurvata L. 
hat nicht den die PL serpentina Lam. aus- 
zeichnenden Cliarahter der pfriemenfö'rmi* 
gen , den Kelch an Lä'nge iibertreirenden 
Bracteen, und muTs daher von ihr getrennt 
w^erden. i^cvn'rnsis Poir. ist nichts als 

eine durch den sandigen Standort entstan- 
dene Abart von FL Cyim's. — PL P^pJIhnn 

wird wird nicht erwähnt ; sie wachst in mehre- 
ren Gegenden der Provence und Languedoc's 
und zeichnet sich durch , den. Mangel der 
Hilhblätter an den capituhs und durch das 
KlebrigQ^der garrze.n Pflanze sehr aus, und 
Herr p. irrt, \venn er in der Anmerk. zur 
PL arenaria sagt f dafs sie durch eine hie- 
brige Oberfläche von FL Psyllium verschie- 
den sey. 

Androsace und Aretia, die nur durch 
den Habitus sich unterscheiden, w^erden uxit 
ter Androsace vereinigt, mit Ausschlufs der 
:^u"den PrimuHs gebrachten Ai^etia Vitaliana* 
Durch Hinzufiigung einiger neuen Arten ist 
jene Gattung hier sehr zahlreich geworden. 

In der Famihe der Rhinanthaceae sind 
2 neue Arten von Veronica zu bemerken, 
dubia und. refens , letztere aus Korsika. Eine 
sehr ausgezeichnete Bartsia (spicata) ent- 
deckte Tiamon d auf den Pyrenäen* Rhi- 
riontliiis Trixago , versicolor und maximiis 
der Synopsis , welche Herr zur Bartsia 
bringt , scheinen nur Varietäten zu seyn, 
denn GroTse, Einfachheit des Stengels und 
Breite der Blätter ändern sehr ab, und die 
weifse" Grundfarbe der Blumen , die am 

Schlun- — 1)7 Schliincle viölet ist, hann leicht ins Gelb- 
liche übergehen. — Die Gattung Orobanche 
ist mit einer neuen auf Quendel wachsen^ 
den Art vei^iehrt O. Efithipmim. — Scdvla 
fiapifolia J ac q. ist von S. verikiflaia zu ver- 
schieden, als dafs sie, wie hier, damit 
vereinigt werden hönnte. Teticrium siivinnm 
ist TTiit allem Rechte mit T. moniamim ver^ 
einigt, Nepeta hat einen schönen Beitrag 
an einer neuen , in den östlichen Py renäen 
wachsenden Art erhalten , deren Kelche 
nur nicht blos an den Zähnen gefranzt, 
sondern durchaus rauh sind. Melittis gran^» 
dtflora ist mit allem Rechte zur Spielart von 
il^, Mehssoph'yllum reclucirt, denn der so 
sehr abändernde Kelch kann nicht als Un- 
terscheidungskennzeichen dienen. 

Pingukiüa alpina der franz. Floristen 
ist P. ßavescejis FL Gsrm, — Anürrkinuni 
wird nach Desfontaines in Linaria, 
Antirrhinum und Anarrhinum getheilt, und 

!' Antirrh, repens und monspessitlanmn vereinigt. 
Bei Verbascum crassifolium mufs eine 
Verwechselung vorgegangen seyn, denn Fi 

\ jphlomoides Schleich, welches der Verf. da- 
hin rechnet^ ist eine andere Pflanze. Das 

herr- - 158 ~ herrliche V. Nlyconis bildet nun hier nach 
Richard und Persoori die Gattung Ra- 

mondia. 

Die Arten von Lycopsis mit gerader 
Blumenröhre und einem schuppenlosen 
Schlünde, vereinigt Herr D. »ach Mönch 
unter die Gattung Nonnea, wohin von 
französ. Arten Lycopsis vesicaria gehört. 
Anclwsa laxiflora scheint der Bildung dei? 
corolla nach eher eine Borrago zu seyn. 

Gentiana hybrida aus Wallis, hann erst 
nach genaueren Beobachtungen sicher auf- 
genommen werden , da sie nach dem Ur- 
theile eines erst kürzlich aus der Schweiz 
zurücl-igel^ommenen Botanikers nur eine, 
durch die Vermischung des Saamenstaubes 
der unter einander wachsenden Gent, lutea, 
purpurea und pannonica entstandene Art zu 
seyn scheint. — An die aufgeführten Ab- 
arten von G. pur pur ea reihet sich auch eine 
mit gelben Blumen, die in den Pyrenees 
orientales vorkommt. Auch G. biloba dürfte 
wohl noch näher untersucht zu werden 
verdienen. Herr D. rechnet zu den Varie- 
täten der 6*. verna die G. puwila Jacq. 
Allein diese nähert sich der G. pyrenar\ci 

sehr. — 159 - sehr, und der einzige Unterschied zwischen 
Leiden scheinen die in der pyrenacia bis- 
weilen, aber nicht immer, verlängerten 5 
Zwischenlappen der Blumenkrone zu seyn. 

Erica vulgaris ist nach S a 1 i sbury von 
den übrigen Heiden unter dem Namen CalUt^ 
nia getrennt. 

Die Gattung Campamtla zeichnet suii 
durch viele seltene und 1 neue Arten aus 
doch ist C*, Simplex wohl nur Varietät von 
^ C. bononiensis. Aus Campamüa Specuhm und 
hybrida bildete schon l'Heritier die Gat- 
tung Prismatocarpos. Phyteuma ist sehr 
angewachsen. Einige Villarsische Arten ver- 
dienen indefs noch nähere Untersuchung, 

Die zahlreichen Syngenesisten des Sexual» 
Systems, die Jussieu in 3 Familien ab- 
theilte, läfst der Verf. vereinigt, * und be- 
trachtet sie als Sectionen. Sie ist eine von 
den am besten ausgearbeiteten Familien in 
diesem Werke, man mufs Herrn D. das Zeug- 
nifs geben, dafs er sie mit vieler Konsequenz 
und Sorgfalt behandelte. — Hyoseris foetida 
und minima stellt Herr D. zu Lapsafia. Scot" 
zonera picroides und Crepis albida bilden die 
Gattung Pimdiiim.^^ Bei der Beschreibung 

der ä^v Hieracia scheinen ihn eigne Beobachtun- 
gen nicht genug geleitet , und die Villarsi* 
sehen Arten ihm nicht hinlängHch bekannt 
gewesen zu seyn. Hier acmm Sehr aderi ist 
eine der mannigfaltigen Abänderungen je- 
jies Proteus dea Hieracmm vlüosum. Bei 
Hier, glaucum fehlt als Syn. Hier, saxatile 
Jacq. und bei Hier, s^tccifaefolmm das Hier, 
^none Jacq. ^ Eine bessere Ansicht der 
Crepis - Gattung , welcher der Verf. folgt,* 
ist es , dafs die Arten mit gestielten Pap- 
pus ^on denen mit einem festsitzenden ge* 
trennt und mit Mönch B arkh aus ia genannt 
werden. B, setosa ist eins mit Crepis hispida 
Wald st. — Hifoseris Hedv/pnoh und rha- 
gadioloides L. sind bestimmt, was der Verf. 
nur verm.uthet, Spielarten, da die Form 
der Blätter und der Überzug des Kelches 
sehr variiren. — Hetmintlna begreift Ficris- 
echioides und eine sehr schöne vonLemon- 
nier in den Pyrenäen entdecl^te Art 
spinosa. — S cor zoner a kumilis ß. ist ati» 
Striae a Will d. und S, angusüfotia T h u i 1 1. — ■ 
Podospernntm ist als neue Gattung durch 
mehrere Charaktere von Scorzonera ge- 
trennt. — Cardimceüns , hQS}i:^iit die des 

pappus |)appus pllosus wegen von Carthamus ver- 
schiedenen Arten, nämlich Cardmicellus und 
tnitissimus. Beraväia siibacaulis Vill. nennt 
Hr. D. Arctiuni ; dagegen bezeichnet er die 
Klette, wovon er drei v^'ohl zu unterschei- 
dende Arten annimmt, mit dem alten Namen 
Lappa und rechnet Arctium Personata zu 
Carduus. Diese Gattung und die folgenden 
sind sehr gut nach der Beschaitenhcit des Kel- 
ches und der Pappus getrennt. Neu ist Car- 
duus podacanthay wohin C aiirosicus Chaix. 
gehören vSoll. C. medius G o u. ist würklicb 
ein Carduus, daher Willdenow? der ihn 
Äu Cnicus ziehet, eine andere Pflanze vor 
sich gehabt, haben mufß. Centauröa calciträ- 
poides T hui II. heif^t hier my acantJia» Auch 
Carthamus lanatus ist zu den Centaureis ge- 
wählt, dagegen Cent, coivfera und Galactitcs 
davon getrennt, ersterel- LeuzSa, dem H. De- 
leuze zu Ehren, und letztere Galactitcs ge-» 
nannt. Cnicus nennt H. D. mit den Alten 
Cirsium und rechnet dahin die Serratida al- 
pina^ — Senecio teuuifolius ißt nicht der 
Jacquinlsche , daher sibh das Abweichende in 
der Decandollisehen Beobachtung erklaren 
läfst, sondern eine neue Art. Senecio inca- 
Ni Journ, d. Bot, 3 ß.i.St» L nus Ulis Gou. Ohs, aas den Pyrenäen, ist eine 
neue Art, die vom Sen. incaniis von den Al- 
pen oder 5. jjarvlflorus All. gelrennt werden 
mufs. — Pyrethrum ist von Chrys .nf hemum 
unterschieden, und ^/7/.fö772/^a von letzferm und 
Tanacetum. — Reich ist die franz. Flora an 
Artemisien , unter denen eie die weniger be- 
kannten Arten A. palniata Lam., gallicct 
Willd. und paniculata L am. zählt AchiU 
lea Ftarmica pyrenaica ist bestimmt nichts als 
Abart an trocknen Orten gewachsen, denn 
wenn sie an feuchten Steilen vorkommt, ver- 
liert sie ganz ihre Pubescenz. 

Scabiosa luciäa Vi 11. ist nicht Varietät 
der S, colurnbaria ; die Glätte der Pflanzen, 
die brfeiteli VVurzeiblätter und andere Merk- 
male unterscheiden sie hinlänglich davon. — 
Scab, suavcolejii iet dieselbe ^rt mit S. aste- 
roct'phal. T h u i ) 1. u. canesceiis, W a l d s t, Scab, 
Simplex ist blofse Abart der 5. stellata. 

Die Familie der Valerianeae trennt Hr. 
D. zuerst von den Dipsaceis, besonders des- 
halb, weil sie kein perispermum hat. Die 

Zer- 

*) Die neue Antliemis saxatilis ist walirscheinlieli 
jiicht von moiitana verscliieden. — IÖ3 — 

Zerlegung der Linneiechen Gattung Valeriana 
in vier verschiedene ist sehr zu biiiigen, Va- 
ler. glohulariaefolia D, von den Pyrenäen, ist 
f^, intermedia V a h 1. Riiuvi. 

Die Gattung Galium verdient eine ge- 
nauere Revision, denn manche Trennungen 
und Verbindungen sind unrichtig. Galiiim 
erectum, mucronatum Und supinum sind wohl 
keine eigene Arten. Galium hypnoides V ilL 
gehört zu G. pumilum L a m. Galiiim pari- 
siense L. von Lam. iiennt Hr. D. litigiosum^ 
weil es sich nur im südlichen Frankr. (wea- 
haib auch in der Flora die meisten Fragezei- 
chen im loc. nat. weggestrichen werden Kön- 
iieri) findet, und nicht um Paris. — 

Ob Liniiaea borealis im eigentlichen Frank- 
teich wachse, ist noch sehr zweifelhaft. Kein 
franz. Herbarium, am wenigsten das Gouan- 
sehe, kann Exemplare davon aufweisen* 

Die hier gewählte Eintheilurig der Um- 
hellif^rae in Unterordnungen nach der Farbe 
der Blumen, kann nur in einem europäischen 
Lande anwendbar seyn, aber nicht in einem 
Systeme , da oft in einer Gattung wie Hera- 
oleum, Peucedanum weifse und gelbe Baumen 
zugleich vorkommen. Bei den liarakteren der 

L 2 Gat- — i64 — 

Gattungen ist die Frucht besonders berücksich- 
tigt» Ligusticum apioides Vill. ist das nicht 
citirte Lcserpitium silaifolium J a c q. , Ligu- 
sticum pyrenaicum ist Selinum Seguieri L. u. 
Ligust, tenu'foliurn Ram. ist der Ferula ra- 
hUnsis Wulf, sehr nahe verwandt. Danaa 
All. ist mit allem Rechte als Gattung wieder 
hergestellt, da Willdenow sie eehr un- 
passend mit Ligusticum verband. Ob Ferula 
cqmmunis in Frankreich wachse, ist noch sehr 
zu bezweifeln, die Montpelliersche und Pro- 
vent^aliscrh^ Püanze ist F. ^lauca. 

Die französ. Flora ist sehr reich an Arten 
von Saxifragen, da bekanntlich die Pyrenäen 
«ine grofse MannJchfaltigkeit in dieser Gattung 
äufsern. Das Studium derselben ist durch 
Lapeyrouse's Monographie eehr gefördert; 
doch lassen diese ziemlich schwierigen Pflan- 
zen für spätere Beobachter noch immer Stoff 
übrig. Einige Bemerkungefn darüber mögen 
hier ihren Platz finden. — Von Saxifr. longi- 
Jolia ist die S, incrustata Vest. eine kleine 
Abart. S, Mzoon Jacq. und recta Lap. sind 
hier mit allem Rechte verbunden, da, je mehr 
die Pflanze in den höhern Regionen, beson- 
ders den Granitalpen wächst, ihre Blätter kür* 

zer ~ i65 ~ 

%et und rwnder, die Inflorescens ein gedräng- 
terer racemus wird, und da, je mehr sie in 
die Ebene hinabsteigt, die Blätter länger, die 
iDÜorescens eine auegebildetere panicula wird. 
5. diapensioides Bell, die Hr D. zur 5. cacsia 
rechnet, läfst sich durch die dicken, geradern 
Blätter und länglichen Blumenblätter sehr gut 
von 5. caesia unterscheiden. Dagegen ist es 
auch Ree. sehr wahrscheinlich, dafs die vom 
Verf. zusammengezogene S. bryoides und as* 
jpera würklich nur Varietäten einer Art sind, 
die nach ihrem Standorte auf Felsen zum Ver- 
breiten und Auslaufen genöthigt wird. S. ca- 
■pitata Lap. hält das Mittel zwischen S. ad* 
sccndens und ajugaefolia ^ und es ist noch 
zweifelhaft, zu welchen von beiden eie sich 
atn schicklichsten rechnen iäfst. 

Umbilicus ist dem Verf. eine eigene von 
Cotyledon verschiedene Art, nur wächst C, 
erectus nicht in Frankreich, Allionis frag- 
weis angeführtes Sjnon. bezeichnet den Umh. 
-pendulinum. 

Die Gattung Sedum ist in dieser Flora sehr 
lansehnlich und besitzt 2 neue Arten, S. turgi- 
dum, dem albo ähnlich aus den Pyrenäen, und 
iS. glaciale, dem acri nahe verwandt, 5. hispa- 
|t nicum — 166 — 

iHcUm ist nicht die Art, welche sich in den 
Kärnthischen Gebür^Tcn findet, sondern eine 
neue dem Sedo oltissimo nahe stehende Art. 

Die Famliie der Gt ossidariae unterscheidet 
Kr. D. als neu von den Cactis wnd Saxifragis. 

Die uns bekannten deutschen Arten der 
Callitriche zieht der Verf. in eine einzige zu- 
sammen, die er durch ihre festsitzende Frucht 
von einer neuen unterscheidet, deren Fruchl 
geötiek ist. 

Jiosaceae, Diese weitläurtige F??milje ver^ 
theilt der Verfasser in 6 tribus: Pomaceae, üo- 
sae^ Agrimoniaceae^JDryadeae, Uhnariae^ Dfu» 
paceae. Die Rosen verdienen noch eine nähere 
Revision, heBonders R. pimpinellifoliaf myria^ 
cantha und pyrenaica, Rosa puviila ist als 
Variet. zur ü. gallica gestellt. — - Potentilla 
ist sehr zahlreirh. Hier mehrere neue: B. 
pyreiiaica von R a ni o n d entdeckt ; P, cinerea 
Chaix. 5 wohin P, subäcaulis Wulf, u. opa- 
ca Poll, gerechnet werden mufs. Potent, 
splendens eine Mittelart von alba und nitida; 
P, micrantha der Fragaria sterilis, welche 
Hr. D. in die Potentinen versetzt , sehr ähn-^ 
iich, aber kleiner und durch kürzere Blumen- 
blätter als der Kelch verschieden. 

Sehr ~ 167 — 

Sehr gilt bearbeitet find die Legnminosae^ 
eine Lieblingsfamiiie des Verf. Er vereinigt 
Spartium theils mit Genist a\ theils mit Cy- 
tisus und untersclieidet beide Gartungen 
hauptsächlich nach der Form der carina, un- 
geachtet Spartium u. Oenista nach der von 
Roth angegebenen Beschaffenheit des legumen 
fich noch wohl hätten unterscheiden lassen. 
Genista Lohein , eine neue Art , wohin, das 
von Vahl unter Spartium horridiim citirte 
Synon. LobeTs gehörs. Cytisus supinus 
Jacq, war wohl dem Verf. unbekannt, sonst 
würde er ihn wohl nicht znm C. capitatiis 
gezogen haben, der durch Wuchs, Form der 
Blätter, Inflorescenz und BeßcbafFenheit des 
Kelches sehr abweicht. Die letzte Abthei- 
lung der lileearten läfst üch auch für Frank* 
reich nach Sturms Monographie näher be- 
richtigen, Blelilotus ist von Trifolium ge- 
trennt, wegen der den Kelch an Länge über» 
treffenden Hülse. Eine neue der Medicago 
Jalcata ähnliche Art entdeckte Balbis in 
Piemont (^Med. glomerata) , und eine andere 
der lupulina verwandt sujfruti'osa) Ra* 
mond in den Pyrenäen, — Orobus sylvdti- 
CU8 ist die f^icia Gerardi Jacq,; Vieia Ge* 
rardi D e c. ist die F. incana T h u i 11. wel- 
che ~ }68 

che der Cracpa nahe verwandt, aber von 
p\ villosa sehr verschieden ist. Einige we- 
nig bekannte Arten vermehren diese Galtung 
wie yicia atropiirpurea Desf. , f\ amphi- 
tarpa Dörth, n, J^. pyrenaica V ovlxx. Die 
Form der Hülse und der Saamen unterschei- 
det hinreichend Coronilla securidaca von 
C or ö ?u IIa y lir, D. nennt fie Securigera. He* 
dysarum und Onobryrhis von Tournef. ge* 
trennt, werden auch hier unterschieden und 
eine neue Art von den Alpen, die O. monta-^ 
na, hinzugefügt. Fistacia vera ^ tvifoliata 
ti. narhonerißs L. betrachtet Hr. D. nur ab 
Varietät einer und dereelben Art. — Fran» 
gulaceae nennt Lr. die Jueaieueche Familie 
der Rhamni. — Brassica rnontana eine neue 
Art der J5r. Cheirantlios ahnlich. TIesperis 
parvißora neu, dem Cheirantho littoreo ver- 
wandt. — - Chßiranthus u. F.rysimiim unter- 
scheidet Hr. D. genauer nach dem Stigma 
und der Schote, weshalb mehrere Cheiranthi 
unter Erysimum versetzt sind. — - Sisym- 
hrium taraxacifolium entdeckte Hr. Clarion 
in,jden Alpen der Provence. Zum S, acuran- 
gulum gehört das bekannte ^S, eckartsbergen- 
sü mit seinen vielen Synonymen, A^abif u. 

Ti/r. Turrhis werden sehr zweclimafdJg in eine 
Gattung verbunden. — Die Arten von Älys- 
6um mit aufgeblasenen Schoten trennt Hr. D. 
unter dem Namen Fesicaria. Bei Lepidium 
Iberis irrt er, seine Pflanze ist L. gr amini- 
folium und keinesweges L» Iberis , wel- 
ehes durch Wuchs, Blätter und hauptsächlich 
durch die ausgerandete Frucht sehr verschie- 
den ist. Iheris nudicaulis und Lepidium nU' 
dicaide verbindet D. unter Thlaspi iiudieaule. 

Zum Dianthus caesius gehört der X). are^ 
narius T hui IL, er wächst also auch bei 
Paris. Silene bicolor Thor, ist der poly- 
phylla eebr nahe verwandt und vielleicht 
die polyphylla der franzöf. Botaniker. 

Unter Cucubalus ist nur der C. baccifer 
geblieben, die übrigen Arten sind unter Site- 
jie vertheilt. Unter Sujfonia karakterisirt 
uns der Verf. 2 Arten JB. aniiua und peren- 
Iiis, Cerastium brachypetalum , ne?i , durch 
iceine Blumenblätter, die um die Hälfte kür- 
l^er als der Helch sind, hauptsächlich von C 
\viscosum verschieden, — Arenaria muliicau- 
l/j Jacq. ist mit ciliata verbunden, aber ge-^ 
wifs verschieden. Zwei neue Arten dieser 
Gattung von Ramend entdeckt, zieren die 
L. Vy. Pyrenäen , Ar\ cerastiifolia und pjirphras- 
cens. Jlsine miicronata hat ihren richrit^en 
Platz unter Arenaria erhalten, ist aber der y:^. 
sctacea sehr nahe verwandt und nur durch 
die mehr zugespitzten Reiche , nichz aber 
durch die veränderliche Gröfse der petala, 
davon zu nnterscheiden. 

Viola arenaria bisher mit V. nummularis 
folia verwechselt, unterscheklet Hr. O, sehr 
gut durch die herzförmigen etwas haarigen 
und gekerbten Blätter, aber V. rupestris 
Schmidt, gebort nicht zur nummularifolia. 

Die fünf letzten Arten der Gattung Heli^ 
anthemum unterscheidet Hr. D. etwas fein^ 
es ist aber zu bezweifeln, dafs die gegebenen 
Kennzeichen hinlänglichen Unterschied dar- 
bieten, denn die haange Bekleidung des 
Kelches verliert sich sehr unmerklich in das 
Unbehaarteeyn desselben, welches, genau ge» 
HOipmen, wohl nie ganz statt fir^d et, 

Lavatera trimestris macht Hr. D. zu ei- 
per besondern Gattung, die er Stegia nennt, 
da sie nicht nur durch den bekannten Kapsel- 
deckel , sondern auch durch den Kelch und 
die einfachen Haare unterschieden ist. 

JErodium corsicum , neu und dem £. mala- 

coides. coides^ verwandt, und Erodium littoreiimt 
eine dem Ei Jiiaritimo sehr ähnliche Art, aus 
dem THeritier'schen herbario, bereichern die 
FL Franc. — Die Gestalt der Frucht giebt 
zur Trennung des Hypericum Andrasaevmm 
von Hypericum hinreichende Karakter. — 
Tlialictrum angustifoliilm ß, ist wohl durch 
die äufserst feinen Blätter hinlänglich als A^f 
unterschieden, wozu eie auch Persoon im 
Fnchiridio erhoben hat. Thalictnim riigri' 
cans Jacq. das auf sumpfigen Wiesen in der 
Prov%nce und wahrscheinlich auch in andern 
Gegenden wächst, erwähnt Hr. D. nicht. — 
Die französichen Aconita sind noch genauer 
zu untersuchen. Aconitum neomöntanuvi 
Koell. ist in der Boschreibung mit A. Na- 
pAlus verbunden, ohne besondere citirt zu 
eeyn, welches es als eine merkwürdige Abart 
oder vielleicht Art doch verdient. Mit beiden 
mufs A, tauricum zunächst verbunden wer- 
den , welches zum A. paniculatum L a m. 
gar nicht gehören kann. 

Am Schlufse finden die Gattungen Coria» 
ria und Blonotropa ihren Platz, deren Stelle 
in den natürlichen Familien noch picht aus- 
gemittelt ist. — Im, Anhange ist ein genaues 

^ Ver- — 17^ — • 

Verzeichnifs der im Werke angeführten Schrift* 
steller aufgeführt, für die deutschen Botani- 
ker besonders wichtig, da ihnen selbst die 
Namen vieler der genannten Autoren unbe- 
kannt geblie'»jen seyn werden. o 

Synopsis Plantarum in Flora Gallica de- 
scriptarum; aiictoribus I. B. De 
Lamarck, et A. P. De Candolle 
Parisiis^ igoö- XXIV und 432. 
in 8. 

Ein Jahr nach Beendigung der Flore Fran- 
caise gab Hr. Decandolie dieses Werk her- 
aus, um, wie er in der Vorrede sagt, jene 
in ein kleineres Format zu bringen und sie auf 
Exkursionen mit sich führen zu können. Es 
ist ein, in lateinischer Sprache aus dem 
gröfsern Werke gemachter Auszug mit Hin* 
zufügung von ng, dem Verf. seitdem theils 
als französische Püanzen bekannt gewordenen, 
theils neuen Arten. Eine clavis analyiica 
der Gattungen steht an der Spitze des Wer- 
Jies. Zur Auffindung und Kenntnifs der Ar- 
ten benutzt Hr. D. t)iagnosen, welche die 

SteN - 175 - 

Stelle der Beschreibungen der Flore Fran^aise 
vertreten. t 

Die Karafetere der Klassen, Ordnungen, 
Gattungen und Arten sind kurz angegeben, 
und mehr als es im gröfsern Werke geschah, 
6ind die liaraktere in Vergleichung mit den 
verwan(^en gebracht worden. Daher läfst 
sich die Synopsis sehr bequem neben der, 
Flo7\ Fr. gebrauchen, besonders da die Diag- 
nosen vom Verf. blos für diese Flora ausge- 
arbeitet und keinesweges von andern Autoren 
abgeschrieben sind. Dadurch gewinnt ihre 
Brauchbarkeit für den der nur die französ. 
Pflanzen untereucVien will, aafserordentiich 
und eelten werden ihm Zweifel über die Na- 
men der aufgesuchten Art übrig bleiben. Bei 
jeder i.?t Dauer und der Stand.)rt, auch bei 
weniger verbreiteten Arten die Provinz oder 
die der Geburtssl^elle benachbarte Stadt, ge- 
nannt. Zu wünschen wäre noch gewesen, 
dafs der Verf^ die Blüthezeit, da diese in 
der Fl. fr. nicht bemerkt ist, hier wenig- 
stenf angegeben hätte. 

Die Nummern der forllaufenden Zahl der 
Gattungen und Arten eind unverändert ge- 
blieben, und die Addeiida mit einem Stern-. 

eben — 174 — 

chen eingeschoben. Die merkwürdigsten neu 
hinzugekommenen Arten sind in der ilecen- 
sion der FL fr, bereits genannt. Dafs man 
wegen der vreitläuftigern Beschreibungen, 
historischen NachricLren, Kritik und Syno- 
nimie der Arten das grofsere Werk dabei 
nicht entbehren kann, und seine Zuflucht o£t 
dazu nehmen wird, läfst sich leicht erachten* 
Seines Hauptnutzens wegen wäre es zu wün- 
schen gewesen, dafs der Verf.^ auf etwas 
kleinern Druck Kücksicht genommen hätten 
tveil Bücher der Art je kompendiöser si^ 
sind, desto mehr an Brauchbarkeit gewinnen* 3- 

Mora GalUca, seu Enumeratio Plantarum 
'An Galiia sponte nascentiiim; aucto- 
le L L. A. Loisel^eur Deslong- 
c h a m p s , Doctore - Medico Pari- 
siemi. Lutetiae. P. i. igoö. VIII 
und 336 S. ~ P- 2. 18^7. VI und 
742 S. in 8« 3^it 21 Kupfertafeln, 

Der Verf. dieser in lateinischer Sprache 
geschriebenen Flora benachrichtigte uns in 

der - 175 - 

der Vorrede, dafs er zum Behuf seiner bota- 
nischen Reißen durch Frankreich, eich ein 
Verzeichnifs aller von den franz. Floristen 
erwähnten Pflanzen verfertigt habie, und nach- 
dem er sich von dem Nutzen desselben über- 
zeugt, er dasselbe auch für andere nützlich 
gehalten, und mit hinzugefügten Vermehrun- 
g<*n und Verbesserungen der Presse habe über- 
geben wollen, als eben die DecandoUische 
Umarbeitung der Lamarckischen Flora er- 
schien. Auch jetzt halte er die Herausgabe 
einer Flöra, die nach einem andern System 
kürzer abgefafst sey und für einen geringem 
Preifs verkauft w^erden könne, nicht für über- 
flüssig. Wir ptiichten darin dem Verfasser 
bei und glauben, dafs neben einer so weit 
ausgedehnten Arbeit wie die Becandollische> 
die auch ihres höhern Preises wegen nicht in 
Jedermanns Hände kommen mochte, ein kur- 
zes Handbuch in lateinischer Sprache, beson- 
ders ehe Hr. Decand. seine Synopsis her* 
ausgab, wohl existiren konnte, zumal da eine 
Reise ins südliche Frankreich dem Verf. Ge- 
legenheit gegeben hatte, manches genauer als 
seine Vorgänger 'zu beobachten. 

Ferner sagt er, dafs er dem Linneischen Systeme folge, und dafs er die von ^^iiJei'ii 
darin gemachten Veränderungen in der iVo»^ 
jnenclatur, Arten - Versetzung eic. nicht auJerü 
annehme , als wenn sie eiomüthig von meh* 
rem Schriftstellern gebilligt w^ären. Von fran> 
zösiechen Pflanzenbenennungen füge er nur- 
die nomina vernacula et triviaUa beäp ^itire 
Oeder'ö, Jacquin's, Bul Hardts und il* 
lioni*s Abbildungen und einige der besten 
älteren, fiige die Farbe der Blume, die Zeit 
der Florescenz, die Dauer, die Standörter bei 
(unter welchen die für die Pflanzen der Pari- 
ser Gegend detaillirter angegeben sind), lasse 
aber alle Gartenpflanzen weg. — Hieraus er- 
giebt sich im Allgemeinen der Plan des Verf. 
über dessen Ausführung wie über die Behand- 
lung des Gegenstandes selbst wir einiges be- 
merken wollen. 

Dem Werke sieht man den ersten Zweck 
seiner Abfassung, den eines Registers aller von* 
den Floristen genannten Pflanzen, etwas zu 
sehr an, denn es enthält zu nomenclatorisch 
die Namen und kurzen Liimeischen Differen- 
zen, ohne v/eitläuftige Beschreibung, ohne * 
einige herausgehobene zur ünterscheidimg der 
verwandten Arten dienende Bemerkungen, die 

un- ~ 177 — 

ungefähr Iii Scöpolischer oder Weberscher Ma- 
nier willkommen und an vielen Orten sehr 
nöthig gewesen wären. Dann scheint es auch, 
dafs der Verf* manche Arten nicht gesehen,* 
und hie und da sich zu sehr auf Herrn 
DecandoUe verlassen habe, weil sonst wohl 
manches weggelassen, manches genauer berich-* 
tigt worden wäre, wovon die 3te Klasse, eini- 
ge Gattungen der 4ten, der loten und igten 
zeugen. Man kann sich daher auf das Daseya 
aller genannten Arten nicht verlassen, einer 
genauem Kritik ist noch Stoff übrig geblie^ 
ben, besondere im ersten Theile. Der zweite 
Ut sorgfaltiger und die Carices, die Hr. De- 
gl and bearbeitete, gröfstencheils nach eige- 
nen Untersuchungen verfafst* 

Indefs hat dieses Werk immer seine Brauch* 
barkeit, sowohl für Kundigere, welche meh- 
rere neue Arten und verschiedene Verbesse- 
rungen, die in Decandolle's Flora fehlen, 
hier finden werden, als auch für Anfänger, 
denen die kompendiarische Kürze und andere 
Vortheile zu statten kommen: — Die vom 
Verf. als neu aufgeführten Arten sind auch 
nieistens mit einer kurzen gut gerathenen 
Beschreibung versehen. — 

Journ» d. B©t. 3, i. St, M Man- — 178 — 

Manche unserer in der Kritik des vorigen 
W^tkee angebrachte Bemerkungen haben auch , 
Bezug auf diese Flora, einige, nur letztere 
*herücksi<^hiigende , sind folgende; Pinguicula 
lusitanica erhält hier zuerst ihren Platz füT 
die französ. Flora. Valeriana heterophylla 
ist die globulariaefolia Dec. Cyperus com- 
pressus und glaber sind noch sehr zweifel- 
hafte Pflanzen in H nsicht ihres Vorkommen^ 
in Frankreich, sie fuiden sich nicht in Al- 
lionis Herbario, und Cyperus glaber Vi 11. 
und folglich der in der Dauphine angegebene 
Standort gehört zum Cyperus Monfi L. — 
Briza monspessulana ist keine eigene Art, son- 
dem nur eine kleine Varietät der B, maxima. 
~ Galium arenarium eine neuß Art von den 
W^estküst<?n Frankreichs ist von Galium me- 
galospermum, womit eie Hr. Decand.' ver- 
band, sehr verschieden. — Lithospermum 
prostratum, eine neue Art aas der Gegend 
von Bayonne, wohl von manchen mit Lith. 
fruticosum verwechselt , von welchen es der] 
Verf. sehr gut unterscheidet. — Bunium py-' 
rcnaeum unterscheidet er von B. majus, dem 
«r sich sehr nähert. — Narcissus intermedius 
eine sehr hübsche neue Art, die dem N. odo- 
rus und Jonquilla ähnlich ist, ^ Erica vir\ 
% ri- — 179 — 

ridipurpurea wächst schwerlich in Franko 
reich , man nahm E, scoparia für sie. — Die 
Fragaria grändiflora Thuill. nennt Herr 
L o i s e 1 e u r cafycina und unterscheidet sie nebst 
der F. magna Thuill. von K vesca ; Ranun- 
culus parvulus mufs weggestrichen werden, er 
ist nur eine Varietät von ü. Philonotis Ehrh. 

Der zweite Theil enthält die i3te bis 
r24Ste Klasse, und in diesen einige sehr in- 
teressante neue Arten. — Thymus Herba Bu' 
rona und Thymus corsicus P e r s. aus Korsilta* 
Ebendaher eine zarte Kuphrasia — die cor- 
sica. Scrophularia ramosissima die S, fru- 
tescens , D e c* , von dieser sehr verschieden, 
dagegen der canina verwandt. Orobanchc 
rigens ein nfaÜs aus der der franz. Flora so 
viele schöne Beiträge darreichenden Insel, 
der Orob, major benachbart» aber durch steife 
stechende Schuppen und durch die Glätte der 
Pflanze, die nur an den Bracteen rauh ist, 
unterschieden. — Das als neu aufgeführte 
Myssum arenarium ist wohl nur Varietät vori 
A. montanum. Die Gattung Spartium zählt 
-ö neue Arten, unter welchen Sp, erinaceoides 
aber bestimmt nur Genista Lobelii Decan. 
ist. Gmista humifusa Thore des Landes 
M 2 liJt ist ni^f^hte als G. pilosa. Der neue Cytisus 
teloiiensis hätte sollen neben - Sparte compli" 
catum gestellt werden, denp dieaem gleicht 
er sehr und ist nur durch diö auf kürzern 
Stielen mehr hopfformig gestellten Blumen 
vorzüglich davon unterschieden. — Ficia 
gracilis ist eine auch in Deutschland vorkom- 
mende mit Vicia (Ervum) tetrasperma ver- 
wechselte Art, von welchen sie durch die 
langen linienförmigen glatten Blätter unter- 
schieden ist, die bei der letztern mehr ey för- 
mig und feinbehaart sind. — Trifolium pur' 
pureiim bisher als eine Varietät des Trif. an- 
gustifolium angesehen, erhält hier durch un- 
sern Verf* das Recht einer selbstständigen 
Art, da sich im Kelche und in der purpur- 
rothen Farbe der Blußien hinlängliche Karak- 
tete zu ihrer Trennung zeigen. 

Eine interessante Entdeckung ist die das 
Hypericum dentatum i dem H, barhato Jac q^ 
und montano verwandt, von beiden aber un- 
ter anderem durch die gezähnten Blatter ver- 
schieden. — Hieracium Liottardi , Latosonii 
^md saxatile Vi II. vereinigte Hr. Lois. un- 
ter dem Namen haibatum ; bei der grofsen 
Aehnlichkeit, welche die Jlieracia untereinan- 
der- — i8i — 

der besitzen und hei der Veränderlichkeit ih- 
rer Bildung, thiit man wohl die Arten so sehr 
als möglich zu mindern. — Giiaphalium su- 
-pinum ^ jjusillum und fuscurn, sind hier mit 
Unrecht von einander getrennt. Als ZustäniJe 
verschiedenen Alters eines und derselben Pflan- 
ze müssen Sie unter dem Namen Linne's pu» 
sillum vereinigt werden. Senecio adonidi- 
folius heist hier der vom Jacquinischen ver- 
schiedene S, tenuifolius D e c.^ — P e r s o o n 
in der Synopsis nennt ihn S. artemisiaefo^ 
lius, — Chrysanthemum tomentosum ist wohi 
kaum von 6\ alpinum zu trennen , da die 
haarigen Varietäten dieser Art, die rtian eben 
so häufig als die glatten Piianzen antrift, ver- 
bindende Mittelglieder ausmacheii. 

Die Orchideen sind sehr gut ausgearbeitet. 
Eine prachtvolle neue Art erhielt der Verf. 
aus der Gegend von Toulon, die er ihrem 
Entdecker, dem fleisigen Herrn Robert zu 
Ehren Orchis Fiobertiana nennt. — Das Arum 
pictum D e c. Synopsis nennt Hr. L o i e. Arum 
corsicum und zweifelt, dafs es das Linneische 
sey, weil seine Pfl. ungefleckte Blätter habe^ 
Vielleicht ändert eben jene Pflanze, eben so 
wie unser gemeines Arum mit gefleckten und 

un- ungefleckten Blättern ab. — Die Zahl der 
Riedgräser ist hier auf 85 angewachsen. Hr. 
De gl and stellt eine neue Art auf, Ca-' 
rex tuber osa, aus der Abtheilung spicis an^ 
drogynis apice masc. stigm, tribus. Piecensj» 
erhielt sie auch aus der Provence. — Urtica 
membranacea von Poiret und Desfont. in: 
der Barbarei gefunden, ist ein interessanter 
Beitrag für die Flora Gallica , da sie in deÄ 
Provence angi ^'offen worden ist. Die SalU^ 
ces sind gan?& nach Willdenow bearbeitet^ 
öhne eigne Beobachtungen, daher eie freilich» 
genauer als in der Flore Frajig. aber nichfj^ 
ganz zuverlässig abgehandelt sind. — Ausgc«^^ 
zeichnet ist ein Fraxinus argentea^ mit sil- 
berfarbenen Blättern aua Korsika, wovon der 
Verf. indefs keine fruktificirende Zweige er- 
hielt, 

Von der Kryptogamie hat der Verf, hier 
*iur die Linneischen bearbeitet und 

verspricht die andern Familien in der Folge 
tn liefern. Diese Familie ist ganz nach Lin- 
ne behandelt. Das Esquisetum ramosum ist 
jE, variegatum Schleich, oder tenue Hopp, 

Gleich interessant für die Flora Gallica 
pnd für jeden Botaniker ist dsr Anhang, der 

Ver- — 183 — 

Verbesserungen und meikwürdlge neue Beiträ- 
ge enthält. Die ausgezeichnecesien davon sind: 
Spartina mch Schreber und Roth ver- 
mehrt Hr. Lois. mit einer neuen Art, der 
alterniflora^ die eich durch flache Blätter 
und durch 4 — 8 rispenförmig gestellte Aeh- 
ren von Spart, striata unterscheidet. — Zwei 
neue Arten bereichern die Gattung Arundo^ 
sedenensis und Clarionis aus den Alpen, 
die aber noch näher mit den neuen Arundo- 
Arten der Flora Germ, verglichen werden 
müssen. • — Merkwürdig ist Dipsacus ferox 
aus Korsica mit etachlichen Blättern; Statice 
articulata eben daher mit fast gefiederten 
Zweigen ; die niedliche Tulipa Clusiana und 
Hyacinthus Orient alis^ die um Touion wild 
wachsen ; Triglochin Barrelieri mit knolliger 
Wurzel aber doch wohl vom kapischen Tr. 

hulbosum verschieden. JDiantkus gerffinijlorus 
ff 

(^scaber Sut.) dem D. coUinus nahe verwandt; 
Euphorbia squamigera der £. verrucosa sehr 
ähnlich, aber durch die mehr schuppigen als 
warzigen Kapseln davon abweichend. 

Der Werth des Werkes wird durch di^ 
dem 2ten Theile beigefügte Kupfertafeln sehr 
erhöhet Sie sind mit leichter aber genauer 

Hand — 184 — 

Hand, in, wenn auch nicht schönen, doch ge- 
treuen und das Bild der Pflanze sehr gut 
darstellenden Umrissen gezeichnet und stellen 
37 gröfstentheils neue y\rten vor. 4- 

Catalogue methodique des plantes du- 
jardin de Tecole de IMedecine de 
Strasbourg, par Villars, Pro- 
fesseüT, Gorrespondant de ilnstitut 
etc. — Strasbourg, 1807. XLVIII^ 
und 398- S. in gr. nebst 6 Kupfer- 
tafeln. 

Der botanische Garten zu Strasburg ge* 
hört bekanntlich zu den ältesten unter den 
Öffentlichen Universitäts - Gärten von Europa, 
und es vv^ar eine Zeit (etwa von 1760 bis 
zum Ausbruch der französischen Revolu- 
tion, unter der Direction von Spiel mann 
und Herrmann) wo er zu den vorzüg- 
lichsten gerechnet zu werden verdiente. 
Seitdem verfiel er fast ganz, und nur erst 
im letzten Jahrzehend, wo in Frankreich die 
Eum TJieil aufgehobenen oder in Unordnung 

gekom- ~ ■ 185 — 

gekommenen wissenscbaftlichen Institute nach 
und nach Aviederhergestellt wurden , hatte 
sich auch der Strasburger Garten einer neu» 
en Einrichtung zu erfreuen. Doch war in 
den Jahren igoi — 1804, wo Thibaut, 
und nach ihm Macquart dem Garten vor- 
standen , noch wenig geschehen. Erst seit 
i8o5j wo Herrn Villars die Directioi;! über- 
tragen wurde, gewann das Institut wieder 
ein wissenschaftliches Ansehn, und der wÜ4S 
dige Verf. wiude, .wie Ree. aus sichern Quel- 
len weifs , noch mehr für dasselbe gethan 
haben, wenn er nicht von Seiteh der Ober- 
direction zu seh? beschränkt wäre. Dafs 
Herr V., der in früheren Zeiten dem künst- 
lichen Systeme huldigte, hier die natürliche 
Methode, und zwar die Jufsieu'sche , zum 
Grunde legt und eie als die vorzüglichste 
ansieht, giebt einen neuen Beweis ihres Wer- 
thes und ihrer Brauchbarkeit. Der Verf. ver- 
kennt aber auch keinesweges die Unvollkoni- 
menheiten derselben , mithin kommen wir 
immer auf das Resultat zurück , dafs jede 
Methode mangelhaft ist, mangelhaft bleiben 
wird, und beide Methoden, selbst zum Nuz- 
5sea der Wissenschaft, neben*einander beste- 
hen ~ 186 — 

heil können. In Rücksicht des hier befolg- 
ten Systems von Jufsieu schien es dem Verf. 
auch nothwendig, eine allgemeine Ueber^icht 
und Erklärung der Classen und Abtheilungen 
Toranzuschicken. Umständlicher verweilt Hr. 
V. bei jeder einzelen Familie, gröfstentheils 
nach Jufsieu's eigener Ansicht. Den ge- 
genwärtigen Vorraih der cultivirten Gew^äch- 
se giebt der Verf. selbst zu 3000 an. Nach- 
dem gegenWä^rtigen Zustande unerer Wissen- 
echaft eben keine zu grofse Zahl; doch — 
in der Voraussetzung , wenn alles in der ge- 
hörigen Ordnung erhalten wird und richtig 
bezeichnet ist , was übrigens , nach den zu- 
geschickten Sämereien zu urtheilen, in den 
meisten Gärten noch nicht der Fall seyn mufs 
— zur vorläufigen und allgemeinen Ueber- 
sicht hinreichend. Die Arten werden nur 
namentlich aufgeführt, und diese, in sofern 
sie in Frankreich vorkommen, nach Decan- 
dolle's Flora. Von den hin und wieder 
angeführten Bemerkungen wollen wir einige 
ausheben. Poa rubens Mönch. (P. sudeti- 
ca Haenk.) rechnet der Verf. als Synonym 
zu seiner sUvatica; hierdurch wäre also der 
Zweifel über dSe Verschiedenheit dieser bei- 
den — 187 — 

den Arten beseitigt und der Villarsische Na- 
me, als der ältere, wieder herzustellen. 
Thuillier's und Decandolle's Jiinc. 
fyygmaeus nennt der Verf. hier triandrus. 
Ohne auf die ehßti nicht noth wendige , und 
(weil auch conglomeratus nur drei Staubfä- 
den hat) nicht sehr zweclimäfsige Namen- 
veränderung Rücksicht nehmen zu wollen; 
so bedarf es noch einer genauem Untersu- 
chung, ob diese Art auch wi^^klich specie 
von uliginosus — der gleichfalls dreimän- 
nige Blumen hat — unterschieden ist. Jma' 
ränthus silvestris Tournef. {Flaut, invir, 
de Paris ^ n. Juss. 2. 248O s^y ganz von den 
Neuern vergessen ; fragweise rechnet er aber 
doch Linne 's A, viridis dahin, der auch 
ohne Zweifel als Synonym desselben anzuse- 
hen ist. Er unterscheidet ihn so : ßoribus 
Omnibus lateralibus ^ foliis ovatis integerri» 
mis. Sloan. Cat. ^g. ej. Hist. f, 3, (Linne 
rechnet t. 92. f. l. zum viridis) Guettard. 
Obs, IL 16. et Cupani Blit, ocymi Joliis 
könnten vielleicht den J, viridis geraeint 
haben, doch sey dies ungewifs. In Hinsicht 
der Anchusa tiiictoria Linn. Spec. i. Des- 
font. Atl. €tc, ist der Verf. mit Decandbl- 

le, ~ 188 — 

le, der sie zum Lithospermum rechnet, ein- 
verstanden, Willdenow's gleichnamige 
Pflanze wäre dann, wenn die Mündung der 
Röhre wirklich mit fornicibus versehen seyn 
eollte, wohl eine Anchasa, nur nicht die 
Linneiöche tinctoria. Zu Sonchiis cordifo- 
lius Des f. Cat. II, Paris, wird S. macro- 
fjhylljis als Synonym gezogen. Chrysanthe- 
mum montanum^ das von Decandolle mit 
leucanthemum verbunden wird , glaubt Herr 
Vijl.f und gewifs mit Recht, da sich auch 
in der Cultur die Verschiedenheiten erhal- 
ten, wie Ree. seit mehrern Jahren die Erfah- 
rung gemacht hat, davon trennen zu können. 
Peucedanum album D e s f. Cat, et P e r s. 
Syn, nennt Herr V. refractum und glaubt, 
dafs Gmelin diese Pflanze in der Flora Si- 
hirica unter Daucus t. 41. abgebildet haie» 
Diese Vermuthung erhält dadurch noch mehr 
Gewifsheir, dafs der Verf. die Pflanze in der 
Sammlung eines gewissen Patrin sah, der 
Pallas auf seiner Reise durch Rufeland be* 
gleitete. Ganz reife Früchte derselben hat 
er bis jetzt noch nicht zu untersuchen Ge^ 
legenheit, aber es scheint ihm doch, dafs 
dies Doldengewächs eher zu Ligusticum als 

zu zu Peucidanum zu rechnen sey. Ligusticum 
cicutaefolium FL Dauph. oder apioides Lam. 
et Decand. erhlärt Herr V. für Synonym 
des Jacquin'schen Laserpit, silaifoL und 
wundert sich mit Recht, wie man diese 
Pflanze habe zu Laserpitium bringen können. 
Zu seiner Brassica Cheiranthos rechnet er 
fragweiee Linne' s Brass, Rrucastrum.Jy es- 
fontaines Aira articulata ist der Verf. ge- 
neigt mit Linne 's cajiesceiis zu verbinden; 
sie ist aber wesentlich Von derselben verschie- 
den. So können wir auch-in Rücksicht einiger 
Poen nicht^nJer Meinung des Verf. beitreten. 
Er glaubt nemlich noch eine Foa palustris .2in- 
nehmen zu können, die von serotina verschie- 
den feyn ^oll; es ist diese vermeintliche pa- 
lustris ^ wie die beigefügte Abbildung zeigt 
und wie der Ree. noch um so gewisser 
durch ein von Herrn Villa rs erhaltenes 
Exemplar versichern kann, dorchaus nichts 
w*eiter, als serotina. 

Auf den Kupfertafeln eind sehr gut vor- 
gestellt: Tab. I. Neckera hamulosa (kaum 
von curtipendula zu trennen), Trematodon 

longicollum (Dicran. sp. Brid. ) Acorus gra-^ 

f. 

mineus. Tab. 5, Juncus triandrus , JPoa pra^ 

tensis — ipo — 

tensis (in habitu ganz verfehlt) und Poa pa- 
lustris (VilJ.) oder seroLina ¥.\ir\i, Tab. 3. 
Celsia cretica. Tab. 4. Carpesium abrota- 
noides. Tab. 5« f^iola grandifiora , cornuta^ 
calcarata und des Verf. pumila der FI. Dauph. 
I Tab. 6' Stlinum membranaceum oder L i n n e ' s 
Carvifolia, 5- 

JP/örÄ Taurineiisis sive Enumeratio plan- 
tarum circa Taurinensexn uibem 
nascentium. Auetore Johanne 
Baptista Balbis, in schola me- 
Jica imperialis Taurin. Aichigym- 
nasii Botanices Professore. — Tau- 
• rini, 1506. XVI und 224 in 
8 min. 

Herr Balbis, der schon seit mehrern 
Jahren mit der Herausgabe einer Flora von 
Piemont beschäftigt ist, hat vorläufig gegen- 
wärtiges Verzeichnifs der in einem Umfang 
von anderthalb Myriametre um Turin wach- 
senden Pflanzen vorangeschickt. Es ist be- 
conders für eeine Zuhörer zum Gebrauch auf 

Ex. — 191 — 

Excursionen bestimmt , und deshalb auch 
compendiös einc^erichtet. Das Linneische Sy- 
stem hat der Verf. zum Grunde gelegt, und 
dabei die VVilldenow'sche Ausgabe bis zur 
20- Classe benutzt; Folge der Gattungen und 
Arten, so wie die Characteristik ist daher 
auch ganz wie bei jener. Statt des, den 
Gattungen vorgesetzten Charafeters würde in- 
defs, da das Werk besonders für Anfänger 
bestimmt ist, eine Clavis generum von meh- 
rerm Nutzen gewesen seyn. Synonyme sind 
nicht angeführt; doch ist bei jeder Art auf 
ein gutes Kupfer verwiesen, der französi- 
sche und italienische Name angegeben, und 
ausserdem noch durch Zeichen bemerklich 
gemacht, ob das Gewächs medicinische oder 
ökonomische Anwendung hat, oder ob es zu 
den schädlichen und giftigen gehört. So viel 
von der Einrichtung dieser Flora. Die Zahl 
der angeführten Arten gi'^bt Herr Bai bis 
selbst zu 1234 an. Die Kryptogamen machen 
unter diesen nur einen geringen Theil aus^ 
und wenn der Verf. auch auf diese für die 
Folge mehr Rücksicht nehmen wird : so 
möchte die Flora noch wohl einen bedeuten* 
den Zuwachs erhalten können. Neue Arten 

haben haben vvlt nicht bemerkt; doch finden sich 
mehrere darunter, die Herr B. allerdings zu- 
erst unterschieden i aber schon zuvor in sei- 
nen Miscellaneis oder in andern Abhandlung 
gen bekannt gemacht hatte. Auch weifs 
man, dafa der Verf. in eben diesen Schriften 
schon einen beträchtlichen Beitrag zur Pie- 
monteser Flora mitgetheiit hat, der aber hierj 
wie eich von dem Eifer und der Thätigkeit 
de^ Verf. erwarten liefs, um ein Beträchtli- 
ches vermehrt ist, Von den vorzüglichsten 
hier erwähnten , und für die Flora Pede- 
inontana zum Theil neuen , 'Arten zeichnen 
wir unter den phanerogamischen Gewächsen 
nur folgende aus: Phalaris utriculata (Alo* 
pecur. utriculatus Flor. Germ.) , Selinum 
Chabraei, Statice Cephalötes ^ Amaryllis lu* 
teaf Allium descendens ^ Oniithogalum pyre* 
?iaicum und narbonense ^ Saponaria ocymoi' 
des , Rubus tomentosus , Sida Abutiloft , Ge* 
nista ovata, Cytisus argenteus ^ Carduus py^ 
cnocephaluSf (^uercus Esculus. — FinguU 
cula alpina ist ohne Zweifel^ ßavescens 
Flörk. , und Avenä bromoides^ nur Abart 
der pratensis die auch von andern Botani- 
kern des südlichen jEuropas nicht eelten da- 
für für angesehn wird. Auch zweifeln wk» 
däfs der Verf. unter Agrostis stolonifera und 
rubra etwas anders versteht, als was fast 
alle deutsche Botaniker bisher dafür irrig an- 
4aahmen. Festuca serotina Host, ungeachtet 
deseen Abbildung dabei angeführt wird, noch 
als Agroßtis aufgeführt ^su finden, war uns 
etwas unerwartet. Hier, so wie auch bei 
Tilia etiropaea^ hätte der Verf. besser die 
Willdenow'sc^ie Ausgabe verlasset^, und den 
neuern und richtigem Beobachtungen folgen 
liönnen. 

Bei der Kryptogamie folgt der Verfasser 
gleichfalls noch Linne, weil ihm wahr- 
eclieiniich damahls die neuern Versuche der 
deutschen Botaniker über die zweckmafdigere 
Einiheilung dieser Classe noch nicht bekannt 
geworden waren. Bei den Moosen wird 
freilich hin und wieder Bridel citirt, die 
Arten stehen aber noch unter den alten, bei 
uns fast ganz vergessenen , Linneischen Gat- 
tungen. Unter den Aigis fällt es auf, mehr 
Marchantien als Jungemi annien aufgezählt 

'zu finden. Von letztern sind nur 5;, von je- 
neu hingegen (worunter die in den Miscel- 
laneen beschriebene quadrata und fragrans 

; NJomn. d.Bot. 3 B« i.St, N — wel- — 194 ~ 

— welche letztere Ree. auch kürzlich aus 
dem Norden von Europa erhielt — vorkom* 
men) 7 Arten. Die Jungermannien werden 
bei genauer Nachforschung gewifs noch um 
das dreifache und darüber vermehrt werden 
können. Erwähnt ist auch unter dieser Fa- 
milie der Sphaerocarpos , doch noch als Tar- 
gionia. Die Fangi sind nach Bulliardund; 
Gmelin vertheilt. Hier finden eich von 
manchen zahlreichen Gattungen , wie Jeci^ 
diuni und Sphaeria , nur eine Art , doch 
kommen von letzterer noch einige Arten un- 
ter Bulliards Variolaria vor. Reicher ist 
die Flora bei andern Gattungen dieser Fa- 
milie, wie z. B. Ciavaria ^ Peziza^ Boletus 
und besonders Jgaricus. 

6. 

Observationes hotanicae in Floram Ha-" 
lensem quam speciminis loco inau- 
guralis publico eruditorum examini 
submittit Ch r i s t. L u d o v. J un g ck. 
Halae Saxonum. 1307. 26 S. in 
Es sind zusammen 150 Pflanzen, von de- 
nen hier Erwähnung geschieht. Ueber f 

crschei- — 195 ~ 

iersciiemen als neu für die HalHschenFlora* 
Von den übrigen werden theils die Standör-» 
ter genauer angegeben, theils Berichtigungen 
oder auch sichere Merkmale zur Unterschei- 
dung mitgetheilt. Unter den hier zuerst als 
neu erscheinenden machen die Pilze den 
gröfsten Theil aus. Von den Phanerogamen 
verdienen bemerkt zu werden : Schoenus 
ferrugineus , Tormentilla reptans , Cochlearia 
Draha > Lathyrus Nissolia , und Carex ver^ 
na, Bei der Parietaria ojjßclnalis soll 

das involucrum nicht septemfidum triflorum 
(wie es in der Flora angenommen worden), 
sondern diphylium seyn. Ree. (der es lieber 
für eine bractea ansehen würde) findet es 
bei wiederholten Untersuchungen 2 — 3 thei- 
lig^ selten ungetheilt. Selinum fytvestre wird 
als verschieden von jjalustre bestätigt; dem 
Ree* bleibt aber die Pflanze nach genauer 
Vergleichung der unter diesem Namen von 
Halle erhaltenen Exemplare noch sehr zwei* 
felhaft, und er empfiehlt sie dem Verf, zut 
weiteren Untersuchung. Cistus vinealis und 
marifolhis verbindet der VerE, mit Recht. 
Weniger kann Ree. dem Verf. beipflichten^ 
dafs er Vtranica hybrida mit Jpicata verei«- — ipö — 

nigeiil^, Festuca duriuscula hingegen von he- 
terophylla trennen will. Vielleicht kennt 
der Verf. nicht die wahre hybrida. Es 
giebt Abarten der spicata , die man nicht 
mit hyhrida verwechseln mufs , wie ee wohl 
die mpsten Floristen gethan haben mögen. 
So viel kann Ree. versichern, dafs die in 
der Comm» super Veron, und in der Flora 
Germ, beechriebene und in der Engh Bot* 
abgebildete hyhrida auch in der C.ultur 
ihre Charaktere nnverändt^rt behält. Er wird 
aber seine Beobachtungen sowohl über diese, 
ale einige verwandte Arten weiter fortsetzen, 
und das Resultat derselben gelegentlich mit- 
theilen. Und was die beiden Arten der Fe- 
stuca betrift , so ist es weiter keinem Zwei- 
fel unterworfen , dafs die keteropJiylla der 
Flor. Hai. , wovon Ree. mehrere Exemplare 
besitzt, mit der wahren duriuscula ^ die ihm 
von dem Besitzer des Limieischen Herbarii 
mitgetheilt worden, einerlei ist. Besitzt der 
Verf. aber unter duriuscula eine von hetero- 
phylla wirklich verschiedene Pflanze , so 
kann es nicht die Linneieche duriuscula seyn. 
Jn Hinsicht der von dem Verf. angegebenen 
Unterscheidungsmerkmahle bemerkt Ree. nur 

noch, — 197 — 

noch, dafs F. heterophylla , die mit kurzhaa- 
rigen Biätteni verst hn seyn soll , auch mit 
glatren Blättern vorkömmt, wie man dies 
auch bei der rubra und andern bemerkt; 
dafs eine mehr oder weniger voUblüihige 
Rispe zu sehr vom Standorte abhänj^t ; und 
dafs keine Festuca vor der Blüthe glumae 
patulae hat. Wichtiger ist es aber, in Rück- 
eicht des letzten Punctes , bei dieser und an- 
dern Gattungen zu wissen, ob die glumae 
auch nach dem Verblühen patulae bleiben, 
oder sich auch wohl, wie man es besonders 
bei einigen Bromis bemerkt, in der letzten 
Periode, wenn die Frucht reift, noch tär- 
ker ausbreiten. — In Hinsicht des Schoenus 
fuscus ^ welchen der Verf. mit Smith {Flor. 
Brit. T. I.) von albus nicht hinlänglich ver- 
schieden hält, wollen wir dem Verf. zuge- 
fallen, wenn ihm die in Schräders Flor. 
Germ, angegebenen Merkmahle nicht genü- 
gen, folgende Stelle aus der Engl. Bot. mit- 
theilen, wo Smith Vol. 22. t. 1575* sagt: 
„ In the Flor. Brit. this Speeles is confoun- 
ded with S. albus t. 985.» ^'^^ ^e are obli- 
ged to those excellent oh Servers Jßhr hart 
and Roth for their true s/jecißc differen* 

ces^ — 198 — 

ees , as well as for specimens of fuscus which 
agree with tkose of Linnaeus, The wkole 
jflant is smaller, and the lieves narrower 
and more thread - shaped , thnn S. albus. 
Sut the most sabisfactory marks exlst in 
the part of fructißcation. S, fußcus has 3 
stamina ^ albus ^'w^ 2; while albus has ab out 
10 hristles at the hase of the sied ^ fuscus 
but 3 . alter nate with the permanent stami- 
na, The greater length of- the style in the 
lätter, indicated by Rhrhart, appears to us 
not S0 invariable, and perhaps may be diffe- 
rent in diff erent stages of its ^rowth, '* — * 
Ree» berichtigt bei dieser Gelegenheit einen 
Druckfehler in der Flor^ Germ, , wo es in der 
Differenz von S. albus, (wie auch echon aus 
der Beschreibung zu ersehen ist) statt : stylo 
longioribus; — brevioribus heifsen mufs, und 
bemerkt zugleich , dafs er den vom Verhält- 
nifs der Länge der Narbe genommenen Cha- 
rakter im Allgemeinen constant gefunden hat, 
aber auch den ihm nicht unwichtig geschie- 
nenen Unterschied der Zahl der Staubfäden, 
wegen Mangel frischer Exemplare , wenig- 
stcn§ bei 5. albus ^ unberührt lassen mufsie. 7. — 199 7- 

G. Wahlenberg M. D. de Sedibus ma- 
teriarum imrnediatarmn in plaiitis 
Tractatio in quatuor sectiones divisa 
Upsaliae, igoö. igo?. 74 S. in 4. 

Eine kleine Schrift, welche eine Menge 
von wichtigen und neuen Bemerkungen ent- 
halt. Der Gegenstand ist überdiefß in neuern 
Zeiten wenig bearbeitet worden. Selbst die 
neuern Schriftsteller über die Anatomie und 
Physiologie der Pflanzen haben ihn nur kurz 
abgehandelt. Zuerst wird eine anatomische 
Einleitung vorangeschickt, welche aber voll 
Fehler ist, weil der Verf. wahrscheinlich 
keine genaue mikroskopische Untersuchun- 
gen anstellte. Er führt zuerst den Bast als 
vasa succosa auf, weil er die Untersuchun« 
gen der deutschen Anatomen seit Sprengel 
darüber nich;t kennt, wodurch es ausgemacht 
ist, dafö sie aus gestreckten Zellen bestehen. 
Auch vasa corticalia kommen vor, da wo 
Ree. nie etwas anders als Zellgeweben sab. 
Ferner vasa radiantia , sogenannte Spiegei- 
fasem; man foU in der Wurzel von Paeonia 
ofjicinalis deutlich sehe» können, dafs sie 

nicht — 200 — 

nicht Zellgewebe , sondern Gefäfse sind. 
Ree. Sieht in dieser Wurzel nichts als Bün- 
del von seitwärts laafenden gewöhnh'chen 
Gefafstn und Zellgewebe, und ist überseugt, 
dafs die vasa radiantia bald ans zusammen- 
gedrücl^ten Bast oder Parenchym bestehen, 
^ bald , besonders in Wurzeln , aus seitwärts 
gehenden Gefafsbündeln. Das Zellgewebe 
theiit er in das gerneine, in cellulosa utricu- 
laris und in die lacunae (zusammengesetztes 
Zellgewebe)^ ein. Dann folgen die ductus 
und zwar spirales , subspirales , (Ifreppen- 
giingc) guttijeri und celiidosi (sogenannte 
eigene Gefafj^e). Man sieht hier äufserst verr 
schiedene Organe zusammengeworfen. Die 
Treppengänge sollen nicht aus den Spipige- 
faTsen entstehen, denn er habe in jungen 
Siämmen Spiralgefäfse um das Mark gesehen, 
welche sich im Alter nicht verändern. Bei 
einer genauem Untersuchung der Verände- 
rungen des Stammes beim Wachsen würde 
diese Veränderung bestätigt gefunden ha^ 
ben. Doch wir gehen zu dem bessern Theile 
der Schrift fort, Es ist bekannt, dafs Zucker, 
gchleim, Amidon und Holzstoff sehr viele che- 
mische Aehnlichkeit mit einander haben; diese 

StolFe — 201 

StofFö scheinen bei der Vegetation in einan- 
der verwandelt zu werden. Der nofh nicht 
sehT veränderte Saft hält Zuckerstoff und die- 
6er geht nach und nach in die folgenden 
Stoffe über. Eine Menge allerdings überzeu- 
gender Instanzen w^erden für diese Behaup- 
tung angeführt. Die jungen Wurzeln man- 
cher Pflanzen enthalten Zuckersaft, im Alter 
werden sie unschmackhaft und holzig; der 
liquor amnios in den Erbsen und verwand- 
ten Samen ist süCs, wird aber nachher meh- 
lig u. dgl, m. Eben so geschieht in man- 
chen Fällen eine Umkehrung und Verwand- 
lung jener Stoffe in Zuckerstoffe; das Keimen 
der Saamen und Knollen beweifst dieses. Auf 
dem künstlichen Wege kann man auch 
Schleim durch die Behandlung mit Kalk in 
Zucker verwandeln, und Amidon durch rei- 
nes Kalk in Schleim. , Der Zuckerstofl" 
' schwitzt als Manna aus, oder wird als Nectar 
in den Blüthen abgesondert. Im Zellgewebe 
findet er sich bei den Monocotyledonen häu- 
fig , bei den Dicotylodonen anfser der Wurzel 
und den Früchten selten. Die verschiedenen 
Fälle, wo Zucker vorkommt, werden ange 
geben. Der Schleim der Pflanzen hat 9W^v 

einige 202 — einige chemische Eigenschaften besländig, 
doch ist er übrigens in verschiedenen Pflanzen 
sehr verschieden ; aus den Siliquosis ausge- 
prefst fehlt ihm alle Zähigkeit cnd Dicke. 
Er liegt überhaupt im Zellgewebe, oft findet 
er sich um die Samen und in denselben. Das 
Gummi ist eine Abänderung des Schleimes; 
in manchen Pflanzen komme es wahrschein- 
lich aus eigenen Gängen, in den Prunis aus 
den Gefäfsen der Rinde (?) und schwitze 
durch das Zellgewebe aus. (Dafs der Schleim 
auch als Körner im Zellgewebe sich zeige, 
wie die Eibischwurzel deutlich zeigt, hat der 
Verf. nicht bemerkt). Amidon findet sich im 
Zellgewebe in Körnern und zwar bemerkt 
man in jeder Zelle ungefähr 20 Körner. Es 
kommt in dem Albumen und den Cotyledo- 
nen der Samen vor, auch in den Knollen und 
den ausdauernden Wurzeln, nie aber in an- 
dern Theilen der Dicotyledonen. Die Mono- 
cotyledonen hingegen haben das Besondere, 
dafs ihr Körper über die Oberfläche der Erde 
erhaben Stamm genannt wird, und Amidon 
enthält. (Viele Dicotjledonen enthalten Kör- 
ner von Amidon im Stamme, besonders im 
Mark, auch die Polycotjledonen (Fichten) 

sind ~ J203 — 

sind damit versehen ). Der Holzstoff ist sehr 
rerschieden, in einigen läfst er sich zerreiben, 
in andern nicht. Die Wände der Zelien wer- 
den durch den Absatz der enthaltenen Stoffe 
verdickt. Die Säfte der unreifen wildenj Ka- 
stanien enthalten viel Gerbeetoft, die reifen 
nicht , wohl aber werden die festen Theile 
derselben durch schwefelsaures Eisen ge- 
schwärzt. Das fette Oel scheint ebenfalls 
aus dem Zuckerstofl" entsprossen, wofür eini- 
ge Instanzen angeführt werden. Es findet 
sich in dem Zellgewebe der Samen und Früch- 
te und zwar in allen Theilen derselben; sel- 
ten aufser diesen. Doch hat man Beispiele 
davon in einigen Knollen der Monocotyledo- 
nen als Cyperus esculentus und Kylliiigia 
monocephala. Es fehlt in den Samen , wo 
der Embryo das albumen umgiebt, wo die 
Cotyledonen gefaltet sind , in den Legumi- 
nosie mit einem krummen Embryo, und in 
den Monocotyledonen, welche beim Keimen 
den Samen seitwärts angeheftet tragen. 
Wachs unterscheidet sich nur durch seine 
Stelle von dem fetten Oel, Es findet sich 
nämlich immer auf der Oberfläche oft als 
flauer Staub und so auch selbst auf einigen 

halb- — 204 — 

halbnackten Samen, welche es mit einer Cru- 
ste bedeckt* (Doch löfst sich der blaue Staub 
in Weingeist auf, Wachs nicht.) Die Säu- 
ren fehlen ganz und gar den Samen, auch 
den Wurzeln und holzigen Stämmen. Den 
Extractivstoff bestimmt der Verf. als anÜös- 
lich , doch mit Schwierigkeit in Wa.-ser, 
leicht auflösHch in Weingeist, auch in rei- 
nem liali, wodurch er sich von den Harzen 
unterscheidet ; gewöhnlich unautiöslich in 
Säuren, wenn er aber aufgelöst wird, so 
echlägt ihn Salpetersäure pulverig nieder. 
Merkwürdige Farbenveränderung dieses Stof- 
fes durch Alkalien von Grün bis Grün, von 
den weniger brechbaren zu d^n mehr brech- 
baren Stralen. Das Extractivum wird wie-, 
der in drei Arten getheilt: Rxtractivum na^ 
tiviim , wohin auch der Verf. die Materie 
rechnet , welche auf den Gemmen der Pap- 
peln ausschwitzt, Extractiviim immaturiini 
jjeretme^ welches in den perennirenden Thei- 
len sich ohne Farbe befindet, an der Luft 
aber gefärbt erscheint, nebet dem SeifenstofF 
und Extractivum aiinuum von blauer und 
violeter Farbe in den Blumen und Beeren, 
von rolber in den Blättern und Stämmen, 

und — 205 — 

und endlich Extrativum native coloratum 
haud miitabile , wie es sich im Umschlage 
mancher Samen z. B. Evonymue, Bixa u.dgl. 
findet. Der Gerbestoff nähert sich dem Ex- 
tractivstoff sehr; man bemerkt ihn vorzüg- 
lich in dem Spiegelfasern (vasa radiantia), 
oder in der innern Rinde. (Noch bestimm- 
ter würde der Verf. den Satz gefunden ha- 
ben, wenn er die angegebenen Pflanzen hat- 
te schwefelsaures Eisen einsaugen lassen; 
dieser Stoff befindet sich nämlich vorzüglich 
in dem gestreckten die Gefäfse begleitenden 
Zellgewebe.) Das flüchtige Oel findet sich 
in eigenen Gängen oder Treppengängen (die- 
ses letztere ist wohl eine Täuschung) der 
Rinde und des Holzes, in besondern Bläs- 
chen auf den Bläaern, oft dunstet es nut 
aus Blättern und Kelchen aus {Verticillatae)^ 
zuweilen liegt es in eigenen Behältern in 
den Samen (Umbellenpflanzen) auch in der 
Haut um den Samen (Amomum Myristica u- 
e, w. )• Harz findet sich meistens in 

eigenen Gängen, im Tannenholz auch in den 
Treppengängen (gewifs eine Täuschung), so 
wie in einigen andern Pflanzen. Guttae na» 
tivac nennt der Verf. die gefärbten Säfte der 

Pflan» Pflanzeiii er geht sie nach den Ordnungen 
durch, giebt aber ihre Stelle nicht anato- 
misch richtig an. Eigentlicher Kleber finde 
sich nur im Walzen und Spelz ; ein ähnli- 
cher Stoft , welcher eich nur nicht in eine 
solche Consistenz bringen läfst, kommt in 
vielen Pflanzen vor; häufig in den Cotyledo- 
nen der Hülsenfrüchte. Faeculae virides 
nennt er die grüne Materie in den Blättern. 
Zuletzt werden noch als Materien angeführt, 
welche sich nur durch Geruch und Ge- 
schmack äufsern, das Bittere, das Scharfe 
und das Narkotische. Aus dieser Anzeige 
wird man sehen, wie viele trefliche Materia* 
lien und Winke zu einer chemisch physio- 
logischen Untersuchung der Pflanzen in die* 
ser Abhandlung enthalten sind. 

8- 

Tabellarische Uebersicht der in Mecklen- 
burg wildwachsenden phänogami- 
sehen Pflanzengeschlechter, nebst 
einer allgemeinen Einleitung in die 
Pflanzenkunde und einem nach der 
Blüthenjzeit geordneten Verzeichnis- 
se — 207 — 

se aller in Mecklenburg wildwach- 
senden , mit sichtbaren Blüthen ver- 
sehenen, oder phänogamischen Pflan- 
zen* Ein Handbuch für Erzieher, 
Anfänger und Liebhaber der Pflan- 
zenkunde von J. Wredow, 
Lehrer an der grofsen Schule zu Par- 
chim. — • Lüneburg, 1307. XIL und 
30s S. in 

Wir zweifeln nicht, dafs auch diese An- 
leitung, deren Plan und Absicht durch den 
Titel hinlänglich angedeutet ist, für das Pu- 
blikum, für welches sie der, durch andre 
Schriften bereits bekannte, Verf. bestimmte, 
lehrreich und nützlich seyn werde. Da in- 
defs zum Aufeuchen der Arten noch ein Sy- 
stem oder eine Flora erforderlich seyn wird: 
so würde unsers Erachtena eine eystematische 
und mit beigefügter Charakteristik versehene 
Aufzählung der Arten vor der ungewifsen 
von der Blüthenzeit hergenommenen Verthei- 
lung, in jedem Fall dem Anfänger meht 
Nutzen gewährt haben. . Auch hatten keine 
Pflanzen in einem Verzeichnisse der Meck- 

len- — 208 — 

leiiburgischen Flora aufgeführt werden eollen, 
die, wie Veroidca maritima \xwA. A^rostii 
stolonifera sich nicht im Mecklenburgischen 
finden ; so wie es auch gleichfalls zu wün- 
schen gewesen wäre, dafs der Verf. eine und 
dieselbe Pflanze, die wie z. B. Salix repens 
und depressa einerlei ist, unter beiden Na- 
men nicht erwähnt hätte. Mit der Flora des 
Verf. darf man es überhaupt wohl nicht so 
genau nehmen. Sollte TJiesium ebracteatum 
und Salix rosmariiiifolia wirklich im Meck- 
lenburgischen wild wachsen? 9- 

Crotonls monos^rapliiam, speciminis loco 
inaut2;iiralis ut Doct. Med. <rradiim 

TD o 

adipiscatur ad dieni 20. Mart. 1307 
e:^hibeL Eduardus Ferdinand us 
Geiseler, Sedino - Pommeranus. 
Halae. X u 83 S. in 

Eine Monographie über eine ausländische 
fin Arten zahlreiche Gattung von einem jun« 
gen Manne bearbeitet, kann nur dann wohl 
gerathen, wenn dem Verfasser ein ansehnli* 

che» ches Herbariatn und eiiie gute Bibliothek ivL 
Gebote steht* Beides war hier der Fall. Herr 
G. war so glücklich , V a h 1 nicht nur zürn 
Lehrer^ sondern auch zum Freunde äu ha- 
ben, er durfte seine Sammlung von Pflanzen 
Und Büchern benutzen, ja er erlaubte ihm 
•ogar von seinen handschriftlichen Anmer- 
kungen Gebrauch zu machen. Leider entrifs 
ihm aber der Tod seinen Gönner, ala er kaum 
die Arbeit begonnen hatte, und nur die Ge- 
fälligkeit des Hrn. Prof. Hornemann's und 
die ihm ertheilte Erlaubiiifs Rottboeirö 
und Isert*8 Herbarien nachsehen zu kön-^ 
iien, setzten ihn im Stand, sie auszuführen* 
Von Coppenhagen wandte sich der Hr. Verf. 
nach Halle, und legte daselbst die letzte Hand 
an vorliegende Schrift. 

Den Anfang derselben machen einige all- 
gemeine Bemerkungen über die natürlich« 
Familie der Tricoccae^ zu welcher die Gat- 
tung Croton gehört, dann folgt die Bestim- 
mung des Gattungscharacters* und die Auf- 
Zählung der Arten, deren Hr. G. 121 nennt. 
Sie sind erstlich in baumartige und in ktaut- 
Ärtige eingetheilt. Beide zerfallen wieder in 
solche^ deren Blätter mit Drüsen versehen 

Journ. d. Bot. 3* B, i. Sf, O sind/. I öiiid, und solche, denen sie mangeln. Die 
weitem Abtheilungen geben die Ausschnitte 
und der Ueberzug der Blätter. Schon aus 
der Zahl, der Arten erhellt, wie sehr diese 
Gattung durch die vorliegende Monographie 
gewonnen hat, denn Willdenow zählt nur 
74 und Persoon 8^ Arten. Äufeer den 
von Labillardiere beschriebenen möchte 
sich kaum etwas nachtragen lassen. Zwei* 
feihafte Arten bleiben Croton cjanospermum 
Gaertn. und C. cardiospermum ^ die wahr- 
scheinlich andern Gattungen angehören« 
Gleichsam als Anhang fin.det man noch Mo- 
nographieen der weniger zahlreichen Gattun- 
gen Stillingia und Aleurites. Von ersterer 
werden fünf, von letzterer vier Arten be- 
schrieben. Den Beschlufs macht endlich 
WiUdenow's Gattung Savia, wozu jetzt 
blofs Croton stssilißorum Swartz. gehört. — 211 lO. 

index hotanicus sistens omnes Ifungoriim 
species in D. C. H. Persoonii Synop- 
si Methodica Fungorum enumeratas 
una cum varietatibus et synonymis^ 
confectus a t). G. H. L (ühne- 
mann). Göttingae, iso^. 2^ Bog. ß. 

Jeder Mycolög würde es dem Verf. der 
Synops, füngorum Dank gewufst haben, wenn 
er dem Werke einen nur einigermafsen brauch« 
baren Index beigefügt hätte, da man wegen 
der liicht selten vön dem Verf. veränderten 
Trivialnamen oft mehrere Stunden vergeblich 
suchen mufs, und bei grofsen Gattungen, wie 
jz.* B. Ägaricus, Sj)haeria u. a. doch nicht 
selten vergeblich nachforscht. Herr Dr. Lüh» 
nemann zu Güttingen entschlofs sich 
(iaher. diesem Bedürfnifs abzuhelfen, und wie 
Ree. gläubt, ist ihm die schwierige Arbeit 
recht gut beluiigen. Doch sind einige 
1 Druckfehler stehen geblieben, die indefs Hn 
I -L. gdegehtlich selbst in diesem Journale an- 
ieigeii wird; O s IV. Cor- IV. Correspondenz - Nachrichten. I. 

Von Herrn Floerke. 

Berlin, den 30. Jun. 1803« 

D en Harz habe ich auf meiner letzten Reise 
mit vieler Aufmerksamkeit durchsucht 9 so 
Vireit dies in 14 Tagen geschehen kann^ und 
verschiedene doch nur kleinere Sachen ge- 
funden, die ich für neu halte. Mehr In- 
teresse haben für mich aber Berichtigungen 
zweifelhafter Arten, wodurch die Wiesen- 
schaft an Festigkeit gewinnt; und ich mufs 
sagen, der vorzügliche Zweck meiner Harz- 
reise war auf solche lichehologische dubia 
gerichtet, die ich in meiner Gegend nich^ 
aufzuklären hoffen konnte. Dahin gehörte 
unter andern Baeomyces symphycarpos ^ den 
ich mit epiphyllus und caespitosus für spe- 
ciiisch einerlei hielt, aber keine genügende 

Belege ~ 213 

Belege in Händen hatte. Jetzt habe ith sie 
gefunden, und gesehen, dafs symphycarpos 
oder Hoffmann's Cladonia fusca^ nur eine 
üppig fructescirende Form der vorigen ein- 
facheren ist. — Die Cladonia polyeephala 
Hoffm. ist eine völlig ausgewachsene jBa^o- 
myces hellidißorus Ach., und man trifft diese 
schöne Flechte an hochgelegenen Felsen auf 
dem Harze in allen Abstufungen in Menge 
an. Vaiilant t. 21. f. lo. stellt also ein 
recht ausgevrachsenes einfaches Exemplar dei 
J5. bellidißorus vor. — Baeömyces spinosus 
und racemosus konnte ich nicht unterscheid 
den. Nach allem, was ich gesehen habe, 
halte ich sie auch für specifisch einerlei ; ebea 
so wrie Cetraria fallax und glauca, aus denen 
ich nicht einmal Varietäten machen kann« 
weil ich sonst noch mehrere Varietäten aus 
dieser Art ausheben müfste. — Den mir so 
räthselhaften Liehen tinctorius Web., wovon 
ich aus Web er' s Händen ein achtes Exem« 
plar besafs, habe ich glücklicher Weise gc« 
funden. Das sind die mit der Kruste der 
Farmelia tartarea überzogenen Mospitzen; 
also Theile der sogenannten Parmelia frigida! 
Zu den in Deutschland no^h nicht be* 

merk- merkten oder seltenen Sachen , welche ich 
auf dieser Reise fand, rechne ich unter 
andern die ächte Farmelia centrifuga, wel- 
che an der Hahnenklippe wächst, aber 
l^eine Scutellen hat. Lecidea JVahlenhergii 
kömmt an der Achtermannshöhe und heS 
Oderbrück sparsam vor; doch mufs ich sie 
erst mit ächten Exemplaren vergleichen , da 
die Patellen etwas fremdartiges an sich ha- 
ben. PartneL glaucocarpa^ welche ich bis- 
her nur aus dem Salzburgischen hatte, wächst 
^n kleinen Kaikfelsen in der Nähe von Wer- 
liingerode, wo man auch die Farmelia ery- 
thrella j6ndet, die indefs noch einige andere 
Namen im Methodus hat. Ueberhaupt bedür- 
fen die Lecidea aurantiacUi Farmelia salici- 
na 9 ery thrella 9 microthela und Liehen ßavo^ 
virescens Wulf, noch einer genauem Prü- 
fung, um auszumitteln , was für specifische 
Gränzen zwischen ihnen statt finden; ich 
glaube sie werden sehr unbestimmt seyn. 

Die Farmelia recurva^ Cetraria ulophyllay 
und Farmella sarmentosa habe ich mit Scu«? 
teilen gefunden. Die Scutellen der letztern 
baben mit denen der Farmelia ochroleuca 
fafst einerlei Farbe und Beschaffenheit, obr 

gleich- I gleich ich diese beiden Arten für sehr be- 
t stimmt verschieden halte. Ob ich die letztere 
kenne oder nicht (cf. Meth. p. 272.)» 
rüber sage ich nur so viel, dafe ich sie im 
Salzburgischen fuderweise hätte aufladen 
können. 

Die Anzahl der auf dieser] Reise gesam- 
melten Lichenen ist ziemlich beträchtlich. 
I Die Ausbeute besteht in etlichen und zwan 
I zig vollgepackten Convoluten. Ich habe da- 
bei an meine Freunde gebührend gedacht. — 

Mit der schwersten Lichenen - Gattung bin 
ich jetzt, wie ich glaube, so ziemlich im 
Reinen , ich meine die Bäomyciden. Blofs 
Dill. t. 15. f. 16. kenne ich noch nicht, und 
genaugenommen auch nicht Dill. t. 14. f. 7. 
L. — Ich habe in der Beurtheilung der Be- 
cherflechten in unserm Magazine unter an- 
dern ein Paar Aeufeerungen mit niederge- 
schrieben , die ich jetzt zurücknehme ; das 
Ut mir indefs so leid nicht, weil ich dadurch 
|ins Schreiben gekommen bin, und jetzt ein 
gröfseres Interesse an der Untersuchung die- 
ser Lichenen - Gattung nehme, von welcher 
ich an 24 Convolute wohl besitze. Es 2l6 ^ 

Es ist mir aufgefallen, auf dem Harze 
keine Spur von Capitularia degmerans mih, 
gefunden au haben, welche im Methodus 
eine so grofse verwirrende Rolle spielt. Desta 
häufiger ist daselbst der Bäomyces sparassur 
Ach. (Cladonia squamosa cum Varr. ), und 
ich fiirchte sehrs dafs Aeharius in seinem 
neuen Werke noch nicht alle Zweifel hier- 
über heben wird, Von den drei Arten, in 
welche der Liehen coccifcrus der flachen 
Gegenden zerfällt, habe ich nur eine, näm- 
lich die Capitularia pleurota mih. geeehen, 
welche bestäubt ist; die beiden glatten Ar^ 
ten nicht. Doch habe ich auf das mir be^ 
l^annte fast gar nicht geachtet t um meine 
Aufmerksamkeit auf andere Gegenstände rich- 
ten zu können, upd es kann seyn, dafs mir 
^lanches schon wieder entfallen ist, was 
durch die Seele eilte, Auch die Lecidea fu- 
pwsa habe ich meines Wissens nicht gesehen, 
und also auch nichts von dem langen Ge- 
folge derselben, welches bei Aeharius die^ 
Namen führt: athroocarpa, cechumenßy dift 
fr acta 9 cirsodes ^ diexin alles dieses ist doch 
schwerlich etwas anders» als die fumosa^ 
wenn «ie im Alter di^eo ^nd jene Abände- 
rung rung annimmt, Collemen giebt €s in den 
hohem Regionen auch sehr wenig. Ich habe 
nur einige gesehen , unter andern die Par^ 
melia auriculatUf welche ich indefs mit Par- 
melia pulchra, rivularis , siihmarginalis und 
Liehen cochleatus Dicks, für einerlei halte. 
Es wird aber echwer seyn , hierüber zur Ge- 
wifsheit zu gelangen, da es an getreuen Be» 
Schreibungen fehlt und ächte Exemplare wohl 
schwerlich aufzutreiben seyn möchten. 

In Hinsicht meines Aufsatzeö über die 
Staubflechten in unserm Magazine, bin ich 
zum Theil zu bessern Ueberzeugungen ge- 
kommen. Ich habe nämlich die ächte Le^ 
-praria leiphaema gefunden, welche wirklich 
von allen Formen der Lecidea argena ver- 
schieden ist. Auch kenne ich jetzt das ächte 
Isidium -phymatodes , das mit dem Isidium 
sulpkureum mih. (Lepraria lutescens Ach.) 
nicht verwechselt werden mufs. Ferner bia 
ich zweifelhaft geworden, ob die bei der 
Lecidea alba beschriebenen Patellen , so häu-f 
fig ich sie auch auf hundert Exemplaren, die 
ich habe, sehe, wirklich dazu gehören, und, 
nicht vielmehr parasitisch sind. Ich habe 
aber solche Fatellen auch auf andere Liehe* 

Den. ~ 218 — 

nen - Krusten gesehen. Von allen diesen Sa- 
chen habe ich Exemplare, welche für Sie 
bestimmt sind, zurückgelegt, und ich habe 
den Grundsatz, dafs die Wahrheit in wissen* 
echaftlichen Untersuchungen, eo wie über- 
haupt, immer vorwalten müsse. 

Hoffmann'ß Tasclienhuch von 1795 
macht mir wegen der Kürze der Bestimmun- 
gen noch manche Zweifel, und ich glaube, 
verschiedene werden sich nie heben lassen, 
da Hoff mann seine Lichenen nicht Preis zu 
geben püegte. Am übelsten geht es mir mit 
den Peoren, die ich wahrscheinlich alle be- 
sitze, aber mit der Bestimmung nicht recht 
aufs Gewisse kommen kann. Die carnosa, 
hat Hoffmann selbst die Güte gehabt mir 
zu bestimmen, es pafst aber nicht. Aufser 
dieser hätte ich noch gern Auskunft über 
Fsora testacca^ similaris. epigeja, cajtescens^ 
albescens 9 caelata , grisea, so wie über /^er- 
rucaria capitellata ^ fasciculata und purpu- 
rüscens, — - Von Herrn Nestler, Hanau, den !♦ Jan. Igop, 

Die Beurtheilung des 3ten Tkeils der 
Flora Brittann, im N. Journ, d. Bot. %, B^ 
verdient in Ansehung der Weiden folgende 
Berichtigung. Ich rnufs hier dem Ree. in so 
weit widersprechen, welcher die Salix dapk^ 
noides Vi 11. für eine in Deutschi, noch nicht 
vorgekommene Art erhält, da sie doch von Salz- 
burg an im ganzen 6Ü<llichen Deutschi, bis an 
die Küsten sehr häufig angetroffen wird. Salix 
^aphnoides Yil]. nämlich ist Synonym mit Sa- 
lix praecox Hopp, oder Ä/gemm/j^ Hoff m. 
Herr Prof. Villars undich vermutheten dies 
schon längst, da diese Art am Rheine sehr häu- 
fig, und mit der Einschreibung, die Will de- 
now in seinen Spec, Plant, von der 5. praecox 
gibt, ganz übereinkam. Die bei S. cinerea citir- 
ten Synonyme Hessen die Sache in Zweifel, bis 
die von Hrn. Dr. Hoppe an Hrn. Prof, Vil- 
iars überschickten, wohlaufgetrocknetcn Exem- 
pJa- 

*) Der Vorwurf trifft dahei* weniger den Rccen- 
senten als Ho ff mann, der d^s Monograpli der 
Gattung Salix die Villarsisclie da-phnoides billig 
hätte kennen und nicht nocli einmal unter sei- 
ner higemmis beschreiben sollen. — «S* ^ 220 — 

plare, uns vollkommen in unser Meinung be- 
stäiigten. Auch die von Schleicher unter 
dem Villarsischen Namren ausgegebenen Exem- 
plare sind richtig. Sie werden mir vielleicht 
Smith' s Aeusserung in d. Flora Britan. ent- 
gegen stellen, welcher das Villare 'sehe Syno- 
nym zu S. cinerea Linn, bringt; werden Sie 
aber wohl 5. cinerea ^ mit der so zerbrechlir 
eben, schön charakterieirten, auch von Herrn 
Pr. Roh de (N. Journ. d. Bot. 2 B. p. 25.) 
für eine ausgezeichnete Art gehaltene S. prae- 
cox oder daphnoides Vill. für eine und die- 
selbe Art halten ? — Ich habe über diesen 
Gegenstand der Gesellschaft der Naturf. Freun- 
de in Berlin, durch meinen Freund Will- 
denow, eine weitläuf tigere Abhandlung über- 
schickt, von der ich hoffe, dafs sie zur Ge- 
schichte dieser, immer noch nicht genug ins 
Reine bearbeiteten, Gattung einiges beitragen 
werde. — In dem mir so eben zu Händen 
gekommenen 3t. Th. von Gmelin's Flora Ba- 
densis wird diese Weide auch unter dem 
Hopp'schen Namen aufgeführt, und dazu» 
aber mit Unrecht, Sah fragilis Vill. gezo- 
gen. Mir scheint auch, der Villars'sche Name 
sollte ob prioritatem, beibehalten werden. 

Gme- — 221 — 

G m e 1 i n ' s Flora i«t , wie ich auch dem 
Verf. selbst zu bemerken die Ehre hatte, für 
uneere Elsassische Flora von keinem grofsen 
Nutzen, da solche nur die von Mappus in 
dessen Hist^ plant, alsat. (Argent 1742.) auf- 
geführten Pflanzen erwähnt; und der gröfste 
Theil der bei Strasburg angegebenen Standör- 
ter durch die in der Revolution vertheilten 
und seitdem zum Anbau benutzten Grund- 
stücke für die Botanik gänzlich verlohren 
gegangen ist» Vermüthlich werden sie wis- 
sen, dafs unser für die Wissenschaft zu früh 
verstorbener Hr. Professor Hermann an ei- 
ner Flora Alsatica seit mehreren Jahren ar- 
beitete. Er hatte die Freundschaft, mir sein 
Manuscript zum Benutzen anzuvertrauen. 
Ich habe seinen vieljährigen Erfahrungen und 
vielen Entdeckungen an neuen Arten, die 
Resultate meiner 10 jährigen häufigen Herbo- 
risationen, in denen ich das Elsas in allen 
Richtungen durchstrichen habe, beigesetzt. 
Ich habe in der Gesellschaft meine« vereh* 
rungswürdigen Freundes und Lehrers^ Herrn 
Prof. Villars, mehrere Reisen in den Ober- 
ihein gemacht, der von Hermann nie be- 
sucht» auch wohl nach den Bauhinen und 

La- Lachenal nkht von Botanickern w^eiter mag 
Untersucht worden seyn. Ich glaube im Stan-^ 
de seyn zu können, die Elsassische Flora, die 
in mancher Hinsicht so viel eigenthiimliches 
und mit der, der mittäglichen Provinzen über^^ 
einstimmendes hat, dem botanischen Publice 
bald zur Beurtheilung vorlegen zu können, 
wenn anders die Umstände es nicht hindern 
tverden* 

3- 

Von Herrn Doctor Persooiu 

Paris , den 2* Jan, igog, 

Herr Mich au x, der Sohn^ ist seit 4 Wo- 
chen aus America zurück gekommen. Er 
hat die mehr nördlichen Gegenden diesmahl 
bereist; aber seine Untersuchungen blos auf 
Bäume und Gesträuche und einige Sämereien 
eingeschränkt. Er besitzt eine schöne Suite 
der meisten Holzsorten roh und bearbeitet, 
für das hiesige Museum bestimmt. Er ge- 
denkt künftig ein Werk über die amerikani- 
schen Bäume mit Abbildungen herauszuge* 
ben. Unter mehreren neuen Arten, welche 
«r entdeckte» finden sich auch noch Eichen, 

einige einige Fichten und Wallnüsse. Von ihm hör- 
te ich auch, dafs der gute Mühlen berg, 
ge.'ien ein hiesiges Gerücht, noch am Leben 
ist» Mühlenberg ist ein Mann von etli- 
chen 50 Jahren, vom starken gesunden Kör* 
perbau, und noch von vielem Eifer für die 
Wissenschaft beseelt. Seine Flora Lancastren- 
sis wird bald erscheinen* V. Ver^ 224- — V* Vermischte Nachrichten^ 

Der Bericht über den Zustand des botaniscliert 
(jartens zu Göttingen im Jahr i8o8 ist zu merkwür- 
dig, als dafs der Herausgeber nicht glauben sollte« 
durch Mittheilung desselben den Lesern dieses Jour- 
nals einen wesentlichen Dienst zu erzeigen. 

Der botanische Garten gehört zu denjenigen In- 
«tituten unseler Universität, auf die das Curatoriunl 
von jeher sein besonderes Augenmerk richtete. Als 
dem Hrn. Prof. Schräder im Herbste i8o2 diö 
Direction des Gartens übertragen wurde, fand et 
ihn, obgleich seit der Murraysclien Verwaltung um 
ein Büträclitliches erweitert, doch nicht in der Be- 
schaffenheit, welche dem damaligen Zustande der 
Wissenscliaft, sowohl in Hinsicht der Einriclitung« 
als auch der Zahl der vorhandenen Gewächse, ange-* 
messen war. Sein vorzügliches Bestreben war deshalb 
vorerst, die bisher etwas vernachlässigte Cotrespon- 
denz in Hinsicht auf den Samen- Und Pflanzentausch 
aufs neue anzuknüpfen, und zur Erleichterung eines 
Tauschhandels jährlich Verzeichnisse über die abzu- 
lassenden Sämereien und über die in Veimehrung 
Vorhandenen lebendigen Pflanzen drucken zu lassen* 
Er bemühte sich inner ^ mit Genehmigung der Re- 
git* — 225 — gierung, einige seltene" und in Hinsicht auf ilire Be-» 
niitzung in der Medicin und Oeconomie interessar^tö 
Gewächse, die sich nicht wohi eintauschen lassen^ 
käuflich zu erhalten. Zuletzt liefs er sich vor allen 
Dingen angelegen seyn, i) das Ganze wissenschaft- 
lich anzuordnen, 2) jede einzelne Pflanze richtig zu 
bestimmen und mit Etiquetten zu bezeichnen , und 
3) aufser den fehlenden specieilen Catalogen über die 
einzelnen Abtlieilungen (der perennireriden , zwei- 
jährigen, jährigen, Alpen ^, Sumpf-, Wasser-, öho- 
nomischen und officinellen Pflanzen und Griiser), 
einen Geneial - Catalog auszuarbeiten, welcher bis 
zum gegenwärtigen Augenblich fortgesetzt ist. Durch 
den ununterbrochen unterhaltenen und besonders auf 

, das Ausland ausgedehnten Samen- und Pflanzentausch 
Wurden nicht nur einige Lücken verschiedener Fa- 

•milien und Abtheilungen ausgefüllt, s indem aucll 
die Zahl der Gewächse nm das Dreifache vermehrtj 
so dafs, nach dem Urtheil eines Sachkundigen, des 
jietzigen Herrn Staatsraths von Hoevel, und der 
eigenen Ueberzeugung' des Hrn. Prof, S., der hiesige 
Garten, nach seinem gegenwärtigen Zustande, für 
einen der pflaiizenreiclisten gehalten werden kann, 
welcher, zufolge seiner zweckmäisigen -r^inrichtung/ 
den vorzüglichsten Europäischen Gärten, wo nidit 
den Rang streitig zu machen, doch mit ihnen zii 
tv^etteifern im Stande ist. Der Hr. Prof, Schräder 
fand sich bewogen, so viel im Allgemeinen voraus- 
^iuschipken, um dem ihm von hoher königh Regie- 
rung abgeforderten Bericht über den vorjälirigen 
Zustand des Gartens um fi.ö mehr Genüge zu leisten^ 
N* Journ. d. Bot, 3. B. i. St. P Eine ™ Z26 — liiiie ausführlichere Ejürtexuiig der Einiichtung 
würde hier um so weniger am rechten Orte stehen, 
tla in einem besoifdern in kurzem ersclieinenden 
Werke hierüber genaue und umständliche Naclirichfc 
gegeben, üiid demselben ein systematisch abgefafstes 
Vcrzeichnifs sämmtliclier im Garten befmdlicher Ge- 
wächse beigefügt werden wird. 

Der mehr oder weniger blähende Zustand eines 
botanischen Gartens hängt theiis von der Sorgfalt, 
der Erlialtung und Vermehrung dei- Anzalil der iiv 
ihm befindlichen Pflanzen, und theiis von dem Ge* 
brauche ab, welchen die Direction in seien tifisch^r 
Paicksicht von dem vorhandenen Pflanzen vorralhe 
macht, oder zu machen im Stande ist. 

Die Erhaltung und Vermehrung wird hauptsäch- 
Ii eil bewerkstelligt durch die jährliche eigene Aus- 
saat* Da aber diese im VerhältniiS zu der sich tag* 
lieh mehrenden Anzahl neuer Arten zu unzulänglich 
ist: so bleibt nichts anderes übrig, als dafs man von 
den verschiedenen aus- und inländischen botanischen 
Gärten gegen baares Geld oder gegen Eintausch von- 
Samen u*nd lebendigen Pflanzen so viel zu erhalten, 
sucht, als der Fortschritt der Wissenschaft es noth^ 
wendig, und der jedesmalige Umfang des Gartens 
es zulässig macht. 

Die eigene Aussaat betrug im Sömmer Igog an 
Sommergewächsen, zweijährigen, ofhcinellen und 
üConomis9hen Pflanzen, zur Vermehrung der Baum- 
schule und zur Ergänzung der durch den vorher- 
gehenden Winter abgestorbenen . ♦ . 1240 

Ein- — 257 ' 

£ingetaas eilt sind 
i) an Samen : 

von Berlin (Prof, Willdenow) - - 9Ö 

— Erfurt (Prof. Bernliardi) - 

— Gefrees bei Bayreuth (Apotheker Funk) 12 

— Goienki bei Moskau (^Dr, Fischer) II4 

— Greifs wald (Dr; Ledebour^ - - 36 

— Halle (Prof. Sprengel) - - - 55 
«— Kopenhagen (Prof* Hornfcmurin) - 239 

— Leipzig (Prof, Schwägi'ichen) - - 15 

— Montpellier (Prof. Decandolie) » 332 

— Paris (Prof. Thöuin) - - . 

— Pensylvanien (Dr. Mühlenberg) - 33 
i — Pestli (Prof. Kitaibel) - 

— Regensbürg (Giaf voil Sternberg und 

Prof Ploppe) 14 

— Schwarzenberg (Jnstit. Rodig) - 2q 

— Südameiika (durch den Prof. Link) 13 

— Turin (Prof Baibis) - - . 

— Westindien (durch den Prof. Mertens) ig 
— ■ Wieii - 

Von Hrn. Dr. Roh de eine Sammlung seltener 
auf den Pyrenäen und im südlichen Frankreicli 
gesammelten Sämereien als Geschenk - 

1940 

Von diesen waren bereits vorhanden - 412 

152s 

Von diesen liefen nur auf - I008 

Von diesen waien unrichtig ... Q3g 
Es waren daher nur als heu und zur Erpänzung 
der bereits vorhanden gewesenen, aber im 
Vorigen Jahre abgestorbenen ... 7^0 

P 2 Da. — 228 Dagegen wurden von hier aus an die zuvor 
erwähnten und an einige andere Gärten ab- 
gescliickt 2458 

2) an lebendigen Pflanzen: 

von Berlin (Prof, Willdenow) 149 (77 Tbl. 24 Gr.) 

— Bremen (Dr. Pvobdie) 14 ( 2 — 6 — ) 

— CarlsiVixe (Ilofi-. Gnielin) 14 ( 9 ~ 18 —) 

— Eldagsen (Amtm. Wedemeyer) einige Stecklinge 

— Erfurt (Prof. Bernbardi) 3i (5 Tbl. isGr.) 

— Frankfurt (Apotli. Salz Wedel) 17 (3 — 21 — ) 

— Gefrees (Apotb. Funk) Ii (2 — 6 — ) 

— Halle (Prof. Sprengel) 12 (3 — ) 

— Herrenbausen (Gartenmeister 

Wendland) - - 79 (32 — 9 — ) 
— >• Lebsen (Cunzleir. v. Laffert) 20 ( 16 — 12 — ) 

— Leipzig (Prof. Scbwägricben) 4 ( lg — ) 

— Niesky (von Albertini) i ( g — } 

, — Regensburg (Graf v« Stern- 
berg u. Prof. Hoppe) 44 ( 8 — 27 — ) 

— Scbwarzenberg (Justitiar. 

Ptodig - - 10 ( I — 30 — ) 

. — Wetzlar (Gärtner Rückert) 15 ( 4 — 24 — .) 

403 

Der Garten hätte also, nach dieser Berechnung, 
durch den Tausch mit lebendigen Pflanzen die 
baare Summe von löS Thalein gewonnen. 
Von diesen kamen todt an oder starben kurz 
nachher ab . - . - 134 

"Warpii also für den Garten neu, oder dienten 
zur Ergänzung der eino^egangenen 369 

Da- — 22g — 

Dagegen sin^l an obige und einige andere Gär- 
ten an lebendigen Pflanzen abgescliicl^t 470 

' (172 ThU 27 Gr.) 

Angekauft sind an Samen : 

j. von seltenen Bäumen und Gesträuclien, von 

Vilniorin - Andrieux zu Paris 1(5 (4 Tbl.) 

2« yon Scbweizer- Alpenpflanzen . von 

Scbieicber ' - - 32 (6 — ) 

Unter diesen liefen die von Vi'niorin gescbickten 
alle auf, und waren }iclitig; unter den Scblei- 
clierscben keimten melirere gar niclit und ein 
Drittlieil war unriclitig. 
Nacli einer seit mebi-ern Jaliren getroffenen Ein- 
ricbiung wird der nach gescbelienem Tauscli zu« 
iiickbleibeiule Ueberflufs von Pflanzen und Säme- 
reien, nacb Ajileitung des zugleich zu diesem Beliuf 
gedruckten Verzeichnisses, gegen baare Bezahlung 
abgelassen, und die aufkommende Summe zum Gar- 
tenfond geschlagen. 

Abgesetzt sind im vorigen Jahre für 69 Thaler 
in Cassenmünze. 

Wir wollen nun einige der vorzüglich seltenen 
und merkwürdio^en Pflanzen ausheben, welche im 
V Öligen Jahie gebliihet haben. — Aus den tropi- 
schen Ländern : Acrostichum Calomelanos ^ Ascyron 
Jiypericoides , Caldasia Jieterophylla, Cestrum salicifo' 
lium, ■peiiclulinum , Cleome uni^landulosa » Cymhidium 
verecundum Datura ceratocaula , LJfillenia scandens, 
Epidendrum elon^atum, Hibiscus diversifoliuSy mutahl" 
Iis, Houstonia coccinea, Jasminum gracile, Lantana 
nivea, Lohelia fulgens, Malpighia glahra, IVIalva 

ahu^ •srr 230, 

ahutilcides, Ji^elaleuca armillaris ^ hyperieifolia , I^^'^ 
trosißeros lanceolata , Myrica segregata , Nepterium 
cordifoliuiji, Panigum altissirnunii maxinium ^ Passiflo^ 
ra cujjrea, Hiinfta octandrUy Solanum, -pAnnatißdumj^^ 
triquetruniy S.ojphora riiicrophylla , Tigridia Pavonia, 
Urenci niultifida, — Aus dem südlichen Afiica : Are 
totis arhorescens i Aniarjllis Regbiae , Budiileja salig- 
na 3 Brunia superhuf Ecliiuin faituosum , Ekehergia 
capensiS f JWyrica qi^ercifoUa , Olea capensis, Pkylic^ 
rosmarinijolia, Rhamnus Prinoidei , Rochea falcata, 
V^reß crenatcii nebst melareren Arten aus den Gat- 
tungen Erica, JVIesemhriantheniuni und Stapelia. — • 
Aus. Aetliippien : Clißortia trifoliat^, Phylica huxifo^ 
litt, plumosa* — - Aus Abessinien : Brucea jerruginea^ 
Phytolagca ahyssinica, Vaillantia Cucullaria, • — Aus 
China: Cymhidium ensifolium, Dßpluie ' odora» — , 
Vom Arcliipelagus : Colchicum variegatum^ Cordylo-^ 
carpus laevigatus^ Pycnanthernum tenuifolium, — Aus 
Nordameiica: Asclepias incarnata, paryifiorai tuher 
rosa » Aster phlogifolius , Cnicus al^isslmus , Convalla" 
via racemosa, Eupatorium perfoliatum , purpureum^ 
sessilijolium , Hedysarum viarilandicum , Hypericum 
•pyramidatum 3 Kuhnia Critonia, Lactuca elojigata^ 
villosa, Lespedeza polystachya, Liatris spicata, Pa- 
rietaria pensylvanica , Phlox ovatifolia, Pycnanthe' 
mum incanum, Sanguinaria canadensis , Solidago w/- 
mifoliay Smyrneum aureum, integerrimurn , Thapsia 
trifpliata , Uvularia, perfoliata, — Ypm Caucasus, 
aus Taurien und Sibiiien : A^hillea leucanthema, As- 
clepias Sibirien i Athamanta condensata , CampaTiula 
lilifuliai Centaurea macr acephala s Cirsium munitum.^ 

s^ali- sallnuTUi Cotyledon spinosa, Dia-fithus Jragrans, Di a* 
cocephalum altajense, Fumariß Cucullaria^ Inula glari" 
dulosa, Laserpitium hispidunii PyretJirum fruliculo' 
sunij Selinum latifoliuni, Serratiila quinquejoliai Vail- 
lantia tauvica. — Ans UnG^ern : Anthemis saxatilis. 
Arenaria macrocavpa ^ pendula, Campanula suaveO" 
lenSy Cerastluni rotundifolium s Cineraria nuda, CynO' 
^lossum umhellatum , Hieracium croaticum , flexuosum, 
lanatuin, raceniosumy Ranunculus pedatus, Salsola 
cinerea i Scahiosa agrestisy Senck io umbrcsus^ — Aus 
dem i^iidliclien Europa: Allium suhJiirsutum ^ Giema- 
tis angustifolia, Viornay Daphne alpina, collina, TciV" 
tonreira, Ferula ^lauca, Ononis pinguis, Pastinaca 
Opoponax , Scrojularia clirysanthemifoliai sar^ihuci* 
foUa, tanßcetijolia i Stauracantlius aphyllus, — - Aus 
d^n Europäisciien Alpen: Anemone Hallerii Apargia 
Taraxaci , Arenaria multicaidis , polygonoides ^ triflo- 
ra, Arnica Doronicum, Astragalus leontinus , Cortusa 
JVIatthioli y Draha pyreiiaica, stellatd, Papaver alpi- 
nuni i Phaca australis , Phyteuma hetonicaejolia ^ 
Scheuchzeri, scorzöneraejolia , Plantago alpina, Po-, 
tentilla grandiflora ) Primula villosa^ Rßnunculus 
Gouani, parnassifolius , Saxijraga hißoray hispida^ 
nivalis Tussilago alpina: P^eronica aphydla, Viola 
arenaria, grandiflora , pinnata, — Aus Frankreich 
ujid DeutSjcliUnd : Aconitum septentrionale , Alyssum 
genionense y Artemisia tanucetifolia , Carlina acanthir 
joliai Centaurea Centauroides ^ conifera, rupestris, 
Cnicus carniolicus, Crocus nudiflorus, Dianthus sylva- 
tituSi Euphorbia angulata, Ipritillaria pyreniUca» Ga- 
tiuTn ohliquumi purpureum, Hieracium cydonia^folium, 

forri" 232 — porrifcdium y staticefolium , Ranunculus monspeliacus. 
Scahiosa canescons, V erhascum Blattarioidcs, — Von 
den im Freyen ausdauernden Gräsern veidienen be- 
merkt zu werden: Androfogon arunclinareus , Gryl' 
htSy Avena alpestris, disticliophyll.v, ■plaiiiculmisy Arun»' 
do litorea, speudophragmites , speciosa, Bromus peu" 
dulinuSi puhesceiis , Chloris curtipetidula ^ Festuca fla»- 
vescenSi laxa, varia^ Panicum lürtellum ^ Phleum Ge^}. 
rardii JVIicheUi, Poa ceitisia, festucaeforrnis, striata^* 
Sesleriß elongata, TricJiodium alpinum, — Von Pi.ied-'^ 
gläsern: Carex alha^ axillaris*, acuminata , graniUarisi^ 
Jiirsuta^ jnultißcra , nutans, umhrosa. - Von den im 
Freyen ausdauernden Bäumen und Gesträuchen wa- 
ren, anfser vielen andern, in Bliitlie : Acer monspes- 
sulunum (dfer zum erstenmalil blüliete, und viel- 
leiclit defshalb die Früchte nicht gehörig ausbildete), 
Betula papyracea, Comptonia asplenijolia , Corylus 
rostrata, Ceanothus americanus , Crataegus nigra, 
odorata, Ononis antiquorum, repens, Prunus Chrtmae- 
cerasus, virginiana , Muhus tomentosus , Salix Ania- 
?iiiiifa, arenaria y formosa, grisea, myrsinites , sericea, 
^ilesiaca und andere, Sorhus americana, Spiraea tha- 
lictroides i Thymus adscendens^ 

Der Gebraucli, welchen die Garren - Direction 
im vorigen Jahre von dem verschiedenen Pilanzen- 
voirathe in scientifischer R-üclisicht gemacht hat, be- 
stehet in Versuchen mit der Vermehrung durch Steck- 
linge und Ableger, mit der Acclimatisirung, über 
die Verschiedenheit als neu aufgestel- ter lind zweifel- 
hafter Arten u. s, w. die wir mit Wenigem hier er- 
wähnen wollen, — Dafs das Ablegen bei den mei- 
sten — 233 — 

Sten Holzarten, wenn sie mit einem "weichen Holze 
versehen sind, sehr leicht von statten gehet, ist be- 
kannt* Bei weitem schwieriger ist dies aber bei den 
sogenannten harten Holzarten» Einige Versuche, 
welche mit Eiicles, JVIyrica segregata, Brucea und 
einigen andern geitiac^it waren, entsprachen iiidefs 
ganz der Erwartung. Bei Brucea schien die Unter- 
bindung, welche einige Zeit zuvor iiber dem Schnitt 
gemacht war, die Bewarzelung besonders begünstigt 
zu haben. Man wird diese Methode hei mehieren 
Gewächsen, (lie, wie die Briiced, mit einer dicken 
Binde versehen sind, und bei denen bisher das Ab- 
legen auf gewöhnlichem Wege einige Schwierigheit 
hatte, anzuwenden suchen. Mit Pittospormn undw 
latum war die Vermehrung auf die gewöhnliche Art 
schon vor einigen Jahren mit glücklichem Erfolge 
angestellt (Gott, geh Anz, 1807. Nr. 115) ; auch im 

/ vorigen Jahre war die Eewurzelung sehr gut vor 
sieb gegangen.. Diefs ist beiidiesem vielleicht nur 
in wenigen deutschen Garten befindlichen Gewächse- 
nicht unwichtig, indem alle Versuche diuch die 
Fortpflanzung mit dem im hiesigen Garten gereiften 
Samen, selbst nachdem er zwei Jahre in der Erde 
gelegen hatte, ohne Erfolg gewesen sind. — In Ptück- 

^ sieht der Vermehrung durch Stecklinge weifs man, 
dafs Thon in der sehr gegjründeten Meinung ist, 
dafs sich diejenigen Gewächse , deren Blätter gegen- 
iibeistehend sind, hierzu besonders eignen. Es wur- 
den deshalb auf Veranlass\ing des Hrn. Staatsraths 
von Hövel mehrere Versuche angestellt, welche^ 
vielleicht wegen der Beschaffenheit des Bodens und 

der- — 234 der späten Jalnszieit, in der sie angestellt wurden, 
nocli kein sicheres E.esultat gegeben haben. 

Unter diejenigen Pflanzen, die man zu acclinia-. 
tisiren versucht hatte, starben ab: Artemisld caeru' 
leseenSj TussiLigo fragrans, IVEentha lavendulaefGUa^ 
Linunv 'W'(iritimum^ Cypei us hadius , Planta recur^ 
vdtdi Lycopus virginicus (mit welchem schon im 
Winter i8oö ein fruchtloser Versuch gemacht war), 
jyiarruhium acetzhulnsum (bei welchem indefs viel«? 
leicht der Boden nicht ganz passend seyn m achtem, 
da der Versuch in einigen andern Gärten gelungen 
ist), und Jschpins tuherosa. Bei letzterer mufs 
man es um so mehr bedauern, da sie sich als Zier-? 
blume sehr empfehlen würde, aber im Topfe nie 
zur Blütlie . kommt, Es wij d daher nothwendig 
eeyn, diese Pflanze in der Kultur eben so wie Mi' 
rcibilis. Jalap-pa, die Geojginen und ähnliche Z)U be- 
handeln. — Glücklicher war der Erfolg bei Phlox 
suhulata, Acaena ovaUfolia (die auch Blüthe ent- 
wickelte, welches bei der Kultur im Topfe und der 
Durcli Winterung im Orangerie -Hause nie der Fall 
war), Jlliuni fr^grans , Cyperus tenulßorus, Tripsa* 
cum dactyloideSy Pycnanthemum mcanum, Hyssopus. 
JLophdnthus y S.crofularid orientalis und samhucijolict, 
Veronicci geittianoides , Lamium garganicum (welche, 
wie die beiden vorhergehenden, bei der Durcli win- 
terun<^ im Topfe sich nicht so gut hielt, und auch 
im Sommer darauf nur wenige Blumen entwickelte), 
JLupinus perenn'is, Dioscorea villosa, Heracleum gumn 
iniferuniy Fritilhrüt persica und pyre?iaic(i. Eryn- 
gium dichotomum, Parthenium wtegrifoUum, Unter 

diesen diesen hatten nur Hrssopus , Luplnus , Dioseore/i 
und Parthenium eine leichte Deche von Laub nöthig» 
Auch gelang der Versuch mit Plumhago eurofaea, 
Urtica nivea und Ferula nur in so f^rn, dafs sie 
nicht erfroren ; aber Plvmhago entwickelte nur sehr 
imvoUhommen die Blüthen, Urtica und Feruki zeig- 
ten hingegen niclit einmal eine Spur. Es scheint 
iiberl;aupt, dafs Ferula und ähnliche in Italien ein- 
heimische Doldengewächse in unserm nördlichen 
und nur zu veränderlichen Clima niclit im Freien 
zur Blüthe gebracht werden hönnen. Ohne viele 
Schwierigkeit erreicht man aber seinen Zweckj, wenn 
.m^an diese Gewächses wie es hier schon seit vier 
Jahren geschieht , ^in Kasten pflanzt, welche, wie 
t3ie worin man die Zwiebelgewächse kultirirt, den 
Winter über bedeckt werden können. — Unter den 
Bäumen und Gesträuchen, deren Actliniatisirung im 
iiiesigen Galten versucht wurde, verdienen beson- 
ders Piosa seniperßgrevs und Ixoelreutera paniculatct 
eine Erwähnung. Die Koelreutera steht schon seit 
viev Jahren an einer etwas geschützten Lage im 
Freien, ohne im mindesten Schaden genommen zu 
haben, selbst auch dann nicht, wenn sie sich, wie 
es in den beiden letzten Wintern mit einem Exem- 
plar versucht wurde, ohne die gewöhnliche Bedek- 
^iiing, überlassen bleibt. 

Ohne eben besondere Versuche über den Ein- 
flufs des Bodens, über die Zeit der Blüthe, Aus-, 
dauer und andre Erscheinungen — die oft liber die 
Selbstständigkeit einer Art nur allein entscheiden 
können — geflifsentlich anzustellen, bieten sich in 

eine tu einem botanischen Gnten einem Jeden VO|i selbst 
manclie sich hierauf beziehende Erscheirinngen dar. 
So machte aiich der Hr. 'Prof, S,. in dieser Hinsicht 
eine Keihe Beobachtungen, deren Aufziihhin£r hier 
ZU weit führen würde, und die er, in so fern es 
deutsche Gewächse sind, in seiner Flora Germanica 
gehüri:;en Ortes benutzen Wird. Er liefs es indefs 
hierbei nicht bewenden, sondern prüfte eine Menge 
zweifelhafter Gewächse, deren sclieinbare Verschie- 
denheit ihm bios von der Verscliiedenheit des Stand- 
ortes abzuhängen schien, oder liber deren Selbst- 
ständigkeit die Meinungen der Botaniker noch ge- 
theilt sind, auf verschieden d?.zu eingerichteten Bo- 
den." Auch von diesen werden die Resultate an ei- 
nem andern Orte, und in Hinsicht auf die Deut- 
schen in der Flora Germanica , mitgeth^ilt werden. 
So bemerkte der Verf. dafs Cnicus salishiirgensis wie- 
der in rivularis, Scrofularia glandulifera schon im 
zweiten Jahre in betonlcaefolia , die Mentha gratissi- 
ma Roth. FU Germ, (ob einerlei mit Wigg. wagt 
er noch nicht bestimmt zu entscheiden) in sylvestriy, 
Veronica Bellardi schon im ersten Sommer in verna^ 
und Allium Ampelojjr^ Kit. in rotundum überging ; 
dafs Cnicus Erysithales und ochroleucus kaum von 
einander unterschieden werden können ; dafs sich 
die von Wiildenow dem Pyrethro uliginoso und 
serotino zugeschriebenen Unterschiede bei mehrjäh- 
riger Kultur ojanz verlieren, so dafs fast kein Unter- 
schied unter beiden wahrzunehmen ist. Durch fort- 
gesetzte Kultur der durch eigene Aussaat erhaltenen 
und auf verschiedenen Boden gezogenen Pflanzen — 2'67 — 

hat sidi hingegen eigeben, dafs Pyr&thr, fruticulc 
sum von -parthenifolium, Ononis repens von arvensis, 
IVlentha snaveolens v.on rotundifolia, Cam-panula cespi- 
tosa von rotundifolia^ Hypochoeris lielvetica von ma^ 
culata, Poa megastachya von hrizoides (deren Ver- 
schiedenheit Manclien, die vielleicht nur Varietäten 
einer und deiselben Art zu vergleichen Gelegenheit 
hatten, noch zweifelhaft scheint) wirklich verschie- 
den sind. Ueber Veronica avguta und einige andre 
die ein Vy.ec, in der Jen. Litteraturzeitung gern für 
Bastarde der longifolici (weil er durch die Aussaat 
derselben mehrere Arten erhalten zu haben glaubte) 
ansehen möchte, sind besondere Versuche angestellt, 
deren Erfolg zu seiner Zeit in diesen Blättern mit* 
getheilt werden wird. Es versteht sich, dafs Ver- 
suche dieser Art mit mehr Vorsicht angestellt wer- 
den müssen, als mit welcher Meese einst bei der 
Aussaat der Sternblumen von Polytrichum zu Werke 
gegangen seyn mag, v/enn man Folgerungen, wie 
die des Ftec. daraus ziehen will. — Auch in physio- 
losrischer Hinsicht hat der Hr. Prof. S. vielfältig-e 

o o 

Versuche über den Rost der Pflanzen und über die 
Fruchterzeugung der mit s© genannten verstümmel- 
ten Blumen versehenen Gewächse angestellt, imd 
wird die Resultate derselben nach geendigten Unter- 
suchungen bekannt machen. — Von dem beträcht- 
lichen Vorrathe neuer Gewächse ist theils manches 
in andern Schriften bekannt gemacht, das Vorzüg- 
lichste aber für ein besonderes Werk aufbehalten 
worden , das unter dem Titel : Hortus Goettingensis, 

^r- — m — fersclicinen, und von welcliem der erste tiscikel iii 
einigen Tagen die Presse verlassen wird. 

Scliliifslicli ist noch zu Behitvlien, dafö inl ver- 
gangenen Sommer keine besondern Anlagen gemacht 
sihd, indem bereits alles in gehürigera Stande ist. 
t)em gliicklichen Ereighifs, dafs Se. Maj. unser äller- 
gnädigster König im verwichenen Sommer nnserü 
Garten mit vollkommener Ztifriedenlieit in liohen 
Augenschein zu nehmen gerühmten, verdanken wir 
die Fortsetzung des Baues der Gewächshäuser nach 
einem zwar kostspieligem aber ausgedehntem und 
«oliderri Plan. Abschldglich ward dazu auf der Stelle 
die Summe von 2000 Thalern bewilligt. (Gotting, 
gel. Zeit. 130*9. Nö. 37» 38-) Die \V-ilden Gewächse des Hamburger und 
zunächst anglänzenden Gebiets 

sollen mit einer genauen Angabe ihrer äuFsern Kenn- 
zeichen, Standorte und Blüthenzeit in Gestalt eiiies 
'Taschenbuchs auf Unterzeichnung gedruckt erschei- 
nen Der Herausgeber wird dabei vorzüglich auf 
Medizinal - und nutzbare Gewächse Rücksicht lieh- 
men, auch die Gift - und viele andere verdächtig6 
Pflanzen besonders auszeichnen. Dabei söU noch, 
die Herleitung der Pflanzennamen und ihre Aus- 
sprache bemerkt und überhaupt darauf gedacht wer- 
den , dies kleine Buch so nutzbar als möglich zit 
machen. Für Altona und Harhburg werden der Dr. 
Schmeifser und der Buchhändler Böhn Unter- 
zeichnung annelunen, Dj. Nö ssler. — 239 — 

Pr-anümerallönsarizeige für Frennde der Bo- 
tanik und Lehrer in obern Schulklasseii. 

Um in meinem Vatcrlande das Studium der 
Pßanzenkunde zu befürdein, und der Wissenscliaft 
selbst einen Dienst zu erweisen, habeich einepreu- 
fsische Flora ausgearbeitet, die nicht allein voll* 
ständiger, als die alten Verzeichnisse, das Revger- 
sche von den um Danzig wildwachsenden Pflanzen 
eingeschlossen, sondern auch auf eine Art eingerich- 
tet ist, die däs Aufsuchen der Pflanzen durchaus er- 
leichtert und sicher leitet. Kochs botanisches Iländ- 
buch hat mir in der Form zum Muster gedient ; 
doch habe ich die mehrsten Pflanzen selbst unter- 
sucht, und die Eintheilungen und Kennzeichen den 
in den hiesigen Gegenden wildwachsenden Pflanzen 
angemessen gemacht, und zugleich jeder Pflanze Ee- 
merkungen über il^re Benutzung beigefügt, — Das 
Werk soll in klein S'^'o' gedruckt werden, und wird 
wenigstens i6 Bogen im Druck betragen. Zur Her- 
ausgabe desselben sclilage ich den Weg der Pränu- 
meration ein, und rechne hiebei auf alle Freunde 
der Botanik uiid die Geweihten derselben, weil ein 
solches Wejk der Wissenschait noch gänzlich fehlt. 
W er sechs Pränumeranten sammelt, erhält 
das siebente als Frei- Exemplar gratis. Ler 
Pränumerations -Termin dauert bis Michaelis die- 
ses Jahres; alsdann wird der Druck auf jeden 
Fall angefangen. Sowohl diejenigen, welche auf 
einzelne Exemplai e pränumeriren , als auch diejeni- 
gen, welche Präniuneranteu zu sammeln die Gefäl- 

Ug- — :240 ~- 

ligkeit haben wollen, können ihre Bestellungen ent- 
weder bei mir selbst oder in Herrn F r i e d ]• i ch. 
Maurers Buc]iliandliin5:; in Berlin, Poststiafse 
No. 29 einreichen. Biiefe und Gelder werden jedoch 
postfrei einzusenden gebeten. Der Priinnmera- 
tionspreifs ist i Thlr, 12 Gr* preufs. klingend. Cour. 
Elbing, den 27. Jul. «808 

Graff, Professor am Gymnasium* Praclitabbildungen aller bis itzt bekannt gewor- 
denen Pilanzengeschlecliter, unter dem Tite) : ; 
Genera Flantarum selectanim specierum iconihus 
illastrata etc, gezeichnet und herausgegeben von 
Kerner etc. iste Lieferung, Atiasfdrrnat, Velin-: 
papier, enthält: Colchicum, Tigridia, Lirioden-!? 
dl um, Lopezia, 
Um eine bestimmte Uebersicht über die Pflanzen-» 
Familien genau und in möglichster Sanftheit zu 
bekommen, habe ich die Fi,upfe3 Stiche verworfen, 
und nur Umrisse gewühlt, welche alle nach meinen 
Oiiginalzeichnungen aufs genaueste gesto hen Aver- 
den. Es sind nur 25 Exejuplaje abgedruckt und, 
colorirt: weil ich, um die Vollendnng des Ganzen 
nicht aufzulialren , mich vorläufig auf keine ^^röfsei-e 
Anzahl einlassen werde. Die eiste Lieferung ist be- 
jeits fertig, und kostet, wie alle folgenden Ileite, 
wenn gleich viele Pilanzengeschlechter, wie z. B. 
• die Palmen, auf ganzen Elephantenbögen dargestellt 
werden, nur 4 Carolin. Stuttgart. Hofr* Kern er. 

Dieses Werk erscheint jetzt bandweis, und jeder 
kostet 30 Louisd'or gebunden. 

" An- — 24^ ~ 

Anzeige für Botaniker. 

Lichenes ^crinanici exsiccati seciindüm Acharii Li» 
clienogiapliiam universalem observationesque 
aliorum novissimas dispositi etc. 
Unter diesem Titel gedenke icli eine mit mög- 
liclister Sorgfalt bestimmte, gut cliarakterisirte n. mit 
den nötlügen Synonymen versehene Fleclitensamm- 
lun<r zu veranstalten, und dabei auf neue, verkannte 
und polymorphe Arten, so wie auf recht instructi- 
Ve T'xemplare vorzüglich Rücksiclit zu nehmen. Die 
erste Semicenturie, aus 50 Niimern mit etwa 55 un- 
befestigten Exemplaren bestehend und systematisch 
geordnet, wird Michaelis dieses Jahrs erscheinen, 
und einen Dukaten, oder dessen Betrag in Silbergeld, 
nämlich 3 Thi 6 Gr in klingendem preufs. Cour, 
oder 2 Till 20 Gr. Sächsisch kosten. Um die St.^rke 
der Aiiflag^e daina h einrichten zu können, wünsch- 
te ich» daCs die Liebliabcr dieses Faches, Weiche 
daran Theil ne men wollen, vor Fnde des JuUuS 
bei mir in freien Briefen zu subscribiren geneigen 
möchten. Sollte iemand mehrere Subscribenten sam- 
meln, so biete ich dafür auf 8 Exemplare das pte in 
Natuin oder dessen Betrag in Oelde an. 

Im Ganzen Werden im Laufe einiger Tahie etwa 
4 Semicenturien erscheinen, nnd ich denk? auf dieae 
Art einen (>ommentar zu liefern, der bei der i^i den 
letzten Jahren SO sehr vermehrten Zahl der Arten 
immer unentbelwlicher wird. Ich bemerke es aber 
gleich, dafs nach mei^ier \nsicht, die sich auf eine 
l^uge Ans' hauung der Natur stützt, und schon die 
N.Journ. d.Bot,3 ß. i.St, Q Bil- ~ 242 — 

Billigung verscliiedenei' liellseliender Botaniker er- 
halten hat, sehr viele der Acliariusschen Flecliten- 
iiamen wegfallen, und nur in den Rang der müfsi- 
gen Synonyine treten werden. Berlin, im März 
1809. Zimmerstiafsc No. 94. 

II, G. Flörke. Crypfogamische Gewächse des Fichtelgebirges, 

Gesammelt von Heiniicli Christian Funck. IX Keft. (1807.) 
*IS6 Scolopendriuni offi- 
cinarum. 
187 Gymnostomum ova- 
tum. 

*i88 — curvirostrum. 
189 Encalypta strepto- 
carpa 

^190 Triehostomum ripa- 
rium 

191 Didymodon homo* 

mall um 

192 — glaucescens. 

193 Dicranum crispum, 

194 Bryum julaceum 

195 Hypnum cuspida- 
tum, 

196 — abietinum. 

197 Parmelia physodes 

198 — diatrypa, 

199 Aecidium Galii. 

200 — Rumicis. 

— B. Grossulariae, 

201 crassura* 202 Aecidium crassiim B, 

Ficariae. 

203 — Violae. 

204 Erineum acerinum. 

205 Erineum alneum. 
X. Heft (i^>o8 ) 

206 Polypodiiim vulga- 
re. 

207 Sphagnum squarro- 
sum. 

208 Grimmia cribrosa. 

209 — recurvata. 

210 Polytrichum hercy#- 
nie um. 

211 Ortliotrichum ano-?l 
malum. 

*2i2 Meesia dealbata. 

213 Bryum caespititiuniv! 

214 Hypnum nitens. 

215 — serpens. 

3 16 Jungermann ia lep- 
tans. 

217 Lecidea Icmadopliila, 

218 Cornicularia bicolor 

219 219 B^comyces langife- 
riniis. 

• — E. alpestris. 

220 Aecidiam cancella- 

tum. 
— - B. Aiiae. 

221 — Tragopogonis. 

222 Uredo farinosa. 

223 Puecinia Anenioiies. 

224 Eiiiieum fagineuin. 

225 — betulinum, 

Xr. Heft, (1808 ) 

226 iPteris aquilina. 

227 Eqiiisetum fiuviatile. 
228Pl^ascum ciTspidatiim. 

229 SphagiiLini obtusifo- 
lium 

230 Splaclmum ampul- 
laceum. ''^231 Grimmia fragilis» - 

232 J3icraiium bryoides. 

233 — squanosLim. 

234 P>rynm bo reale. 

235 Leskea compianata, 

236 Hypnum murale, 

237 — Crista castreu- 
sis, 

238 Jiuigermaiinia tama- 
riscifolia. 

239 — fragilis* 
C40 — ■ scalaris. 

241 Riccia glauca. 

242 Vernicaiia epigea, 

243 Tlielotrcma inclu- 

siim, 

244 Spliaeria fimbriata. 

— B« Coryli. 

245 Uredo Ptosae cejiti- 

foliae. Musci e: 

Fasciculus 

201 Pliascum axillare 

Dicks, 

202 — patens Hedw. 

203 — piliferum Sclireb, 

204 Spliagnum acutirol. 

Ebrh 
compactum Ptoth. 

205 — obtusifol.Ehrli. 
B4 teiiellum Pers. 

206 Gymnost. tenue 

Sclirad. 
2o7TetiapliisovataFiuick. quintus, 

208 Splaclin. sphaericum 

209 Grimmia apocarpa 

Hedw, 
B. riviilaris Brid. 

210 Weissia striata Bland. 

211 — verticillata Turn. 

212 Didymod. longiro- 

strum Stark. 

213 Dicran. squarros. 

Sclirad, 

214 — niontauum Hedw 
Q a Ä,5 2! 5 Dicran. polvcarpum 
d, filiforme Brid. 


Ehili. 


232 


— molle .Dicks. 


2IÖ Barbula tortuosa W, 


033 


— riparinm Linn» 


et M.. 


234 


— Incens Linn, 


217 Tri eil 0 st, ericoides 


235 


— stramineum 


Schi'aJ 
Diclis. 


218 — foiitinaloid.iledw. 


236 


— commutatum 


219 — p ateno W. et M, 
Iledw, 


220 Polytrich. undulatuhi. 


237 


— Bland otü Web. 


— B. minus Hedw, 
et rVTolm 


221 — paliidiset. 


238 


— scorpioides Linn, 


Fnnck, 


239 


— rugiilosum W. 


222 Bryum longisetum 
et IMolir. 


Bland. 


240 


— Halleri Sw. 


223 — erythro caip. 


241 


Andreaea rupestris 


Bland 
Hedw 


224 caespiticinm 


242 


Marcliantia polymor-! 


Linn, 
plia Linn 


B. atropurpur Bl« 


243 


Jungerm. Funckii W, 


225 Cinclid. stys;iTiin Sw, 
et Mohr. 


226 Hypn intricat, Soll] eb. 
— scalaris Schmid, 


227 — tlmringic. Brid, 


245 


— asplenioitl. Linn, 


22s — • stiigosura Holfm. 


24Ö 


— em argin ata Elirli, 


229 — f.'iUax B3-id. 


247 


— saxicola Sch]-ad» 


230 — rigidiuscul Bl. 


243 


— albicans Linn. 


231 — cupressifo]*me 


249 


— complanata Liiin^ 


X^inn. 


250 


— plat3-phyila Linn, Indem ich durch vorstehendes Yerzeichnifs den 
Inhalt des 5ten Heftes meiner aufs Neue gelieferten 
Moose anzeige, und sicher hoffe, das 6te Heft in 
kurzer Zeit liefern zu können, fühle ich mich ver- 
pflichtet: den verehrten Männern — deren Namen 
in jedem Hefte vorläufig angezeigt worden — u^ent-' 
lieh meinen herzlichsten Dank für ihre gütige Un- 
terstützung abzustatten. So willkommen mir stets 

Bei- — 245 — Beiträge aus entfernten Gegenden sind, so sehr be- 
daure icli es , dafs durch die weiten Entfernungen 
und durch den kostspieligen Postiransport, die Ver- 
bindungen und der Tausch äufscrst erschwert wer- 
den. Aus diesem Grunde habe ich manches mir 
übrigens sehr angenehmes Anerbieten unbenutzt und 
manche Anfrage unbeantwortet lassen müssen. Um 
diesen schwierigen Weg einigermafsen abzuändern, 
und da ich stets bei eit bin, von meinen vorräthigen 
Doubletten abzugeben : so erhiube ich mir im nach- 
stehenden Verzeichnisse diejenigen Moose — vor- 
läufig nach Web. imd Möhrs botan. Taschenbuche 
a. d, J. 1807 abgefafst — anzuzeigen, welche mir in 
guten und mehrern Speciminen noch angenehm seyn 
werden : 

Phase» curvicoll. piiifor. elatum, carniolic* 
Flörkean. serrat. Gymnostonu aquatic. lapponic. 
caespitic acaule, pulvinat. trichod. tenue, Heimii, 
letiagon. Splachw. angustat serrat. vasculos. rugos# 
urceoiat. mnioides, Froelichian. Trichostom, ripalv 
fasciculaie. Gr/mmza crinita (Brid ) Donniaiia. pla- 
giopodia, ciispula, heteromalla, Staikeana, aeipliyl- 
la, pusilia, Soligeri, trifaria, acuta, nigrita, latifo- 
lia. Pterigyn. (Grimmia Web. et Mohr) catenula- 
rum, gracile, cylindraceum Didymod. inclinat cer- 
nuum, rigidulum. Dicran^ incurvum, saxicolä, vi- 
rens. squarros. gracilescens , Schreberi, crisjJum, ru- 
pestre, rigidulum, Staihii, falcatum, cylindric. pal- 
lid. latifol. Barh. tortuosa, cuneifolia, revoluta, 
Polytrich, sexangulare, sepüentrionale, arcticum. Ne- 
ckera crispa c. fir. decipiens. JLeskia ihcurVatä^ bra^ 

chy- — 246 — cliyclad. attenuat. c, fr. subtilis, jiiiacea. Timmia 
austiiaca. Pohlia eloiigata (Lesk. W, M.) Funaria 
Mülileiibergii. Bryum (Hypn. W. M.) squarrosum 
c. frr. Zierii, Wahlenbergii, longicoUum. Hy-pnum 
fliiviatile, fallax, reflexiim, alopecur c. frr. myosii- 
roides L» (myosuiiim Sclirad,) Starkii, salebrosiim, 
U'ifarium, c. frr« tliuringic. Gonfert. albicans, abietin. 
c. frr. umbrat. c. fri". molle, rufescens, incurvat. Si- 
lesian. piilchellum, liicens c. fiT. undulat, g. frr. fal- 
cat. rugulosurn c. frr. Aufser diesen werden mir 
alle nicht deutsche Arten in mehreren Specimm. und 
alle nicht gemeine Lebermoose sehr willkommen 
seyn. 

Meine Fascikel überlasse ich in einfachen Exem- 
plaren zu 5 Mark Gold — den Louisd'or zu 15 
Mark — raeine systemat, tabell. Samml. von Laub- 
moosen, welche liber 200 z. T. neue und seltene 
Arten enthält, nach einem natürlichen Systeme ge- 
ordnet, für I Louisd'or; und eine Sammlung von 
iibei' 200 Moose in unaufgekiebten Specimm. eben- 
, falls für I Louisd'or. 

Waren im Mecklenburgischen, im Herbste i8oSc 

Otto Blandow* Herr Thomas in Bex hat kürzlich unter dem 
Titel : Catalogue des Plantes Suisses ein 16 Seiten 
starkes Verzeichnifs hei ausgegeben, dem er ein Aver- 
tissement voranschickt, dessen Anfang so lautet; 
^ Quand le grand Hall er entreprit d'ecrire Vliistoire 
des plautes de son pays» il associa mon pere ä ses 

tra- — 247 — 

traveaux *), et le ßt voyager long - tem-ps äans les 
vallees et sur les glaciers des Haiites - Alpes de la 
Suisse^ Ces Voyages furent -pour liii uiie occasion 
d^ohscrver une gründe (^uantite de veghaux particu' 
Hers ä ces climats, Ces decouvertes et ces connaissaw 
ces 7ne furent transnüses des mon enfame; etahli moi' 
meme au sein des montagnes et dans la position la 
plus avantageuse pour ses scrtes de recherches , j^ew 
terpris aussi plusieurs voyageSi et j'eus le h.onlieur de 
rencontrer la plupart des especes decrites et indiquees 
par H aller, (Quelques autres qui navaient point ete 
regardees conime indigenes , d^ autres enßn qiiaucun 
Botaniste navait ohservees avant moi, Ayant forme 
aw-si inie collection nomhreuse et presque coniplete des 
plantes de mon paySy j'en ojfre le Catalogue aux Bo" 
tanistes et aux Amateurs» J'ai cru devcir en ecarter 
les iionis des especes trop vulgaires et generalement 
trop rependues s mais que je conserve dessechces pour 
les rcunir ä des collections completes des plantes de 
via patrie,^' 

iJie Bediiigimgen , unter denen Gewäclise und 
Samen abgelassen Aveiden, sind folgende: 

1. Von Moosen, Gläsern und andern troclmen 
Pflanzen kostet die Centurie - 24 Livres» 

(Wer melirere Centurien nimmt, erhält 
einen verliältniismäfsigen Rabatt ) 

2. Von Staudengewäclisen und niedrigen 
Gesträuclien - 65 de Fr, le pied« 

3) Von Bäumen und Gesträuchen 125 le pied 

4) Von Samen - 65 Fespcce. 

Ver- 

*) vid, Jlall, Hist, Stirp. ad pracf, p. ig. — 248 — 

Versendnngen von lebendigen Pflanzen können 
-nur im I 'erbst o-escbelien. Diejenigen, welche Be- 
stellungen machen wollen, werden gebeten sich 2 
Monat voilier zu rt'.elden. 

Die Adresse ist: 
n Thomas y aiix Devens, prcs Bex, canton de 

Vaud, en Snisse ; 
a M Hanin, Prof. de Botanique, rue de la Barille- 

rie No. 18. ä Paris. Uneigennütziges Erbieten wifsbegienge junge 
Boraniker mit einer Sammlung getrock- 
neter Gewächse unentgeldlich zu unter- 
stützen *). 

Da ich in einer Gegend lebe, in der man sich aus 
Botanik und ähnlichen '.Vissens chaften eben nicht viel 
macht, ich dagegen seit mehrern Jahren Botanik u. s. w. 
in den Nebenstunden, die mir meine gewöhnlichen 
Berufsgeschäfte übiig liefsen, mit besondeier Vor- 
liebe wissenschaftlich bearbeitet habe, und unver- 
drossen zu bearbeiten fortfahre : so hat sich meine 
olmehin sehr reiche Sammlung getrockneter Pflan- 
zen nun dergestalt vcrmeh t, dafs sich, da niemand 
meiner Umgebungen hievon weder Vortheil ziehen 
kann noch mag, nun ein solcher Vorratli gehäuft, 
den ich, aufser was hiervon in meine eigene Pri- 
vatsammlung gekommen, nicht länger unbenutzt lie- 
gen 

*) Per Erfolg von diesem ungewöhnlich grofsmü- 
thigen Anerbieten rhnfs die Zeit lehren» — — 249 — 

gen lassen will« Dieser beträchtliche Vonath ist 
bestimmt, jungen angehenden Freunden der Botanik, 
die mit Vorliebe ilnd Wifsbegierde sich diesem Stn- 
diiim ergeben wollen, entweder keine schickliche 
Gelegenheit haben, sich getrocknete Pflanzen zu die- 
sem Studium zu verschafFen, oder die Kosten hierzu 
zu scheuen Ursache haben, c.ti das uneigennützigste, 
folglich ganz unentgeldlich, nützlich zu werden« 

In dieser Hinsicht erbiete ich mich, allen de- 
nen, die sich bis zum i6 Miirz dieses Jahies, ganz 
postfiei, an die R.edaction des allgem« An- 
zeigers der Deutschen wenden, und in einer 
versiegelten, mit der Adresse: An den Botaniker 

A'. in P. veisehenen AuzeiG:e ihres Namens und 
Wohl: Ortes als solche legitimiren werden, spätestens 
bis zur Mitte des iN5ais eine instructive Sammlung 
sehr schön getrockneter, lichtig nach dem System 
(oder von dem ersten Entdecker, falls eine oder die 
andere Art noch nicht daiin, wie wohl möglich, 
aufgelührt sevu sollte) bestimmter, getrockneter Ge- 
wächse aiiSzuiieferu. Die Anz shl der zu liefernden 
Arten kann sich nur nach der Concurrenz bestimmen 
lassen : im Falle selbige nicht allzustark ausfallen 
sollte, erbiete ich mich, niclxt unter loo Arten ab- 
zuschicken; dagegen verspreche ich, wenn mein Er- 
bieten Beifall finden sollte, von Zeit zu Zeit mit 
Vergnügen fortzufahren. Alle nach dem i6. Mary, 
eingelaufene Briefe können für dieses Jahr nicht 
n)ehr berücksichtigt werden. Auch will ich es je- 
dem, der sciion eine kleine eigene Sammlung be- 
sitzt, frei stellen, sein Veizeichnifs über das, was 

er — 250 er bereits gebammelt liat, beizulegen, um ihm nur 
das, was er noch nicbt besitzt, schicken zu können» 
Aufserdem miifs es mir frei stehen, abzusieben, was 
ich vorräthi^^ habe; docli kann mnn keine ganz ge- 
wöhnlichen liberali bekannten Pflanzen von mir er- 
warten. 

Da. ich nichts suche, als solclien jungen wissen- 
schaftlichen Männern, die sich mit FleiTs und Ernst 
der genannten VTissenschaft ergeben wollen, nützlich 
zu werden, und da keinem, weder vorher, noch 
nachher, unter wclciiem Vorwande es auch sey, das 
Mindeste abgeiordert werden soll, aufser dafs jeder 
die ihm betreten ;^e Postauslage libemehme, und 
mein Name hierbei ganz unnuthig ist, so bitte, ich 
nur, meine wohlgemeinte Absicht auch als solche 
zu beurtheilcn. 

Der Botaniker J. N, in P. Von Turners Historia Fiicorum, einem Werkcj 
dem jeder Hvdvalgologe schon lange entgegen sah, 
sind die monatliciien Fortsetzungen bis dahin regel- 
mäfsig erscliienei;i. Smitli's Exotic Botany ist aus Mangel an 

hinlänglicher Unterstützung mit dem zweiten Bande 

«reschlossen worden, Aufser mehrern für die Trans- 
o 

actions of the Linnean Society bestimmten Aufsätzen 
liat Smith auch eine Introditclion to Botany ge- 
schrieben, die in England sehr geschätzt wird* Von — 251 — Von Lord Valentin ist ein irortrefniciies Werii« 
seine Preise durch Ostindien , unter der Presse, wel- 
ches einen bedeutenden Schatz von Bemerkungen 
für die Xaturgeichichce enthält. Hooker, der die vortredlichen Zeichnungen 
zu dem Turnerschen Werke über die Fuci verfertigt 
hat, ist mit einer HlonograpLie der hrittiscken Jun- 
sermannien beschäftigt, imd denkt nach Beendigung 
deiselbeu ein allgerneines und splendides Weik über 
dieselben herauszugeben. Delaroche's Ikonographie der Gattung Eryn^ 
gium ist seit kurzem in Paiis in Folio mit schwar- 
ze^, aber ^iit gearbeiteten Kupfern erschienen. Das 
•Werk enthält mehrere neue Arten und einige Be- 
richtigungen. In Paris erscheint nun auch ein Journal Botani* 
que, monatlich zu risr Bogen und zwei Kupfern, 
dessen jährlicher Preis für Paris 1 3 Fr. , für die De- 
partements i8 Fr. beti 2gt, und cessen Herausgeber Hr» 
Desvaux, Prof. adjoiBt de la botanique zu Poiticrs, 
gegenwiitig zu Paris ist. Der Pkn desselben ist ausge- 
dehnt, indem nii,ht blos die systematische Botanik, 
sondern au<Ji Phvsiologie. Pathologie u. Beobachtungen 
über die Kultur der Gewächse, ein Gegenstand die- 
ses Journals seyn werden. Mitaibeiter sind Pali- 
sot-Beauvois, Poirwt, Sounini de Monau- 

0 o u r r.. — • 252 — Gourt, Correa de Serra, Persoon, Jaume 
Hiiaire, Bonpland, Tussac, Duboisson und 
Hau in, Profess. der Botanik am College des etu- 
dians en Medicine, ' Ein zweites Unternelimen, das Aufmerksamkeit 
verdient, erscheint gleichfalls unter Desvaux'schen 
Auspicien mit dem Titel r Facies jylantarum in 50 
Lieferungen, jede zu *o Tafeln, Preis 25 Fr. Ein 
gewisser Bonnet hat nämlich das [Vlittel erfunden, 
^ie Pflanzen selbst farbig und zwar auch die klein- 
sten Theile derselben abzudrücken. Eine Pflanze 
ciebt mehrere hundert Abdrücke, welche «genauer 
imd sch(>ner als das sorgfältigste Gemälde seyn sol- 
len. Jede Pflanze ist zum Abdruck geeignet und 
nachher demungeachtet noch für's ilerbariinii brauch* 
Ijar. — Hier wird sehr viel versprochen, zu crwar* 
len ist, was geleistet werden wird. Dr. Host, der Eeibmedicus ilirer Malestät der 
Kaiserin von Oesterreich geworden ist, beschäftigt 
sich jetzt vorzüglich mit dem Studio der Salicis, 
Er hat von dieser Gattung über 40 Arten in seinem 
Garten, mit deren Unters uchun^j^ er aber noch nicht 
zu -Ende gekommen ist. Er will eine Manopaphia 
Salicum herausgebe n. Seine neue Aus abe der Sy 
nopsis plantar, Austr, steht noch im weiten Felde. Herr ^53 Herr. Trattinik in Wien hat sein besonders 
an österreichischen Pflanzen sehr reiches Herbarium 
dem Kaiserl. Natmalienkabinet geschenkt j wobei er 
als Custos angestellt ist. 

Emcndatio altera ad Floram Atianticam.*) 

VOLUMEN PRIMUIVf. 

Pag. Z et sequentes, Schaw, /. Shaw* 

Pag. 5, Mongorium, /. Mogoriiim* 

Pag. 19, lin. 5, 2f » ^ O. 

Pag. 30 et sequentes, Fusch, /. Fuchs. 

Pag. 42 1 Cypero junciformi, adde syn. sequentia» 
C^^erus distachyos Allion. Auct. 48, t, 2, f. 5, ea* 
dem species ex specimiiiibus ad me ab ipso autore 
missis. Cyperus lateralis Forskalii Fl. Aegypt. 13 
etiam eadem ut consiat exemplariis herba'rii Fors- 
kalii ad me a Vahlio mandatis et aliis ex Aegypto 
allatis a D. Delille. Cyperus junciformis variat spi- 
ciilarum nuniero, spiculis pallidis, subfuscis et fus« 
eis. 

Pag. 44, lin. 2, deleatur syn. Camerarii pro Cy* 

pero esculento allatum, deleatur etiam descriptio et 
sequentem suhjice: „Radices librosae, tenues, fasci- 
Gulatae, numerosae « quarum apicibus exoriuntuf 
tubera ovata aut subrotunda, zonis transrersis inter^ 

secta, 

*) Da dieser mir aus Frankreich überschickte Nach* 
träg wahrscheinlich hiebt in den Hüchhaiidel 
kömmt: so scheint mir ein wörtlicher Abdruck 
desselben hier nicht am unrechten Orte zu 
sreheh. ^ 
N. Jomn. d. Bot. 3. B. i. Sr. R — • 554 ~ 

s«cra, saccliJirata, Castaiieae saporem non male re- 
ferentia et edulia/« 

Cyperus rotukdus. 

Cyp^rus culmo triquetro, subuudo; unjbeUa de- 
Composita; spicis alternis, linearibus Lin spec. 67. 

Cyperus rotundus Camen Epit. 10, ic. bona, 

Radices toi'tuosae, repentes, hiiic et inde incras- 
santur in tubera inaequaiia, oblonga, radiculas ini- 
dique emittentia. Culmus laevis, triqueter, apliyl- 
lus, crectus, 3 — ö decimetn Folia carinata; margine 
Versus apicem subserrulata, 4 inillimetr. lata. Flores 
corymbosi, terminales, Pedunculi tenues, triangu- 
läres, saepe supradecompositi; centrales brevissimi 
Äut nuUi. Spiculae quinque ad duodecim in eodem 
p^dunculo, lineari - subulatae, conipressae, ferrugi- 
neae, l millimetr. latae, n — i8 longae, arcte im- 
bricatae, Involucrum subtetrapliyllum, foliolis non- 
imllis paniculä longioribus. Radix odorata, sapore 
amaro, non nihil resinoso, non edulis. Speeles a 
praecedente distinctissima. 

Habitat ab rivulos. 2j. 

Pag. 51* Scirpo annuo, adde syn. sequentia. Sc. 
biumbellatus Forsk* Fl. Aegypt. 15 et Sc, dichoto- 
inus Lin spec. 74, Rottb. Cyper. 57, t. 13* L 
Vahl. Symb» I, p. 8- 

«Pag« 53» lin, 22, deleatur Tournefortii syn. pri- 
mum. 

Pag, 55, Phalaris bulbosa in Fl. Atlantica descripta 
est Phalaris minor ; panicula spiciformi, ovata; caly- 
cibus caxinatiSj nudi» ; nectario soUtariOt R e 1 2 Obs. 3, 

p. 8^ 8» Itaque deleatur et nomeii et syn. Linnaei alio- 
rumque Äiictoruai. 

A Plialaiide minore Retzii, exclud. syn« Barrel- 
licri, t. 700, f. I, et etiam Buxbaumii> Cent. 4« 
5. 30, t. 53, quae *d Speeles diversas et inter se dis- 
Itinctas pertinent, quasque oinnes in herbario possi' 
deo« P. minor distincta a P. aquatica Lin. 

Pag* 69, Agrostis capillaiis Fl. Atlanticae est 
Agrostis vulgaris; panicula patente; ramulis divari* 
catis; petalo interiore duplo bieviore, retuso Smitli.» 
Fl. Britan., i, p. 79. Witli, 2. p. 132, Agrostis 
capillaris OEder. Dan., t. i63. Leers. Ilerborn.j 
20, t. 4, f. 3. 

Pag. 109, Aristida pliunosa FL Atlanticae, est 
species nova, distincta ab A. plumosa Lin* et alio- 
Tum auctorum, cubno crecto, glabro, nodis tanMiiti 
bajbatis, foliis subiilatis, rigidis, glaberrimis. Nunc 
dicenda c&t. Aristida ciliata^ Foliis rigidis, glabris, 
convolutis ; nodis barbatis ; aristä intermedia longio- 
rc, plumosa. 

Pag. 114, lin. 3, diversa, diversum. 

Pag. XI9, lin. 18, quadrifidis, h quinquefidis ; et 
Un. 30, quadrifidae, L quinquefidae. 

Pag. 132, lin. 5, duobus, /. duabus. 

Pag. 133, lin. lö, altero saepe abortive, h ilttxk 
s^epe abortivä. 

Pag. 140, Plroitago psylliuMi, exclud. Lin. syn. 

Pag. 144, lin. 10, 21 ©t ß2, duobtis i, duabus« 

Pag. 145, lin. 12 et 13, duobus, l. duabus» 

Pag. 151» Heliotropium orispiim i^cm €ert« ac H, 
iindulatum Vahl« Pag. 157, Aiicluisa ofFicinalis, H. Atl. est A. ita- 
lica Ptetz obs. «3 p. 13, exclud. syn. Liiinaei, Ca- 
naerarii, Lobelii et Dodoiiaei. 

Fag. 164, lin, 21, 131 aKw., t. 29, /. t. 299. 
Pag 1765 Coiivolvulus evolviiloidcs, adde C. Im* 
milis Jacq , collect. 4, p. 209, t, 22, f. 2, et C. 
undulatus Cavan. ic, 11° 303» t. 277, f. i-» 

Pag ^83» lin. 19, coroUa regulaiis, /. irregiilaris« 
Pag. 1983 lin. 15, Amydaliiius j /. Amygdaliiuis. 
Pag* 334, E cliiii op h o r a e cliaracter genericus 
sie einendandus : „Iiivolucia polyphylla. Flos cen» 
tralis umb^llulariim Iiermapliroditus fertilis aut foe- 
mineus ; aliis omnibus inasculis, abortivis« Semina 
duo infera; alteio saepe evauido. 

Pag. 253» Laserpitium daucoides, adde Caucalis 
viagata Poiret. Itiii. 2, p. i33» 

Pag. 269, lin. 19, Af^inis T* gallico, ^. gallicae. 
Pag* 284» Bulbocodium verimni, deleatur et suhjicez 

Mere^dera Ramond^ 

Calix nulluSt CoroUa $expartita, unguibus lon- 
gissiiriis, angustis, apice staniiniferis. Stamina sex» 
Antherae sagittatae, filameiuis adnatae* Styli tres^ 
Stigmata tria. Germen supeium. Capsuiae tres, basi 
coalitae, univalves unilocularesa intus longitudina'« 
liter dehiscentes, polyspermae* 

Mere]ndera Bulbocodium* 
Mcrendera Ramond, Soc. Philom., n*. 47, p« 
J778> lÄ* 

Colchicum montanum minus Clus., Hisr» Bulbus duplex, ovatus, solidus tunicis siccis, 
fuscis involatns; alter minor, lateralis, florem x^t fo- 
lia emitteiis ; alter aiini praecedentis major, iiinc 
sulco, basim corollae includente exaratus. Folia tria, 
liiieari-lauceolata, subcarnosa, canaliculata, 4 - 7 mil- 
lim lata, absoluta fructiiicatione emergciitia, Scapus 
teres, uniflorus , fructifer, 8-15 centim. longus, Co- 
rolla r(jsea, marcescens, profunde sexpartita, laciniis 
lanceolatis; una^uibus angustis, linearibus, longissi- 
mis. Stamina sex. Filamenta brevia, subulata, un- 
guium summitatibus inserta. Antlieraehastatae, erectae, 
tenues, elongatae, filam cutis adnatae. Styli tres longi, 
filifoinies. Germina tiia. Capsulae totidem basi coa- 
litae, apice liberae. mucronatae, polyspeimae, intus 
longitudinaliter dehiscentes* Semina sex ad octo, 
gemino ordine disposita. Flöret hyeme. 
Habitat in collibus Algeriae. 2/.. 
Pag. 326, lin. 23, aequorum, /. Equorum» 
Pag. 343, lin» 3, coroUa quinque partita, /♦ pentJV« 
petala* 

Pag. 351 3 Hn. 4, T* cor. 398, 24. 

r^ig^ 384 5 lin 4, duobus, 1. duabus* 

Pag» 382 5 lin* i; exclud, Ilalleri syn* 

Pag. 399, lin. 25, Fores, /, Flores. 

Pag. 4Jo, lin. 30, unilocularis, /. quinquelocularis* 

P.ig. 434, lin. 6, fructibus ovatis, /. subcylindri- 
cis ; et lin. ii, fructibus subcylindricis , /. ovatis» 
VOLUMEiSI SECüNDUM. 

Pag. 15» lin. 17, deleatur Barrelieri syn. 

Pag. »5, lin 25, exclus. T. syn., etc., deleatur et 
lege: Plüoniis samia herbaceafolio Luuarxae T. cor, lo. 

Pag. — ©58 — 

Pag. 74, lin. 2x, quam in B* flidyma, /. aiu'iculata. 

Pag. III, lin. i6, foliis ovads bipinuatis, /. coi- 
datis, piniiatifidis» 

Pag. 177, liiu 8> Bi'.'icteae, 1. Stipulae. 

Pag. I8ö , Astragaliis subiilatus cSt A, annulaih 
»Valil. sj^inb. I, p» 58, et etiani Foiskaiii 11. Ae- 
gypt. 139, cujus legumcii piimum rccr.um, pubcscens, 
dcinde aicuatum, glabruni, compressum, puipurea 
maculatum, intus caiialiculatuui. 

Pag. 188, Astragalus falcatus, /.^falciformis» Di- 
^tinctus ab A. falcato Lamarch. Itaque deleatur 
;Byn«, et lege: Astragalus erectus, glaber; foliis el- 
/ -lipticis ; räcemis axillaribus ; legumiiiibus falcalis, 
compressis, cernuis, clorso caiialiculatis. ** 

Pag, 201, lin» 8> deleatur Banelieri syn* 

Pag. 20*?, lin. 21, deleatur syii. ViUarsii. 
Pag. 226, Sonclius cliondjilloicles iileni ac Scor- 
zonera vesedifolia Lin. Syst. vcget. ex Valil^ synib^ 
2, p. 87» 

Pag. 238» Hypocliaeiis minima, /. araclinoidea. 

Pag. 239, lin. 32, Lin. spec. 242, /. 1142. 

Pag.^248> Ii"* 17» Carduus, /. Cynara, 

Pag. 306, Un, I4> Lin, spec. 935* U I3io, 

Pag. 318» lin* 30, C. B, Pin. 888» l 82. 

Pag. 325. lin. 13» Clus. Ilist. 2, p. 60, /. 70. 

Pag. 329, lin, 15 > Lin. fil. Dccad. /. Fascic. 

Pag. 445, Myriopliyllum. Caracter generis sie 
cmendandus: „Flores uionoici, Masculi supcri Calix 
quadridentatus, Corolla tetrapetala, calici inserta. 
Siamina octo. Focm. Calix mininius, quadridentatus. 
Corolla nulla. Stylus nuUus» Stigmata quatttor, Ger* 

men — 259 ~ 

men inferum, Capsula cjiiadi ivalvis, qnadriloctilaiis ; 

localis monospcirnis. Genus Onagris a/fine,*.* 

Pag« 360, Jir)'Oiiia alba est Bryonia dioica Jacq, 
Paf^. 374» 30» Barrel. 250, /, 249, 
Pag, 4CI, Pieris lanccolata,/, Pterisensifolia Poiret, 
Png, 170, lin, 25, deleatur C Bauliiiii syii. Annonce. 

La- Vei^ te des Livres de rzu M, £♦ P. Vektenat» 
Aura lieu dans Pordre qui suit, a six Ii eures trcs- 
precises de relevce, le 24. avril igcp, et les sept 
jours snivans, en Pune des Salles dt M» Sylrestre, 
rue des Bons-Enfans, nOt 3o, par TiUiard freres, 
Libraires> nie Pavee Saint- Andre -des -Are, no. i6. 

Les adjudications seront laites par M. GeofFroy, 
Commissaire-Priseur, rue Gueiiegaud, no, ij. 

On verra les livres le matiii depuis midi jusqu'a 
2 lieures; 

Les livres seront vcndus comme tomplets ; on 
auia toutes les facilitijs pour les collarionner : mais 
une fois sortis de Ja vcntC;, on ne les lepreudra pas» 
lere Vßcatioiu 3e Väcation. 

LeLundi24. avril iSog* Le Mercredi 26* 

Theologie 1—4 Beiles -Lettres 544—545 

Sciences et Ans 5 — 70 Hiatoire 574 — 579 

Beiles -Lettres 535 — 539 Sciences et [^^9 — 148 
Ilistoire 565 — 567 a^s 0156 — 205 

2e Vacation. Vacation. 

Le Mardi 25- Le Jeüdi 27 -^.vril 

Ilistoire 568 — 573 Beiles - Lettres 547 — 550 

Sciences et Arts 71—136 Histoire 58q — 555 

Beiles -Lettres 540^^54'$ Sciciices et /^2IO--27:ä 

Sciences et Arts 138 Arta \2o6 — 2o^ 

5t V*- ~ 260 — 5e Vacation* 
Le Veudredi 2S. 
ttistoire 586 — 589 

Sciences et Arts 273 — 3^0 
Eelies-Letties 551—554 
[308 — 337 
Sciences et J 137 
Arts j 307 

6e Vacation» 
Le Saiiiedi 2g, avrlL 
Beiles -Lett3es 555 — 557 
Sciences et 342 — 446 
Arts V355 — 407 

Histoire 59^ — 593 

Sciences et /^333 — 341 
Arts V347— 354 7e Vacaiiom 
Le Lundi ler inai» 
Histoire ^g^^^gf 
Beiles -Lettres 558 56r 
f4i2— 415 
. 430 — 441 

Sciences et J408 — 411 Arts j44Ö — 473 
(416 — 429 
(443—445 
8e Vacation^ 
Le Mardi 2, mai. 
Histoire 598 — 602 

Beiles * J cttres 562 — 564 
Sciences et Arts 479 — 534 

Supplement, Her- 

bieis, etc, 603 — 6i2 Lespersonnes qui vondraient prendre connaissance 
des Herbiers, Graines, fruits, etc., poiirront s'adres- 
ser a MIVT» Tilliard freies, Libraires, rue Pavee 
Saint- Aridre- des -Ares, 110. i6» Folgende Bücher sitid bei nns Jub« Messe I8O9 neu 
erschienen : 

Bostocks , Dr», Versuch einer Lehre vom Athemlio- 
len, aus dem Englischen übersetzt vom Hofrath 
Nolde, mit i K, gi\ 8» 

Betiii J. €♦ Neue pittoresken aus Norden, 2te ver- 
mehrte und verbesserte Auflage, mit 3 8» brosch* 

I thh 4 gr^ 

Scheibner, Dr, G«, sechs Gesänge mit Begleitung für 
das Pianoforte , 2s Heft, Queerfolio, 16 gn 

Geheimnisse aus der Fürsten - und Klosterwelt, vom 
Verf. des Pdnaldo Rinaidini, 8» brosch* t thh 

Weg, der, ins Vaterland, ein Gebetbudh für katho- 
lische Christen» 12» 3 g^** 

Kleine Beiträge zur Erlernung der französisclien 
Sprache von v* Gossow> Sprachlehreiv 8» (ii^ 
Commission} 8 gr» — 

Knick und Müll«r* Neues Journal 

ür die Botanik. Herausgegeben 

vom 

Professor Schräder. 
Dritten Bandes drittes und viertes Stück, Mit zwei Knpfertafeliu Erfurt, 
bei J, C. M n 1 1 e i% 
I 8 o 9. Herrn 

awson Turner Esq. 

zu Yar mooth 

widmet 
diesen Band 

hochachtungsvoll 
der 

Herauageber. \ Inhalt. 55 Äbhandtnrjgen. 

1. Yersucli einer , genauem PestimniTing 
von Kryptopamen , iiebsi: eine)- nenen 
isystematisclien Eintheilung dieser Ge- 
wächse in Classen, Ordnungen nnd 
Gartungen. Von dem Hrn. Dr. Lähne- 

Seite 

2. Duo fungorum genera, a L, P. Fi\ 
Ditmar constituta. Tab. 2.) 

3. Über Pallas^s Ilalopnvta, mit beson- 
derer Rücksicht auf die Gattungen Sal- 
soia und Svaeda. Von dem Meraus^e- 

her. (Tab. 3.) " 53 

II. Auszüge aus ausländischen und vermisch- 

ten Schriften. 

!♦ P. S. Pallas Ilhistrationes Plantarum. 

^^J^'^'^f' über die Gattun- 
Bellevalia. ^ 

3* de Humholclt et A. Bonpland Mo- 

nograplues de t\Telastoma. Livr. 1 — 7. 

4. H Ruiz^ et J. Pavon Floi a Peruviana 
et Ciulensis. Tom. 3. 

5* Smelovsky de Plantis Tetradynamis 
vulgo cruciformibus. 

6, Tussac Pemerkungen über verschie- 
dene Gewächse, welche das Cautchuh 
nervorbringen. 

■dA .1 — 93 

— 119 

— 124 

— 3C40 

— 359 

— 185 
l.ll. III. Literatur. 

!♦ R. Desfontaines Choix de Plantes du 

Corollaiie des liistitats de Touinefoit» < — 195 

2» J* JVIeyer Naturgetreue Darstellung 
der EntwickeUiiig, Ausbildung und des 
Wachstiiunis der Pflanzen» — 210 

3* r* Decandolle Icones plantarum 

Galliae rariorum. Fase. i. — 219 

4. C. C* Gnidin Flora Badensis Alsatica«. 

I — 2» — 233 

IV. Nekrolog. 

Peter Marie August Broussonet. — 251 

V. Vermischte Nachrichten. , — 264 

Die Erklärung der 2teu Kupfertafel findet sich 
S* 57. > der 3ten S» 90» I. Abhandlungen. 
I. 

Versuch einer genauem Bcstimn 

Kryptogamen, nebst einer neuen sy- 
stematischen Eimheilung dieser Ge- 
wächse in Classen, Ordnungen imd 
Gattungen. Von G. H. Lühnemann, 
Doctor der Philosophie. nung von W^enn wir in der Geschichte der Botanik 
bis zu den Griechen und Römern, bis zu 
einem Theophrast, Dioscorides, Galen 
und Plinius zurück gehen, so finden wir 
zwar, dafs sie schon eine grofse Menge von 
Gewächsen kannten, ab^ weder von einer 
wissenschaftlichen Beschreibung noch syste- 
matischen Eintheilung einen Begriff hat- 
ten. In den Jahrhunderten des Mittelalters 
<*'N:journ.d.Bot.3.B.3.u.4.St. A ruhete 2 — rubete auf dieser, so wie über sl^en Wi«;sfen- 
scbaften, eine dicke Finsiernils, und erst 
mit dem VViederautleben der Wissenschaften 
überhaupt fing man an, auch diesem Zweige 
derselben euie gröf^ere Aufm, rk amkeit zu 
schenken. Bei der grofsen Meuge und Ver- 
schiedenheit der Pflanzen mnfste man aber 
awch bald das Bedürfnifs fühlen, dieselben 
nach gewissen Ab: Jichkeken zusammen zu 
Stellen, und Merktiaale an ihnen a-ifzusuchen, 
wornach sie sich unter gewisse Haupt- i*nd 
Unierabtheünngen bringen Iief^-en , tini theils 
eine deutliche Ucb? r&icht derselben zu erhal- 
ten, theils mit Sicherheit nnd Leichtigkeit 
dieselben kennen zu lernen. Es fingen da- 
her die Botaniker, denen es urn die Fort- 
schritte ihrer Wissenschaft zu thun war, 
schon früh an, sogeiiannte Systeme derselben 
zu erfinden und aufzustellen, und zwar be- 
mühten sich einige nach einem natürlicheii,, 
andere nach einem künstllrhen Systeme die- r 
selben zu ordnen. Allein da w?r, so lange 
es uns nicht vergönnt ist, alle Gewächse un-v 
sers Erdkörpers zu kennen — und zu dieser 
lienntnifs möchten wir wohl nie gelangen — 
darauf Verzicht thun müssen, ein volikorn- 

, nien men natürliches System je zu bekommen, so 
sind verechiedene grofse Männer der alten 
und neuern Zeit bemüht gewesen, einzelne 
wichtige Merkmale an den von der Natujf 
gegebenen Arten aufzusuchen , vermittelst 
welcher dieselben in Gattungen, Ordnungen 
und Klassen eingetheilt, und ein künstliches 
System aufgeführt werden könnte. Sind 
gleich alle Versuche dieser Art noch nicht 
vollkommen, so gab doch jeder frühere dem 
epätern Systematiker Veranlassung, durch 
sorgfältigeres Forschen und tieferes Studium 
der Natur einen neuen W^eg zu betreten, auf 
dem er die Fehler seiner Vorgänger zu ver- 
meiden suchte. 

Linne hat sich in dieser Rücksicht un- 
streitig das gröfste Verdienst um die Wissen- 
schaft erworben, durch Aufsteilung seines 
Sexualsystems , welches er auf die Zahl 
und das verschiedene Verhalten der Ge- 
schlechtetheile gründete. Da diese Theile 
sowohl durch ihre Gröfse , Sichtbarkeit und 
freie Lage dem Beobachter wehig Schwie- 
rigkeiten verursachen , als auch durch ihre 
ziemliche Beständigkeit im Ganzen weniger 
Abänderungen unterworfen sind als andere, 

A 2 *o so war es ein treillicher Gedanke, dieselbe» 
zu einer künsilichen Eintheüung zu bfnuz- 
zen, und die mehresten Botaniker nach ihm 
haben sein System entweder ganz oder mit 
geringen Verminderungen beibehalten. 

Indefs so eehr aurh das Linneische Sy- 
stem alle frühere übertrifft, so hat es doch 
auch bedeutende Fehler, da Linne manche 
natürliche rfianzcnfamilien unter dem Schei- 
ne von künstlichen beibehielt, und überhaupt 
nicht von einem einfachen Theilungsprinzip 
ausging. Am wenigsten befriedigt wohl die 
Definition, die er von seiner 54sten Klasse 
aufstellt, man mag sie in Verhältnifs zu den 
Gewächsen der übrigen 23 Klassen oder für 
sich allein betrachten. Nuptiae ^ sagt er, 
dam institmmtur; Jlores oculis iiostris nudis 
vix conspicimitur. 

Verweilen wir zuerst bei dem Stand- 
punkte, in welchen sich ein Gelehrter ver- 
setzen mufs, wenn er in einer Wissenschaft, 
alles auf Erfahrungen und nicht auf 
Theorien beruht, die Beurtheilung eines auf- 
gestellten Satzes unternehmen will , so wird 
man die grofsen Schwierigkeiten nicht über- 
sehen, die sich hier dem eorgfältigsten Un* 
u ter- terfucher der Natur entgegen stellen. Denn 
wenn wir nnsern Blick auf den äafsern Bau 
derjenigen Gevvärhse werfen, weiche Linne 
zuerst mit dem Namen von Kryptogamen 
belegte, so bemerkt man leicht, dafs diesel- 
ben im Ganzen genommen zwar auffallend 
von den Phanerogamen verschieden sind und 
eine na-ürliche Abtheilung des gesammten 
Cewächsreiches bilden, so dafs gewifs kei- 
ner, der nur einigermafsen mit diesen Ge- 
wächsen bekannt ist, in Versuchung gerathen 
wird, sie für Phanerogamen zu halten. Auch 
zerfallen sie wieder unter sich eben so sicht- 
bar in mehrere natürliche Familien. Sueben 
wir aber Merkmale an ihnen auf, welche 
dießeiben nicht nur von den Phanerogamen 
überhaupt, sondern auch die einzelnen Fa- 
milien unter sich von einander ontersoheiden, 
€0 zeigen sich auf einmal grofse Schwierig- 
keiten. Nicht nur, dafs diese Gewächse eich 
manchen Famiiien phanerogamischer Pflan- 
zen aufserordentlich nähern, wne Farrnkräu- 
ter und Palmen, Moose und mehrere kleinere 
Phanerogamen, eo sind sie oft selbst so sehr 
unter einander verwandt, dafs man höchst 
ungewifs wird, zu welcher Abtbeilung man 

di^- dieselben rechnen soll. Wenn es daher über- 
haupt höchst ßchwer und vielleicht ganz un- 
möglich ist, eine feste Grünzlinie zwischen 
der organjsrlien und unorganischen Natur, 
60 wie Aviederum zwischen den animalischen 
und vegetabilischen Körpern zu ziehen, so 
zeigt eich diese Schwierigkeit nicht minder 
bei Besümmung der Gränze zwischen Pha-^ 
nerogamen und Krjptogamen. Man sieht 
hier deutlich, dafs die Natur ihre Werke 
nicht zur Aufführung eines Systems bildet ; 
sie trennt, was die Menschen verbinden und 
verbindet, was die Menschen trennen wür- 
den; und 60 leicht es daher ist, die natür- 
lichen Familien schon durch den Habitus zu 
unterscheiden, so schwer wird es, wenn 
wir zu denjenigen Gewächsen gelangen, die 
gleichsam die Bindungsglieder in der grofsen 
Ivette der Schöpfung zu eeyn scheinen. Wer 
raöchte dieses nicht fühlen, wenn er auf der 
einen Seite sieht, wie den Beobachtungen 
grofser Naturforscher zu Folge einige Kon- 
ferven so nahe verwandt mit den sogenann- 
ten nianzenthieren sind, und auf der andern 
Seite bei der Beobachtung von winzigen 
Schorfilechten sich gleichsam an die Gränze versetzt sieht, wo organisdie und unorgani- 
sche Natur, mit einander gleichsam im ewi- 
gen Kampfe, sich die niedr'gste Stufe aller 
Organisation und alles Lebens zeigt, wo Ge- 
wächse entstehen, die durch keinen zellich- 
ten Bau, durch keine Fortpflanzongstheile, 
durch keine Saamen und Früchte sich mehr 
von den Gebilden der kalten unorganischen 
Natur zu entfernen scheinen. 

Wem diese und ähnliche Betrachlungen 
gegenwärtig sind, der wird billig seyn, wenn 
er findet, dafs auch ein Mann wie Linne, 
den die Nach weit mit Recht unter die g?öfs- 
ten zählt, sich mannichmal geirrt hat. Wir 
versuchen mit Bescheidenheit dasjenige anzu- 
geben, v/as wir bei der Untersu< htmg der 
Linneischen Definition von Kryptogamen be- 
merkt zu haben glauben. 

Erstlich iiefs sich im Allgemeinen die- 
ser Definition der Vorwurf machen, dafs sie 
blos negative Kennzeichen enthält, welche 
durchaus in eine logisch - richtige Definition 
nicht aufgenommen werden dürfen. Allein 
auch abgesehen davon, so ist das blofse 
Heimlichblühen und die dem unbewaffneten 
Auge unbemerkbaren Blumen nicht einmal 

ein ein ausscbliefsender Charakter für die Ge- 
wächse dieser Klasse, da sich selbst unter 
den Phanerogamen mehrere finden , die die- 
ses Merkmal an ßich tragen. 

Gehen wir in der Zergh'ederung de*» 
Definition weiter, so entdeckt man noch 
mehrere Unrichtigkeiten. Da Linne die 
Charaktere für die ersten 23 Klassen der Ge- 
wächse hauptsächlich von der Blume (im 
weitern Sinne) hergenommen hat, eo nimmt 
es einen freilich nicht Wunder, dafe er auch 
bei den Kryptogamen von Blumen redet und, 
bei der scheinbaren Analogie und dem Zu- 
sammenhange des Systems folgt man ihm 
sogar in diesen Auödrücken, ohne den Irrlhum 
leicht gewahr zu werden. Allein der Begriff 
von Blume ist hier weder von Linne noch 
andern Botanikern bestimmt genug aufgefafst. 
Versteht man unter der Blume weiter nichts 
als männliche und weibliche Zengungstheile, 
oder noch specieller welter nichts als den 
Saamenstaub (pollen) mit seiner befruchten- 
den Substanz, und das Ovarium, welches 
die befruchtende Substanz aufnimmt, also 
blos diese wesentlichen Theile, die zur Her- 
vorbringung 'einer Frucht für erforderlich 

ge. gehalten werden, sie mögen nun nacfet oder 
von besondern Umgebungen eingeschioesen 
seyn — eo hätte Linne gewissermafsen 
nicht ganz Unrecht. Allein wenn man den 
gemeinen Sprachgebrauch nicht ganz verkeh- 
ren will — und dies sollte man in keiner 
Wiasenachaft — so mufs man auch hier 
Blume und Geschlechtslheile von einander 
unterscheiden, so wie man das auch sonst 
zu thun pflegt. Zar Blume im eigentlichen 
Sinne gehört auch das Daseyn von mehr 
oder weniger gefärbten Blättern (corolla) 
und andern Tlieilen, welche theils die Fruk- 
tifikationstheile einsehliefsen , theils sie un- 
terstützen und das Befruchtungsgeschäft er« 
leichtern. Die blofsen Fruktifikationstheile 
sollte man also im speciellen Sinne von Blu- 
me unterscheiden. Gesetzt nun auch, diese 
beiden wesentlichen Theile fanden sich bei 
den Kryptogamen, so kann man ihnen des- 
wegen noch keine Blumen, sondern höch- 
stens nur männliche und weibliche Zeugungs* 
theile zuschreiben. 

Dazu kömmt nun, dafs Linne und fast 
alle Botaniker nach ihm von der Idee aus- 
gingen, dafs durchaus bei allen Gewächsen 

mann- — 10 männliche und weibliche Zengun^sthpile vor- 
handen seyn müfiten, ohne deren Dasevn 
keine wirkliche Frucht hervorgebracht wer- 
den könne. So wenig ich nnn geneigt bin, 
diesem fast allgemein als wahr angenomme- 
nen Salze zu widersprechen, und eo wenig 
bestimmt und deutüch ich mir auch den 
BegnlV von Aphroditen denken kann — der 
jedoch so ungereimt nicht ist, als ihn man- 
che Botaniker vorstellen , wenn man auf 
mehrere Erscheinungen in der animalischen 
und vegetabilischen Welt seine Aufmerksam- 
keit richtet — so glaube ich, sollte man 
doch diese Theile , die bei den allermehrsten 
kryptogamischen Gewächsen noch gänzlich 
unbekannt und bei den wenigen, wo man 
sie entdeckt zu haben glaubt, noch proble- 
mauech sind , aus der Definition in so fern 
heraus lassen, als sie blos negative und nic^it 
zugleich objektive Merkmaie enthahen. 

Allein so leicht es ist, das Fehlerhafte 
in Linnc'ö Definition von Krypto^amen zu 
zeigen, so schwer ist es auf der andern Seite 
selbst eine zureichende und umfassende Be- 
stimmung derselben zu geben, und dies ist 
wohl die Ursache, warum mehrere berühmte 

Mäa- — II — 

Männer, ungeachtet sie die Unzulänglichkeit 
der Linneischen Definition einsahen, doch 
eine neue an deren Stelle zu setzen sich 
nicht getrauten. Jussieu glaubte zwar die 
kryptogamischen Gewächse sämmtlieh von 
den phanerogamißchen dadurch unterscheiden 
zu können, dafs sie ohne Saamenlappen auf- 
gingen , und er führt sie daher auch wie 
Linne unter dem Namen Acotyledones auf. 
Aliein die Beobachtungen Hedwigs haben 
das Irrige dieser Vorstellung dargethan. Noch 
kürzlich machte der trefHiche Willdenowß) 
einen Versuch einer bessern Definition und 
sagte : Kryptogainen sind Gewächs die kei^ 
ne ivahren Antheren^ sondern Mos zerstreu^' 
ten I Blumens taub haben. Allein er überzeugte 
sich bald selbst davon, dafs auch dieser 
Charakter keinesweges angenommen werden 
könne , und räth den von Linne angegebe- 
nen vor der Hand beizubehalten. Vielleicht, 
vermuthet er» konnten die sogenannten Pa- 
raphysen Hedwigs einmal ein charakteri- 
stisches Merkmal aller Kryptogamen wer* 

den. 

6l) Bemerkungen über einige seltene Farrenkrau- 
ter, Erfurt i802» 12 den b). Allein da diese Theile noch nicht 
bei allen -Kryptogamcn entdeckt >ind und 
vielleicht niemahls werden entdeckt werden, 
so möchte es scheinen, als ob wir uns wohl 
auf immer mit der Linneischen Definition 
würden bediel fon müssen. 

Nachdem ich alle diese Schwierigkeiten 
wohl erwogen, schien es mir, als ob man 
bei der syslemaüfeCfhen Anordnung der Vege- 
tabilien dMicha^iie nicht allein auf die Blu- 
men und Geschlechtstheiie, sondern auch» 
und vorzüglich auf die Frucht Rücksicht 
nehmen und diese mit in die Definition 
bringen müsse, vielleicht dafs sich dadurch 
ein bestimmterer Charakter aufstellen liefse. 
Bei weiterem Nachdenken darüber glaubte 
ich folgende Merkmale zur Hauptklassifika- 
lion der Gewächse annehmen zu können, 
j) Plianerogramen. Gewächse , ii eiche 
Fviichte und Saarn an tragen.^ die durch 
a)oriLcr gehende zusammenwirkende T^er^ 
einigung hekannter ^ sichtbarer ^ mänidi" 
eher und weiblicher Geschlechtstheiie 
hervor a^ehr acht werden^ 

2) Krypto- 

1/) S. die Vorrede zu tlebeiiLiscli Prodromus Fio- 
jae ISieomarcliiLae, Berlin 1804» — 13 — 2) Krypto^amen. Geirächse , rv eiche 
Flüchte und Saameii tragen^ zu deren 
Hervorhriiigiing das JJaseyji und die 
zusammenwirkende Vereinigung männ- 
licher und iveihliehcr Geschlechtsthcile 
zwar präsumirt ivird, diese Theile selbst 
aber wihekamit und dem Auge unsicht- 
bar sind. 

Dafs sich auch gegen diese Theorie 
manches einwenden la^se, ist mir freilich 
nicht unbekannt. Aber \yer möchte auch 
bei der Unvollkommenlielt der menschlichen 
Erkenntnifs überhaupt sich in den Sinn kom- 
men lassen, eine durchaus erschöpfende imd 
mit der Natur in ihren kleinsten Werken 
übereinstimmende Dafmition aufstellen zu 
können. Schon dadurch wird die Wissen- 
echaft gefördert , wenn wir dem uns vor- 
schwebenden Ideale immer naher zu kom- 
men und die betretenen Irrwege zu vermei- 
den suchen, wenn wir neue Bahnen zu bre- 
chen und der Natur von mehrern Seiten 
eine Ansicht abz«?gewinnen uns bemühen. 

Diejenigen Botaniker, vw^eiche dem Hed- 
s^igschen System ergeben sind, werden mir 
sogleich entgegensetzen, dafs ja bei den Moo- 
ren — 14 sen und Lebermoosen darch Hedwig die 
Geschlechtetheile aufgefunden worden , und 
die gegebene Definition also auch nicht er- 
6chöpfend sey, indem man sie auf diese bei- 

^ äeii Familien von Kryptogamen nicht an- 
wenden könne. Allein so wenig ich den 
Beobachtungen des unsterblichen Mannes au 
widersprechen gesonnen bin , so sind doch 
diese Theile noch nicht aufser -allen Zweifel i 
gesetzt und Männer von grofsem Ansehen^ 
wie Gärtner, Roth, Sprengel und an^ 
dere haben bedeutende Einwendungen dage- 
gen gemacht , so dafs es doch wohl raihea*- 

> mer scheint, vor der Hand noch nicht so 
kategorisch darüber zu urtheilen, bis wir 
erst tiefer in die Geheimnisse der Natur ein- 
gedrungen sind. 

Ähnliche Einwürfe können vielleicht bei 
den Farrenkräutern, Algen und den byssus- 
artigen Gewächsen gemacht werden. Die 
Algen, wird man sagen, pflanzen sich mehr 
durch propagines fort, und bei den byssus- 
artigen Gewächsen ist noch niemand im 
Stande gewesen mit Gewifsheit dsrzuihun, 
dafs sie wirkliche Saamen hervorbringen. 
Auch dieses gebe ich zu, mufs aber zugleich 

erin erinnern, clafs wenn sich auch die Algen 
mehrentheils durch Knospenkeiine f'orfptlan- 
zen, dennoch, eo wie bei vielen phaneroga- 
mischen Gewächsen Saamen vorbanden seyn 
hönnen so wie uns auch die Analogie 
dieses bei den byssuiauigen anzunehmen er- 
laubt. 

Vorausgesetzt also, dafs uns auch bei 
den Moosen und Lebermoosen die männli- 
chen Theile noch i^nbekannt oder wenigstens 
problematisch sind, so ergiebt sich aus der 
aufgestellten Definition folgendes : 

1. Die Kryptogamie kann forthin nicht 
mehr als eine lüasse angesehen werden, 
die in demselben Fiange mit den übrigen 
23 Klassen steht, sondern mufs zu einer 
Hauptabtheilung erhoben, und den ge- 
nannten 23 Klassen, die man mit den 
Namen Phanerogamcn belegt, gegenüber 
gestellt werden. 

Vegetabüia ' 
Phaenogama. Cirypjogaina. 

2. Dasjenige, was man bisher in der Kryp- 
togamie Ordnungen genannt hat, mufs 

^ za c) cf. Roth neue Bciiriige Tli» i. i% 21. sqq. — i6 ÄU niasscn erhoben werden , die den 23 
Klassen der Phanerogamen entsprechen. 
Es folgt dieses ganz natürlich , wenn 
man bei der analytischen Methode gleich- 
mäfslg und konsequent verfahren willj 
und wird auch in so fem von grofsem 
Nutzen scjn, da sich die Anzahl der 
bekannt gev^^ordenen Kryptogsmen in trn- 
sern Tagen schon eo stark vermehrt hat. 

3. Man sieht, dafs beide grofse Hauptab- 
theihiiigen des gesammten Gewächsiei- 
cbe8 in den positiven Merkmalen über- 
einkommen, dafs sie beide Früchte und 
Saanien tra?;en; da im GGf^entbcil bei 
der Linneischen Definition, v/ie ich oben 
gezeigt habe, diese l'bereinkunft ver- 
niif^t Vv^ird. 

4, Die Kryptogamen stehen nach dem . an- 
gegebenen Unterschiede nun nicht mehr 
als i)i0f6e natürliche Familie da, sondern 
nehmen den Charakter einer künstlichen 
an. Die charakteristische Verschieden- 
heit liegt darin, dafs bei den Phanero- 
gamen männliche und weibliehe Ge- 
schlechislheile schon vor dem Da^eyn 
der Frucht sichtbar und deutlich zu un- 
ter- - 17 — 

terscheiden sind , und zur Hervorbrm- 

gung di^r Frucht zusammenwirken ; bei 
Jen Kryptogamen hingegen, diebelben, in 
so fern sie solche besitzen, vor dem Da- 
seyn der Frucht unsichtbar und entwe- 
der unbekannt oder problematisch sind 
und zür Hervorbringung der Frucht auf 
eine uns rnibekaonte Weise zusammen- 
wirken. Mag also die Felge immer heim- 
lich blühen, mögen ihre Geschlechts- 
theile noch so tief in den Receptaculo 
versteckt seyn , eo wird doch Niemand 
in Versuchung gerathen, sie zu den Kryp- 
togamen zu zahlen j denn man erkennt 
und unterscheidet die Geschlechtstheile, 
sobald man ihre Umgebung von einan- 
der schneidet. 

Nach dieser Auseinandersetzung verdie- 
nen die verschiedenen Klassen ^ in welche 
die kryptogamischen Gewächse zerfallen, selbst 
genauer erwogen zu werden. 

T o u r n e f o r t , zu dessen Zeiten die 
Kenntnifs dieser Gewüchse gleichaam noch 
mit einem Schleier bedeckt war, konnte uns 
nur eine mangelhafte Enthcilung derselben 
N, Journ. d. Bot, 3. B. 3. u. 4, St, ge- - 18 geben. Er brachte sie in zwei Hauptfami- 
lien, welche in seinem bekannten Werke 
die i6 nnd i7te Klasse ausmachen ) Zur 
ersten rechnete er Farrenkräater nnd Liche- 
iien und unterechi^d diese als Geivächse mit 
rrüchteih o.her ohne Blumen von der zweiten, 
wohin er Moose, Schwämme und Algen 
rechnete, denen er aber weder Blumen noch 
Früchte zuschrieb. \ 

Fast zu derselben Zeit theiite sie Ray e) 
in vieif Familien, die er mit den Namen 
Capillares ^ Musci^ Plant ae suhmarinae undl 
Fitngi belegte. 

Piay's Eintheilung wurde auch von 
Linne, der noch nichts besseres zu geben 
im Stande war, aufgenommen. Er erlaubte 
sich weiter keine Veränderung, als dafs er 
den Namen C axilläres in Filices und Plan- 
tae suhmarinae in Algae umwandelte. Für 
die damalige Zeit mochte allenblis diese Klas- 
sifikation noch anwendbar seyn , allein je 
mehr neue Arten man entdeckte, und je tie-i 
fer man in die Kenntnifs dieser Gewächse 

ein- 1 

J) Institutiones rei lierbariae, Paris 1700. 4* ' 
e) Methodus Pljmtarum. Lond. 1632 und 170». — 19 — 

einging, desto mehr empfand man auch das 
Bedürfnifs einer zweckmäfsigern Ein heiliing* 
Den ersten bes<>ern Versuch in dieser Hin- 
sicht verdanken wir dem Prof. Weber, der 
sie in folgende .zehn Ordnungen theilte y^). 

1. Filices, Inflorescentia spicata, anthe- 
tifera, a folils distiricta. 

2. Epiphyllospermae. Inflorescentia an- 
therifera, sessilis in pagina inferiori folii. 

3. Uhizosfjermae, Fructificationes pone 
radicem collocatae. 

4. Julospermae. Antherae ? seseiies in 
amentis nndis, 

5. 3Iet. axillar es. Fructificationes eessile« 
in axillis foliorum aut squamarom. 

6. MuscL. Capsiilae liberae , tmilocula- 
tes , polyspermae, pedunculo plus minus in- 
eigui affixae. 

7. Coleoßssae. Inflorescentia fies'a in 
duas aut phires partes. 

8* Sphaerospermae, Semina rolundata, 
fiubstantiae plantae immersa. 

9. ^spi' f) Piiniiaae rior.ie HoIsÄticae. lÜliae 1780, 

B 2 — 20 — 9- Aspidoferae. Fructificatfones planius- 
culae suborbiculatae, oblongae, ovatae aut 
sphaericae, distinctae a substantia plamae. 

10. Aspermae, Fruclificationes nullae. 

Zu diesen zehn Ordnungen fügte er dann 
in einem Anhange die Fungoideae, weil man 
damals zweifelte, ob man die Pilze zu den^ 
Pflanzen zählen könnte, seitdem besonders 
Münchhausen die Idee verbreitet hatte, 
dafs sie aus Infusionethierchen entständen. 

Es ist nicht zu leugnen, dafs hierdurch- 
schon viel für die systematische Eintheilung; 
dieser Gewächse geschehen war, wiewohl 
auch Weber von keinem einfachen Thei* 
lungsgrunde ausging und mehrere Gattungen 
unzweckmäfsig in Ordnungen versetzte, wo- 
hin sie nicht füglich gebracht werden können. 

Die Veränderungen, welche der Herr 
Präsident von S ehre her Z') vornahm, konn- 
ten keinesweges befriedigen. Um nichf zu 
sehr von Linne abzuweichen, reducirte er 
die Weberschen Ordnungen wieder auf fol- 
gende sechs : 

I. Mis' 

^) in seinem nausvater, Th. II. p. 751, Tli. III. 
p. 203. 2I4» 

Ii) In editione geneium plantarian. Frcf. »ad Moen 
1789- i79^' — 21 — r*. Miscellaneae, Fructificationes variae, 
quibus et a sequentibus ordinibus et inter se 
difFerunt. 

2. Filices. Fructificationes in pagina 
aversa frondium, 

3. 3IuscL Fructificationes femineae in- 
volutae ealyptra, quae capsulae adolescentis 
apici adhaeret, eamque desuper tegit. Cap- 
sula (in paucissimis integra) transverse de- 
hiscens. Caules foliosi ; Folia reticülato - 
membranacea post exsiccationem in aqua 
reviviscentia. 

4. liepadcae, Fructificationes femineae 
involutae calyptra, quae apice finditur capsu» 
lamque transmittit. Capsula secundum lon- 
gitudinem dehiecens, foeta seminibus, funi- 
culo in helicem torto s. e binis tortis helici- 
bus constructo» elastico adfixia. 

5. Algae, Fructificationes femineae in 
scutellis, tuberculis, vesiculis , vel ipsa sub- 
stantia plantae. 

6. Fujigi. Fructificationes femineae in 
j peculiaribus lamellis, tubulis, fibris cet. sub- 

stantia fungosa, saepe brevissimae durationis, 
vel suberosa. 

Zu- — 22 — ' Zunächst nach ihm theilte Herr Prof 
Willdenow /) einen Versuch mit, wie ei 
dieselben in seinen Speeles plantarum auf-j 
^iTfiihren gedachte, und war geneigt folgende; 
acht Ordnungen anzunehmen. i 

I. Stachyopterides. Fronde germinante 
non circinata, cavsulis spareis longitudinalilei 
dehiscentibus, vel spicatis, vel in foliorum 
axillis sessilibus, 1 
Filicesn Fronde germinante circina- 
ta, capsulis aggregaiis irregulariter del^iscen- 
lihufl, vel racemosis, vel in frondis superficiei 
inferiore eessilibu3. 

3. Hydropterides. Fronde germinante 
plerumque non circinata, capsulie spareis 
ad basin, vel in sinu frondis squamis obtectis, 

4. Blusci. Snrculis foliosis, capsulis seta 
suffultis, unilocularibus operculatie calyptratis. 

5. Hepaticae, Fronde varie formata, 
capsulis unilocularibus multivalvibus , vel ir- 
regurariter dehiscentibus. 

6. Algae, Fronde varie formata, capsu- 
lis vel thalamo immersis vel eub epidermide 
spatois. 

7. Fun- 

P EemerKungen über einige seltene Farrenjkräuten 
p. 6. — 23 — 7» Fuiigi. Corpore spongloso admodum 
vario, cap^uHs subetantiae immersis. 

8. Gasteromyci. Corpore subgJoboso, in- 
terne ex toto seminibiaa vel thalamis repleio. 

Auch diese Eintheilung war nicht in al- 
len Stüclien anwendbar, und da er selbst 
einsah, dafs mehrere schon von Weber auf- 
gestellte Ordnungen zwecfemäfsiger waren, so 
vertauschte er eie k) mit folgender besseren, 
welche 13 Ordnungen umfafsle. 

1. G 0110 pteri des. Vegetabilia fronde ver- 
nante non circinata, sed articulala, inflores- 
centia spicaJa, fructificationibus indusio saccu- 
llformi incliisis. 

2. Stachyoptcrides, Vegetabilia fronde 
vernante non circinata , foliis eeu squamis 
obsita , fructibus vel spicatis vel axillaribus, 
capsulis valvatis. 

3. Filices. Vegetabilia fronde vernante 
circinata, fructibus vel in dorso frondis vario 
modo distributis, vel spicatis aut racemosis. 

4. llydropterides. Vegetabilia fronde ver- 
nante vel circinata vel non circinata, fructi- 
bus 

-^k) in der Vorrede zu Rebentiscli Flora Neoiuar- 
clixca» ~ 24 — 

bus ad radicem positis, vel basi fr-ondls cir- 
cunidatis, pluribusque iiitegumenlis indutis. 

5. Bliisci. Vegetabilia folioea, fructibus 
Calyptra et operculo donatis. 

6. Ilepaticae. Vegetabilia frondibus va- 
rie formatis inetructa, ca^yptra dcstituta, Cap- 
sula in valvas vel lacinüas dehiscente praedita. 

7. Homallophyllae, Vegetabilia frondi* 
bus adpressis, capsulis non dehiscentibus vel 
Semper clausis vel orificio ab initio inetructis» 
donata, 

8« -^^g^^' Vegetabilia frondibus mirurn 
in modum variis, fructificationibus ad super- 
ficiem sparsis, seminibusque mucosis. 

9. Lichenes, Vegetabilia frondibus poly- 
morphis, fructibus vel seminibus thalamo pe- 
culiari iramereis praedita. 

10. Xylomyci. Vegetabilia frondibus ca- 
rentia convexa lignosa vel hemisphaerica vel 
eliam explanata, cortici vel ligno insidentia, 
seminibus vel thecis composila vel absque 
perithecio vel cum perithecio, interdum mas« 
sae peculiari eiroma dictae immersa. 

11. Fujigi, Vegetabilia frondibus carentia 
polymorpha ramosa, lignosa vel coriacea, 

quo- quorum partes fmctificantes substantiae im- 
mersae eunr. 

12. Gasteromyci, Vegetabilia frondibue 
carenlia, quornm corpus ex toto setninibus 
vel thalamis est lepjctum. 

13. Byssi, Vegetabilia frondibus caren- 
tia capiilacea subaquosa, externe in superficie 
forte semina profereniia. 

Nach dem heutigen Zustande der Bota- 
nik möchte diese Eintheilung wohl im Gan- 
zen genommen die zweckmäfsigste seyn. 
Was sich dagegen erinnern lafst, ist einer- 
eeits, dafs die Xylomyci ohne Noih von den 
Gasteromycis getrennt \yorden sind (welche 
daher auch Herr Prof.|Sprengel mit Recht 
wieder damit vereinigt); andererseits, dafs 
die schon längst vom Herrn I^rof. Schrä- 
der Z) vorgeschlagene Abtheilnng der Liche- 
nen in zwei Hauptfamilien nicht berückefcb- 
tiget worden ist , welche eben so wie die 
Pilze zwei verschiedene Klassen aasmachen 
müssen. 

Aber noch eine andere bisher unberiihit 
gebliebene Frage läfst sich hier aufwerfen: 

/) Spicil» Florae Germ, Hannov« J794t — 26 — 

konnen^vir uns auch mit den bisher gewöhn- 
lichen JBenennungen dieser Klassen be^riedi* 
§€71 f oder ist es den Forderungen der philo- 
sophischen Botanik und eines künstlichen Sy* 
Sterns angemessen , solcht; Namen zu wählen^ 
welche von charakteristischen Rigenscliaf-ten 
dieser Geivächsc hergenommen sind ? So wei- 
sen Linne's Klassen in der Phanerogamie, 
Monändria , Diandria etc. sogleich auf einen 
einfachen Theilungsgriind bin. In der Kryp- 
togamle ist dieses bifeber nicht der Fall ge- 
wesen. Die charakteristischen Verschieden* 
heiten sind durch die Benennungen Filices, 
Muscif Homallophyllae ^ Lichcnes ^ Gastro » 
myci etc. kcinesweges angedeutet. Vielmehr 
scheint eine gewisse Willkühr aus der Grup- 
pirung dieser Pflanzcnfamilien hervor zu 
leuchten, die theils ein künstliches, theils 
natürliches Äneehn verrathen. 

Auf das Daseyn und das verschiedene 
Verhalten .der Blumen oder der männlichen 
und weiblichen Geschlechtstheile kann , wie 
schon oben erinnert ist, bei der Aufstellung 
von Klassen hier nicht Ilücksicht genommen 
werden. Es bleibt uns daher der einzige 
allgemeine Hauptcharaktcr der Frucht übrig, 

nach nach deren verschiedenem Verhalten in Ver* 
bindung mit dem sonstigen habitus der Ge- 
wächse, den man wohl schwerlich hier ganz 
lihergehen darf, die Klassen der Kryptogamie 
aufgestellt werden miissen. 

Ich versuche es daher nach den ange- 
deuteten Grundsätzen folgende Klassen sammt 
deu zu ihnen ge hörigen Ordnungen und Gat- 
tungen aufzustellen. 

Erste Klasse* 
Stacliyocarpa^ 7u), 
Vegctabilia fronde germinante non circi- 
nata, scapo geniculato, fructibus in epicam con- 
gestis, peltatis, perigonio eimpHci instructis« 
I. Rquisetnm, Capsulae in spicam conge- 
stae, pekatae angnlalae, basi interne de- 
hiscentes quadri - ad septemloculares. 
Semina numerosa eubglobosa, filis binis 
elasticis involuta. 

Zweite Klasse* 

Masclialocarpa. ii) 

Vegetabilia fronde germinante non cir- 

cin- 

m) CTrd'^UfT, ' die Älire und K^OTcV die rruclit, 
n) l-iaGy^ixh]^ ilie Achsel, der Theil unter (.Im Achseln. — 58 — cinata, foHis vel squamis obsita, fructibus 
vel epicatis vel axillaribus, capsulis valvatis. 

2. Jjycopoäiuni. Capsulae axillares unilo- 
culares, aliae bivalves reniformes, aliae 
bi - tricoccae. 

3. Tmesipteris. Capsulae axillares didymae« 
biloculares. 

4. Bernhardia. Capsulae axillari - latcralet 
tricoccae, triloculares. 

Dritte Klasse* 
Ilypophyllocarpa. 0) 

Vegetabilia fronde geraiinante circinata» 
fructibus vel in dorso frondis vario modo 
distributis, vel spicatis racemosisve. 

Erste Ordnung. 
Gyrata. 
a. nuda. 

5. Acrostichum. Capsulae cpnfertissimae 
per paginam inferiorem frondis incertis 
ordinibus spareae. 

ö. Mmiscium. Capsulae in lineolis semi- 
lunilaribi^ subparallelis, venis frondium 
transverse interjectis. 

7. He^ 

o) ^TTO , unter und (pvXXöV 9 BUtu ~ 29 ~ 

7. Hemionitis. Capsulae in li'neia decussa« 
tis, dichotomis reticulatisve. 

8. Grammitis. Capsulae in lineoUs rectis, 
sparais. 

9. Taeniiis. Capsulae utrinque inter mar- 
ginera et coöLam in linea continua Ion« 
gitudinali. 

10. Polypodium, Capsulae in soris subro- 
tundis sparsis, 

b. indusiata. 

11. Aspidium. Capsulae in soris subiotun- 
dis sparsis ; Indnsio umbilicato 1. diini- 
diato I. renifoimi tectae. 

12. Asplenium. Capsulae in llneolis rectis 
eparsis. Indusium laterale inierius de- 
hiscens. 

13. Daren. Capsulae in lineolis subraar- 
ginalibus, Iiidusium laterale, exterius 

* dehiscens, 

14. Scolopendrium. Capsulae in lineolis 
sparsis, geminis, interveniis. Indusia 
superficiaria, superne longitudinaliter de^ 
hisoentia. 

15. JDiplazhim. Capsulae in lineolis spar- 
sis , geminis , siiwplicibus 1. ramosis , ve- 
nae frondis approximatis. Indusia bina 

9 — 30 ~ e Vena orta, utrinque exterius dehis- 

cenüa. 

16. Lonchitis. Capsulae in lineolis lunu- 
lalis siiuibus frondis eubjectae. Indusium 
e margine ipsius frondis inflexo^ interius 
dehiscens. 

17. Fteris. Capaulae in linea conlinua 
marginali. Indusium e margine frondis 
inflexo, interius dehiscens. 

Ig. Vitiaria, Capaulae in lineJs longitudi* 
nalibas continuis per discum \, maTginem 
frondis. Indusium dnplcx, continuum, al- 
teram exterius^ altcruaj 4 7/^67 /zxj dehiscens. 

19. Onociea^ Capsulae confertae, dorsum 
tötum pinnarum frondis diversae occa- 
pantes. Indusium 0 margine raenjbrana- 
ceo frondis revoluto, conünuum 1. inter- 
Tuptum, interius dehiscens. 

20. BlecJinuui. Capsulae in lineis longitu- 
. dinaUbus» soiitariis , continuis, co ^ae 

frondis paralielis. Indusium euperficia- 
rum Gontinuum, interius dehiscens. 

21. TVoodwaräia. Capsniae in soris ob- 
longie disiincds, ad costam approxima?is. 
Indusia superficiaria f ornicata , interius 
debiscentia. 

Ä2. Lind' 22. Lindsaea, Capsulae m linea continna 
submarginali. Indusium siiperficiarium 
continuurn, exterius dehiscenfi. 

23. Jdiajitutji. Capsulae in soris s. Hneo- 
Iis discreiis ad msrginem fromÜs ; iiina- 
tae indusiis iDenibranaceis , e margine 
orUs , replicatis, iiiterius dehi^ceiUibus. 

24. Cheilauthe.s^ Capsulae in soris discre- 
tis marginalibus , tectae indixöiis e squa- 
mis membranaceia dietinctis » vel e cre- 
liulis marginis replicatis, iiiterius de- 
hiecentibus. 

25. Davallia, Capsulae in soris eubmar-^ 
ginalibuö distinctis. Indusia semicucul- 
lata, superficiaria, di^tincia, exterius de- 
hiscentia. 

26. Diksonia, Capsulae in eorls margi- 
nalibu.^, subrotundis, di?tinctis, Indu- 
eiam duplex, alterum superficiarium, ex- 
terius dehiscens, alterum e margine fron- 
dis inflexo, iuterius dehiscens. 

27» Cyathea. Capsulae in soris subrotun- 
dis spareis , receptaculo , coluninari adsi- 
dentes, intra Indueium calyciforme, jw- 
yerne dehiscens. ~ 32 ~ 

28. Trickomaiies. Capsulae in soris mar- 
ginalibus subexsertis , coluraellae afFixae, 
intra indusia urceolata^ monophylla. 

sp. Hymenophyllum. Capsulae in soris mar- 
ginalibus, eubexsertis, colunrjellae affixae,» 
intra indusia bivalvia plana. 

Zweite Ordnimg. 

a. Uiiilocularia. 
A. rimata. 

30. SchiZ iea. Capsulae in doiso appendicu* 
lorum ) rondis confertae, sessiles. Indu- 
sium e margine appendiculi inilexo, con- 
ti nnum. 

31. Ly ßo Uiim, Capsulae soluanae intra 
sq?iaraa3 imbricatas distiohas spicarum 
inargin.illum ' aut terminaliüm frondis, 

32. ylnevtia. Capsulae eubturbinatae, ra- 
niis spicae cornpositae confertim insiden- 
tee, sessiles, nudae. 

33. Mohria, Capsulae subrotundae, de- 
pressa«;, ad margines frondis diversae, 
eessiles, distinctae. Indusia e crenulis 
marginalibus inüexis. 

34- Os^ 34» Osmiinda. Capsulae confertae in pinnis 
fructiferis frondis racemiformibus, sub- 
globosae, pedicellatae, nudae. 

35. Todea, Capsulae venis frondium trans' 
vereis eubparallelis insidentes, subsessi- 
les, nodae. 

36. Merttnsia, Capsulae sessiles m soris 
subroluiidis, superficialibus, sparsis, nudis. 

37. Gleicheiiia. Capsulae ternae aut qua- 
ternae confertae, foveolae pinnularum 
frondis sobimmeraae , eeeeiles. 

38. Angiopteris, Capsulae sessiles, nudae, 
trantiversim duplici eerie collocatae, in 
areolis parallelis ad se invicem apprö- 
ximatis, lineam longitudinalem prope 
marginem frondis formantibus. 

ß, bivalvia. 
3p. Ophioglossum. Capsulae in spicam sub- 
articulatam disticham connatae, trans- 
ver^e dehiscentes. 

40. Botrychium. Capsulae distinctae, ad- 
naiae, in racemum congestae, transverae 
dehiscentes. 

b . ' Miiltüo cula ria, 

41. Danaea, Capsulae oblonge - lineares, 
transversae, paiallelae, frondi immersae, 
Journ» d, BoU 3, u,4. 8t, C locu- - 34 — 

loeulis duplici serie superne dehiscen- 
tibu8. 

42. Marattia, Capsulae , ovales , sparsae, 
initio clausae, demum loeulis duplici ße* 
rie hiantibus, bipartibiles. 

Vierte Klasse. 
RJiizocarpa. p) 

Vegetabilia fronde germinante vel circi- 
nata vel neu circinata, fructibus prope radi- 
cem sparsis , vel inira basin folToruiK ecjua- 
mis obiectis> pluribuscjue integurnentis m- 
dutis. 

43. Pilldaria. Sporangla globopa pllosa : 
perigonia duplicis generis : cxterius com- 
mune quadrivalve, quadriloculare : ^in- 
gulis localis perigonio proprio inclusie. 
Semina ovalia arillata. 

44. Marsilea. Sporangia ovalia subcom- 
pressa pilosa coriacea, basi dcbiecentia, 
dissepimento membranaceo longitudina- 
liter in duas partes dietinc*a, einguiis 
(partibut)) 7 - g loculamenta sistentibus 

Scmi- — 35 — Serniha in quovis loculamento plura ova- 
lia minima arillata. 
' 45. Salvluia, Sporangia globosa pilosa 
pcdicellata intra radicum fasciculum glo- 
merata : perigonia gemina dissepimen- 
tis transvevsis distincui. Semina nurae- 
roaissima sphaerica pedicellala, columel- 
lae adsidentia. 

46. Isoctes. Sporangia baei foliorum ven- 
tricosa squamaque formata. Semina, jiu* 
ces numerosae, globosae, annulatae. 

Fünfte Klasse. 

Mitrocarpa. q) 

Vegetabilia caulibus folioeis , fructibus 
operculatis mitratis, mitra cum fructu evecta ^ 
po8t maturitatem decidua. 

Erste Ordnunor* 

o 

Thecis astomis. 

47. Thascian, Theca undique clausa, oper- 
culo adnato non dehiscente. 

Zwei- 

fj,iTQaj eine Kopfbedeckung; sö liefse sich die 
lliille der Mooskapsel nennen, nm das Wort 
Calyptra blofs für die folgende IvUsse zu ge- 
braucli eu. 

c 3 - 36 

» 

Zweite Ordnung. 
Thecis stomate inslructis. 

a. Peristomio imdo (S. orificii mu- 

nimenio nullo). 
48^ Sphagnum, Theca baai orbiculata. 
49. Gymnostormnn, Theca ba^i iiucla* 

b. Peristomio figurato (S. dentibus 

I. ciliis munito. 
a. simplici. 
go» Tetraphis, Peristomium 4 - dentalum, 
dentibus liberia. 

51. Anclreaea, Perist, 4 - dentatum , denti« 
bus conniventibus, apice operculo sub- 
adnatis. 

52. Octoblepharunu Perist. g • dentatum. 

53. Splachiinm, Perist. 16 - dentatum : den- 
tibus per paria approximaiis. Theca apo- 
physi umbraculitormi 1. eubglobosae in-' 
sidens. 

54. Encalypta, Perist. 16- dentatum. Mi- 
tra campanulata magna iaxa. 

55. Grimmia. Perist. 16 • denratura. Mitra 
exigua conica 1. cuepidata. 

56. Conostomiim. Perist. 16 - den'atum, 
dentibus bijugi^ in apicem coniformem 
coalitis. 

57. TrU — 37 — 

57- Dicranum. Perist, i6 - clentatum : den- 
tibus laiiuscuiis bifiüis solidis. 

58- Trickost omum. Perist. i6 - dentatnm : 
denlibus bipartitis longis filiformibus. 

59. Diclyniodon, Peristoraii dentes 32» fili- 
formes, per paria approximad. 

60. Folytrichunu Perist. dentes 32» basi 
coaliti, apicibus epiphragmate nexi. 

61. Tortula. Perist. dentes capillares spi- 
raliter convoluii. 

ß. duplici. 

* dentibus exterioribus 16. »cu- 
tis. 

62. Fumaria, Perist. exterius dentibus obli- 
quls apice cohaerentibus ; interius ciliis 
totidem membranaceis planis. 

63. Neckera, Perist. interius ciliis distin« 
ctie, cum dentibus exter. alternantibue. 
Miira cuspidala laevis. 

64. Climachtm. Peristomii interioris ciHa 
basi apiceque cohaerentia et per paria 
filis transversis conjuncta. 

65. Orthotrichum, Perist. interius denti- 
bus distinctis; erosis 1. integris 1. nuUie. 
Miira comca^ eursum pilosa. 

6(J. Les- — 38 — 66. Leskea, Perist. interias membrana- 
ceum, in dentes i6 aequales partituni. 

67. Hypnum, Perist. interius membrana- 
ceum, laciniatum : laciniis latiusculis ca- 
pillaribusque alternis. 

68» Timmia. Perist. interius membrana- 
ceum laciniatum : laciniis dentibus 
pertusis, apice per paria conjunctis, ' 

69. Fontinalis, Perist. interius reticulatum. 

70. Bartramia. Perist. interius membrana- 
ceum, plicato - carinatum, apice lacinu- 
latum. 

** dentibus exter. 16 obtusis. 

71. Diplocomium. Perist, exter. dentibus 
cuneiformibus, interius ciliis totidem di- 
stinctis per paria approximatis. 

72. Bleesia. Perist. ext. dentibus obtusis, 
interius ciliis distinctis, opere reticulato 
connexis. 

73. Cinclidium, Perist. ext. dentibus obtu- 
sis, interius membrana cupulata 16 -ra- 
diata, inter radios basi pervia. 

74. Diphyscium, Periet. ext. filis succulen« 
tie interne appendiculatis^ 

75. Buxbaumia, Perist. ext. dentibus trun- 
calis, interius menabrana^eum, plicatum. 

Sechste Sechste Klasse. 

JLccal/yptrocarpa. r) 

Vegetabilia fronde varie formala, fructi- 
bus calypiratis, in valras 1. lacinias dehiecen- 
tibus , calyptra capsulam adolescentem trans- 
mitten le. 

76. Juiigermnnnia, Capsula unilocularis 
quadrivalvis , apice dehiscene. Semina 
fllis gpjralibu« nexa. 

77. Marchantia. Capsula unilocularis, re- 
ceptaculo comnriUni pedicellato afHxai, api- 
ce in vaivulas 4 - 8 dehiscens. Semina 

' filis spiralibus nexa. 

78. AntJtoceros. Capsula eiliquosa corni- 
culata bivalvis, columella media libera, 
cui eemina adnexa. 

7p. Targionia, Capsula unilocularis invo- 
lucro bivalvi insidens, apice dehiscens^ 
dentata. Semina filis tonis ad nexa. 

80. Sphaerocarjjos, Capsula unilocularis 
sphaerica , fundum involucri ampullae- 
formis bivalvis occupans. Semina nuda, 

Sic- 

7.) aJiKaXurrcu , idi enthülle, lasse aus der Hülle 
liervoTgelieii» Siebente Klasse. 

Ascidiocarpa. s) 

Vegetabilia fronde expansa, fructibus im- 
mersis apice dehiscentibue. 

81. Blasia. Capsula nuda frondi immerea, 
ovato - obliqua, unilocularie, tubo hiante 
persistente terminata. 

82. Rieda. Capsula nuda globosa , frondi 
immersa^ unilocularie, tubo deciduo ter- 
minata. 

Achte Klasse* 

Aspidocarpa. b) 

Vegetabilia fronde polymorpha, fructuum 
1. 8eminum receptaeuHe in superficie mem- 
brana tenui fructificante tectis. 

Erste Ordnung, 
Idiot halamia. 

83. Opegrapha, Apothecia (Lirellae) sim- 
plicia 1. confluentia et ramosa, rima lon- 

gitu- 

j) aa^riiSiOV, ein kleiner Schlauch, 
t) aamSy der Schild. — 41 — gitudlnali aperta. Thallus crustaceus ef- 
fusus. 

34. Lecidea, Apothecia (Patellulae) conca- 
va, plana 1. convexiuscula. Thallus cru- 
staceus foliaceus. 

85. Urceolaria. Apothecia (JBatelliilae) thal- 
!o immersa scuteliiformia urceolata, mar- 
gine accessorio spurio. Thallus crusta- 
ceus. 

86. Gyropliora. Apothecia {Tricae) super- 
ficialia, planiuscula, demum convexa dif- 
formia et irregulariter rumpentia. Spo* 
rae nudae sparsae. Thallus foliaceus 
umhilicatus. 

87. BatJieliiim, Apothecia sessilia subglo- 
bosa papilla operculari elabente tecta, de- 
mum hiantia, intus vacua. Sporae nu- 
dae ? sparsae. Thallus crustaceus uni- 
formis eil usus. 

Zweite Ordnung. 
Cocnothalamia^ 

88. Baecomyces. Apothecia {Ceplialodid) 
capitata ambitu subreflexa, in Podetiis 
terminalia, (raro in ipso thallo sessilia). 

Thal. Thallus crastaceus 1. foliaceus fructicu- 
loßus. 

89. Steve ocauloii, Äpothecia (^Cephalodid) 
eubturbinata planiusrala, submarginata, 
demum conve3<a, sessilia, ^parsa et ter- 
minalia. Thalliis frurticnlosus solidus 
6ubIign06U8. Podetia nulla. ' 

90. Usnea, Apothecia (Orbillae) immargi- 
nata, ambitu integra, 1. den^a^o radiata. 
Cephalodia sessilia sparea in eodem in- 
dividno I. distincto. Thallu8 loreus fila- 
incntosos fructicuiosus. 

91. Cornicularia, Apothecia (^Orbillae) scu- 
teiliformia submargiiiata , margine de- 
mum revoluta, integra I. ciliata. Thal- 
lus cartilagineus fruticulosu.s 

92. ParmeHa, Apothecia (^Scutellae') crassa 
1. submembranac^a , planiuscula I. con- 
vexa, eupra thallum elevata , margine Ii- 
bero coronata. Thallus crustaceus, fo- 
liaceus, filamentosue. 

93. Sticta. Apothecia dupllcis generis. 
Scutellae anticae, Cyyliellae posticae in- 
tra lÄiiuginem spar.ae. Thallus foliaceus 
lobatus, subtus villoso • floccosus. 

94, Tel' — 43 — 94* Peltiäea. Apothecia {Feltae) plana 1. 
immersa, antica 1. postica. Thallus folia- 
ceus coriaceus, subtus tomentoso - venosus. 

93. Cetraria. Apothecia (^Peltae) applanata 
scutelliformia submargin^lia appresea ses- 
silia , in ambitu libera. Thallus folia- 
ceus margine crispus utrinque nudus. 

Neunte Klasse. 

Angiocarpa. v) 

Vegetabilia trunco vario, fructuum vel 
seminum receptaculis subglobosis, intus fru- 
ciificantibus. 

96. Verrucaria, Apothecia {Tuhercula) 
^ subglobosa, thallo innata, primo gelatina 
- thecas seminiferas constituente repleta, 

mox eiccescendo cava , poro demum de- 
liiscentia J. elabentia. Sporne nudae ca- 
tenulatae. Thallus crustaceus. 

97. Rjidocarpon, Apothecia {Thalamia) 
sphaerica, thallo immersa, ostiolo de« 
mum hiantia.^ Sporne thecis obvolutae. 
Thallus cruetaceo - membranaceus, 

98. Thelotrema, Apothecia composita : ex- 

terms 

,.v) oc^y^m^ ein Geiiifs. Behältnifs. terius verruciforme ostiolis pertusiim 1. 
hians ; interius multiloculare , folliculia 
singulis sporulae 7* 8 includentibue. Thal- 
lus crustaceus cartilagineus, 

99. Sphaerophoron, Apothecia composita 
(^Cistnlae) svbglobosa, sporis nudis in 
nucleuni conopactis repleta, apice lacero 
dehlscenua. Thallus fruticnloeus. 

100. Calicium, Apolhecia (Pilidia) turbi- 
nata, lenticularia 1. subglobosa, denmm 
in cyathura transeuntia. Thallus crusta- 
ceus effusas. 

Zehnte Klasse, 

Tlypepidermidocarpa. x) 

VegerabiHa fondc mirum in modum va- 
ria, fructibus eub frondis epidermide nidu- 
lantibus, 1. nuUis. 

101. Fiicus, yesiculae aggregatae in sub- 
suniia frondis nidulantes, porls muci- 
fluis praeditae. 

102» Conjerva, Tuhull 1. ßlamenta subge- 
nicula'a, utriculis cylindricis maesam gra- 
Kuiosam coniinentibus. 

103. Ul' 

x) *^7ro, unter und £7ri5fpv/f , das Oberhäutclien^ - 45 - 

I03« Ulva. Memhraiia expansa diaphana, 
granulis sparais innatis. 

104. Fuviilaria. Suhstantia gelatinoso - car- 
tilaginea hyalina nuda. Fiiamenta arti- 
culata recta subramoba per totam sub- 
stantiam, 

105. JDitmaria. Siihstantia gelatlnösa hja- 
lina, membrana obvoluta. Fiiamenta arti- 
rulata curvata per totam eubstantiam. 

106. Tremella, Suhstaiitia gelatinosa hya- 
lina, membrana obvoluta. Granula mem* 
branae superficiariae innata. Eilfte Klasse. 

Eiigastriocarpa, y) 

Vegetabilia tranco carentia, quorum cor- 
pus interne ex toto seminibus I. thalamis re- 
pletum est. 

Erste Ordnung. 
Sclerocarpa. 
107. Sphaeria, Stroma varium. Peritliecia 

sub- 

y) yaaryjg, der Eaucli, * ein bauchiges Gefäfs, 
hyyaargm, im Bauclie belindlicli. - 46 - 

subrotunda, intus gelatinosa, thecis sper- 
malophoris repleta. ' 
IC8» Stilbospora, Thecae minutissimae, 
in massam nigram erumpentem aggregatae. 

109. Nemaspora. Gelatina fluxilis, sub 
lente amorpha, in cirrhos prorumpens. 

110. Xyloma, Peritherium applanatum sub- 
orbiculare inaequale dehiscens, intus 
farctnm. 

111. Tlysferium. Perithecium eubgelatino- 
eum, iit piurimum oblongura, rima lon- 
gitudinali. 

Zweite Ordnung. 
Sarcocarpa. 

112. Sclerotium, Ftecept. o. Corpus carno- 
8um, inius laeve simulare, vesiculis 
farctum. 

113. Tuher, Recept. o. Corpus carnosum, 
intus venis seminiferis distincrum. 

114. Sphaerobolus. JElecept. gl(;bosum ra- 
diatim fissum, vesiculam inclusam ro- 
tundam elastice protrudens. 

115. Telebolus, Recept. globoso - cupulare ; 
margine integrum, vesiculam papillae- 
formem ejicien^. 

u6. IIÖ. Piloholus. Recept. stipitlforme hydro- 
phorum, cui impoeita vesxcula elafitice 
desiiieng. 

Dritte Ordnung* 

Dermatocarpa. 

a. Trichosperma. 

J17. JBatarrea, Peridium pileiforme stJpi- 
tatum, a volva calyptratum. 

118. Tutostoma. Peridium s^ipitatum, ore 
cylindrico cartilagineo. 

119. Bovista» Perid. laeve seßsile, apice 
irregulariter dehiscens, cortice exteriori 
per partes evanescente. 

120. Lycoperdo?z, Perid. caulescens verru- 
eis obsitum, apice inaequaliter ruptum. 

121. Onjgejia. Perid. stipitatum eubrotun- 
dum irregulariter rumpens, evanescens. 

122. Geastrum. Volvatum. Perid, acaule 
laeve, radiatim fissum, ore piloso. 

123. Scleroderma. Perid. induratum sube- 
rosum subtessellatum, indeterminate po- 
ßtremo rumpens. 

124» Fisolithus. Perid. commune caules- 
cene, varie demum ruptum, includens 

peri-; - 48 - 

peridiola numerosa, iiitra substantiam fi. 
brosam cclluliseda. 

125. Lycogala. Perid. subrotundum laeve, 
inassa palposa primum, dein pulvere 
filis raris intersperso fairctum. 

126. Fuligo. Perid. effusum, primo pul- 
posum, dein fibroso ■ cellulosum, postre* 
mo in pulverem fatiscens. 

127. Physarum. Perid. duriußculum sub- 
farinaceum, filis reticulalis adnaliö laten- 
libus. 

123. Triclua. Perid. glabrum, inacqualiter 
rumpens. Capiliitium compactum elasti- 
ce expansum. 

129. Avcyiia. Perid. ad dimidium evanes- 
cen8. Capiliitium ovatum, peridio caly- 
culato impositum. 

130. Stemonitis. Perid. tenuissimum eva- 
nescens. Capiliitium reticulatum eporan- 
gidio affixum. 

131. Didymium. Perid, duplex: exterius 
vertice dehiscens , pulvere filis intersper- 
«0 ; interius claueum , pulvere nudo re-; 
pletum. 

132. Spumaria. Peridt duplex effusum: 

ex- extetius furfuraceum , interius persietenä 
ramosa- cornutum. 

b. Gymnosperma., 

133, Crib.aria, Perid. tenuiseimnm super- 
ne cribri instar reticulatum , pülverem 
eeminalem per foramina eroittens. 

134, TDlctydlum. Vexid, diaphanura, ner- 
vis reticuJatum aut venosum , latere 1. 
vertice inaequaliter dissiliens. 

135, Lieea, Perid. membranaceuiti , verti- 
ce inaequaliter disrupto effundens pül- 
verem. 

13Ö. Mucor. Perid. stipitatum subglöbo- 
sum, primo aquosum» mox opacum de- 
hiscens. 

137. Tubulina. Peridia tubulosa in cespi- 
tulum connata, stromati membranacea 
• imposita. 

138» Chaenocarpus» Perid. ovale superne 
longitudinaliter dehiscens, pulvere cen« 
^ trali, stromati setosQ insidens. 

139. Roestelia. Perid. e filis conice cchae- 
rentibus compoeitum, stromati solido in- 
sidens. 

140. Aecidiiim, Peridia cylindrica Cre pic- 
rumque dentato dehiscentia. 

Nr Journ,d.Bott3. B. 3^u.4, St. I4I. 141. Uredo. Peridinm effusum ab epider- 
mide formatum ; pulvere uniformi globu- 
lo^o prorumpente. 

Ijf2. Puccijiia. Peridia turbinata, septulis 
interstincta. 

143. Trichoderma. Peridium villosum, pul- 
verein farinacenm cingene. 

c. Sarcüsperma. 

144. Cyathus. Peridium coriaceum infun- 
dibiliforme , fructibus lentiformibus fe- 
pletum. 

Zwölfte Klasse. 

Hymenocarpa, z) 

Vegetabilia trunco carenlia, polymorpha, 
carnosa, lignosa 1. coriacea, fruGpbus nudis 
subetantiae immersis. 

Erste Ordnung* 
Lytothecia, 
14g. Clathrus. Volvatus. Pileus acaulis 

ramis anastomosanlibus pertueus. 
146. Phallus. Volvatus. Pileus ovatus sti- 
pitatus, hymenio reticulato liquescente. 

147- 

2) vfxavioVf ein zartes Hilutclicn, das etwas be- 
kleidet. — 51 — 147- Tiiherciilaria, Receptac. subbemisphae- 
ricmn eubsti itarnm. Gelatina hynienü 
compacta subtluxilis, exsiccata persistens. 

Zweite Ordnung. 
Hymenothecia. 

148. Amanita, Volvata. Hymenium lamel* 
losum. 

149. Jgaricus. Yolva nulla. Hymenium 
lamellosrim. , 

130. MervUus. Hymenium venosum, ve- 
nis tumiduiis. 

131. Daedalea, Hymenium sinubus porl* 
formibus reticulaium. 

132 Boletus, Hymenium tubulis porosum» 

153. Sistrema, Hymenium primum gy- 
roso prrosnm, dein dentibus difformi- 
bu8 lacernm. 

154. Ilydnum, Hymenium ecbinatum. 

155. Thelephora. Hymenium dilataium uni- 
forme eubpaplllosum. 

J36. Merisma. Hymeniam ramosum coria- 
ceum compreseum laeve. 

D 2 Dritte Dritte Ordnung. 
JDermatotliecia. 

157. Ciavaria. Simplex sursum incrassata, 
bymenium partem crassiorem obnubena. 

158. Rainaria» Compoßita ramuHs sursum 
attenuatis, hymenium in ramis secun* 
clanis. 

159. Geoglossiim. Cla vaeforme marginc 
prominente, stipili contJguum. 

160. Spathularia, Pileus compre66US mem« 
braiiaceus in stipitem ciecurrens. 

161. Leotia, Pileus eubrotundus margine 
reflexus etipitem ambiene. 

162. Helvella. Pileus plicalus dilFormis 
utrinqne deHexns. 

163. Morchella, PiJeus stipiti adnatus areo- 
Iis lacnnosub. 

164. Ptziza. Receptac. cupulaeforme he- 
misphaeric» m concavum^ Hymenium i» 
dii'CO laevi, thecis spermatophoris far* 
Gtum. 

165. Ascololus, Receptac. cupulaeforme 
hemisphaericum, Hymenium thecis pro* 
minentibus dissilientibus distinctum. 

166. Helotiinn, Receptac. capituliforme 
convexum stipitatum utrinque laeve. 

167. ^ - 5S — 

167. Stilhum, Capilulum stipitatum söb- 

aq-'iosum dein compactum. 
l68* Aegeri'a, Fungiili acaules granalifor- 

mes farcli subfarinacei. 

Dreizehnte Klasse. 
EleutJierocarpa. aa) 

Vegetabilia trunco carentia, capülacea, 
subaquosa , fructibus (putativis) in omni cor- 
poris superficie sparsis. 

169 Hpichyshnn. Sessile, ro tun dato - con- 

cavum; seminibus ecaudato-globosis fila- 

mento ramoso aream internam obrepenti 

affixis. 

170. Ascophora. Stipltata, capitulo pellu- 
cido, mox inflato, opaco, pulvere semi- 
nali quasi aiflato , stipite filiformi. 

171. Pericoiiia. Stipes rigidus eimplex: ca- 
pitulo farinaceo sicco terminatus. 

1'^2' Ceratium, MoUissiraum tremulum, 
facile deliquescens ; hirsutum fiüs, spo- 
rnlas raicantes elastice prüguleandaa , ge- 
stantibus, coinutum. 

173. 

aa) kksiSs^09 9 frei. 173* I^^fi^* Simplex aut raitiosa subbye- 
soidea moiliutcula alba pulvere farinaceo 
obterta. 

174. Botrytis. Erecta fruticulosa dichoto- 
ma. Sporulae in racemum conglomeratae. 

175. Bloiidia. Fila moniiiformia 6. articu- 
lata, ödpitata ant effiisa. 

176. JDematium, Fila brevia erecta fasci- 
cu'ata aut cespiiosa. 

177. Rrinenm. F»la rigida grumosa in ces- 
pitulum foliis adpressum glonierata, 

173. liacodium. Filamenta dcnsisdime in- 
tertexta pannosa. 

179. Himantia. Filamenta viüosa, ramoso* 
fibrosa. 

180. Rhizomorjjha. Filamenta ramosa re- 
pemia solida, medulla stupacea farcta. 

Igl. Blesenterica. Expanea gelatinoea vc- 
nosa, venarum ramificationibus membra* 
nula junctis. 2. Duo — 55 — 2. Duo genera fungorum, a L. P. Fr/ Dit- mar constituta. (Tab. JI.) I. Strongylium. 

Sporärigium explanatum ; spora globosa 
in cylindrillos coacervala ; ßla intra sporam 
divergentia, basi aiTixa. 

Strongylium fuliginoides, 

Trichoderma fuliginoides« Pers* syn, 
meth. fung. p. 23 1. 

I^escriptio, 

Aetate juvenili maesam puTposam albidam 
(yd, fig. I. a.) referens ; a Juitiori (fig. I. b.) 
sporangium i - 2 uncias fere latum, unibri- 
num, tenue, fragile, contextu äoceoso intti- 
cato. Fila e baai orta nuraeiosissima, fasci- 
culatim aggregata , textura sporangii , . intra 
sporam divergentia (vid. fig, I. c.) Spora 

minuta minuta globosa umbrina , in cyHndros minu- 
tissimos conglobata (vid. fig. I. d et e). 

Habitat baud infrequens in ligno abietino 
semiputrido f autumno. 

II. Asterophora. 

Pileus euperne sporophorus ; spora stel* 
lata ; Lamellae «teriles. 

Asterophora lycoperdoides, 
f - Gymnop. lycoperdoides, Vers, syn. 

Descriptio, 

Pileus J - ^ unc. latus, juniorum con- 
yexo • camganulatus (vid. fig, II. a. b. to- 
^ mento tenui albido fugaci, textqra fibrosa 
granulis niinutis intermixta , (fig. II. f.) ob- 
tectus ; aduliiorui^i convexus ; veterum spora 
denudatue , planus. 

Lamellae primo cinerascentes dein fuscae, 
aquoeae distantes , craseiusculae» tbecis desti- 
tutae structura fere tomenti (vid. fig. II. e.) 

ßtipes f-i unc. longus, f-i lin. et ul- 
tra craseus, in statu juvenili strictus caesiüs» 
baei villosüSi in adultiori- fuscescens plerum- — 57 — que incurvos, cqnlextu gyroso - fibrilloso 
(vid. fig. II. g.) 

Spora cervina , eexradiata. (v. fig. II. h.) 

In Ägarico Omph. adueto Pers. semipu* 
trido parasitica, autumno frequentissiaia. 

Figurarum Tab, 11^ explicatio, 

Fig. I. Strongylium fuliginoidee. 

a. statu juvenil!. 

b. aetate adultiori. 

c. Spora jam denudatum. 

d. Spora lente aucta. 

e. Spora forma auctiori repraesentata« 

Fig. II. Asteröphora lycoperdoidee. 
a et b. aetate juniori et 

c. adultiori. 

d. perpendiculariter dissecta. 

e. particula lamellarum lente ampliata. 
, . f. particula tomenti pilei lente aucta. 

g. stipitis segmentum sub lente exbibitum. 

h, Spora lente ampliata. 3. Über — 58 — 3- 

Über Pallas's Halophyta, mit besondrer 
Rücksicht auf die Gattungen Salsola 
und Svaeda ; von dem Herausge- 
ber. ♦) 

(Tab. IIL) Unter die Gewächse > die die Vegela* 
tion der asiatischen Steppen bilden, sind be- 
sonders die sogenannten Salzpflanzen zu 
rechnen. Zeichnen sie sich gleich, wie alle 
übrigen, die jene ungeheure Fläche nuehr 
oder weniger bewohnen , durch keinen her- 
vorstechenden äufseren Charakter aus; eo ist 
demnngeachtet ihre Kenntnifs nicht sowohl 
in scientifischer , als auch besonders in öko- 
nomischer Hinsicht sehr wichtig. Es war 
freilich schon durch die frühem Reisen der 
russischen Naturforscher eine nicht unbe- 

trächt- 

In der königl, Societät der Wissenschaften zu 
Göuingen den 2i, Jan. 1809 vorgelesen. - 59 ~ trächtliche Zahl derselben bekannt gewor- 
den ; aber es herrschte noch zu viel Wider- 
spruch über Art, Abart u. s, w. , geschweige 
dafe die Gattungen durch eine genaue Grenz- 
linie bezeichnet gewesen wären. Man konnte 
sich daher mit Recht freuen, dafs ein Mann, 
wie Herr Pallaa, dessen mannigfaliige Ver* 
dienste um die Naturgeschichte PLufslands hin- 
länglich bekannt sind , und der die teltene 
Gelegenheit hatte, diese Gewächse an Ort 
und Stelle zu beobachten, diesem Bedürfnifs, 
durch seine kürzlich herausgegebenen Jllw 
stration. Plant, Fase. I — IV."^)^ entgegen zu 
kommen suchte. Einige Bemerkungen über 
das, was Herr Pallas hier zur genauem 
Kenntnifs dieser Gewächse, vorzüglich der 
wesentlichen Unterschiede der Salsola und ei- 
niger verwandten Gattungen beigetragen hat, 
jrnachen den Hauptgegenstand dieser Abhand- 
lung aus. 

Dafs die Familie der Jtriplices, zu wel- 
cher die ^Salzpflanzen gehören, eine noch- 
malige Revision bedurfte, fühlte selbst 

J u s- 

* Vergl. dies. Journ. 2 B» 2 St. S. 70 — iio. und 

gegenwärtiges Stück. — 6o ~ 

Jussieu nnt zu gut, indem er in den Be- 
merkungen zu dieser Familie sagt : „ an au^ 
tem Omnibus liuc revocatis certo conveniat 
•praedictus characttr auch überdem noch 
hinzufügt: ^^intus iterum scrntenda semina 
dcßniendusque staminum situs. *' Dafs eini- 
ge zu dieser Familie gerechnete Gattungen 
eich nicht wohl mit derselben vereinigen 
lassen, glaube ich schon bei einer andern 
Gelegenheit bewiesen zu haben Herr 
Pallas scheint derselben Meinung zu seyn, 
ob er sich gleich in keine genaue Untersu- 
chung der von Jussieu dahin gerechneten 
Gattungen einläfst, sondern nur Salicorniay 
Salsola, Anabasis und einige verwandte, un- 
ter einem wie er glaubt, passenderen Namen 
Halophyta vereinigt. Man kann nicht läug- 
nen, dafs Herr Pallas mehrere dieser Gat- 
tungen treflich erläutert hat, dafs wir einigö^ 
derselben erst durch ihn genauer kennen ge- 
lernt haben, und dafs das, was er auch in 
Hinsicht der übrigen, und was er besonders 
von der mannigfaltigen ökonomischen Be- 
^ nutzung mittheilt, gröfstentheils neu und der 

Auf. 

*) Gener, nonnulL Plant. 16^ - 6i — Aofmerksamlieit der Naturforscher wer Ui ist. 
Die Br'schaffenheit der Frucht hat Herr Pal- 
las bei mehrern sehr genau, bei andern in^- 
defs, wie eich weiter unten ergeben wird, 
weniger berücksichtigt. I\Ian wundert sich 
a er, daf- er die Insertion der Siaubgefäfse^ 
auf die Jus sie», weil sie bei der Anord- 
nung seines Sjslems vr n grofser Wichtigkeit 
sind, besonders aufmerksam machte, fast ganz 
auf>er Acht gelassen hat. Und wenn man 
ihm auch gern zugesteht, dafö einige von 
Jussieu im allgemeinem Charakter ange- 
nommene IMerkmahle — staniiiia de finita^ 
Stylus uivcus und corculum jarinaceo typo 
circumpontum — eine Einschränkung leiden, 
und keinesweges zur richtigem lienntnifs 
der Famiiie etwas beitragen : so scheint er 
doch nicht bedacht zu haben: i) dafs er 
eeibst bdi mehrern Saholis nur einen Grif- 
fel annimmt ; 2) dafs noch mehrere Salsolae 
nur einen Griffel haben; 3) dafs aufserdem 
bei andern Gattun^^en dieser Familie Arten 
vorkommen^*), die ebenfalls nur mit einem 

mehr 

*) Man vergl. Salsola prostratä, larlcina^ dendroi* 
des, hrachiata, haccifera a. in. 

**) Einige Kochiasy Chcno-podift u. St w. ~ 62 — mehr oder weniger gespaltenen Griffel oder 
richtiger mit einem in zwei mehr oder we- 
niger lange Narben ausgehenden Griffel ver- 
sehn sind *); und dafs endlich 4) der von 
ihm angenommene Hanptcharakter der Fa- 
milie — ► €171 in der Saamenhaut freiliegend 
der, geiüLindener embryo — nur lediglich auf 
Salsola , Anabasis und Polyciiemum ( mit 
Ausschlufs von arvense) bezogen werden 
könne. — Ob die in einiger Rücl'tsicht mit 
Salicornia verwandte Hippuris sich vielleicht 
besser mit dieser Familie, als mit den Naja- 
den vereinigen lasse, und ob auch ^ueria 
und LoeJli?igia, wegen der Verwandtschaft, 
die unter ihnen und dem Folicjietnam statt 
findet, sich niiher, nach PaUas's Meinung, 
an die jUrlpiices anschlief^en ; lasse ich auf 
sich beruhen; eo wie ich hier auch in keine 
weitere Uiltersuchung eingehen kann, welche 
Gattungen aufserdem noch hieher zu rech- 
nen, und welche wirklich autzuschliefsen 
r seyn 

•) Bei manchen derselben niöcliie es daher auch 
wenn man bei der systematischen Anfzählung 
nicht ganz alle Vejwandtschaft aufser Acht las- 
sen will — willkühl lieh bleiben, ob sie zu der 
ersten oder zweiten Ordnnng der iiinften Class« 
des Lineisclieu Systems geiechnet weriien. 63 ^ seyn möchten, da die Atriplices in zu naher 
Berührung mit einigen andern Familien stehn, 
als dafs auch ;^uf exe, bei einer vorzuneh- 
menden Reform, nicht zugleich Rücksicht 
genommien werden müfste. 

Der Gegenstand meiner Bemerkungen be- 
trift vorzüglich den von Pallas angenom- 
menen wesentlichen Charakter der Salsola 
nn^ Beiner Svacda in Hinsicht auf Kochia[ 
Chenopodium und einige verwandte Gat-, 
tungen. 

Linne bestimmt bekanntlich den Cha^ 
rakter der Salsola folgendermafsen ; Cah g phyl- 
las. Cor. nulla. Cap's. monosperma, Sem. 
^ochleatum^ — und von Chenopodium so : 
CaL 5 phylL Cor, nulla, Seni,' miicum , lenti* 
ctdarcy superuni. In den Generib, Flaut. 
wird indefs der Kelch von beiden Gattungen 
lals fünftheilig angenommen. Damit stimmt^ 
auch Gärtner überein, welcher zugleich 
^die Frucht der Salsola als einen bloföen, von 
Kelch eingeschlossenen Saamen ansieht, 

der 

^ Gärtner sagt: caUx . • . . semini adnascitur. 

Das finde ich aber Aveder bei der von ihn\ be- 
" * / schriebenen S^/i. KaUy noch bei einer andern 

Art. Daher sind auch in seinem vejbesserten 

Cha- der innerhalb der Saamenhaut einen schnek- 
Jienförmig gewundenen Embryo frei ein- 
schliefst. Wie es sich in Hinsicht des Che- 
tiopodii verhält, wird sich weiter unten zeigen. 

Untersucht man die von Linne zur 
Salsola gerechneten Arten , so zeigt sich bei 
mehreren im Aufsern etwas abweichendes, 
gröfsere Verschiedenheit nimmt man aber 
)3ei d(^,n Blüthi^ji wahr. Besonders bemerkt 
mati in Rücksifjht des Kelchs eine dreifache 
Verschiedenheit. Der erste und der häufigste 
Fall i§t , dafs der Jftelch nach der Befruch- 
tung nach und nach gröfser wird, das Ger- 
men fest einschliefst und aufserha'b in fünf 
häutige Blättchen oder Ansätze aus wächst, 
die ihm das Ansehn einer ausgebreiteteu 
sternförmigen Blume geben. Im zweiten Fall 
zeigen sich statt d^r häutigen Blattchen, pfrie- 
menförmige Stacheln von verschiedener Ge- 
stalt und Beschaffenheit; das übrige Verhal- 
ten 

Chaiakter die Worte : semen calyce corticatum 
nicht passend, Icli glaube, dafs bei dieser Fa- 
rnilie die drei Fälle (semen calice corticatum^ cw 
lici adnatum und caliee inclusum) , wo der Kelch 
nach der Reife, wie z. B. bei den Gräsern, gleich- 
tarn ein Pericarpium spurium bildet, nicht über- 
sehen werden dürfen. - 65 ien ist wie Im vorigen. Der dritte und selt- 
nere Fall ist, dafs der Kelch sich nach der 
Betruchiimg mehr oder weniger vergröfaertt 
die Frucht einschliefst, aber keine weitere 
Veränderung annimmt. — Man sieht hier- 
aus, dafs Linne, um nicht die Gattungen 
wider Nolhwendigkeit zu vervielfähigen, gana 
richtig von dem Kelche und den andern Ver- 
schiedenheiten der Biüthe abstrahirte, und 
dafs der Vorwurf, den man ihm, und sehr 
oft wohl nicht mit Unrecht gemacht hat — 
bei Bildung der Gauungen mehr auf Blü^he 
als Fracht Rücksicht gencanmen zu haben — 
ihn bei dieser und den verwandten Gattun- 
gen gewifs nicht trifft. 

Von andern Grundsätzen geht Pallas 
aus. Nach ihm beruht der Charakter der 
Salsola, aufser dem nindliclien, einen schnek- 
kenfürmig gewundenen Embryo einschiiefsea- 
4en Saamcn, besondeU auf den häutigen, 
nach der Befruchtung aufserhalb des Krichs 
aum Vorschein kommenden, Blartclien; auch 
Ikämen alle Salsotae darinn mit einander über- 
ein, dafs die kkinen, kaum zu unterschei- 
denden ßlüthen, aus fünf sjireuartigen , far- 
benlpsen Blattchen bestehn, die gewöhnlich 

Jüurn, Bot^ 3.ß* 3» u,4. St, E fünf — 66 inn( Staubgetifse und zweiOriftel einschlös- 
sen. Dieeem zufolge rechnet also Pallas nur 
diejenigen Arten zur Salsola, deren Kelche 
kurz zuvor unter der ersten Verschiedenheit 
beschrieben sind. Alle übrigen Arten, die mit 
obigen MerkmahJen nicht übereinstimmen, 
und worunter folglich die des zweiten und 
dritten, oben erwähnten, Falles begriffen sind, 
hält Pallas näher mit Chenopodiiim ver- 
wandt und glaubt, dafs sie eher mit die^^er 
Gattung als der Salsola verbunden werden 
jkönnen. Es scheint ihm doch aber zweck- 
niäfsiger, sie als eine besondere Gattung un- 
ter dem Forskäi'schen Namen Svaeda"^), die 
gleichsam zwischen Salsola und Chenopoäiiim 
in der Mitte steht, aufzustellen; und zwar 
defshalb weil i) die Blätter, die bei Salsola 
gewöhnlich zu dreien stehn , h?er bestandig 
einzeln vorkommen ; 2) weil die Kelche au§ 

kei- 

*) Ob Haller''s JLercliia als Synonym der Svaeda, 
wie Pallas meint, angeselin wei den kann, möch- 
te ich nicht für so ganz anSgemaclit anseiin : 
Haller wollte walirSclieinlicli nur Salsola ßu* 
ticosa und einige verwandte Arten, die im Äus- 
sern und in der Frucht etwas abweichen , unter 
obigem Isamen von den Salsolis absondern. - 67 - keinen Spreublättchen zusammengesetzt eind, 
sondern sich ganz wie beim Chenopodium 
verhalten; 3) weil die Blumen beständig 
fünffädig und zweigriiHich erscheinen ; und 
besonders aber 4) weil die Kelche nach der 
Befruchtung nie, wie bei Salsola, in Blätt- 
chen auswachsen, sondern pfriemenförmige 
Stacheln bekommen oder nur blofs unter einer 
eckigen oder gewölbten Form etwas anschwel- 
len* 9^Caetenim^* — fügt Herr Pallas noch 
zuletzt hinzu — y^semen Iiis {Svaedis) ut 
Chenopodiis ^ calloso - durum , sed coiitineiis 
pariter corculum in spiram convolutum. 

Wir wollen die Sache einer genauem 
Unterguchung unterwerfen. Was die Zahl 
der Staubgefäfse betrifft, so ist es allerdings 
gegründet, dafs alle von Pallas zur Svaeda 
gerechnete Arten 5 Staubgefäfse haben, eini- 
ge Salsolae Pall. hingegen mit einer ge- 
ringem Zahl versehn sind. Diese Arten ge- 
hören indefs, wie sich weiter unten zeigen 
wird, nicht zur Salsola. Sollte diefs aber 
auch wirklich der Fall seyn, so ist es ein 
angenommener Grundsatz, dafs die Zahl der 
GesChlechtstheile bei Bildung der Gattungen 
nicht in Bücksicht kommen, und natürlich 

IL 2 auch ~ 68 - 

auch hier nicht darauf geachtet werden kann. 
Auch kann die Zahl der Blätter hier um so 
weniger entscheiden, als eeibst Pallas kei- 
nen Anstand nimmt, eeineh Salsolis einige 
Arten, w. z. B. Sals. prosLrata ^ zuzufügen, 
die, wie er gelbst gesteht, gewöhnlich mit 
einzeln stehenden Blättern versehn sind. Was 
nun vollends von den Merkmahlen zu halten 
ist, die Pallas von der Zahl der Griffel, und 
von der mehreren oder wenigem Thcilung 
des Kelchs hernimmt, erklärt sich schon aus 
dem obigen. Einer etwas zu oberflächlichen 
Untersuchung kann man aber wohl nur di^ 
kurz zuvt r mit den eignen Worten des Verf. 
mitgetheilte Behauptung zuschreiben, dafs die 
Saamen sowohl der Svaedae als der Chtno- 
podia hart seyen und einen schneckenförmig 
gewundenen Embryo enthielten. Bei meh- 
rern Svaedis ist er peripherisch, bei dei| 
meisten aber doppeltliegend (cojuivplicatus) . 
Nur im vorletzten Fall, wenn der Embryo 
periphericus ist, zeigt sich der Saamen von 
harter Substanz. Ganz so verhält es sich auch' 
bei den Chenopodiis : alle, doch mit Aus« 
echlufs des nicht dahin gehörigen Chenop, 
Scoparia (wie eich unten weiter ergeben 

wird) - 69 - wird) und des, von Pallas zur Svaeda ge- 
rechneten, oppositifolii, haben harte, linsen- 
förmige Saamen , die einen peripherischen, 
das Albumen umgebenden, Embryo enthalten. 
Unter den von Pallas angegebenen Merk- 
mahlen zur Unterscheidung der Salsola von 
der Svaeda, wnxdie daher lediglich, wie wir 
gesehn haben, nur der Kelch als wesentlich 
zu betrachten seyn. Wollte man 3ich nun 
auch wirklich auf diesen allein beschränken : 
CO ist doch der Charakter für Svaeda, in 
Rücksicht einiger Arten^ deren Kelche, w. z. 
B. Sv, altissima ^ chenopodioides u. e, a., 
keine weitere Veränderung erleiden, als dafs 
sie etwas anschwellen, nur als negativ zu 
betrachten. Vielleicht könnte man aber auch 
diejenigen Svaedae, deren Kelche, wie kys' 
sopifolia) lanata u. a. verwandte, demnächst 
in pfriemenförmige Spitzen oder Stacheln 
auswachsen, und wegen dieser Veränderung 
eine gröfsere Verwandtschaft mit den Salsa* 
Iis PaU. zeigen, mit eben so vielem Rechte 
mit letztern, jene (S^;* altissima, chenopo- 
dioides etc.) hingegen mit Chenopodiüm ver- 
binden. Es bedarf aber keines weitern Be- 
weises, daf« blofse, auf der Verschiedenheit 

des - 70 - 

des Kelchs beruhende Merkmahle, und zwar 
von so weniger Übereinkunft, wie man sie 
bei Pallas'ö Svaedis wahrnimmt, zur Unter- 
scheidung von Gattungen nicht hinreichen 
können, wenn sich auffallendre Abweichun- 
gen in der Büdung der Frucht zeigen, und 
diefs um so weniger, wenn, wie es bei der 
Familie der Atriplices der Fall ist, die Be- 
schaffenheit der Frucht den wesentlichsten 
Charakter der generischen Kennzeichen ab- 
giebt. 

Was Linne von den Blüthe - und Frucht- 
theilen der Salsola und des Chenopodium 
bemerkt hat, und wie Pallas die der Salsola 
und seiner Svaeda beobachte, erhellet hin- 
länglich aus dem Obigen; auch sind Gärt- 
ner's Zergliederung der Sahola Kali und des 
Chenopodium rubrum hinlänglich bekannt. 
So widersprechend diese Angaben auch sind, 
so glaube ich doch nach genauer Verglei- 
chung der mir bekannten, zu Salsola, Svae* 
da und Chenopodium gerechneten, Arten fol- 
gende Verschiedenheiten annehmen zu müssen : 
I. Der Kelch fünftheilig oder fünfblättrig, 
wird nach der Befruchtung allmählig 
grölser, rigider, schliefst das Germen ein 

(was (was ohne Zweifel zu der irrigen Mei- 
nung eines besondeni Fruchtbehältnieees 
Veranlassung gegeben haben mag), und 
Avächst aofserhalb in fünf häutige, durch- 
sichtige, ausgebreitete Blättchen aus. Die 
^fünf StaubgefaTse sind (wie bei allen fol- 
genden) am Fruchtboden, selten an der 
Basis des Kelchs befestigt*). Der Griffel 
einzeln mit zwei Narben, selten zwei 
ganz getrennte und einfache. DerSaamen, 
"welcher (wie bei allen folgenden) ein- 
zeln und oben**), oft etwas weich und 
von unbestimmter Gestalt ist, besteht 
(wie bei allen folgenden) aus einer dop- 
pelt ) Wegen Kleinheit dei' Tlieile liifst sich bei 
einigen die Insertion kaum mit Gewifslieit be» 
stimmen. Bei manchen scheinen die Staubfäden 
sleiclisam zwischen dem Fruchtboden und der 

o 

Basis des Kelchs befestigt zu seyn. Dafs beim 
kunstlichen System diese verschiedene Insertion 
in keinen besondern Betracht kommt, verstellt 
sich; wichtiger ist aber dieser Umstand ohne 
Zweifel in Hinsicht des Jussieu'schen Systems. 

*) Gärtner nimmt ein semen inferum an; ich 
sehe aber nicht ein^ was ilui dazu vermögt ha- 
ben mag. 7^ pelten Haut**''^), deren äafeere nach 
oben etwas fleischige und dickere sich 
V an die innere fest anlegt. Die innere' 
6» h'iefst einen schneckenförmig gewun- 
denen Embryo ohne Albumen ein. 
2. Von den Ke'chblättchen wachsen nach 
der Befrucl'tung gewöhnlich nur drei in 
häutige Ansätze aus. Staubgefäfse oft un- 
ter fünf. Der Saamen zusammengedrückt 
und scheitelrerht. Der schneckenförmig 
gewundene Embryo ist mit einer öligen 
Feuchtigkeit umgeben. Im übrigen fafst 
wie bei dem vorigen. 

Salsola spinijex Fall. — Sä/j. oppo» 
sitißora Fall — Sals, monandra 
Linn, et Fall. 

3. 

***) Nach Gärtner und andern, die ihm, oline 
, selbst zu untersuchen , nachgeschrieben haben, 
soll der Saamen von Salsola eine einfache Haut 
haben; ich lind^ aber nicht aliein bei der von 
ihm beschriebenen Kälii sondern anch bei an- 
dern Arten eine doppelte. Man kann sich am 
deutlichsten vom Daseyn einer doppelten Haut 
überzeugen, wenn man noch ganz fiische oder 
noch nicht ganz vollkommen ausgebildete Saa- 
incn: uJTtershehtv Bei Salso a Soda Infst sich hin- 
gegen die doppelte Haut besser im trocknen 
Zus lande des Saamens erkennen. Die fünf Kelcbblättchen nach der Be- 
fruchtung gröfser, rigider, übrigens un- 
verändert. Fünf StanbgefäTse. Der Griffel 
einzeln, mit zwei Narben. Die iiufsere 
Saamenh'atit schrumpft im trocknen Zu- 
stande zusammen und läfst sich leichter 
wie bei no. i. absondern. Gestalt und 
Richtung des Embryo wie bei no. i. 
Das Albumen fehlt auch hier. 

Salsola Soda Linn, et PalL 

Der fünftheih'ge Kelch schliefst nach 
der Befruchtung das Germen ein, ver- 
dickt sich etwas oder wird aufgeblasen 
und häutig, bleibt aber übrigens unver- 
ändert. Fünf Staubgefäfse. Der Griffel 
einzeln, mit 2 — 3 INarben. Der Saamen 
wie bei nOk I., nur sind die Häute zar- 
ter, 

Svaeda -physophora et haccifera Fall. 

Der fünfspahige Kelch wird nach der 
Befruchtung; gröfser, schliefst den Saamen 
ein und wächst aufserhalb in fünf hau« 
tige, durchsichtige Blättchen aus. Fünf 
Staubgefäfse. Der Gutfei gewöhnlich ein- 
zeln 74 — zeln und mit zwei Narben versehn. Der 
Saamen fast eiförmig, zusammengedrückt, 
besteht aus sehr zarten Häuten, wo- 
von die innere zärtere einen horizontal 
und doppeltliegenden Embryo enthält, 
W^elcher etwas Albumen einschliefet. 

Sahola prostrata Linn, et Pall. 
— arenaria W a 1 d s t. et Kit. 
Ckeiiopodium Scoparia Linn. 

6. Der Kjelch fünfspaltig, wird nach der 
Befruchtung gröfser und wächst aufser- 
halb in fünf pfricmenförmige Stacheln 
von verschiedener Gröfse und ßeschaft'en- 
heit aus. Staubgefafse sehr selten unter 
fünf. Griffel und Frucht wie bei dem 
vorigen; 

Salsola kyssopifolia Linn. Salsola 
sedoides Linn. Sahola muricata 
Linn. 

Svaedae adhuc plures Fall. 

7. Der fürifspaltige Kelch wird nach der 
Befruchtung etwas gröfser und echliefst 
den Saamen ein, übrigens unverändert. 
Die fünf Staubgefafse zeigen sich hier sehr 
deutlich an der Basis des Kelchs inserirt. 
Ein einzelner, mit zwei dicken Narben 

ver- - 75 ~ verßehener Griffel. Die Frucht wie bei 
den beideu vorigen. 

Salsola scricea Ait. *) 

8. Der Kelch wie bei no. §. Fünf Staub- 
gefäfse. Der Griffel einzeln , sehr hurz, 
mit zwei oder drei Narben. Der Saa- 
men wie bei folgendem. 

Salsola radiata Desfont. 

9. Der fünftheilJge Kelch wird nach der 
Befruchtung unmerklich gröfser, übri- 
gens unverändert. Fünf Staubgefäfee. 
Der Griffel selten einzeln und mit zwei 
Narben versehn, oder zu dreien stehend, 
gewöhnlich zwei ganz getrennte. Der 
linsenförmige, harte, vom Kelch gewöhn- 
lich bedeckte, mit einem unmerklichen 
roßtello versehene und mit einer zarten 
Membran bedeckte, S aamen enthält einen 
horizontal liegenden, peripherischen, das 
Albumcn umgebenden Embryo. 

Che. 

*} Was Tliunberg und Willdenow, welcher 
letztere sie als besondere Gattinig in den Spec. 
Flant unter dem Namen ChenoLea aufführt, als 
Kapsel armelimen, ist die äufsere Saamenhaut. 
Ich habe bei wiederholter Untersuchung kein f 
bcsondies Saamcnbehiiltnifs finden koiiiieii. - 76 - Chenopodia Linn, mit Ausschlufö 
von Scoparia und oppositifolium. 
Salsola altissima mit mehrern ver- 
wandten Arten. 

Es erhellet aus der hier gegebenen Über- 
sicht : i) dafs die Büithen ► und Fruchttheile 
wirklich mannigfalriger sind, alö man nach 
Liöne'fl, Gärtner'ö, Pallas's und andrer 
B-eobachtungen Verrauthen sollte; 2) dafs 
ganz verschiedene Verbindungen entstehen 
^ müssen, wenn man den Kelch oder die 
Frucht zum vorzüglichuen Unterscheidungs- 
m^rkmahl annehmen will; und 3) dafe, wir 
mögen nun dem einen oder dem andern den 
Vorrang zugestehen , die angeführten Ver- 
echiedenh^iten nicht wohl unter Salsola und 
Cheuopodium vereinigt werden können. Ab- 
strahiren wir aber, wie billig, ganz von^ der 
Beschaffenheit des Kelchs, und richteil statt 
dessen unser Augenmerk vorzüglich auf die 
Frucht, so läfst sich Fallas'e Svaeda frei- 
lich nicht beibehalten; doch müssen demun- 
geachtet nach der dreifachen VerfrChi^ädenheit, 
in welcher der Embryo als cochleatiis^ con- 
duplicatus und periphericm erscheint,, eb^n 

so — 77 80 viel verschiedene Gattungen unterschieden 
werden. Alle dirj^nigen Arten, welche mie 
einem schneckenförmig gewundenen Embryo 
.versehen sind, der frei in der Saamenliaut 
Hegt, bildeten die erste Gattung, der man, 
wegen der Mehrzahl der dahin gehörigen Ar- 
ten, den Namen Salsola lassen kann. Die 
zweite Gattung vereinigte diejenigen Arten, 
deren Embryo condupllcatus ist. Da einige 
derselben von Pallas unter Svaeda aufge- 
führt sind, so könnte man Pal las's Namen 
beibehalten. Um inclefs keine weitere Ver« 
wechslung zu vei^anlassen, scheint es sv/eck- 
mäfsiger, sie Kochia zu nennen, unter wel- 
chem Namen Roth früher einige hieher 
gehörige Arten beschrieben hat. Die übrigen 
Arten, deren Embryo perlphericus ißt, iin(l 
die sich überdem noch durch andre Merk- 
mahle 

*) In meinem Journale cl* Botan. iSoo. i, 5* 303. 
pLOth irrt aber gleich falla, dafs er den wesent- 
lichen Charakter in den häutigen räch der Be- 
fruchtung zum Vorschein kommenden Bliittchen 
zw suchen scheint; auch nimmt er mit Unrecht 
(wie auch Willdenow in seinem Hort, Beroh 
Tcm^ !♦) eine Kapsel zum Fruchtbehäitnifs an,, 
wovon aber weder hier noch bei den ver- 
wandten Gattungen eine Spu,r zu bemerk^li ist* — 78 - mahle auszeichnen, machten die dritte Gat- 
tung , Chenopodiuni , aus. 

Diese drei Gattungen kommen in Rück- 
sich des horizontal liegenden Embryo mit 
einander überein. Da aber die Richtung des 
Embryo bei dieser Familie nicht übersehen 
werden darf, wenn wir, wie sich nachher 
zeigen wird, einige verwandte Gattungen 
richtiger, wie bisher, unterscheiden wollen: 
60 können die unter No. 2. angeführten Ha- 
lophyten (^SalsoL spinifex^ oppositißora und 
vionandrä) , ungeachtet ihres spiralförmig ge- 
wundenen Embryo mit Salsola , wohin sie 
Pallas rechnet, nicht wohl vereinigt werden, 
da die Richtung des Embrj^o bei ihnen nicht 
horizontal, sondern echeitelrecht ist. Ver- 
gleichen wir aber damit die yjjiabasis, be- 
sonders in Hinsicht auf die Beschaffenheit 
und Richtung des Embryo so wie Gärt- 
ner 

•3 Denn der veTticale, spiralförmig gewundene Em- 
bryo kann meines Eraclitens nur als der wesendiche 
Charakc. von Anahasis dii^escilien werden. Linn e's 
au eil zum Tlieil von Gärtner beibehaltene Cha- 
rakter (CctZ. 5 -phyllus. Cor, S-petala, Bacca monO' 
Sperma, calice cincta.) pafst niclit auf alle Arten, 
lind ist auch nicht ganz richtig angegeben, Uii- 
iriclitig kaiin man ilm nennen, weil diejenigen 

Theile, ^ 79 — 11 er und auch Pallas ihn von der aphylla 
genauer beschrieben haben; eo wird man 
keinen Augenblick anstehn , Sals. spinifex^ 
die schon von dem jüngern Linne dih Ana^ 
^iasis aufgeführt wurde, wieder damit zu 
vereinigen, und auch Sals^ oppositißora und 
wonandra zu derselben zu rechnen. Zäh- 
len wir mm wirklich diese Arten zu Ana- 
hasis und betrachten sie als die 4te Gattung: 

so 

Tlieile, welche als Kelch angenommen werden, 
nichts anders als Bracteen sind, die bei den 
meisten Salsolis und mehreren verwandten Gat- 
tungen vorkommen, und auch bei diesen nui: 
als Bracteen angesehn werden« Die vermeint- 
lichen Blumenblätter sind daher auch hier als 
Kelch zu betrachten. Und was die Beere betrifft, 
so ist sie in nichts weiter von dem Saamen der 
Salsola unterschieden, als darin, dafs der verti- 
cal liegende Embryo mit einer ligen Feuchtig- 
keit umgeben ist. Aber auch hiervon kann kein 
wesentlicher Charakter angenommen werden, 
weil einerseits der Embryo einiger Arten der 
Anahasis dies Merkmahl nur sehr unmerklich 
zeigt, anderseits selbst einige Salsolae einen 
Embryo enthalten, der gleichfalls mit mehr 
oder weni ;er öliger Feuchtigkeit umgeben 
ist«. Pallas sucht den Charakter wenige!' 
in dem beerenartigen : doch ist sein angenom- 
mener Unterschied eben so wenig auwendbars 
weil er zu viele Arten ausschliefsr» — 80 — 

fio fragt eich noch in wie fern Polycnemmn 
von ihr hinreichend unterschieden werden 
kann, da alle Arten von Folycnemum dieselbe 
verticale Pachtung, und F, arvense ausge- 
nomixien, auch dieselbe Gestalt des Embryo 
zeigen? Genau genommen findet zwischen 
Anabasis und Folyaieinvin (mit Ausschlufs 
von arvense) gar kein wesentlicher Un- 
terschied etatt. Es ist wahr, dafs die Kelch- 
bL-iltchen der Arten der Anaoasis nach der 
Befruchtung häuuge x\nsatze beliommen, was 
bei den Folycneniis nicht der Fall ist ; diefs 
tann aber, aus oben angeführtem Gründen, 
hier eben so wenig als bei Salsola und an- 
dern Gattungen entscheiden , und zwar um 
60 weniger, da Anabasis monandra nicht 
eelten ohne die häutigen Biättchen vorkommt. 
Dafs der Embryo bei den meisten Arten von 
Folycnemum wohl nur mit einer unmerkli- 
chen öligen Feuchtigkeit umgeben ist, kann, 
wie wir vorhin gesehen haben, hier gleich- 
falls nicht in Rücksicht kommen. Auch läfst 
sich kein Unterschied von den Bracteen her- 
nehmen, da bei beiden Gattungen Arten vor- 
kommen , die damit versehn sirtd, und wie- 
der andre, denen sie ganz fehlen. So ist 

fer- ferner die schwache Verbindung der Staub- 
beutel, worin Pallas etwas wesentliches zu 
finden glaubt, nur einigen, keines weges allen 
Arten eigen. Es scheint daher in jeder Hin- 
sicht ratbsamer , dafs wir dis Polycnema^ 
was Bieberstein auch schon mit eini- 
gen Arten gethan hat, doch mit Ausschlufs 
von P. arvense ^ mit Anabasis verbinden, 
€irvense hingegen, wegen der abweichenden 
Bildung der Saamen — die eich zu denen 
der übrigen Polycnema , wie Cherwpodium 
zu Salsola verhalten — als besondre Gattung 
unter dem Namen Folycnemum beibehalten. 

Dafs übrigens diese auf die Beschaffen- 
heit der Frucht und zwar besonders des 
Embryo sich gründende Vertheilung, ganz 
dem Charakter der Familie entspricht, mufs 
^ jedem 

4 Tableau des Pi'ovinces, sitiiees sur la cote occi- 

\ ^ dentale de la mere Caspienne, entre les fleuves 
Terek et Cour, St. Petersboui'g 1797. (Ein Aus- 
' ziig dieser Schrift findet sicli im Journ» d. Bor* 
1799. I.B, S. 453.) — Ich bedaure, dafs ich eine 
neuere Abhandlung des verdienstvollen Verf.. 
über Salsola und einige andre verwandte Gat- 
tungen, die sich nach einer P^ecens. in d, Leipz* 
'Liu Zeitung in den Schriften der Naturf* Ge- 

V, Seilschaft von Moskau findet, noch bis jeuc 
nicht habe erhalten können* 

N. Jouin, d. JBoU 3. B. 3t u. 4* Stf F ^ 85 — 

jedem schorf bei einer flüchtigen Ansicht ein- 
leuchten. Und ich bin überzeugt, dafs selbst 
Palla«^, wenn er die Früchte dieser Ge- 
wächse genauer in Rücksicht des Embryo 
untersucht härte, die unnatürliche und den 
Grundsätzen der Familie ganz widerstreitende 
Vereinigung der unter Salsola und Svaeda 
verbundenen Arten eingesehen haben würde. 
Wie wenig überall der Kelch bei diesen ver- 
wandten Gattungen zum generiechen Cha- 
rakter benutzt werden kacn, beweifet besen* 
ders die unter ^3o. 8- angeführte Pflanze. 
Desfontainee *) und Michaux '*^*) rech- 
nen sie, vermuthlich wegen der häutigen 
a\nsätze des Kelchs, zur Salsola, Roth ***) 
und VVilldeno w *^**) hingegen zur Kochia. 

Sie 

*) Annal. d. Mus. 2. p. 28» t, 34* 

**) Flor* Boreali - Americ. i. p. 174. 

Neue Beim i. p, 177. wo sie unter dem Na- 
men Kochia atrivLicijolia beschrieben ist. 

^**) Hort. BeroL i. t,24» — In des Verf. so eben 
erschienenen Enumer, -plant* Hort* Beruh wun- 
dere ich mich, sie, nebst den übrioren Kothi- 
t>chen Kochien und der Chenolea, mit Salsola 
verbunden, und auch hier noch eine Kapsel, «Is 
Fruclitbehältniis, erwähnt 211 Sebent — 83 — Sie gehört aber weder zu der einen noch 
zur andern , sondern zu Chenopoclium , da 
der Embryo periphericiis ist, und der Saa- 
men noch die übrigen Merkmahle darbietet, 
die diese Gattung charakterisiren. Sie ist 
freilich das einzige bis jetzt bekannte Che- 
nopodium — denn Chenop, Scoparia ' gehörU 
wie wir vorhin gesehn, nicht zu dieser Gat- 
tung — dessen Kelche, nach dem Verblühen 
in häutige Blättchen auswachaen ; aber sie 
gibt uns einen neuen Beweifs, dafs von den 
Verschiedenheiten, die man an dem Kelche 
wahrnimmt, als Gattungscharakteren nicht 
weiter die Rede seyn kann. Sehr v^^ohl las- 
sen sich aber die Verbchiedenheiten des Kelchs 
zu Unterabtheilungen anwenden, da sie leicht 
zu unterscheiden, und, so viel ich bemerkt 
habe, keinen besondern Abweichungen un- 
terworfen sind. 

Niach vorhergegangenen Bemerkungen 
will ich nun die generischen Charaktere die- 
ßer Gattungen, nebst den Unterabtheilungen, 
doch mit besonderer Rücksicht auf die ver- 
wandten Galtungen der Jtriplices genauer 
zu bestimmen suchen, und zur Erläuterung 
einige dahin gehörige Arten anführen. 

F 2 Che- - 84 - Chenopodium. 

CaL Sparlltus. Cor. o. Stam. 5. *) Stili diio 
sinip-ices, vel onicus stigmatibus duobus. 
Sern, i. euperum , pellicula tenuissima 
(Utriculo) tectum. Embryo periphericus. 

7. Calicibus ivirmitatis. 
Chenopodia Linn. excl. oppositifolio, 
maritimo et scoparia. 
77. Calicibus fr iictesceiitihiis paulo in* 
tuniesceiitibiLs , ceterum immutatis» 
Chenopodium fruticoeuni. 

(Salsola fruticosa Linn.) 

— altissimum. 

(Salsola akissima Linn.) 

— hirsutum. 

(Salsola hiTsuta Linn.) 
cum alii? affinibus a Pallaöio eub Svae- 
da allaiis **). 

*) Es verstellt sicli, dafs bei Vertlieilung dieser 
Gattungen nach dem Linneisclien System in dem 
, Charakter die Zalil der Staubfäden und einige 
andre Merkmahle wegfallen. 

Vielleicht gehören auch zu dieser Abtheilung 
Sahola sativa und Salsa; nach Cavanilles und 
Pallas soll aber bei diesen dei^ Embryo schnek- 
tenfOrnüg gewunden seyn. - 85 — 

•ffi*. Calicibus exterius jwst ßores- 
centiam cppcndlculos scario^os pro- 
ducejitibus, 
Chenopodir^m radialurn. 

(Saleola radiata Deefont. , pla- 
typhylla Mich. — Kochia 
atriplicifolia Roth, dentata 
Willd.) 

Kochia. 

CaL sfidue 1. Spartitus. Cor. o. Slam. 5. (ra- 
rissime 3 1. 4.) 5^//. um'cus stigmatibas 
duobus, rarius duo distincti. Sem. i. su- 
perum, hudum, calice arcte obvallatum, 
JEmbryonem continene condupiicatum , al- 
bumen paucum includene. 

f. Calicibus exterius post ßoresren» 
tiam in appendiculos 5 scariosos 
excrescentibus. 
Kochia arenaria Roth. 

(Salsola arenaria Walds t. et 
Kitaib. 
— prostrata. 

(Salsola prostrata Linn, et P all.) 
sccparia. 
(Chenopodium Scoparia Linn.) 

Kochia - 86 - Kochia dasyantha. 

(Salsola dasyantha Fall.) 
ff, Calicibiis exterius post florescen* 
tiam in aculeos 5 siihulatos vel 
sjjinesceiv es excrescentibus, 
Kochia hyssopifolia. 

(Salsola Linn. — Svaeda Fall.) 

— eedoides. 

(Salsola Linn, — Svaeda sedifo- 
lia Fall. 

— muricata. 

(Salsola Linn. — Svaeda Fall.) 

— eriophora *). 

h. loci insuper nonnullae aliae a Falla- 
sio ad Svaedam relatae species. 

ttt 

Eine neue, noch nicht beschriebene Art, wo- 
von ich den Saamen unter Salsola erio-phorai la- 
ii'iflora und eriantha erhalten habe, und die wahr- 
scheinlich in Spanien zu Hause ist. — Ich Avill 
eine kurze Beschreibung derselben mittheilen 
und eine Abbildung beifügen* 

Tota planta, inpiiinis Horum glomernli, - 
arachnoideo - lanata, Candida. Radix annua, te- 
nuis, fibrillis sparsis obsita. Gaulis pabuaris vel 
spitliamaeus, angulosus, ex procunibente erectus, 
alterne ramosus , aut supra basin divisus in ra- 
mos plures, adscendentes, simplices, velut phi- 
xes caulcs ex una radice natos mentientes. Folia 

linea- - 87 - •fft* Calicibus post ßorescentiam jjau* 
lo auctis , ceterum immutatis. 

Kochia sericea. 

(Sal.ola sericea Ait. et Willd. 
Emim. — Salsola diffusa et 
caneecens Pers. — Chenolea 
diffusa Wind. Spec. Plant.) 

Salsola. 

^aU 5 partitns 1. 5 phyllus demum (plernmqne) 
mutatus. Cor, o. Stam. 5. Stil, unicus stig- 
matibus duobus 1. duo distincti. Sem. x. 
exalbumino8um , euperum, hurizontale, nu- 
dum, calice arcte obvallamm, Embryo 
cochleatus« 

Ca- 

iinearia, acuta, crassiuscula, carnosa, patentissi- 
ma» Flores parvi, gemini, rarius terni, scssiles* 
Calix campanulatus, teiiuis, virescens, 5partituS5 
laciniis ovatis, concavis. Stamina calice loiigio- 
ra* Stilus brevis* stigmatibiis duobus sta^nini- 
bus niulto longioribus. Clausus post defloratio- 
iiem calix sensim cum gei^ine increscens, su- 
perne depiessus et stellatus evadit aculeis 5* su* 
bulatis, apice subliamosis« Semen calice arcte 
inclusum, ovatuip, compressum, embiyone con- 
dupIicatOt 88 — f. Calicilus exterius post florescew, 
centium in appendiculos 5 scario- 
sos excrescentibus, 
Salsola Kali, Tragus, rosacea Linn, et 
Pall. cum pluribus afFinibu8. 

Calicibus post ßorescentiant auctis, 
ceterum immutatis. 
Salaola Soda Linn. 

— baccifera. 

(Svaeda baccifera Pall.) 

— physophora *). 

(Svaeda physophor^ Pall.) 

Ana- 

*) Nach Pallas 's Besclxrcibnng (Illustr. p. 5i0 
gehört diese Art unter diese Abtlieiliing. Er 
liält sie mit Ausscliliifs mehrerer Synonyme für 
die Linneische Salsola jruticosa, Smith (E}7gh 
Bot, t. 635.) erwähnt indefs nicht der aufgebla- 
senen häutigen Kelche, mit welchen sie Pallas 
im fruchttragenden Zustande abgebildet hat. 
Auch finde ich diese Veränderung nicht bei den 
Früchten der Salsola Jruticosa, welche von Hrn. 
Dr. Roh de im südlichen Frankreich gesammelt 
sind. Es ist daher nicht zu bezweifeln, dafs 
die in England und im südlichen Eui opa vor- 
liommende die wahre Linneische, die -physo- 
■phora Pall. hingegen eine besondere Art ist. 
In wie naher oder entfernter Verwandscliaft 
Svaeda microphylla Pall. t. 44. mit der Linnei^ 
sehen Pflanze steht, wage ich nicht mit Gewifs-^ 
Leit zu entscheiden. Anabasis. 

Cal. 3. 1. 5phyllus. Cor. 0. Stam. i. 3. 5. 
Stil. I. plerumque stigmatibus duobus in- 
stiuctue 1. duo dislincti iiidivisi. Sem. i. 
exaibuminosum, superum, verticale, nu- 
dum , calice arcte obvallatum. Embryo 
cocbieatus, eaepe liquore oleoso madidus. 
•J-^ Calicihus extcrius post ßorescejt^ 
tiam in apvendiculos scariosos ex* 
crescentibiis, 
Anabasis spec. Linn. excl. folioea ob 
semen horizontale ad saleolam refe- 
renda, 
— - oppositiflora, 

(Chenopodium oppositlfoHum L; 
— Salsola oppositiflora Fall.) 
— monandra, 

(Salsola monandra Linn, et 
Pall.) 

•ft* Calicibus post ßorescentiam au- 
ctis , ceterum immutatis. 
Polycnema Linn, et Pall. excl. arvensi. 

Polycnemum. 

Cal. sphyllus. Cor. o. Stam. 3. Stil, i: 
Sem. X* albuminoeuTn s sqperum, vertikale. — 90 — 

■peUiciila tenuißsima (ütriculo) tectum, Em- 
hrjo pcripher»cus. 

rolycnemum arvense Linn, (viaticum 
Fall.) etwas ver- 
gröfsert. Erklärung der dritten Kupfertafel. 

Fig. A. Kocliia eriophora ^ in natürlicher 
Gröfse. 

a. Eine Blume, 

b. Dieselbe nach der Be- 
fruchtung, von oben 
ge ehn. 

C. Der Kelch im frucht- 
tragenden Zustande. 

d. Der Saamen, von der äufsern Haut 
entbiöfst, in natürlicher Gröfse. 

e. Der Embryo, natürliche Gröfse. 

f. Derselbe, etwas vergröfeert, 

Fig. E. Kochia Scoparia, 

a. Eine Blume. | .. , 

I natürliche 

b. Der Kelch im frucht S ^ ..r 

I Orolsc. 
tragenden Zustande, j 

c. Derselbe, etwas vergröfscrt. 

d. Der — 91 — 

d. Der Saamen, von der äufsern Haut 
entblöfst, natürliche Gröfse. 

e. Derselbe, etwas vergröfeert. 

f. Der Embryo, natürliche Gröfse. 

g. Derselbe, etwas vergröfsert. 

Fig. C. Cheno-podium raäiatum. 

a. Der Kelch im frucht- 
tragenden Zustande. natürliche 

b. Der Saamen von dem i Gröfse. 
^ Utriculo entblöfst, c. Derselbe, etwas vergröfsert. 

d. Derselbe im Qberdurchschnitt, um 

die Gestalt und Lage des Embryo za 
zeigen, etwas stärker vergröfsert. a. Der fruchttragende Kelch von oben b. Der Saamen, natürliche Gröfse. 

c. Derselbe, stark vergröfsert. 

d. Derselbe im Querdurchschnitt, um 
die Lage und Gestalt des Embryo 
zu zeigen, noch etwas stärker- ver- 
gröfsert. Fig. D. Chenopodiiim altissimum» gesehn, stark vergröfsert. 
Fig. ~ 92 — 

Fig. E. Salsola Ilali. 

a. Ein vom Kelch ent^löfster, noch nicht 

voliküinmen ausgebildeter baamen, 
natürliche Gröfse. 

b. Derselbe der Länge nach durchschnit- 
ten und vom Embryo entblöfst, um 
die doppelte Saamenhaut zu zeigen, 
stark vergiöfsert. 

— * Die änföere Haut, 
_ — innere Haut. II. Aus- - 93 III. Auszüge ans ausländischen 
nnd vermischten Schriften. 

lllustrationes plantprum imperfecte vel 
iiondum cognitarum, cum centu- 

'\ ria iconum. Recensente Petro 
Simone Pallas. Fase. IL — ^IV. 

I (Fergl, N. Jourtu d. Bot. 2. B. 2» Su S. 70O 

17. Saliola coUinä^ annua erecto - patula* 
foliis alternis rsaucronatis carinatis stria- 
tisque, calycibus frucliferis submargina- 
tis. (Tab. 26.) 
Hanc speciem tantummodo observavi in 
tractu coiiium cotaceorum inter Khymnum 
et Samaram fluv. a jugo üralensi descenden- 
tium, secundum vias et ad ripas ac fossas 
freqnentissima itinerantium comes. Licet 
etiam summa ejus appareat cum S, tamaris- 

cina — 94 — cina similitudo , tarnen cum adeo localis sit 
et magis borealem stationem occupet, dein 
qaod Omnibus panibus major et vegetior, fo- 
iiisqne mucronatis et defectu bractearum in 
semine di^^tingaatur , ut varietatem transire 
illam non passum. Est autem in dictis locis 
adeo copiosa, ut alibi S. Kali et aeque a pro- 
celHs autumnalibus abrepta glomeratim per pla- 
na volvitur. Solum non salitum, ut videtur, 
occupat, neque ideo cinerea in scoriam con- 
fluunt et ad sodam connciendam non servit. 
18. Salsola oppositißora 9 herbacea, ramis 

foliis floribusque oppositis, calycibus fruc- 

tus tribracteatis. (Tab. 27.) 
^ An Anabasia tamariscifolia. Linn. Syst. 
I. p. 623. sp, 3 ? 

Chenopodiumoppositifolium. LinnSuppL 
p. 172. 

Salsola oppositiflora. PalL liin, II. app. 

P' 735. 103. t, O. 
An Salsola tetrandra. Forsk. Fl. Ägyp. 

Arab. p, 53. n. 92. 
pbservavi hanc epeciem primüm, et co- 
plose ad Rhymnum fl. in magis auötralibus, 
80I0 sicco arenoso - margaceo, simul cum 5. 
Kalii maximia et ramooissimis glomeribus. — 93 — 

Ad VoJgam et versus mare CaspJum mihi 
nunqiiain occurrerat, donec ao. 1793. e colli- 
bns gyysto - msrgaceh ydrsargar, ulira Volgam 
versus Astracbaniam sitis, elegaiuissima, sed 
parva öpecimina, quaie hic delim antur, alla- 
ta mihi sunt, JuHo simni florentia et bractea- 
tos calyces fereiifia. Vera hujus Saisola^ pa* 
tria ergo rirra Rhymnum dicenda eet, neque 
enim in reliquo ambitn maris Cü^pici obser- 
vata hucusque fuit. — Varietatem ad Rhym- 
num legi, ramis valde elongafis, foiiis tlora- 
libus breviesimis. internodiiö eloiigaiis, etriatis. 

19. Salsola Kalif annua, foliis triquelro- 

subulatit? mucronatis lineaiis alternie. 

(Tab. 28. 29.) 
Kali spinoeo aliinifl. C. 'Bauh, Pin, ^gp. 

Moris. Hist, IL sect. 5. t. 33. f. n, 
Salsola Kali. Linn. Syst, pl. I, p, 024. 

sp. I. 

Kali Soda. Scop, Carn, n. 235, *) 
Salsola foliis rigidi.-,, pungentibus. Gmel. 

FL Sib, III, p. 88. n. 69. 
Salöola Kali. Fall. Itin. opp. 439, n, io5- 

Sal- 

Potius ad SaUoU Sodam Linn* pertinec. S, 96 ~ 

Salsola rosacea. Cavan. Ic. III. 256. 

. (Varietas calycib. rosaceis) . 
Saisola Kali a, glabra et b» hispida. Forsk, 
FL yigyp. Arab. p. 54. n. 83- 84. 
■ß. Eali spinosum cochleatum. C Bauh. 
Flu. 289. 

Drypis Theophrasti. Taoern. Hist, 423» 
Kali Tragus. Scop, Cani, n. 284« 
Salsola Tragus. IJjui. Syst. pl. i. 624^ | 
sp. 2. 

Circa haue plantam adeo vulgarem, apud 
omnes boianicos maxima est obscuritas et ia* 
certitudo, quia pro aetate, statione, aolo mi- 
rum quantum varjat, et vix non onmes in 
duas eam Speeles diepescuerunt, quae tantum 
unica est, varietatibus ludens ; alii eliam va- i 
rietatem et cum S. rosacea confuderunt, quod 
ipsi Linnaeo evenisse videtur, qui in defini« | 
tione S. rosaceae folia ponit subulata mucro- 
nata, quibue Kali indicatur. 

20. Salsola Soda^ annua diftusa eparsim 

ramosa, foliis triquetris carnosis muticis, 

calicibus fructiferis turbinatis ebracteatis. 

(Tab. 30.) 

Kali spinosum , caule et alis foliorum 
purpureis. Buxb. Cent. i. p, 7. t. X2* 

Kali — 97 — • 

Kali malus cochleato semine. C. ^auh. 
Fin. 287- 

Soda, Kali magnum, sedi medii foliis. 
Lob Tc, 394. 

Salsola Soda. Linn, Syst. pL i. p. 625. 
sp, 4. Jacq, Hort, P'ind. t. 68« 

Salsola Sonda. Loefl. Itin, p. 132. ? 

Circa Pontum et Maeodcam paludena, 
locis a mari inundatis vel aliter salsuginosis, 
eparsim inter Salicornias, freqiientius ad si- 
nus Chersnnesi Höracleoticae , dein etiam in- 
ter rivos ELshanka et Sarpa, ubi scaturigines 
sale Giauberiano imbutae stagnant, in palude 
arundinosa, paeßim habitu Europaeo prove- 
nit. Confertiore habitu in trans - volgensibus, 
ut dictum est. Semina jam mense Sept^mbri 
matnrat. Est eximia ad aodam conficienda 
planta, sed apud noß non frequentissima hu- 
jus generis, admodum localis, nec confertim 
proveniens. Facile etiam pbeset magna in co- 
pia seri, praecipue circa sinum maris, qui 
portum Sevastopolitanum ad Inkerman ter- 
minat et in ora maritima passim circa Maeo- 
tin et 'Bosporum. 

21. Salsola moriajidra, spicis filiformibus im- 
brica»is, flülribusmpnandris. (T^bi gi.) 

Journ, d. Bot« 3.B, 3* u,4. St, G SaU 98 - Saißola mönandra» Fall. Itin. III. app. 
p. 724. n, 83. ^. /. I, J. B. C. 
D, d. Gmel. Syst. Linn. II. p. 432. 
sp. 10. 

Planta annüa, erecta, virgata, eucculenta, 
quasi canilaginea , rigidiuscula sine fragilita- 
te, inier cligitalem et cubitaleni varians, ple- 
rumque spithamalis; minor subramosa, major 
raraosissima, tota glaberrima, glauco rore per- 
fuea. — Plane anomala haec planta in solo 
deserto Caspico. circa laciis et paludes salsos, 
mediam inter Salicorniam acetariam crescit, 
non ubique, sed frequene ad lacus sale ditis- 
simos Altan, Bogdo et sparsos inter ostia 
Volgae et Cumam fluvium, ibi praesertimi 
copiosa et procera. Floret Augusto et seminaj 
versus Octabrem perficit. Anibiguam dicerea j 
inter SalicorniaSs Anabases et Salsolas, quibu8i 
tarnen ob calicem bracteatum adnumeranda. 
Circa Pontum Euxinum non observatur, nec) 
ultra Rhymnum fluvium. Planta admodumi 
salita, ideoque ad sodam minus utilis; tarnen 
cineres adustae in scoriam bene coeunt. 

Faso. III. I 

I. Svaeda sedifolia, Innua villoea, foliiJ 

cylini ~ 99 ~ • 

cyliiidraceis obtusis , calycibus spmis 
rf^gölariter stellati*^. (Tab. 32 33. 34.) 
Chenopodiam maritimnrn, ramalis virga- 

ti8. Buxb. Cent. III, p, 27. t. 49. 
Salsola aedoides. Fall Itin, I app, p, 
4Q2. 7z. 180: t. I /. I. 2. III, p^ 63Q, 
tah, M, Jig. Ff, Ee. 
Camphoiata caiile simpliclssimo. GvieL 

FL Sibir, III. p rxg. t. 23. f. i. 
Post dtHorationem (Augusto) to a planta 
fit magis macilenta et glabra, foüa evadunt 
depresöa vel piano - concava , et sicrata de- 
jnum planta praesertim calicibus, contrita 
odorem piperitum vel cordcom aurantiorum 
aetnulum spargit. — Vanetatem ejus dupli. 
cem in magis occid**ntaiibus obaervavi. 

ß. Varietas Ucranica (Tab, 33.) in Vero* 
nicensi ditione et Ucrania passim in hitroso 
et pingui solo circa pa,^os, praesertim ad ri- 
vum Birjutöcha et versus Livny cum Atripl, 
patida, copioee crescit. A pedali ad tripeda- 
lern altitadinem.accrescit, Semper siccior et 
laevior caule et laetius virens, quam Caspica, 
a qua tarnen hanc distinguere non possnm, — 
y. Varietas Taurica ( Tab. 34. ) terrandra, 
Jion multo rnagis a Caspica distinguitur. Cres- 
po Z cen- — 100 — cendi modo, quem tabula expriniit, admo- 
dum quidem diffart, sed haec varietas loca- 
lis est,, in deserto versus Praecop, praesertim 
ad pagum Durmeen observaia ; in vallibus 
orae meridionalis Tauriae, praesertim valle 
Soldajae (Sudali) ubi frequentissima est, po- 
tius habitum varietatis Ucranicae refert. Huic 
incremenlum multo procerius, in udis saepe 
quadripedale, ramis saepe pedalibus. Sterili 
in statione eadem saepe epithamalie, subsim- 
plex^ vix uFiO alterove ramo. Inter primor-, 
diales ramos autamno eaepe puliulant creber- 
rimi e caule ramuli, magis adhuc divergen- 
tes. — Radix (grandiorum) spithamalis el;^ 
ultra, attenuata, nigra, radiculis in superiore 
parte crebris, lateralibns, fere hörizontalibus, 
e quibus itidem fibrillae. Gaulis teres, crassi* 
tie saepe digiti minimi, rectissimus, substria^ 
tus, canescens, inter summos ramos cito de- 
crescens. r Hami ubique alterni, crebri, flexu 
patentes, cani, ramulis lateralibus plerumque 
distichis, Folia sessilia, ad ramuloe floresque 
alterna, sursum flexa, tereti- depressa, obsole* 
tissime utrinque bistriata, obtusiuscula, a ba- 
si ad medium pilis longiueculis, teneris, albi-- 
dis, utToque latere ciliata. Floresin ramis rä^ 

mulia-^ — lOI muHaqne, ad singulum folium plerumqne bi- 
ini, in ipsa axilla vel polius in iina basi folii 
sessiles, cum folio avelluntur. Caiyx pnbes- 
cens , globoso - depressiis , in statu fiorescen- 
tiae vix giano papaveris aequaiis, connivens 
denticulis minimis. Matuiino sole elHorescunt 
staniina plerumque quaterna ! vix supra fau- 
cem calicls prominentia : antberis didymis, 
flavis, dein rubro pulverantibus , ante vespe- 
iram , grieco - emarcidis €t cito deciduis. In 
quibusdam plantis flores omnes triandros, in 
aiiis tantum in extremis ramonim tales ob- 
gervavi, solemnis numerus quaternarias; qui- 
narium in plantis innomeris nunquam in- 
veni. Flores raro terni in basi folii. German 
lenticulare, horizontale, stylis geminie. -^^ 
Calyx cito defloratus, citissime crescit, de- 
pressus, arcte circa germen foecundatum con- 
nivens, ovali - quinquangulus , per ambitum 
e singulae laclniae gibbo proferens epinam 
seu potius acaleum conoideo - subulatum ; 
quae epinae non recta divergunt, sed in for- 
Imam coronae antiquae subarrectae sunt, cae- ^ 
terüm molles, pubescentes, apice flavae. Ger- 
inen maturum subovale, continens semen ' 
iCjusdem formae, corculö conduplicato. — 

Haec — 102 — Haec varictas extra Tauriam roihi non visa, 
an 8p< Gie distinguenria cum ücranica ; an 
forte Salsola tetrandra Forsk. Fi. Agypt. 
Arab. p. 58? 

2. Svaeda muricata^ anima tomentosa, ca- 

Jycibus quinquangulis quinquearista- 
tis, foliis lanceolatis planis (Tab. 33.) 
Salsola muricata. Linn. Mnnt. p. 54. n. 
512. 

Salsola monobracteata ForsL Fl, Jgypt. 
Jrab, p. 55. n. 85- GmeL Syst. 
Linn. /. p. 453. sp. 17. 
Propter aflFinitaiem et pro comparatione 
insero hic planram Arabicam S. sedoidi et 
hy \sopifoliae proxime affinem. 

3. Svaeda hyssopifolia , annua pubescens, 

foliiß lanceolatis, calycibns aristis quin- 
que apice uncinatia radiatis. (Tab. 
36. 37- ) 

Kali foliis llnarlae tomentoeum. Buxb, 

Cent. I. p. IQ. tab. 16. 
Camphorata foliis lanceolatis, hirsutis, 

ciliatis, glomerulie florum laxe epica- 

tis. Zinn. Hort. Gott. p. 36. 
Salsola hyösopifoHa. Fall. Itin. /. app, 

p. 491. t. II. fig. I. 

Lo- — 103 — Locis admodum salsis , calldis ad niare 
Caspinm , inter Volgae et Cumae ostia, fre- 
quentissima varietas pumila et patula, imo 
digitalis, plane prostrata, hireutissima : huic 
folia succulenta, crassiuecula, utrinque con. 
vexa. Aliam e Caucaso habeo admodum 
nuem, nudiusculam, floribas valde spareis, 
axillaribus, solitariis. — Haec ßpecies a Cas- 
piis carapia per totam Tatariam magnam ex- 
tenditur, locis salsuginosis crescens, imo in 
Sibiria quoque ad lacus salsos, praealta sta- 
lura et foliis fere Hnearibus occurrit. Habeo 
specimJna e Persia, a Caspicis non diversa, 
similisque excrevit e seminibus a Gel. Ortega 
cx Hispania missis. Caucasica, ut modo dixi, 
tenuissima, nudiuscula, foliis floribusque valde 
gparsis. 

4. Svaeda Sieversiana , annua erecta sab- 
ramosa, foliis lanceolatis margine 
setosis. (Tab. 38-) 
Salsola Songarica Sievers, Herb. 
Hanc plantam in deserto Songaro - Kirgi- 
sico legit modo laudatus Si e ve r s et copiosa 
«pecimina floreniia secura attulit. Ad Irtin, 
intra fines imperii llossici, nunquara obser- 
vata cßt. Habitu ab omnibug congenerlbus 

dif. 104 — differt. Cineree in ecoriam ad candelam ci- 
tissime conüuunt. 

5. Svaeda salsa^ biennis raulticanlis ascen- 
dene ramosa, foliis semicylindricis 
acutis, floribus glomeratis : glomeru- 
lis dietantibus. (Tab. 39.) 

Kali gramineo folio. C. Bauh. Pin. n. 
289. Prodr. 133. 

Chenopodium altiseimum foliis eucculen- 
tis. Buxh. Cent. /, p. 2I. t. 31. f. 2, 
(potius haec). 

Salsola Salsa. Linn. Syst. plant. I. p. 
626. sp. 7. (excl. syn. Buxb.)- ^^11* 
Itin. L y. 420. Cavan. Ic. III. p. 
46. t. 290. 

Salsola öpicata. TVilld. Sp. pl. I. p. 13 11. 
sp. 6. 

Crescit omnibus locis salsis, circa maria, 
lacus salsos, et in solo quolibet ealito hurai- 
äiuöculo, ab Europa usque in Sibiriam, fre- 
quentissima, etiam borealior omnibus aliis 
Halophytis ; pinguibus locis saepe fere huma- 
nam alitudinem aequat. Ad sodam parandam, 
cum eequentibus omnibus aptieeima, attacta 
et odore foeda. Datur et epithamaea, 

6» Svae- — 105 — 6. Svaeda linifolia^ annua erecta alterne 

ramosa , ramis eubreflexis, foliis lan- 
ceolatis planis racemiferis , calicibus, 
urceolaiis pentagonis* (Tab. 40.) 

Haric speciem unico loco observavi, nem- 
pe ad rivum saleum Charasacha in lacum 
Eltoniensem e deeerto defluentem , übi in 
humidis crescit copiosiesime. 

7. Svaeda haccifera ^ annua erecta alterne 

ramosa, foliis teretibus, calycibus glo- 
nieratis succulentis convexo - pentago- 
nis coloratis. (Tab. 41.) 

Hanc plantam nullibi antea a me visam 
copiose inveni ad Samaram Borysthenis flu- 
vium, in ealsuginosis , sub finem Septembr, 
anni 1795. , quum in Chersonesum Tauri- 
cum tendebam. Parum salsa planta, fere in- 
eipida. 

g, Svaeda altissimit, biennis, caulibus plu^ 
ribus surreclis ramoßissimis , floribus 
folio insidentibus. (Tab. 42.) 
Lerchea foliis filiformibus acutis, HalL 

Hort, Gott. p. 22. 
Chenopodium a^ltiseimum, Hort, Ups^ 
55- 3* 

Sal- — io6 — Salsola altissima. Linn. Syst. pl, i. 
625. ßp. 6. (excl. quibusdara eynoni- 
xnis ad Svaedam salsam potias refe- 
renJie) . 

Salsold trigyna. fVilld. Sp, pl. L p. 
1312. sp. 8- 

la Autraulibus i})sia8 Rossiae, maxirae 
vero in desertis Caspicis et in Chersoneso 
Taurica frtiquentissima planta circa lacus et 
in paludibüs salsis, praesertim lociö ruderatis, 
nitrosis, squalidis, quibus praesertim delecla- 
tur, ipsa quoque urinoso odore foetida. Urbis 
Theodosiae seu Cafiae ruinas longe lateque 
occupat, et a Graecis, ut et passim a Tatarie 
Peninsulae Cimericae, pro urenda soda adhi- 
betur. Atriplici laciniatae mixta, quam prae- 
bat optimam et copiosam dum viget, sed au- 
tumno, maiuris seminibus lecta, non scorifi^ 
catur. In Europa non observata est, nunc 
autem in hortis botanicis optima viget. Apud 
nos salinaa etiam borealioree non reformi- 
dat ; sed calidos situs praefert. Sicubi prop- 
ter sodam sationes instituere velis, nulla 
planta, tarn qualitate, quam quantitate et cul- 
turäe facilitate, hac praestantior est. 

9. Svaeda physophorUf fmtescens ramoea 

vir- — 107 — virgata , foliie succalentis tered - de- 
preesis, calycibus fructiferis baccatis. 
(Tab. 430 

Lerchea foliis obtusis. Hall. Hort, Gott, 
p. 21. ? 

Salfiola fruticosa. Linn, Syst. Flaut, i. 
p. 627' sp. 12. (exclusis synonym, 
pluribus.)*) 

Sola cum afllini sequenti , inter Svaedas 
fruticosa species pa^sim occarrit in salsugino- 
eis, etiam siccis deserii Caspici ; a latere P.er- 
sico major, truncis crassioribus. Sodam opti- 
mam praebet, sed non crescit confertim et 
rarior reliquis Halophytis. Rami annni saepe 
monströse fasciati. Herbacei ramuli hyeme 
pereunt. 

10. Svaeda microphylla^ frutescens incon- 
dite ramosissima, foliis succulentis 
clavatis, floribus folio insidentibus 
glomeratis. (Tab. 44.) 
,? An Kali species vermicülaris arborescens. 
I. ßaiih. Hist. JH. p. 204. 

? Chenopodium sedi folio niinimo, frutes- 
cens. Du Hamel Arh. I. 

Dill 

♦ 

*) Salsola fruticosa Linin est sine dubio a Pal- 
lasii planta diveisa» — S» — loS — Diu haesitavi an pro varietate praece- 
dentis ponerem, cum recentem non viderim, 
sed differenüae praevaluerunt. — Stirps pro- 
fitrata. 

Creßcit intra fines imperii Rossici, quan- 
tum quideiii mihi notum est, tantum ad ri- 
vum salsum Gorkaja, inter Cumam et Terec 
fluvios in Caspium defluentem ; ubi etiam 
pro causa frequentis necls equorura habita 
fuit. Frequens in littoralibus Persiae, ubi ta- 
men de nece equorum nihil exauditur. Modo 
Crescendi non minus , quam reliquis nötig a 
praecedente videtur specifice differre. 

!!• Svaeda albida , annua suberecta pu- 
bescenti - albida, foliis teretibus sub- 
recurv' is , calycibus fructiferis penta- 
gono - etellatis. (Tab. 45.) 
Salsola hirsuta» Linn. Syst, plant. /. 

}}, 626. sp. 8. Flor. Dan, t, 187. ~ 
Kiili minus villosum. C, Bauli, Pin, 289* 
Ka^li parvum hirsutum. /. Bauh. Hist. 

III p, 107. 
In Gaspicis et magis orientalibus desertis 
non datur ; sed circa Pontum Euxinum in 
littoribus sinuum passim occurrit. Copiosis- 
sima circa sinum Inkerman portus Sevasto« 

poli- — lop — 

politani, in ora flactibus alluta, snpra hu- 
mum e Zostera accumulatam , cum Salsola 
Soda valde luxuriante. Gustui amaricanti - 
Salsa. 

12* Svaeda crassifolia, annua erecta gla- 
bra, caulibas eubsimplicibus , foliis 
obloii^o - ovatis , calycibus quinque - 
angulatie. (Tab. 46.) 
- An Chenopodium maritimum, Sedi foliis 
teretibus. Buxb. Cent, L p. 21* tob. 
31. t. I.? 

Specimina hujus plantae in littore Tur- 
cumannico et Persico maris Caspii legit S. G. 
Gmelin, in nostra ora non occurrit. 

13. Svaeda prostrata , annua humifusa ra- 

mosissima, ramulis distichis, foliis 
succulentis acutie. (Tab. 47.) 
In saleuginosia circa rivum Solenlia in 
Jeruslan fluvium tendentem, et inter fortali- 
tia Zarigyn et Tschernojarsk, in salsuginösis 
Talle (Solaenge Bujeralii) nec fere aiibi a me 
observata, ab omnibus praecedentibuö di- 
stincta epecies. Adeö sale plcna est, ut eic- 
cata, in foliis passim granis ealinis efliorescat. 

14. Svaeda chenopodioides ^ annua ramosa, 

foliis succulentis subcanaliculaiis, ca- 

lici- — HO — licibus axillaribus quinquangulis* 
Chenopodium maritim'>m. Linn, Syst, 

pL I. p. 622. 
In salsis etiarn borea^ibus ci caque ma- 
xis littora et lacuum salsorum rip=»s ubique 
- provenit haec planta, usque in orientalem 
Sibiriam , et locis va'de salsis ota aepe ru- 
berrima evadit, Cineres ej: s non orifican* 
tur, licet salsa ad guötum sit. — Non potui 
a me obtinere, ut plantam natura, « re cendi 
et llorendi modo, foliis, calycibus penta onis, 
toto dicam liabitu Svaedis adeo affinem , ex 
earum communione excluderem. Forte Svae- 
dae omnes Chenopodii genus , di tincta licet 
phalange, augere debent, transitum indicante 
Scoparia, cui etiam calices pcntagoni sunt^ 

Fase. IV. 

Polycnema^ 

I. Folycmmum viaticum^ triandrum oppo- 
fiite raniosum procumbens, foliis pris« 
niaticis apice spinosis. 
Po^ycnemum arvense Linn. Syst^ 
Copiose provenit per Ucraniam parvam 
et Novam Rossiam, usque ad Tyram et ßo- 
ryötheniö ostia; sed omnium copiosiseime lu« 

xuri- III — xuriat in praeruptis, linmoeis, elalioribus ad 
Ookol fluv. Giiberiiii Vorouicenais. Abundat 
in Taurica Cherioneeo ])assirn, ad trituraä 
viarum. Rarior ad Tanain et Volgam, noii 
ultra veröu8 orhiinem exte/iditur, ncc ultra 
temperaiuram rncdiani versus eeptentriones 
cxcurrit. Amat humnm iiitrosarrj, qualie ple- 
Tuniqne sccundas vias publicai) esse eolet, et 
praerupta limosa , comeo eaepe Salsolac ta- 
mariscinae* PJania, ut mihi videtur, appri- 
me iimtilis, a pecore et iiisectis iion loditur, 
virtutesque medicatas nullas vidctur possidere, 
Cui bono igitur ? 

2. Polycnemum eriiiaceum, perenne cacßpi* 
tobum seropcrvircns, foliis ternaria 
carinatis sub^^pinosis , floribus terrni- 
Ballbus. (Tab. 48.) 
An Carnpborosma acuta, Linn, Syst. I. 

348- ^P' 2. ? 
^ Plantam haue incon picuam primum ob- 
servavi in aridiö njontinm circa Orcnbnrguin 
et Ofskaja fortaiiuum, cum Campboroama 
inaxmia pumila , cui aimiiis eet ; dein inter 
.planlas a Gmeiino jun, Tjuk - naragan 
leciafi accepi , et nuper a diligent. J. Sie- 
V c r s e desertid liirgieo - Songaricis veiata 

fuit. — 112 — fult. Herba nön plane insipida, subcam- 
phdraia. 

3. Polycnemiim moiiaiidrum ^ .monandrum 
aiHHium erectum incannm , ramis al- 
ternis , foliis filiformibus muticis. 
(Tab. 49.) 
Salsola. Gmd. Flor. Lib. III. p. 88» 

riet. I. t. 17. f\ 2. 
Polycnemum monandrum. Fall. Itin. /. 
app. p. 483. n. 94. t. ID. f. I. Gmel. 
Syst. II. p. 106. sp. 4. 
Qaibusdam locis deserti Caspici, solo 
arido subsalsugiiioso, frequentissima planta, 
sed non ubique obvia, et ad occidentem 
Volgae tractus, circaque Pontum mihi nuii- 
quam visa. Incipit, circa Volgam, in regio- 
ne fartalitii Tschernojarek, praesertim copio- 
sa ad marginem Solaenoi Saemistsche ; inde 
vero locis aridis, Hmoso - arenosis , nudie, 
praesertim praeruptis, cum Artemisia Contra 
pasöim frequens, eesquipedali nunquam ma- 
jor. Etiam ad Rhymnum , inter excubias 
Kulagina et Grebentschikof , et passim in 
sqiialidis circa arenas Naryn observata est. — 
Monandra licet, tota structura sine omni du- 
bio ad Polycnema pertinet; consentiente 

etiam — 113 — 

etiam JIJ* Thunberg in Dissertat, de Va* 
rietütihus partium fructificatlonis p. i6 To-' 
tum autem genus videtur Corispermis affine, 
qiiibus etiam numerus etaminum in eadem 
Speele va'-iat. 
> -*'4. Polyciiemum Volvox^ triandrum annuum 
erecto - divaricatum , ramis oppositis 
alterne ramulo-^is, foliis elongatis fili- 
formibus muticis. (Tab. 50 ) 
Polycnemum triandrum. Fall, Itin, 7. 
app, p, 483- 95- f. 2. tab, E. 

Provenit in aiistralibus Rossiae et plani- 
tie Gas ica ubique magna passim copia in 
solo subsaiöO et nUroso, limo et arena vel ex 
humo mjxto , aridissimo , eecus vias praeser- 
tim et in praeruptis Camporum Maeoticorum 
et totios deserti Tartarici - Succulentioribus 
locis excrescit in Stirpes longis ramis quaqua« 
versum patentes in sphaeroidem eesquicubi- 
talis saepe diametri, quae marurato semine 
ex^'iccatae et a ventis abreptae per vastas pla» 
nities volvuntur et saepe in magnos globos 
conglomeratae equorum greges terrent. Sic 
sponte disseminatur planta. In Taurica tarnen 
deest. — Recens guetu est subsalso ; siccata 

Journ, d. Bot, 3. B. 3, u. 4, St» H ad ~ 114 — 

ad candelae flamniam vehementer uritür, sed 
cinis non in scoriam coit, unde vix ad so- 
dam producendam adhiberi polest, licet co- 
piosa ubique sit. — Semina cum bracteis 
decidunt sero autumno. 

5'r Poljcncmum sihiricuTn, annuum pentaa- 
drum erec?.um tomentosp - glaucuai, 
foliis amplexicaulibuö ramisque oppo- 
fiitis apice confertim floriferis, foliis 
elongatis. (Tab. 51.) 
Camphorata caulibuß distortis ramosls, 
foliis longissimis. GmeL Flor. Sib, HL 

V' Ii8- 93- 23. /• I. 
Saleola oppositifoiia , forte Polycnemum, 
Fall, Itin. II, p. 477. 
Crescit haec Poiyciiemi species in planilie 
salsuginosa ad Irlin , locis aridis et ad vias, 
praesernm a Samyscheva usque eupra Semi- 
palatnaja, copiosissima imo saepe confertim, 
florens sub finem Junii, Occurrit etiam in 
calsis alterioris Sibiriae; ad occidentem non 
extenditur. Majores plantae magis glabrae. 
6» Folycnemum hrachiatum^ annuum pen- 
tandrum opposite ramosum glaucum, 
foliis semicyliiidraceis carnosie, flori- 
bus axiilaribus confertis, (Tab. 32.) 

Po- — 115 — 

Polycnemnm opposidfolium. Fall. Itim 
I, app, p. 484* 96. tab, E, f. 2* 
Gmel Syst. Linn. II. p. 106. sp. 3. 
In deserto Caspico et Taurico australiore, 
usqiie ad Irtin Üuv^ium, locis salsuginosis et 
aquosis freqtiens planta. Eliam in Cherso- 
neso Taurica et circa mare nigrum inquilina, 
praesertim in vallibus orae montosae meri- 
dionalis. In i^^lle Soldaja creecit distinctis a 
Salsola brachiatii (cui habitu persimilis lo- 
cie , eodemque tempore; facile distinguenda 
pilorum prominenlium defectu. Folia car- 
noda admodum salsa et cineres in sodam sco- 
riaceam optime coalescnnt. Septembri jam 
semina matura decidunt. Crescit locie etiam 
maxime salsis, saepe inter Salicorniam ace- 
tariam , nec tarnen sicca , limoso - arenosa, 
squalida respuit. 

7. PolycneTuum glauciim, pentandrum pro- 
etratum ramo^issimiim giaucum, fo- 
liis creberrimis tereti - compressis« 
Tab. 53. 54 ) 
Haec epecies copiose crescit in squalidis, 
Hmoso • salsuginosis, circa lacnnas et lacus 
salsos deserM Caspii, praesertim secundum 
Volgam, ubi etiam frequentissima ad viarum 

H z tritu- ii6 - 

trituras, per planiiiem mari quondam occu- 
patam, a Sarpa usque vert^us Aetrachaniam. 
Nec ad Rhymnum deest. Gustui herba salsa 
est et sodam opnmam praeber. 

8« Polyciiernum crassifolium, pentandrum 
annuum ramosissiinum aseurgene gla- 
brum, foliis carnosis cylindriciö : flo- 
ralibus ovatis. (Tab. 55.) 
Frequentissima planta in salsuginosis ari- 
dis totius deserti Caspici, praeserdm circa 
Aetrachaniam et in inferiori Rhymni regione; 
alibi non viöa. Sapore est admodum salso 
et combusta cineribus promptiseime in sco- 
riam glomeratur ; hinc sodam optimam prae- 
bet. Floret JuHo, scmina perficit sero au- 
tumno. Rami primarii in quibusdam plantis 
oppositi , praetiertim infimi. (A) 

9. Polycnentum sclerospermum ^ triandrum 
annuum ramosisdmum patulum, fo- 
liiö carnoeis crassis cylindricis subu- 
lato - mucronatis. (Tab. 56 ) 
Kali humile, caule gracili, foliis crassis- 
öimis vestito. Buxb. Cent. L p. u. 
t. 17. /. 2. 
Polycnemum sclerospermum. PalL It. 
III. app. p. 725. n. 84. 31. f. 3. 

jE. e. — 117 — E. e. Gmel. Syst» JJniu II. p. io6. 
sp. 2. 

Planta facie eingularis , admodum succu- 
lenta et aalsa , Julio jam dellorescens, pro» 
venit frequens Astrachaniae a latere meridio- 
nali Collis St. Laurentii, solo iinioso - arerio- 
so ; dehinc passim secundpm littus maris 
Caspii locis elatis, usque ad Rhymni ostia, 
nee non circa lacum salsum Altan seu Elton. 
Semina Octobri matura. Folia sicca nstuläta 
cineribas prompte ecorificantur ; sed cum 
planta sit admodum succulenta, difficulter 
incineratur. 

Camphoroemae. 

I. Camphorosma perenjiis, perennis caes- 
pitosa tomentosa cana, caulibus as- 
cendenlibus simplicissimis. (Tab. 57.) 
Camphorosma mon»peiiaca. Linn. 
Abundat ßaec planta in meridionalibus 
E-Ossiae, praesertim in elatis siccis, limosis, 
£terilis&imis et parum saUuginosis totius Gas- 
pici et magnae Tartariae, nec minus in Cher- 
€0ne60 Taurica, ubi in montibus saxosis lu- 
xuriat caespitibös saepe pedali diametrö la- 
tioribus. In Inaula Phanagoriae monüculis 

limo- — 118 — Hmosi - gurgitis erupdone formatis , prima 
haec planta vegetationem orditur. Fioret 
p08t medium Julii, semina autumno maturat. 
Herbae contritae recentis odor debilis Matri- 
cariae, florentis vix ulius, sed siccatae cum 
semine capitula coiitrita camphoratum odo- 
rem utcunque spirant. Commanducatae her- 
bae eapor piperitus. Est caeterum e maxi, 
lüis sircis et exsuccie vegetabiJibus. 

2. Camphoro sma amiua^ annua piloso - la- 

nuginosa, Gaule erecto alterne ramo- 

so. (Tab. 580 
Planta in Ro6??iae temperatis, ut videtur, 
admodum sporadica ; mihi tantum semel ob- 
lata in subsalsis depressorum camporum ad 
Borysthenum , quum ab urbe Krementschuk 
Moscuam iter facerem , ubi erat copiosissi- 
mus ejus cum Atriplice laciniata proventus. 
Nec odorem ulium, nec sapidi (juidquam in 
herba florenti percepi. 

3. Corispermum hyssopifolio affiner flori- 

bus triandris pentandrisque (Tab. 5g.) 
Ad Irtin fluvinm in arenis, inter Septem- 
palatiorum fortalitium et Schulbam, copiose 
creecit, et Semper hac aliena f^cie, floribus 
triandris et pentandris observata est. Judicent 

alii. — 119 ~ 

alii, annon distinctae epeciei honorcs potiiij, 
quam varietatis ignomiiiiam niereatur. An 
loco et cliniatc mutata est ? 2. 

Bellevalia^ eine neue Pflanzengattung aus 
der Familie der Liliengewächse ; von 
Picot - Lapeyrouse. *) Man bat wirklich von Glück zu sagen, 
•wenn man in Gegenden, die eeit mehreren 
Jahrhunderten von den scharfsichtigsten und 
geübtesten Botanikern durchsucht sind, noch 
eine ausgezeichnete neue Gattung findet. Und 
diefs ist der Fall mit einer Pflanze, die auf 
den warmen Wiesen der Pyrenäen Thäler 
sehr gemein ist. Ich habe sie bei Bareges 
Meliande, PvTarignac und Eiip bei Saint Beal, 
ja auch schon bei Toulouse und Freecati ge- 
funden. 

Ich *) Delamether. Journ* de Vhyüq. Tt 67* p. 425» — 120 — Ich widme diese neue Gattung dem An- 
denken Richer - de Belleva J, der beiden 
Botanikern schon in Vergessenheit gerat hen 
ist. Er war Professor der Botanik zu Mont- 
pellier im Jahr 1598. Ihm verdankt der dor- 
tige PÜanzengarten geine erste Anlage und sei- 
nen vorzüglichen Glanz. Belleval machte 
sich durch seinen Eifer, seine Vorlesungen 
und Schriften eehr um die Wissenechaft ver- 
dient; und gab von den PtJanzen, die in 
dem botanischen Garten zu Montpellier ge- 
baut, und von ihm mit ganz besondrer Sorg- 
falt und schweren Kosten zusammengebracht 
•worden waren, das erste Verzeichnifs heraus ; 
und dedicirte dasselbe dem Stifter des Gar- 
ten«», dem grofsen Heinrich. Brouesonet 
hat die kleinen Schriften Belleva Ts neu 
herausgegeben. Dieser nur bedacht, die Wis- 
senschaft zu fördern, hatte eine grofse Menge 
seltner Pflanzen zeichnen und in Kupfer 
stechen lassen, welche er seinen Erben hin- 
terliefs , die sich jedoch wenig um den lite- 
rarischen Ruhm jenes schätzbaren Mannes 
bekümmert zu haben scheinen. 

Die Gattung Bellevalia gehört zur Hexan» 
dria Monogynia des Linnei'schen Systems, 

zur — 121 — zur 3, Classe der Monocotyledonen stamini- 
"bus perigynis, und zur 6. Ordnung der As- 
phodelen nach Jus sie u. Verwandt ist sie 
mit Ilyacinthus durch ihren Habitus, durch 
das Perigonium inferum monopetalum und 
die Frucht; mit Ornithogalum durch die fi- 
lamenta petaliformia basi dilatata. 

Character genericus. 

Ferigonium (CoroUa) monopetalum, inferum, 
sexfidum. Filamenta monadelpha. , 

Descriptio speciei. 

jBellevalia operciilata, 

B. segmentis tribue exterioribus perigonii api- 

ce externe appendiculatis. 
Planta obscura, glabra, ad altitudinem 12-16 

pöllicum adscenden«. 
Crescit in pratis calidis, Iis locis ubi aquae 

hibernarunt. 
Bulbus globosus, elongatus, tunicatus, cortice 

fu^co. 

JbZ/a radicalia 4 — 5, canaliculata, intus glau- 
cescentia, exJus striata, apice ecariosa, 
ecapum semel superantia. 

Sca- — 122 — Scapus tere&, Simplex, erectus, 21 -—27 Cen- 
tim. (8 — 10 pollic. ), maculis rubris 
saepe adspersus, caeruleus iiifra fiorem. 

Flores racemosi, distantefl, adscendeiites. 

PedujLculi breves, 

JBracteac parvae, coloratae, laciniatae. 

Corolla mohopelala, cylsndrica, sexfida, sor- 
dide alba. Ob limbi reflexi tres lachiias 
exteriores, appendicuio prominulo trian- 
giilari instrurtas flos ante suam anthesin 
♦ figuram uriiae cum operculo non male 
refert. 

Stamina 6» corolla breviora. Filamenta alba, 
corollae ineeria, infra usque ad medium 
in unum corpus coalita liberum persi- 
stens. 

Antherae didymae, caeruleae, primo eagitta- 
tae, postea utrinqne obtusae. 
- Fistillum, Ovarium rotundo - trigonum. 
Stylus crassus^i parum tortus, staminibus bre- 

vior. 
Stigma eimplex, 

Pericarphim, Capsula eubrötundö - trigona, 

suturiö sex, trilocularis. 
Semina globosa, nigricantia. Nach' ~ 123 — 

Nachschrift. 

Herr Dr. Roh de versicherte den Über- 
setzer, dafß Dr. Flügge diese Pflanze eben- 
falls im endlichen Frankreich gefunden, und 
sie d<^m Herrn Desfontainee mitgelhcilt, 
der sie für Ilyacintlius ronianns erkannt habe. 
Die Fliiggesche Pflanze, von welcher der Dr. 
Roh de zwei Exemplare besitzt, verglichen 
mit der, welche der UbLTsetzer von dem seel. 
Pott unter dem Namen //. romanus bekom- 
men hatte und welche unter demselben Na- 
men im Göttinger Garten cuhivirt wird, 
stimmt allerdings mit der Picot'schen Be- 
schreibung und .Abbildung vollkommen iiber- 
ein. Die von Desfontaines (Hör. AtL i, 
r- 308) cltirte Figur des Clusiue. (Hist. 
Igo.) hat zu kurze BKitier und stellt die 
Blume vor ihrer Entfaltung zugespitzt vor. 
So wenig übrigens au der Idi^ntität dieser 
pflanze zu zweifeln ist, so gevvifs ist es, daf$ 
die von dem Herrn Picot- Lapeyrouse 
angegebenen Unterscheidungsmahle die Tren- 
nung dieser Art von der Gattung Hyacin- 
thus rechtfertigen. 3. Mo- — 124 — 3- 

Monographies des Melastorna, et autre» 
genres de cet ordre ; par de Hum- 
boldt St. A. Bonpland, A Paris 
chez Fr* Schoell et a Tubingue chez 
J. C. Cotta. Livrais. i — VII. 
Igoö - I808* in gr. Folio. (Jede 
Lieferung enthält aufser der Vorrede 
zu der ersten, drei Bogen Text und 
fünf mit Farben abgedruckte Kup- 
fertafeln)* Aus der Anzeige der Plant. Equinoctial. 
CN. Jouni. d. Bot, 2. B. i. St. S. 21.) wer- 
den sich unsere Le^er noch erinnern , dafs 
die Herren v. Humboldt und Bonpland 
sich vorgenommen hatten, einige Gattungen, 
die besonders in den von ihnen besuchten 
Ländern vorkommen, monographisch zu be- 
arbeiten. Den Anfang dieses sehr verdienst- 
lichen Unternehmens machen die Melasto- 

mac 125 — viae Juss. Die Verf. entdeckten nicht allein 
selbst eine sehr grofse Anzahl von diesen 
Pflanzen, sondern wurden auch noch auf 
das freundschafi'ichste von den Pariser Bo- 
tanikern in ihrem Vorhaben unterstützt. Vor- 
züglich rühmen sie indefs die gefällige Theil- 
nahnie des Herrn Rieh a rd , der ihnen seine ^ 
ganze, in Guiana und auf den Antillen ge- 
machte, SammlunT^der Melastomaceen (wo- 
runter sich über 50 Vi-n ihnen nicht bemerkte 
Arten feinden), nebst der Beschreibung der- 
selben überliefs. 

Der Plan des Herrn Bon plan d, der 
nach der Vorrede allein die Bearbeitung die- 
ses Werkes übernommen hat, ist, zuerst 3Ie-' 
lastoma und Rhexia abzuhandeln, dann die 
übrigen Gattungen nach und nach folgen zu 
lassen, und zuletzt eine systematische Ueber- 
sicht der ganzen Familie zu geben. 

Herr Bonpl and bemerkt vorläufig, dafs 
mehrere Gattungen dieser Familie wieder mit 
Melastoma vereinigt werden müssen, da sie 
sich in keinem wesentlichen Theiie von ihr 
unterscheiden ; auch habe man sich nicht 
selten durch die Zahl der Stauftgefäfse ver- 
leiten lassen. Pflanzen zur Rhexia zu brin- 
gt".' gen, die doch eigentlich zur Melastoma ge- 
hörten. Nach Hrn. R, gründet sich der we- 
gen tliche Charakter der FJiJsxia nur auf ei- 
ner, über dem Kelch sitzenden Saamen- Kap- 
sel. 3Ielastoina hat hingegen eine, unter dem 
Kelch {mit dem Kelch verwachsene ^ würden 
wir lieber sagen, da genau genommen, der 
Kelch auch hier unten und nicht oben ist;) 
befindliche Beere. Die Zahl der StaubgefäTse 
ist unbestimmt ; doch sind gewöhnlich bei 
jener g» letzterer lo. Im Äussern kom- 
men beide Gattun.'^en so ziemlich überein; 
meistens erscheinen indefs die Rhexien, da 
sie gern in höheren und kälteren Gegenden 
vorkommen, als kleinere, ä-tigere, st.'^rker 
beblätterte und mit dichteren Haaren bedeck- 
te, Sträucher, — Die Biattrippen, die man 
bisher zu den Unterabtheilungen und den 
speciellen Charakteren, benutzt hatte, findet 
auch unser Verf. dazu sehr geeignet, da sie 
sich In der Zahl und Vertheilung sehr man- 
nigfaltig, aber, so viel er bemerkt hat, sehr 
beständig zeigen. 

Unter den sieben vor uns liegenden Lie- 
ferungen — die so wohl in Rücksicht der 
Ausführung, als auch der typographischen 

Schön- — 127 — Schönheit d^m frühem Werke der Verf. völ- 
lig gleich zu stellen sind — haben i. 4. 5. 
und 6. die Gattung Melastoma, 2. 3. und 7. 
die RhFxia zum Gegenstände. Der Text ist 
zu beiden Gattuiigen besoncK rs paginin, mich 
haben die Kupfertafeln von beiden besondere 
Nummern, 

ErsteLieferung» 

Metastoma aplostachya ^ foliis lanceolatis, 
integerrimis , trinerviis ; supra glabris, 
subtus exiiissimo tomenlo rufidulis : 
spica terminal! simplicissima, sessili- 
ilora. (Tab. i.) 
Am Orinoco bei Atures und Maypure, 
wo sie in Verbindung mit Myrten und eini- 
gen Arten von Phyllanlhus und Bombax 
ganze Waldangen ausmacht. Durch den 
Blüthenstand zeichnet sie eich von allen 
mit dreirippigen Blattern versehenen Arten 
aus. — 

Melastoma setinodis ^ nodis setaceo • cilia- 
tis: foHis oblongo - ovalibns, spinaloso- 
serratis, quinqoenerviis 4 imis nervis 
barbatis : racemo terminali, floribus 
confertie dodecandris. (Tab. 2.) 

Auf — 128 — 
Auf den Gebirgen von Quindm. — - t) 

Melastoma capitellata^ foliis ovalibus, ser- 
ralaus, supra sub - papilloso - hirtis, 
Septem - nerviis ; raceniis axillaribus, 
erectis; floribue capitellatim sessilibus. 
(Tab. 3.) 

In den Waldungen von Neu - Granada. 
Von der ihr zunächst verwandten agrestis 
Aubl. unterscheidet sie eich durch dichtere 
aber kürzere Haare, durch kleinere Seraiu- 
ren der Blavcer und durch mehr getrenntere 
Blüthenköpfchen. — t) 

Melastoma octnna ^ foliis cordatis Septem- 
nerviis, ballosis : racemis laxis : caüce 
octo- dentato ; staminibus sedecim: bac- 
ca octo - loculari. ( Tab. 4. ) 

Auf den Gebirgen von Quindiu, am 
Flufs Guadas. — % 

Melastoma lacera , foliis ovali • lanceolatis 
quinquenerviie : racemo terminali, ra- 
mulis eessilibus secundi - floris : calice 
glabro, laciniis lacero - ciliatis. (Tab. 5.) 

Mit der vorigen, auch bei Mariquita in 
Neu • Granada. — % 

Zwei- — 1^9 

Z w e i t e L i e f e r u n g* 

Rliexia muricata^ foliis subcordato • ovali- 
bus, snpra bullato - muricatis, conjuga- 
to - quinqi-ienerviis : calice toto hispi- « 
clo: Horibus amplis, decandr's. (Tab. i.) 
Die V^rf. ei.tdeckten diese Art auf dem 
Gebirge Purase bei Popaya?}. — 

B-hexia microplLjlla^ foliis snbrotundo- OVa- 
iibiis, qtiniquenerviis. muricatis : flori- 
^bus liiicis, subsolitarle seesilibus, oc- 
tandris ; calice glabro, margine ciliato. 
(Tab. o.) 

Ein riiei:friger , l^aum einen Fufs hoher, 
Strauch, der sich bei Santa - Fe de Bogota 
in Gesellschaft von Brathys juniperijia und 
mexicana ü n det> 

Rliexia viyrtoideay foliis sublanceolato - ova- 
libus, intfgerrimis triplinerviis , laevi- 
bu8 : fioribus octandvis ad suncirriitates 
solitarie axillaribiis et tcrno - ttrm'na- 
" libus: calice subclsvato glabro. (Tab. 3.) 
In Neu - Spanien bei Qiieretaro. — 

Rhexla speciosoy foliis oblongis, trinerviis, 
ciliaiis, utrinque, omissa nervorum pube, 
giabris: fioribus solitarie teiminalibue : 

N. Journ» d,Bot^3.B^3«u,4, St. I cali- . 130 calice pubescente, laclniis subulato - 
arnm^'natis. (Tab. 4.) 
Wäch^-t bei Popayan und blühet im Mo- 
nat Mai, wefshalb sie von den Einwohnern 
Flor de Mciyo jrenannt wird. Unter allen 
bis je'-zt bekannten Arten hat sie die gröfs- 
ten Bh men. 

Jihexia piloselloldes, foliid ad radicem con- 
gesti , lanceolatis, septemnerviis, pilo- i 
sis: caule subscapifoimi, laxe pauciflo- 
TO ; floribus octandris. (Tab. 5.) 
Ein Staudengewächs, das in Neu - Gra- 
nada in Gesellschaft mehrerer Gentianen und 
e. a. Pflanzen vorküniint. 

Dritte Lieferung. 

Rfiexia cancscens^ foliis ovalibus, trinerviis, 
breviter denaecj^ue hirsutis, subtus ca- 
nescentibus : floribus cernuis decan- 
dris : calyce eubcampanulato : antheris 
simplicibus. (Tab. 60 
Ein sehr ästiger Strauch, der bei Popa) an 
in Gegenden wächst, die sehr oft mit Schnee | 
bedeckt sind, und defshalb, wie Herr Bon- 
pland meint, auch bei uns sehr gut im 
Freien fortkommen würde. Bei den Einwoh- 
nern, — 131 — nern ist dieser Srauch, den sie Sarzilejo nen- 
nen, als ein diureticam sehr geschätzt. 

Jikexia torLuosa^ tortuose fruticulosa : fo* 
Iiis lanceolaas trinerviis, rare hirsutis: 
,floribus eparsis , decandris : calyce hir- 
to, laciniis linearibus : cauda anthera- 
rum infra adnexionem bifida. (Tab. 7.) 
Bei Tasco in Neu - Granada. — "5 
Rhexia stricta, stricte ramosissima ; foliis 
ovali - lanceolalis, trinerviis, rariuecule 
hirsutis : floribus cernuis, decandris: 
calyce campanulato : aniheris basi bi- 
appendiculalis. (Tab. 8 ) 
In den Ikalten Gebirgen von Loxa und 
Purase. Im Aü^sern hat der Strauch viel 
Ähnlichkeit mit Erica scoparia. 

Jihexia reticulata^ foliis oblongo • ovah'bus, 
acutis, quinquenerviis, supra bylloso - 
asperis, subtus reticulaiie: floribus am« 
j^^^ plis decandris ; calyce hispido : anthe- 
ris promisse setaceo - caudatis. (Tab. 9.) 
Bei Loxa. — 
Rhexia sartnentosa ^ foliis subcordato - ova- 
libus, serrulatis, septemnerviis , villo- 
sis : floribus subfasciculato - terminali- 
bus, decandris: calycis hirsutissimi la- 
I Z cini- — 132 — chiiis oblongis, utrinqiie villosis : sla- 
minibus decliiiatis. (Tab. lo. ) 
In den warmen Gegenden von Peru bei 
Cuenca und San Phelipe. — 

Vierte Lieferung. 

Melastoma caelata y foliie lanceolatis , tri« 
nerviis, eupra quasi bnlloso - caelatis, 
glabrie : subtus rubiginoao - lanugino- 
gig ; racemo terminali, coaiposito, flo- 
ribus confertis, eubsessilibua. (Tab, 6.) 

Sehr hüufig in GesellschaTt einiger Wein- 
naannien bei Loxa> auf dem Berge Saraguru. — "5. 

Melastoma caudata^ foliis longe petiolatis, 
ovalibus, proaiisse acuminato - caudatis, 
triplinerviis, sabcus pnivenilenio rufis; 
altcro cujusqiie paris minore: racemo 
terminali, faecicuiato - muhiflüro. (Tab. 

7-) 

Wurde von den Verf. nur einmabi in 
den warmen Gegenden von Neu Granadi 
zwischen Maraquita und Santa Ana, und 
zwar in Gesellschaft von Uiaria Zeylanica 
Aubl. und Caryocar aniyßclaliferiim Mut. 
bemerkt. — 

Melas' T Melastoma vaccinoides, glaberrima , micro- 
phylia : fcHis ovalibus, trinerviis : Üo- 
ribus paucis, cernuis, octandris : peta- 
lis abbreviads : filameniis eubalatis. 
(Tab. 8 ) 

Eni sehr ästiger Stranch , der unserm 
faccinio Myrtill, sehr ähnlich ist, uiul da 
er in einer sehr beträchtlichen Höhe auf 
den Andes vorkömmt, nach der Verf. Mei- 
nung auch wohl in den südlichen Gegenden 
von Frankreich ira Freien auedauern würde. 
Melastoma theciez^ajis. glaberrima; fcliiä lan- 
ceolato -ova'ibus, subdentatis, q- inqae- 
nerviis : racemo terminali, racemulo- 
rnm fascicnlis confertim minutitloris : 
filamentis medio geniculatir, infra com- 
planatis. (Tab. 9.) 
In den gemäf-igten Gegenden von Po- 
payan in Gesell chaft von Rhexia graiidißora 
und andrer, zum Theil neuer Ptlanzert. Die 
Einwohner benutzen die Blätter zum Thee. 
Die Verf., welche si^:h oft selbst der Blätter 
zu clfesem Behuf bedienten, fanden den Auf- 
guCs weniger zusammenziehend, aber ge- 
wiirzbafter als bei dem gewöhnlichen Thee. 
Nach Hcrni Bonpland liefse sich dieser 

Strauch - 134 - 

Strauch bei Toulon und in andern südlich 
gelegenen Gegenden von Frankreich anbauen. 
Jhlastoma aiigustifolia ^ (Richard.) foliis 
lineari - lanceolatis, convexis, trinerviis, 
subtus piibe pulveracea discoloribus : 
racemo terminali , muitifloro ; floribus 
minutis, octandri?. (Tab. lo. ) 
Herr Richard entdeckte diese Art auf 
den Antillen, wo sie sehr häufig, besonders 
auf der In^el St. Jean und auf Gouadeloupe 
vorkömmt. Sie bildet einen 4 — 8 Fufs ho- 
hen, sehr ästigen Strauch. 

Fünfte Lieferung. 

jMelastotJia fulva^ (Rlchardl) foliis longo - 
lanceolatis, repandulo • crenati? ; subtus 
pube furfuracea fulvis : panicula fili- 
formi, ramosissiraa; floribus minutissi- 
mis. (Tab. 11. nach der Ordnung, 
die Tafel i?t mit 2 bezeichnet J. In 
Guiana, \vo sie Herr Piichard ent- 
deckte. — 

l^Ielastoma granuLosa , foliis oblongor ova- 
libu?, margine integro revolutis , quin- 
quenerviis ; supra glabris, subtus pube 
densa granulosa rufeseentibus : racemo 

bra- brachiato, racemulie subsessiliter fa^cl- 
culifioiis. (Tab. 12.) 

In den Waldungen von Neu - Granada, 
besonders bei der Stadt Ybague. — 

Melastoma claeagjioides , foHis lanceolatls, 
integerrimis, subtriplinerviis , subtus 
pulverulento - incanis : peduncuHs aut 
eorum ramuHs subfcrifloris, terminali- 
bus; floribus octandris. (Tab. 13.) 
Melast. elaeagnoides. Swartz, FL, lud, 
Occid. ]), 8l5- 

^'on Herrn Piichard auf den Antillen, 
besonders auf der Insel St. Jean, bemerkt. — 1). 
Melastoma coccinea^ (Richard.) glabra, fo- 
liis ovalibus, integerrimis, laevigatls, 
quinquenerviis , subtus punctlculosis ; 
panicula laxe trichotoma; floribus longe 
pediccllatis, cctandris. (Tab. 14.) 

Auf Gaadaloupe, auf der mit Moos be- 
wachsenen Spitze des Schwefelberges , und 
in den angrenzenden Waldungen ; auch auf 
Martinique. — 

Melastoma biglomerata ^ foliis lanceolatls, 
quinquenerviis, utrinque pubescenti- 
bu8 ; subtus rufis, reticulatis : spica 

sub- 136 — subterminali , hispidala : floribus seesi- 
liter biglomeratis. (Tab. 15.) 
Sehr häufig auf dem Berge Duida am 
Ursprung des Orinoco. Von der ihr zunächst 
verwandten albicans Sv/artz. unterscheidet 
man sie leicht durch den Blüihenstand. — 

Sechste Lieferung. 

Melastoma tomentosa (Richard.), foliis am- 
plis, svibsessilibus, ovalibns, inferne an- 
gustatis, integris, subtus tomentosis, 
remotisßime a basi trinerviiö : racemo 
oblongo. (Tab. 16.) 

Von Herrn Richard in Guiana be- 
merkt. — t). 

Melastoma lutesce?is, foliis oblongo - acu- 
minatis, dentatis, triplinervii» , subtus 
lanuginc candicantibus : racemo pani- 
culato, multitloro. (Tab. 17) 

Auf dem Gebhge Saraguru bei Loxa, in 
Gesellschaft anderer Arten dieser Gattung, 
der Rhexia, Weinmannia u. w. Herr Bon- 
pland vermuthet, dafs sich diese und einige 
andere Arten zum Gelbfarben anwenden 
lassen. — 1^. 

MelaS' — 137 ~ 

Melastoma mucronata (Richard.), foHis 
lato - ovalibus , abruptissime acumina- 
tis, integerrimis, eubtriplinerviis , sub- 
tus fulvis: racemo laxo, fasc^culis lon- 
ga pedunculatisi floribus dodecandris : 
calyce fructifero truncato. (Tab. ig.) 

Von Herrn Richard in den Waldangen 
von Guiana entdeckt ; eie kömmt auch in 
Cayenne vor. — ' 

Melastoma aspergillaris , foliis oblong^o - 
ovalibus, serrulatis, trinerviis, subtus 
pulverulento - tomentoöis : tbyrao ter- 
minali. (Tab. 19.) 

In den kalten Gegenden von Quito, be- 
sonders zwischen Delay und Cuenca , wo 
sich die Einwohner derselben zur Heitzung 
der Backöfen bedienen. — t)* 

Melastoma bracteolata, foliis oblongis, acu- 
xninatie, trinerviis , subtus rubiginoso - 
tomentosis: racemo composito, bracteis 
linearibus, longiusculis interstincto ; flo- 
ribus gloaieraü'g, subseseiiibue, (Tab. 
20.) 
Bei Loxa. — Sie- -r- 138 — Siebente Lieferung. 

üliexia grandißora^ foHis lönge petiolatifl, 
cordatis, hirsutier öubdeiiticulatis, no- 
vemnerviis: calycinis laciniis tubo Ion- 
gioribus, eetaceis : floribus sparsis, de- 
candris. (Tab. ii.) 

/ Melastoma grandiflora. JuhL Guiaii, V. 
I. }u 414. V. III. t. 160. TVilld, S])ec. 
Flaut, II. 589. Fahl. Symb. m. 
p. 59. Fers. Syn, i. p. 474. ^ 

In Cayenne und am Orinoco auf sum- 
pfigen Wiesen. — 

lihexia holosericea^ folils eubcordato - ova- 
libus, utrinque sericeo- tomentoeis, sep* 
temner viis^ sessilibus : panicula tcr- 
minali : floribus bracteatis, decandris. 
(Tab. 12.) 
Diese, von Commerson in Brasilien 
entdeckte Rhexia, in nach Bonpland's 
Versicherung eine der schönsten, ihm be- 
kannten Art, Von Lamarck (^EncycL Meth. 
V' 45* ) wurde sie Melastoma argejiiea ge- 
nannt; doch darf man nicht die gleichnamige, 
von Winden o\y und Persoon erwähnte, 
Swartzische damit verwechseln. Da bei die- 

ser ser, wie bei der vorigen, die Frucht eine 
Kapsel ist, eo sind beide mit allem Rechte 
von Herrn Bonpland mit der Gattung 
Pihexia vereinigt worden. — t) 

Rhexia cerniia^ ramis ad angulös asperius- 
cuHs, nodis hlrtie : foliis oblongo - ova- 
libus, subcrenatis, quinquenerviis, ner- 
vis sabtus marginibnsque hirantis: flo- 
ribus subterno - terminalibus , reflexis, 
decandris. (Tab. 13.) 
Auf den Andes bei Popayan. — 
Rhexia camp anularis ^ ramis cylindricis ; 
eummis rufo - pubcntibus ; foliis ova- 
libus, conjugato - quinquenerviis , inte- 
gris ; eupra dense hispidis , subtus to- 
mentoais : floribus cernuis, octandrls, 
(Tab. 14.) 
In den kältern Gegenden von Peru bei 
Löxa. Eine ähnliche, bisher nicht bemerkte, 
Vertheilung der Blattrippen ist dem Verf. 
nur bei der oben erwähnten muricata vor- 
gekommen. 

Rhexia lepidota, foliis üblongo -lanceölatis, 
quinquenerviis, supra ecabriuectilis, sub- 
tus imbricato - equarauloeis , subrevolu» 
tiö, suöserrulatis : fasciculis longe pe- 

daa« — 140 — 

dunculalis ; floribue sessilibus , decän^ 
dris, bracteatis. (Tab. 15.) 
In den l^iiltern Gegenden von Peru bei 
Jaen de Bracamorros. — 4- 

Flora Peruviana et ChilensiSj sive De- 
scriptiones et Icones plantarum Pe- 
ruvianarum et Chilensium, secun- 
dum Systema Litinaeanum digestae, 
cum characterrbus plurium generum 
evulgatorum reformatis. Auct. Hipp. 
Ruiz. et Joseph. Favon. Reg. Acad. 
med. Madr. Sociis Madriti, Tom. III. 

Vergi Journ^ d. Bot. 2. B. I. Sj:. S. 46. P a n c r a t i u m. 

P. marrtim-m Linn. 1 coluntur 

P, httorale. J a c q. Amer. pict. t. 10 l.j^ in hortis» 
P. ringens ^ sparha sub 5iiora , tior. ringentr 
buß, neciano brevi, stammibus corollae 
^ . loji- — 141 ~ 

lonpiuidiue, foliis ensiformibue acumina* 

ÜB. (Täb. 283. b.) 

Colitiir in Bords. 
ßavum , spatha mwltiflora, stam. corolla 

loiigioribys , tubo liectarii coatctato, pet. 

pattjjo - retiexis. (Tab. 284- ^0 

In cüUibui} arenosis Peruviae. 
P. coccineum^ spa]tia mnllitlora, starn. corollae 

longitudiEie , tubo nectani tenui, petalis 

erectis. (Tab. 285- b.) 

In coüibus Taruiae vicinis. 
P. reciirvatum , spatha iini - 3ilora, tubo 

nectarii gracili recurvato, fol. ensifürmi* 

fcus carinatis. (Tab. 285' ^0 

In praeruptis Peruyiae. 
P. latifoliiim ^ spatha mnliiilora, flor. depen- 

dentibus, foL lanceolalo - oblongis laiis. 

T. 284- 

In neaioubiis linxnidis Indium Peniviae. 
P, viriclißonim^ spalba 4-5tlora, liaiho nect. 

longitud. peralnn,ni, foL ensiformibus. 

In nemoribus et locis perrosis Peruviae. 
P. variegatum ^ epatba 4i]ora, flor. longissi- 

miö, neci^rii limbo brevissimo, denticu- 

Iis ft rcatis retroflexis. — 

Coiitur in Peruvia. 

'A. aU' A m a r y 1 1 i s. 
aurea^ spatha iflora, corolla campanulata 
patenliuscula, stam. eieciig, stylo decHna- 
to, bulbo buibulis obvallato. — (Tab« 
286. a.) 

In arvis, et inter eegetes Peruviae. 
ßammea^ spaiha iflora, coroHae lacinils se- 
rni'coiivolutis superne pateiitibus refli xie, 
genitaiibiis brevibus erectis. — (Tab. 
286. b. ) Lilio «atcissns monanlhus, coc- 
cineus. Feuvill. 3. t, V. 
Inter segetes Peruviae inque arvis Chi- 
lensibus. 

chilensis ^ spatha subbiflora , corolb's cam- 
panulatis , equamis nectarii 3 — 4fidis, 
stam. deciinatis alternis brevioribus. 
A. chilensis. L'Herit Scrt, a?igL p. ii. 
In arvis et agris Chilen&ibus. 

miniata, spatha 2 — 4{lora, corolHs cam- 
panulatis ringentibus, Jarinia suprema 
retroflexa ; in&ma angustiori , genitalibus 
decumbentibus. 

In nemoribus Andium, inque hortis. 
bicolor, spatha 6 — i2flora, corollis sub- 
campanuUtis rubris, apice virescentibus^ 
nectariis bicomibus. 
In praeruptis Tarmae« 

Cri- — 143 - 
C r i n u m. 

C. urceolatum, spatha multiflora, flor. cam- 
panulato - urceolatis depeiidentibus trico- 
lorib'ie, foliis oblongis late pctiolatis. 
(T.b. 287- b.) 
In Andium nemoribas, 

Alstroemeria. 

A. peregrina — (Tab. 2880 pelegrina L. 
A. ligtu — ^ L. 

A. revolutn^ caule erecto , fol. lanceolatis. 
per. reflexis inter. minoribus. 
In Gollibus R. Chiieneie. 

A. versicolor ^ caule erecto, foHis lanceolato- 
linearibus, umbella 2-3flora, per. inter- 
nis angustioribos, infimo breviore latiore. 
In coilibua aridis Ft. Chilensis. 

A. Hamantha, caule erecto, foliis Ii'neari - lan- 
ceolatis ciliatis, umbella subradiata, ped. 
bitloris, pet. exter. serratis. 
In collibus et rad. Fi. Chileneig. >^ 

A. lineatiflora^ caule erecto, fol. lanceolatis. ^ 
umbella 4 - 7radiata , ped. ^floris unifo- 
liis, pet. Serratia lineatis. (T. 289O 
In collibus Peruviae. — 144 — 

cliitichißora^ caule adscendente , fol. di- 
stichis oblüiigo - lanceolatis, umbelia 3- 
gflora, pet. aequalibus,' int. planis. (T. 
28% a.) 

tri iiemoribus Anclium Peruviae. 
secuiiclijiora, caule dtpendcnte, foL secun- 
(li.^ löHceoiaiis acutissimid subtus albis, 
iinibelia 8üb-5ilora, flor. hirsiitls (Tab, 
290. a.) 

In ncraoribiis Andiom Peruviae. 

Scihiila, caule volubili., fol. kmceol: um- 
belia 5 - ioradiar.a , ped. dichot. 3floris. 
salsilla L. (in ülvh IL Chilens.) 

ajiceps^ caule volubili ancipiii, fol. lan- 
ceolatis acntis, umbella i7[ioTa. pet. ae- 
quaiibus punctis slropiirpureis. 
In BCUiOribus Andium Peruviae. 

rosea, caule volubili lereti, fol. ovato • 
lanceolatis, umbelia 13-radiata, pet. ia- 
terionbas lineis nigris maculatls. 
c. praecedenti. 

crocca, caule volubili tereti, foliis Imeari- 
lanceolatiö subtus pubescentibu«;, umbel- 
ia muitiflora, pet. aec[ual. croceis. 
c. praecedenti. 

A. bru" A. bracteata^ caiile volubili , fol. lanceolato- 
Hnearibos, umbella sradiata sub - i^flora, 
pet. inter. spathuiatis. (Tab. 291. b.) 
c. praecedenti. 

A. cocciiiea^ caule assurgenti vilioso, fol. ova- 
tis aciuis, umbella 2^4flora, pet. obion- 
go - cuneiformibus (T. 291. a.) 
c* praecedenti. 

A. setacea, caule ecandente , fol* lanceolatls, 
umbella simplici radiis immeroais, bra- 
cteoHa setaceis, corolla parva (T. 292. b.) 
c. praecedenti. 

A. tomentosa ^ caule subvolubili, fdl. lanceo- 
latis marginibus reflexis subtus tomento- 
sis , umbella multiflora , radiis bifloris. 
(T. 292. a.) ^ 
c. praecedenti* 

A. denticulata ^ caule scandente, foHis lan- 
ceolato - ovatis acutissimis, marginibus re- 
pando - denticulatis , llor. umbellato - co- 
I rymbosis. (T. 293. b.) 

Ä. ßnihriata ^ caule volubili, fol. lanceoialis 
angustis, umbella multiflora, petalis in- 
terioribus fimbriatis. (T. 293. a*) 

|A. purpureum caule scandente, fol. lanceola- 
tis angustie subtus pubeecentibus , flor- 

il Nt Jouin, d. Bot* 3. B. 3» u. 4* Su K CO- — I4Ö — 

corymrjosls subumbellatisque purpureiö, 
(T. 294- ^0 

c. praecedentlbus in netboribue Peruviae. 

A. viocrocarpa ^ caule scandente, fol. oblon- 
ge - lanceolalls, umbella multiradiata, ped. 
bifloris longissimis. (T. ^294. b.) 

A. cordifolia 9 caule scandente , folils corcla- 
tis acuminatie, umbella öradiata, ped. 
2^3- florls. (T. 290. b.) 

A. latlfölia^ caule volubiii, fol. oblongo - 
ovatiß acomiiiatis , umbelia multiradiata, 
ped. i- sfioris, coroila rubre - viridi. (T. 
295O 

In collibus Peruviae. 
A. formosissiwa , caule scandente, fol. lan- 
ceolatis longio', umbella semigiobosa, flor. 
numerößie, puniceo • luteia punctaiis. (T. j 
296.) 

In nemoribus Andium Peruviae, 

L a p a g e r i a. 

■ Chcii\ Coi\ 6 petala basi 3gona. pet. aequali-, 
bus, 3 - int. latiora. FiL basi petalpr. in-^ 
serta. alt. paulo longiora. Antherae ereclae.j 
Germen superum. Stigma clavatum* 
Bacca unilocularie. Sem. numeros^, ni- — 147 — 

dulanlia, recept. Splici, per parietes de- 
currenti ßifixa. 
Genus dicamm Josephae Lapageriae 
Lectiss. feminae Napol, Bonctparte uxori 
dignissimae, Botan. et Nat. hiat. fautrici 
egregiae. 

L. rosea, foliis ovato - lanceolatis 5 -nervibus, 
coroiiiö intus maculatis. (Tab. 297.) 
In silvis Chilensibas per arbores et fruti- 
ces Scandens. 

Luzwiraga. 

Char. Cor. infera : pet. 6 disdnctis aequaL 
3 ext. angustioribus. FiL 6- recept. in- 
eerta. Anlh, erect. sagittatae. Stylus tri- 
queter, Si^zjwß 3 - angaiare. Bacca 3-I0- 
cuiaris disscpiniento membranaceo — 
Sem, 2. — 

Genus die. D. Ig nat. Ruia de Luzwi- 
raga, ni. d. Hispani. — 
L. radlcans ^ caule ladicante,' fcI. lanceoiatis 
obliquh, pecK ~ 2-4110113, flor. varle- 
gatis. (T, 298O 
In silvis Jl. Chilen8is,^~ 

Agave. 

A. americaim. L, 

K Aloe — 148 — 

Aloe* 

A. jjerfoliata. L. 

Polyanth'ee* 
P. tuberosa. L. 

Anthericum. 
A. caendeum, fnliis ensiformibus , panicula 

loDgitJeinßa fior. caeruleis. (T. 299. f. 60 

}3ernriudiana lilum. Feuvill 2. t. 8« 

In locis umbrosis — R. Ohilensis« 
A. coarctatum , foHis infetne carinatis medio 

c« arc ati^, p d. bifido - dicho'oniis, pe- 

diceliis subumbellatis, filam. ad medium 

incra satis. (T. 299 a.) 

In montibus And. Peruviae. 
A. eccremorrJiizum , foliis ensifornaibus cari* 

natis , scapo folioso, racemis longia, epa- 

this 2 ' S^oris. (T. 301. b.) 

In coliibus Peruviae. 
A. glaucurriy j^cemo longissimo fcimplici mul- 

tifloro, ped. floriferis patentibus , fructi- 

feris adpressis. — 

In montibus Peruviae, 
A, jjlumosum, scapo striato - angulato 2-4floro, 

pet. in erioribus barbato- plumosis. ( T. 

300. b.) 

In aivis, aridis et ventosis B.. Chilensis. 

Orni- — 149 

Ornithogalum. 
O, corymbosum^ scapo tereti, flor. corymbo- 
sis, coroUa magna, germlne atro. (l\3oo. a) ' 
In hortis Peruviae — etc. Conanthera, 

Char. Cor, supern, pe\ 6 aeqnalia retroflexa, 
— FiL recept. inaerta. Anth, subsagitta* 
tae, in conum acutum coali ae, apicibas 
liberis. Stigma capi*a'^am 3gonom. Cap- 
sula globosa 3I0C. Svalvis. Sem, pauca» 
subrotunda, 

C, hifolia^ ped. bifloris, petalis variegatia, 
1b«lbo articulato soiido. (T. 301. f. a.) Ber- 
niudiana bulbosa — Illum. Feuv. 3. t. 3, 
In coilibus ventosis R. Chilensis» 

Isidrogalvia» 

Char, Terianth, 3phyllum. inf, Fet, 6. 3« an* 
gust* Fil, recept. inserta. Anthcrae ere- 
ctae, cordatae, S^/'^^za 3-partitum, lacin. 
capitatis, Caps. 3I0C. svalvis, valvulis 
cymbiform.; marg. in^roflexis, seminiferie, 
5^/72. plurima. receptacnla 6 filiformia. 
ad hoc genua referend. Anthericum caly» 
culatum L. — 150 — 

dicatum Isidoro Galvez Expedit, bot. 
Hbp, pictori. 
I. falcata^ foliiö falcatis plänls striatis di- 
stichis , flor. raceniosö - epicatie. (T, 302. 

f. b.) 

In montibus altis frigid. And. Peruviae. 
Scilla. 

S. biflora, racemo laxo, flor. geminie. (T. 
302. a.) 

In collibus arenosis R. Peruviae. 

H e r r e r i a. 

H. stellata^ caule volubili, aculeato, foHis 

t 

radialis lineari • ensifovaiibus. (T. 303. a.) 
In silviö R. Chileneis. 

Heliconia. 

H. sululata^ spicie rubris , spathis horizon- 
taiibus lanceolato - subulatis longiseimis, 
(T. 303. b.) 

Forte eadem planta quam pro Heliconia 
-psittacorum d.eecripsit Swartz. obs. 
bot, p. 93. — Haec a //. psittaco- 
rum L. forsitan diversa. 
H. lingidata, spicis lutco - puniceis , spathis 
inflexis lingaaeformibus longis {T. 304.) 

H. TO' — I5i H. rostrata, spicis scoloribus, spathls retro- 

ilexls rostralis brevibus. (T. 305.) 
In nemoribus Peruviae Andiura, 

Triglochin. 

T. ciliatwn, capsulis ovatis Sgonis slcculari- 
bus, calmo apice contorto, «pica com- 
posita. 

In collibus frigidis Peruviae. 
T. striatum, capsulis subrotundia Sgonis slo- 
cularibus, scapo nudo etriato, spica eim- 
plici coarclata. 

In lacubus et inudatis Peruviae. 

' ^ R u m e X. 

R. crispus, L. 

Cl. riL 

C a V a r i a. 

^C. pendula f foliis ternatis, racemls longissi- 
mis dependentibus fior. eecundis. (T. 306) 
In runcationibus adque lipas flum. Pe- 
ruviae. 

A c t i n o p h y 1 1 u ni. 
A. ai2£ulatum , foliolis 7-11» racemis sollta- — 152 — 

riie geminiöqae corollis obovatis angula- 

tis truncatis. (T. 307.) 

In collibus nemoroöis frigidis Peruv^ae. 
A. pedicellatum 9 foliolis 9-13, ra'^emis sep- 

teniß, floribus ped^cellatis umbellaiis, 

corollis haemisphaericis. (T. 308O 
A» coiiicum^ foliolis 7-13, racemis ternis bi- 

nisque, corollis conicis. (T. 309.) 
A. acuniinatum ^ foliolis 7- 11, racemis 2- 

5ni^, corollis acuminatis acuinine obli- 

quo. (T. 390.) 
A. pentandrum i foliolis 7- Ii, racemis soli- 

tariis ternisque, corollis conicis obtueis, 

(T. 311O 

Habitant in nemoribus Peruviae, 
Gilibertia. 

G. iimhellata f foHis oblongis obsolete denti«» 
culatis. (T. 312.) 
In nemoribus Peruviae. 

CL riii. 

Tropoeolum. 
T. mnjus. L. 
T. peregf inwn — L. 

T. bicolorum, foliis peltatis 7-lobi6 basi trans- 

ver- versim truncatis, petaüs inciso - ciliatis. 
T. 313. a.) 

In nemoribus Andium. 
T. dipetalum, iolih subpeltatis 7lobi3, coiol- 
la 2 ■ petala , petaüs spathulatis crenula- 
tis- (T. 313. b.) 

In montibus Andium Peravlae. 
T-.'tulerositm, foüis peltatis slobis baai trans- 

versim - truncatis, petalis dentatis, calycis 

fere longitudine. (T. 314. b.) 

In praeruptis Peruviae, 
T. ciliatum, foliis peltatis p»]matis ölöbis, 

stipulis bracteoltsque ciliatis, petaüs in- 

tegerrimis longitud. fere calycis. 

lu eilvis Fl. Chilvjnsis. 

E p i 1 0 b i u m. 
E denticulatum , foliis sublanceolatis denticu- 
latis, inferioribas oppositis; euperioribus 
sparsis, pet. aequalibus bifidis. (T.'^i^.a.) 
In ripis fluvior. Peruviae et R. Chilensis. 

Oenothera. 
O. grandißora, foliis. interrupte pinnatis pin- 
natifido-lyratisque, capsuüs obovatis 4. 
gonis planis. (T. 313. b.) 

Oeno- Oenolhora acaulis Ca van. Je, L, 399. 
In arvis et ruderatis Fi. Chilensis. 

O. virgata^ foliis lyratis lanceolatieque den- 
tatis, capsulis pedunculatis clavatis. (Ic. 
315. a-) 

Inter segete« Peruviae. 

O. prostrata, foIiis eublanceolatis acutis den- 
tato - sinuatis , cspsulis iinearibue obtuse 
4gonis coronatis curvalig. (T. 315. b.) 
Inter segetee Peruviae. 

O. mallissin^a^ L. 

O. mnlticaulis ^ foliis radicalibus lanceolaiia 
denticulatis, caulinis ovatis , capsulis ee- 
cundie clavatis Sgonis. (T. 317. b.) 
In subalpinis Ändium Peruviae, 

O. tenella^ fol. oblongo - ovatis, Caps, cylin- 

dricis curvatis. (T. 316. b.) 
O. tenella Ca van. Ic, 4. T. 396« a. 

In campis, arvis, eegeiibus R. Chilensis. 

O. teiiiiifolia ^ fol. infer. oblongis, superior. 
linearibus, capsulis cylindricis rectis. (T. 
317- c.) Cavan. Ic. 4, t. 397. 
In coliibus ßiccis caiTipis et arvis R. Chi- 
lensis. 

O. SU' — 155 — ^ 

O. suhulata^ fol. subulatis, capsulis clavads 
tetr^gonis superne alaiis. (T. 316. a.) 
Cum praecedenti. 

O. dentata^ foliis suulinearibus denticulatis, 
capsulis cylindricis angaslissimls curva- 
tis. (T. 317. a.) Cav. Ic. 4. t. 393. 
Cum praecedentibus, 

R Ii e X i a. 

R. 511er vis 9 foliis ovatie acutis Snervibus, 
ped. dependentibus eubcorymbosie , peta- 
Iis convoiu'ds violacels. (T. 321. f. b.) 
In montibus Peraviae. 

R. lutesceris, fol. övatis 3nervii8 rugosis, ped. 
Sfior. pendDÜs, petalis contolutis lutes- 
centibus. (T. 319. a.) 
in mont. frigid, et pluviosis Peruviae. 

R. Rosmarinijolia , fol. oblongo - linearibus 
3nerv. marg. revolutis, ped. 3 - 5floris 
penduliS, peialis convolutis violaceis, (T. 
318. ii.) 

In collibus venlosia, aridis Peraviae. 
R. dicranantJiera , fol. ovatis 5nervibu8, ped. 
snbcorymbosis - peialie patentibus roseis. 
(T. 320. a) 
In eil vis Peruviae. 

R. echi' — 156 - R. echinala^ fol. ovatis 5 - nervibus swbtus 
lanuginosis supra' echinatis , ped. i - 3H0- 
lis, peralis magnis patentissim^s violaceis. 
(T. 319. b.) Me! astonia strlgosa L. suppL 
236. ab hac vix distincta. — F* lia etiam 
in R. echhiata trintrvia clelineantur. 
In col ibus altis venrosis Peruviae. • 

'R.ßexiiosa, fol J > lanceolatis serrulatis 5ner- 
vibiis, ped, corymboso - dichotomis , pe- 
talis a bis parvis reflexie. (T. 320. b.)« 
In rancationibus et collibus Peruviae. 

K. ochypeiala^ fol, lanceolatis 5 - nervibus, 
ped. stloris petalis magnis acumine par- 
vo paientissiinie purpureie. (T. 321. a.) 
In praeruptis et mont. apertis Peruviae. 

F u c h ä i a. 

F. serratijoUa^ ped. axill. unifloris, foliis 
3 - 4 - nis oppositisque oblongis serratis. 
(T 323. a.) 

In locie sabhumidis et umbrosis Peruviae. 

F. denticidata ^ ped. axill. ifloris, foliis ter- 
nis oblonge - lanceolatis deniiculatis. (T. 
\ 325. h.) 

In ripis et praeruptis calidis Peruviae. 

F. ova- ovalis , pedunculis axillaribus race/nosis 
foliosis, foliis ternis oppositisque cvali- 
bu8 acutis, ulrinque pubescentibus. (T. 

In nemoribus Peruviae* 

corymbiflora y ped, terminalibus ternls co- 
rynibosis fonosis, füiiis obloi3go - lanceo- 
laiis. (T. 3 5. a.) 
C. pracctdenti. 

macrosterna, peduncnlis axillaribus uni- 
floris , foliis ternis ovalis acutis deiitaiis. 
(Tab. 324. f. b,) FucJi.sia cocchiea Air. 
H. Ken. sp. pl. ed. VVilld. 2. 340 ab 
hac vix d ffcvre videtür. 
Thileo. FeiivilL hi^t. d. pl. 3. 64. t. 47, 
In locis ulii^inosis Chilensibus. 

decussata , ped. axillaribus unifloris, foliis 
ternis oppositisque lanceolatis, obsolete 
denticulatis. (T. 323. f. b.) 
In nemoribus subhumidis Peruviae. 

rosea, ped. axillaribus unifloris, foliis fas- 
ciculatis inaequalibus alterniique lanceo- 
latis integerrimis. T. 

In praeruptis R. Chileneis. 

F. sim- simplicicniilis f pedunculis termlnalibus 
quaternis unifloris involucratis, foHie qua- 
teriiis lanceolato - linearibus. (T, 322. a.) 
la silvis Peruviae. 

apetala^ ped. terminalil/ii8 corymboso - 
umbellatis, foliis ovaüs acuminalis inte- 
gcrrimis. (T. 322. b.) 
In iiemoribus Veruviae. 5. De — 159 ~ 5- 

De riantis Tetrad}Tiamls viilgo Criici- 
formibus. Aiictore SinelovtLy 

Immensus numerus plantarum, partinm 
omnem ocnlorüm acicm .eiuden? , cultura, 
solum, cliiiia omniaq-ie quae vaiiare plantas 
faciant; etiam versaiits'mi Botaiiopbili in 
erueodis notls earundem diagnosticis ruentem 
eaepißßime infrir^fjut. Insiiper, si cogircmus 
magnitudinem , figuram , situm, nUi haec re- 
lative snnjanlar, atque colorerxi in Botanicis 
nullius frugis esae, nt ab omnlbus non im- 
merilo censeatur: vlriebimus Icnge strictiori- 
biis limitibus Organica prae ?viineris et prae- 
primii Vegelabiiia incluca , eoruirque cogni- 
lionem omnium difliciliorem eSiC. 

f 2. 

Kon fiocci pendenda res est, siCut ex: 
(). I. patet, ut Sjstema botanicum eum p^c- 

fectio- 

*) Nov. Acta Acad, Seien:. Petropol. Tom, XIY — i6o — 

fectlonis gradum altingat,- in quo Clagsici, 
Geiierkl et Specitici pl^ntarum Ghaiacteres 
exactissime et ad aiimsEiim carrespondeant de- 
finitü, inrnquc oiBniiio Sj'Stema eliam minus 
versatissiiTio Botanophilo in exami -uiiidis 
plantis fili Arladnei instar plene insciviet, ' 
Hoc adeoque plantarum notionem exquiskis- 
simam präesupponit , videiicet eget^ ut om- 
nes plantarum posßibiles notae eruaniur, om- 
nes pOwSfiibiles afaerrationes , ne Varletales pro 
distinctis speciebus tradantur, calamo et pi- 
cturae amandentur et denique eget, ut om- 
nes plantae CQgnxtu possibiies eatenus vide* 
licet, quatenua ab acie oculorum ee non eub- 
ducunt, detcgantur. Absqua bis perfectum 
Systema condi nequit et eirores inevitabiles. 

§. 3. 

Exinde colligitur, nostro tempore nulium 
Systema botanicuni, cui nomen perfectissimi 
competat, dari. Cum nec Glassis genera, nee 
haec species sub se militantes ex toto am- 
plectantur. Hac de causa duximus, pknta- 
Tum familiam sub nomine Cmciformium jam 
dudum cognitam et in Oeconomia hominum 
non infimum locum tenentem, more disqui- 

rere — lÖI — 

rere botanico, id est omnes notas hucusque 
circa has observatas, breviter enarrare simul- 
que proferre rationes , ob quas et Tournefor- 
tiana et Linnaeana hojus FamiHae Classifica- 
tio minus cxpedifae mihi videantur, quaeque 
utriusque loco urpote fixior concinniorque 
subötituenda est. 

§. 4. 

Plantarum Cruciformium nomine ea Fa- 
milia venh, cujus Corolla quatuor Petalis 
crucis in modnm dispositia sese visui ofFert: 
Hanc denominationem Tournefortlo de- 
bemus, qui in Universum a coroiiae regula- 
ritato et figura Classes in Sj.temate suo de- 
promsit, Piotiilum vero diversimode in fru- 
ctum se terminans, pro Ordinibus constituen- 
dis ipsi inserviebat. Planta tetrapetala Corollas crucem refe- 
rente praedita omni jure sectindum mentem 
Tournefortii ad Cruciformes amandanda 
est. Nihilominus tamen hic Cornüm, Epilo- 
Biuiii, Clemätiti^em et alia bene multä, 
quamvis in bis Corolla numero segmentorum 
^. Joujn, Bot* 3,B* 3# u*4. St. L horum- — 102 — horumque dlspositione ad amnssim plant's 
sub unum hiijus Classis vexillom collocatis, 
correspondeant , ad alias retuiit, adeoque 
Charactereai C assirum minos exacte, minus 
rei appropjiatum et voto qnod intendebat 
iion respondenlem assum sie ; Hinc min-is ex- 
pertum Botanophiium recta ad errorem du- 
cit. 

6. 

Cum hae plantae ab omnibus etiam con- 
suramatiseimis Systematicis pro natiirali Cias- 
se haberentur. A Pcricarpio breviore et lon- 
giore Rajus in SiiicuIo«as et Siliqaosas di- 
stinguit. Juseieu in 63 familia natnrali 
suae Methocii sub Cruciferasum nomine pro- 
poeuit« A regulatitate quatuor peta!or?>m ad 
plantas flore teirapetalo regijiari retulit Lud- 
wigiue. Linnaeus ob eex stamiiia^ q o- 
rum duo oppösita breviora , quatuor aliera 
löngiora Tetradynamiam instituit. Mirum 
est, quod Tournefortiue eagacissjmi in- 
genii vir in bac naturalissima familia avulsit 
eas Stirpes, quas eimul potius stari, quam 
hinc et iliinc spatiari non exercitaium Bota- 
nophiium, fiineret. 

%7' — l63 — §^ 7. 

Tetradynamla autem Linnaei paritet 
proposito Auctoris non ubique respondent, 
praeterea Linnaeus nonnulias plaiiias ha- 
bitu valdopere Telradynaniis alTines, ut Che- 
lidonii, Hvpecoi species et alias sejunxit, 
quasdam e contra omni jure sejungendas , 
adnümerat, uti Cleome, qood etiam ex ver- 
bis isfins palet. Ciassem hanc esse, inquit, 
vere naturalem, tarnen apud einguios unura 
alterumque saepius genue contra naturam 
additum fuit, in hac autem Tetradynamia 
nullum, nisi forte Oleome." Cum Lin- 
naeus parum habuerit curae figurae coröl- 
lae, solummodo staminum subordiiiationis; 
cumque, inquam, notum , in Tetradynamis 
varietatem experlri, ut me autopsia edocuit, 
stamina; imo haec in quibusdam speciebus 
non eex duobus subordinatie, sed qualuor 
duntaxat coDtinuo observantur, ut: Lepidlum 
alpinum, Cardamine Jdrmta, adhuc quaedam 
hu jus familiae duo solummodo, ut: LepU 
dium Iheris , Lepidlum rüder ale , poesident* 
Exinde patet, characterem classicum Lin- 
naei plantie ab ipso Tetradynamis dictis 
minus competere, quoniam Lepidium Jberis 
h 2 et — 104 et i. ruderale Botanophilum minus exper- 
tum ad Diandriam Linnaeix; Lepidiurn au- 
tem alpimnn ad Tetraudriam amandabunt. 
Quid eentiendum de speciebus Oleome? cum 
Cleome pentaphylla floribus gynandris, Cleo- 
me dodecandra ^ Cleome viscosa floribus do- 
decandris, Cleome spinosa et vlolacea flori- 
bus hexandris instruantur; cumque nec eint 
plantae Tetradynamae, nec Cruciformi Co- 
roUa gaudeant, quo igitur jure has exami- 
nane inter Tetradynama:^ plantas quaeailurus 
sit? egomet nescio. Eget adeoque classis 
haec novo Justro. 

8. 

Hac de re ante aliquot jam annos saga- 
cissimi Botanici, quorum praepsrimis Jus- 
feieu et Nekker multum cudarunt in dete- 
gehdis oidinibus planrarum naturalibüs , efe 
omnino hoc opus, hic cardo Bjtanicorum 
fiat; his enim rite investigatis et in ordinem 
digestis Systema solidi iiomen omnino merea- 
tur. Plantae Umbellatae, Verticillata© , Go- 
Itimniferae, Papilionaceae^ etcet. denotant; 
quod hiiwc Botanicorum laborem sera died 
tecompensablt. 

5* g* — i65 — Enarratis Systematis Tournefortiani et 
Linnaeani quibusdam digressionibus , opti- 
mam eamque minus fallibilem et conveniea- 
tissimam naturae esse arbitror Methodum, 
quae partibus plantarum Fructificatioms prae 
reliquis constantibus nititur. Genera enim, 
Siliculosarum simul et Siliquosarum planta* 
rum, nisi rae in permultis autopsia fefellit,^^ 
constanter Pericarpiis et luculentissime a se 
invicem diecrepant, fi^xis adeoque circumscri-, 
bi possunt limitibus , quibus etiam a ceteria 
Omnibus plantis plane differunt. Quare Cru- 
ijiformium Familiam nec ex Corollae figura 
ad Cruciformes, nec a Staminum subordina- 
tione ad Tetradynamas refero; sed ob Peri- 
carpii longitudinem Siliculosas et Siliquosas 
xne judice cum Rajo appello, famiiiara hanc 
adeoque ut res ipsa expostulat in duas sectio- 
nes dispeeco. In prima de Siliculoeis, in al- 
tera yerq ^-e Siliquo^is acturus sum, 

S e c t i o I. 

JDß plantis siliculosis. 
§♦ lo. 

Plantae Siliculosae sant, quarum Pericar- 
pium longiiudine aut parum aut plane non 
1 eupe- öiiperat latitudJjaem. Est subrotundam , ova- 
tum, compressum , turgidura„ in diversie di- 
versum. Hoc Bajo Capsula, Linnaeo Si- 
licula nomiiiatar. In ordine hoc, praeter 
Pericarpium uti et in Siiiquosis, pro diagno- 
stico assumlurn Charactere, multa adhiic oc- 
currunt, quae iiotam sat claram et a reliquis 
ordinibus distinctam subminisirant. Petun- 
tur autem haec sigiia a Radice, Gaule, Ra- 
xnificatione, Inflorescentia aliisque partibus , 
quae in Coneentientes et Absolutos characte- 
res dietinguo. 

II. 

Characteres Siliculosarum et Siliquosa- 
rum Consentientes sunt notae, quibus omnes 
familiae hujus plantae inter se coiigruunt. 

Characteres vero Absoluli dicuntur ; per 
quos ulraque haec familia ab omnibus Ordi- 
num naturäijum generibus differt, 

Characteres utriiisque sectionis coiisen- 
ti eilt es consistunt 

A, in Placentatiojie. Semina duabus Cotyle- 
. donibus gaudent. Embryo omnibus, 
■utriusque farniliae hujus plantis est cur- 
vus. — i6? — 

B. Radicatione. Radix carnosa plerumque, 
descendens , fibrosa. 

C. liamißcatione, Gaulis teretiusculus , in 
ramos ahernatlm positos, divisus. 

D. Foliatioiie, Folia in gemmaru,m sinu con- 

voluta , alterna paucis cxcepiis, exstipu* 
lata. 

E. Pubescentia, Etiamsi haec fallax est (uti 

L in n aei verbis utar) dilTerentia , cum 
saepe cuUura deponator, tamen folia, 
praeprirnis radicalia qui^.ai plariODarum 
hujus familiae specierum pube inermi 
armatä. 

F. Iiißorescejitia. Flores vagi, h. e. ,aut in 
Corymbum dispi^siti, aut Gaules Ramos- 
que terminal! tesTöDCcessiveque ee aperien- 
tes, bracteis dlstituti. 

In genere notandum eat, plantas fami- 
liam Siliculosarum ac Siliquosarum con- 
stituentes Herbaceas raro Fruticosas vel 
SulTruticosas esse. 

Char act er e j* ^ iitriusque sectionis ab- 
s oliiti, 

I. Calix. Ferianthium inferum, tetra- 
phyllum, oblongum; foUolis oväto ob- 

lon- — i68 — longis, concavis , obtusls, conni\renti- 
bus, basi deorsum gibbis, oppositis 
paribus, deciduis. 

5. Corolla regularis et irregularis. Fe- 
tala quatuor aeqnalia et inaequalia: 
iingucs piano - subulati , crecti , • calyce 
ferc longiores Linibus planus : Laminis 
extrorsurn latioribus, obtusis; lateribus 
ee invicem vix tangentibus. 

3. Stamina, Filament a in plerisque spe- 
ciebue sex, subulata , quorurn duo op- 
posita longitudine calycis; yuatuor re- 
liqua paulo longiora , corolla breviora, 
in alii» duo vel quatuor ab que subor- 
dinatione, Jn aliis Fistillo iiisideii' 
tia. Antherae oblongiusculae , acumi- 
natae, basi craösiores, erectae, apici- 
bu6 extrorsurn reclinalis. 

Glandulae iiectarijerae in variis et 
diverois poslerioris fainiliae faujus se- 
ctionis generibus varie eeee modo olle- 
runt, ad fihnaenlorum praesertim bre- 
yiorum baein affiguntur, quas ne com- 
prirnan^ duo ista fUamenta , sa^pius 
incurvantur et ßic breviora evadunt. 

N. — i6g — 

N. Etiänisi glandulariim nectarifera- 
rum numerum et situm praecipae in 
Siliquosjs planus attento inspexit 
oculo Linnaeus; verum enim vero 
glandulae nectariferae , cum in omni- 
bue fere Siliquosis plus mnmsque 
evidentes' ejusdemque sunt numeri et 
fiitus; hinc vel parum vel nihil diag- 
iiostici uni ab altero genere öubmi- 
nistrant. 

4. Flstillum. Germen superum, quolidie 
altius accrescens, quod successu tem- 
poris Siliculam vel Siliquam format. 
Stylus solitarius, florescentiae tempore 
stamiüum longiorum longitudine, vel 
nullus. Stigma obtusum. 

5. Pcricarpiiim. Silicula in plerisque bi- 
(•»Jjsni^locukris, subrotanda vel ovata, diver- 

sae figurae, vel Siliqua bivalvis, sae- 
pe bilocularis, a baei ad apicem dehis- 
ceus nej(j nq, dissepimento ad apicem 
extra \;alv:u,l;^s prominulo, quod styli 
it^ii yices ^»u^a g^ssit. 

6. Semina. Seii(ien unicum vel glura 
subrotunda, nutantla, alternatim . et 
longitudinalker dissepimentp immersa. — 170 — lleceptacidum lineare , dissepimentum 
ambiens et pericarpii x süturis immer- 
sum. 

12, 

Exposiiis praecipuis distmctivis familiae 
Silicnlosarum simulque S^liqupsarum notis, 
quibus ietae ab aliis familiis discrepant, pro- 
gredior ad clescribenda ea genera, .quae in 
SiiicuiO-ie occurrunt. Silicularum figura 
etructura, non dehiscentia, dehiscentia et lo- 
culamenta formandis bis generibiis notas euf- 
ficientes mihi spero öuppeditabant, a quibus 
et ordiar. 

Genera et speciee siliculosarum 
quae in&truuntur 
A. Corolla regulär i \ ^ 

I. Silicuia iniegra, nec apice emarginata, 

a) non dehiscente^ 

Feila. 

Genera pl. ed. Schreb. n. 1073. 
Character diagnoslicus. Silicuia globosa, bi 
locularis, die epimento valvuiis majore 
exira silicüläm ovato, 

1. V. a nvia. 

2. V. Pseudo-Cysticuff. 

Suhu ~ 171 ~ Suhularia. 
Genera pl. ed. Schreb. n. 1075. 
Silicula ovata, ötilo silicula breviore, valvu- 
liö diäsepimento contrariis. 

1. S. acjuaiica. 

2. S. alpina. Willdenow, Spec. pl. T. 
III. P. I. p. 424. 

Myagrtnn. 
Genera pl. ed. Schreb. n. 1069. 
Silicula turbinata, stilo conico terminata, 
dissepimento carens, loculis duobui in- 
anibus , quorum unicum ad basin mono- 
epeimum. 

1. M. perenne. 

2. M. Orientale, 

3. M. rugosum. 

4. M. hispanicum. 

5. M. austriacum. 

6. M. perfoliatum. 

5^. M. cbloraefolium. Willd. ^^1. pL 
T. III. P. 1. p. 407. 

8. M. dentatum. Willd. Sp. pl. T, 
III. P. I. p. 408. 

9. M. sativum. 

10. M. saxatile. 

11. M. aegypticum. - ^ 172 — Rapistrum, 

Gaertner de fruct. et sem. >T. II. p. 285- 
Silicula subglobosa nucamentacea, bilocula- 
lia, plerumque morioaperma, Dissepi- 
mentum valvulis parallelnm. 

I. R. paniculatuni. Gaertner de fr. 
T. 141. Fig. 9. 
(Myagr^im paniculatum Linn.) 

Caklle, 

Gaertner de fruct. et sem. T. II. p. 287* 
Silicula lanceolata, subtetragona, biarticulata, 
ad articulos secedens: artirulo utroque 
monospermo; inferiore tarnen s^epe ete- 
tili, 

I. C. maritima. Willd. sp. pl. T. III^ 
P. I. p. 416. 
(Bunias Cakile L.). 
(Cakile serapionis. Gaert. de fruct. 
et sem. T. II. f. 141. f. 12. 
2- C. aegyptiaca. Willd. sp. pL T. III. 
P. I. p. 417. 
(Isatis aegyptica L. ) 

Bunias. 
Gen. pl. ed. 5chr. n. 1070. 
Silicula irregularis, subtetra^d^A, 4j^upacea; 

pula- — 173 — 

putamlne calloso, bi- e. quadrilocularit 
localis Omnibus fertilibus. 

1. B. spinosa. Gaert. II, p. 290. 
T. 142. f. 2. 

2. B. Erucago. Gaert. T. II. p. 291. 
T. 142. f. 2. 

3. aspera. Willd. sp. pl. T. III. 
P. I. p. 411. 

4. B. orientalis. 

5. B. cochlearioides. 

6. B. tatarica. Willd. sp. pl. T. III. 
V I- P- 4^3. 

7. B. syriaca. Gaert. T. II. p. 290. t. 
141. f. II. 

S. B. myagroidcs. 

9. B. aegjptiaca. Gaert. T. II. p. 289* 
t. 142. f. 2. 

10. B. baji^arica. 

11. B. proatrata. Willd. sp. pl. T. 
III. P. I p. 415. 

Fußioiiium, 
Gae^t. de fr. et sein. T. IJ. p. 291. 

Silicula transversalis , uirinque rost/atai, basi 
.spinosa, evaivis , monooperma. ~ 174 — 1. P. cörnutum. Gaert» de fr. et 
gem. T. II. p. 291. 
T. 142. f. 3 
(Bunias cornuta L.) 

Cramhe. 
Gen, pl. ed. Sehr. n. 1071. 
Sliicula globpsa, evalvis, monospernia. 
Obs. Character essentialis consietit in 4 
longioribus filamentls apice bifurcis, cru- 
re altero antherifero. 
I. C. maritima, 
2* C. orieiitalie. 

3. C. tatarica. 

4. C. higpanica. 

5. C. reniformis. Vv'illJ. Sp. pl. T. 
III. P. 1. p. 419. 

, 6. C. filiformis. Willd. ib. 
7. C. fruticpsa. Willd. Sp. pL T. 

III, pl. P. I. p. 420. 
8- C. strigosa. Willd. ib. 

Peltaria. 
Gen, pl. ed. Sehr. n. io83« 
Silicula suboibiculata, compresso plana ^ uni- 
locularis, mono s. trisperma. 
I. P, alliacea. — 175 - 

P. Garcini. Willd. Sp. pl. T. IIL 
P. L p. 472. 
3. P. capensis. 

Bloenchia, 
Roth Tent. Fl. gerra. T. IL p. 72. 
Silicula ovaia, sllio persistente, termiiiata, 
valvulis convexinscuiis» 

1. M. aizoides. Roth. Tent. fl. germ* 
T. II. p. 72. 

( Draba aizoides L.). 

2. M. incana. Roth. IL p. 73* 
(A^yssom incanum L. ) 

3. M. Campestris. Roth. IL p. 74. 
. (Alyssum campestreL.) 

b) dehiscentc, 

Draha, 
Gen. p]. ed. Sehr, n. 1076* 
Silicula ovaM-oblonga, compres8a , stllo vix 
manifeste , büocularis , bivalvis : dissepi- 
mento Valviiliö parallelo, valvulis piano- 
concavis. 

1. D. cIHarls. 

2. D. rigida. W, Sp- pL IIL P. Ii 

p. 425* 

3. D. alpina, 

4. 4- D. hispida. W. Sp. pl. III. P. I. 
p. 426. 

5. D. verna. ^ 

6. 1^. caroliniana. W. Sp. pl. III. P. 
I. p. 427. 

7. D. nivalis. W, Sp. pl, ibid. 

8. D. stellaia. W. ibid. 

9. D. aiidrojacea. W. Sp. pl. III. P. 
1. p. 428. 

10. 13. pyrenaica. 

11. D. nmralis. 

12. D. nenioralis. W. Sp. pl. III. 
P. I. p. 429. 

13. D. hirta. 

14. D. incana. 

15. D. fladnizen-5s. 

16. r). magellanica. VV. Sp. pl. III. 
P. I. p. 431. 

lAinaria, 
Gen. pl. ed. Schreb. n. ioS5* 
Silicula elliptica, compresso - plana, stylo ter- 
minata , bilocalaris , bivalvis : dissepi- 
mento valvulis parallelo , aequali , piano. 

I. L. rediviva. 2. L. annua. 
II. Silicula apice emarginata. 
a) non dehiscenie. 

Bis- 177 .fv; Biscutella, 
I Gen. pl. ed. Schreb. n. 1084. 

Silicula compresso- plana, biloba, lobis sub- 
o orbiculatie, bilocularis, localis monosper- 
mis: dissepimento lanceolato in stylum 
rigidum terminato. 
I. B. auriculata. 
5. B. apula. 

3. B. lyrau. 

4. B. raphanifolia. W. Sp. pl. HI. 
, P. L p. 374. 

5. B. coronopifolia. 
6- B. laevigata. 

7. B. subspathulata. W. Sp. pl. HL 

P. I. P 475. 
8» B. montana. W. ibid. 

9. B. peruviana. W. ibid. 

10. B. eempervirens. 

Anastatica^ 
Gen. pl. ed. Schreb. n. 1074. 
Silicula turbinato-globosa, bivalWe, valvula 
singula BÜperne margine transversal! un- 
guiformi coronata. Siylo intermedio per- 
sistente obliquo aut uncinulato termi- 
JSft Jouni. d. Bot* 3. B. % u. 4t «t. M nata^ — 178 ^ nata, bilocalaris , localis 2spermis: Dis- 
sepimentum valvulis parallelum. 
I. A. hierochuntica. 

Coronopus» 
Gaert. de fr. et sem. II, p. 293. 
Silicula rotundato-reniformis, lamellia radian- 
tibus versus peripheriam muricata , bi- 
locularis; evalvis; localis monospcrmis. 
I. C. Ruellii. Gaert. de fr. et sem, 
T. 142. f. 5. 
(Cochlearia Coronopus L.) 

Cochlearia. 
Gen. pl. ed Schieb, n. 1079. 
Silicula subrotunda, turgida, scabra, biloca- 
laris, 2valvis: valvulis gibbis, obtasis; 
Jioculis mono- et polyspermis. 

1. C. officinalis. ^ 

2. C. danica. 

3. C. anglica. 

4. C. groenlandica. 

5. C. sibirica. W. III. P. 1, p. 450. 

6. C. acaulis. W. ibid. 

7. C. Armoracia. 

8« C. macrocarpa. W. Sp. pl. III, 
P. I. p. 451. 

9. C. glastifolia. 

Cly — 179 — 

Clypeola, 
Gen. pl. ed. Schreb. n. 1082. 
Silicula orbiculata , comprcsso- plana, unilo- 
cularis monosperma. 
I. CK Jonchlaspj. 

Ixatis, 

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1072. 
Silicula oblofiga, obovali - lanceolata , com- 
piessa , anceps , unilocularls , bivalvis, 
monosperma: dissepimento feneatrato. 

1. Is. tincloria. 

St 

2. Is. lusitanica. 

3. Is. armena. 

4. Is. alpina. W. Sp. pl. III. P. I. 
p. 421. 

b) dehiscente. 

Lepidlum, 
Gen. pl. ed. Schreb. n. 1077. " 
Silicula cordata et cuneiformis compressa , 
margine acuta, bilocularis, bivalvis: val- 
vulis carinada , dissepimento lanceolato 
contrariis. 

I. L. Draba. Koth. Tent. fl. germ. 

II. p. 88. 
2t L. perfoliatum. 

M 2 3. — i8o — 3. L. vesican'nm, 

4. L. nadicanle, 

5. L. procumbens. 

6. L. alp-num. 

7. L. calycinum. W. Sp. pl. III. P. 

I. p. 433. 

8. L. peiraeum. 

9. L. cardamines. 

10. L. spinosum. 

11. L. ßativum. 

12. L. lyratum. 

13. L, crassifolium. W. Sp. pl. T. 

III. p. I. p. 435. 

14. L. latifolium. 

15. L. amplexicaule. W. ibid. p. 436. 

16. L. glaeiifoliuna. W. ibid. p. 437, 

17. L. oleraceum. W. ibid. p^ 437. 
Ig. L. piscidium. W. ibid. 

19^ L. subulatiim. 
20- L. graminifolium. 
21» L. apetalum. 
22' L. suffruncosum. 

23. L. didymum, 

24. L. ruderale. 

25. L. virginicum, 
26* L« iberis« 

37. — I8i — 27. L. divaricatuni. W. Sp. pl. T. III. 
P. I. p. 441. 

28. L. Pollichii. W. ibid. 

29. L. bonanen e. 

30. L. chalepense. 

Gen. pl. ed. Schreb. n. lo78« / 
Silicula obcordata aiit subrotunda, bilocularls 
bivalvis : valviilis dissepimento contra- 
riis membranaceo marginatis. 

1. Th, peregriiium. 

2. Th. arabicum. W. Sp. pl. T. III. 
> P. 1. p. 442. 

(Iberis arabica L.) 

3. Th. arvense. 4. Th. alliaceum. 

5. Th. Psychine. W. Sp. pl. T. III. 
P. I. p. 443. 

6. Th. saxatile. 7. Th. hirtum. 

, 8' Th^ campestre. 9. Th. alpinum. 

10. Th. perfoliatum. 

11. Th. nioiivanum. 
X2' Th* alpestre. 

13. Th. Ceratorarpon. 
Nasdirtiwii. 
Roth. Tent. fl. gerrn. T. II. 96. 
Sliicu.a obcordato • triaiigula , ntrinque obtu- — 182 — sa, compressiuscula , ala membranacea 
carene, bilocularis, bivalvis : valvulis 
dissepimento contrariis, obtusis. 

I. N. Bursa pastoris. Roth. T. fl. 
germ. p. 96. 

Alyssum, 

Gen. pl. ed. Schreb. n. loSl. 
Silicula subglobosa aut ovata , turgida vel 
compressa, bilocalaris , bivalvis: valvu- 
lis dissepimento parallelis. 

1. A. alpinum. 

2. A. maritimum. Willd. Sp. pl. 
III. P. I. p. 459. 

\ (Clypeola -maritima L.) 

3. A. halimifoHum. 

4. A. teniiifolium. W. T. III. P. L 
p. 460. 

5. A. saxatile. 

6. A. lunarioides. W. T. III. P. L 
p. 461. 

7. A. argenteum. W. ibid. 
g. A. alpestre. 

9. A. serpyllifolium. W. T. III. P. I. 
p. 4Ö2. 

10. A. atlanticum. W. ibid. 

II. — 183 — 

11. A. Orlentale. W. T. III. P. 1. 
p. 463- 

(Clypeola tomentosa L.) 

12. A. hyperboreum. 

13. A. minimum. 

14. A. strictum. W. T. III. P. I. 
p. 464. 

15. A. calycinum. 

16. A. sibiricum. Willd. T. III. P. 

I. p. 465. 

17. A. epalhulatum. W. ibid. 
Ig. A. montanum. 

19. A. tortuosum. W. T. III. P. I. 
p. 466. 

20. A. linifolium. W. T. III. P. I. 
p. 467. 

21. A. clypeatum. 

22. A. cheiranthifolium. W. T. III. 
P. I. p. 468. 

23. A. sinuatum. 24. A. creticum. 

25. A. gemonense. 

26. A. dasycarpum. W. T. III. P. 
I. p. 469. 

27. A. utriculatum. 
28« A. Vesicaria. 
29. A. deltoidum. 

B. 4 — 184 — B. Corolla irregulär i. 

Iberis. 

Gen. pL ed. Schreb. n. 1080. 
Silicula suborbiculata , compressiuscula mar- 
gine acuto cincta, bilocularis, bivalvis: 
valvülii navicularibus dissepimento con- 
trariis* 

I. I. semperflorehß, 

i. L cappadocica. W. T. III. P. I. 

p. 452. 
.3. I. sempervirens. 
4. I. gibraltarica. 5. J. saxatilis. 
6. I. vermiculata. W. T, III. P. I. 

. P- 454- 
* .7. ,1. rotundifolia. 

8. I. cepeaefolia. W. T.III. P.I.p.455. 

9. I. carnoea. W. ibid, 

10. I. ciliata. W. ibid. ; 

II. I. parviflora. 

12. I. nana. W. T. IIL P. I. p. 436. 

13. T. umbellata. 14. L amara. 
. ^5; I, linifolia. 16. I. odorata. 

17. I. nudicauHe. ig. I. pinnata. 
(Die Abhandlung de plantis siliquosis er- 
folgt im nächsten Stücke.) 6. Be- — 185 — 6. 

Beiuerluuigen über verschiedene Gewäch- 
se, welche das Cautchiik hervor- 
bringen, und über den Vortheil, sie 
in dön französisclien Kolonien zai 
vervielfiihigcn, ( Auszug aus der 
Flora der Antillen, von Tussac. ) *) Das Cautchuk, eine noch wenig be- 
kannte Substanz, die man uneigentlich gum- 
nii elasticuni nennt, ob sie gleich nichts mit 
4en Eigenschaften der eigentlich so genann- 
ten Guniniis gemein hat , ist mit Hecht in 
ökonomischer Hin>^icht ein Artikel von be- 
deutender Wichtigkeit geworden , und wür- 
de noch erheblicher seyn , wenn nicht seine 
Seltenheit, welche es in einem zu hohen 
Preise halt, für die weitere Vervielfältigung 
seines schon entdeckten Nutzens ein Hinder- 

nils 

Journal de Eütaiüquc, Paris iSoS« I. Bd, iio, 
3» S. i66. — 186 ~ nifs wäre. Die Einwohner von Guiana, 
welche uns eine geringe Quantität davon 
liefern, begnügen si^h, es aus einem grofsen 
Baume zu ziehen, der wild in ihren Waldun- 
gen wächst , und den sie niemals den Ge- 
danken gehabt haben zu vermehren. Auch 
werde die er Artikel noch weit seltener in 
Europa seyn, wenn ihn nicht die Portugie- 
sen von Para zu einem Handeisartikel ge- 
macht hätten. Ein jeder Völkerstamm in 
Amerika giebt diesem Baume einen eigenen 
Namen; die Garipons nennen ihn Siriuga^ 
die Moinas Cautchuk^ die Portugiesen vori^ 
Para Vao Seringa^ die Bewohner von Esme- 
raldas , nordweatlich von Quito, Heve y wor- 
aus Au biet den Gattungsnamen Hevea ge- 
bildet hat. Linne hat eine Jatropha dar- 
aus gemacht, und Sc h reber ihm den Na- 
men Siphonia Caoutschouc gegeben , wel- 
cher von den neuern Botanikern, unter an- 
dern von Richard, allgemein angenommen 
zu werden scheint» 

Fourcroy nimmt das Caoutschouc zu 
einem eigenthümlichen näheren Bestandthei- 
le der Gewächse. Richtiger würde man viel- 
leicht sagen, von einigen laktescirenden Ge- 

wäch- — 187 — wachsen ; denn ob man ihn gleich aus meh- 
reren Bäumen von verschiedenen Gattungen 
ziehen kann, eo läfst sich doch nicht bewei- 
sen , (lafs er in allen vorhanden ist. 

Ich habe auf den Antillen drei verschie- 
dene Arten von Cautchuk bemerkt, wel- 
che von lakteecirenden Bäumen oder Stau- 
den verschiedener Gattungen und aus ver- 
schiedenen natürlichen Familien genommen 
werden. Die Familien der ILujjhorbien^ der 
Urticeen und der Apociiieen sind bis jetzt 
die einzigen, unter welchen man Caut- 
schukhaltigc Gewächse gefunden hat. In 
der ersten von diesen Familien findet sich 
die Siphoiiia Caoiitsclioiic, ein grofser Baum 
in Guiana, welcher, wie man annimmt, die 
gröfste Quantität von diesem elastischen Stof- 
fe und von der besten Beschaffenheit liefert. 
Nach dem Berichte einiger Reisenden macht 
man in die Rinde dieses Baumes Einschnit- 
te, fängt den milchartigen Saft, der in Men- 
ge ausfliefst , in Gefäfsen auf und streicht 
ihn dann so lange er noch flüssig ist, mit 
einem Pinsel über verschiedene thönerne 
Formen, welche man vorher gearbeitet hat. 
Sobald die erste Lage eine gewisse Konsi- 
stenz — 188 — Stenz erhalten hat, welches durch die Ver- 
bindung mit der Luft nnd dem Lichte sehr 
schnell erfolgt, legt man eine zweite darü- 
ber und fährt so damit fort, bis dafe der 
Ueberzu^ die^Dicke bekommen hat, die man 
ihm zu geben wünscht. Man giebt vor, das 
völlige Abirocknen der Lagen viiirde erst 
durch Fvauch bewerkstelliget, wodurch man 
sich freilich die braune Farbe, welche fast 
alle CatJtchnk - Gefafse haben , erklären 
könnte. Ich mufe indeseen bemerken, dafs 
alle die verschiedenen Arten von Cautchuk, 
welche irh aus verschiedenen Gewächsen zu 
ziehen Gelegenheit gi^haht habe, nachdem sie 
die ersten Tage sehr weifs gewesen, alle eine 
mehr oder weniger dunkelbraune Farbe an- 
genommen haben; dafs ferner das Feuer das 
T?0'ken werden des Cautchuk nicht be- 
schleuniget, sondern es vielmehr erweicht. 
Ueberdies niufs ich erinnern, dafs die Ver- 
dichtung, welche der milchige Saft schneller 
oder langsamer erleidet, keinem weges von 
der Ausdünstung (wenigstens merkbar), son- 
/ dern , wie ich oben bemerkt habe, von sei- 
ner Verbindung mit der atmosphärischen 
Luft und dem Lichte abhängig ist. Thut 

man — 189 — 

man diesen Saft in eine flache Schaale, so 
verdickt er eich gänzlich, ohne dafs eine 
Spur von Flüssigkeit zurückbleibt. 

Nach Fourcroy's Beobachtungen und 
Versuchen scheint es, clafs es^vortheilhafter 
seyn würde , das Cautchuk in seinem 
milchartigen .Zustande nach Europa zu ver- 
senden , indem man es in hermetiech ver- 
schlossene Gefäfse thäte. Nach diesem ge- 
lehrten Chemiker geht eine Art von fauler 
Gährung vor, wodurrh im Niederschlag das 
reinste Cautchuk erfolgt; zugleich bildet 
sich eine in der stinkenden Flüssigkeit 
schwimmende Masse. Diese ut gleichfalls 
Cautchuk , welches indessen in dem Bau- 
me selbst noch nicht alle die zu seiner voii- 
kommenen Ausbildung erforderlichen Verän- 
derungen erlitten hat. 

Noch ein schöner Cautchukhalrigpr Banm • 
findet sich in der Familie der ILiiphor- 
hierin die Kuphorhia punicea Swartz. Die- 
ses schöne Gewächs, die Zierde der Wal- 
dungen auf den Gebirgen der Antillen , gibt 
eine Menge Cautchuk, welches dem von 
der Hevea oder Siphonia in Nichts nach* 
steht. Ich habe Gelegenheit gehabt, ihn auf 

den — igo den Bergen von Clarendon auf Jamaica zu 
beobachten; auch auf ßt. Domingo habe ich 
ihn angelrolFen. 

Es gibt aäf den Antillen noch eine Caut- 
chulihaltige Staude aus der Familie der 
Apocineen, die Urceola elastica. Dieser re- 
benartige Strauch gibt, wiewohl in kleiner 
Quantität, ein Canichal> von einer sehr 
guten Beschaffenheit. Ich habe ihn auf den 
Gebirgen von Clarendon auf Jamaica bemerkt. 

Jetzt will ich noch z%vel Arten von 
Cautchuk erwähnen, die in etwas von dem 
verechieden sind, welches die Gewächse lie- 
fern, von denen ich gesprochen habe. Ein 
Baum von einer betrachtlichen Dicke, der 
Kogelleimbaum, Saphtm aucupan'um, hat mir 
in grofser Menge einen Stoff geliefert, wel- 
cher von dem Cautchuk der Siphojiia nur 
durch eine geringere Konsistenz verschieden 
war. Auf den Antillen gebraucht man das- 
eelbe als Vogeileim. Vielleicht bedarf dieses 
Cautchak mehr Zeit , um eich mit der 
Luft und dem Lichte zu rerbinden, weiche 
die Ursache der Verdickung dieses Stoffes 
zu eeyn scheinen. Köniite man übrigens 
nicht diese Art Cautchuk in den Fällen 
anwenden t \vö man wasser- oder luftdichte 
Körper nöthig hat, uitd weiche ihre Ge- 
schmeidigkeit behalten müssen? Könnte 
man nicht Stofle damit überziehen, welche 
dann mit Vortheil das anoefeitete Leder er- 
setzten, das man zu Veniileu gebraucht, 
bei phyeikalischen Instrumenren eic? Ich 
glaube bemerken zu müssen, dafs man das 
Cautühuk vom Sapinm und vielleicht alle 
die andern Arten mit Vorsicht behandeln 
mufs. Ich habe beim Vogelfange, v/enn ich 
es als Vogelleim gehrauchte, bemerkt, dafs 
die Vögel, wenn sie den Schnabel auf die 
Leimruthen legten, um sich loczureifsen , 
augenblicklich starben. Dieses Caatchuk- 
haltige Gewächs gehört in die Familie der 
Euphorbick. 

Unter den Urtlceeii habe ich noch eine 
zweite Art von Cautchuk bemerkt, wel- 
ches mir einige Feigenbaume und das Bro- 
simum allcastrum verschaffe en. Einige Mo- 
nate hindurch untcrechied es sich im äufsern 
An-^^^ehn von den übrigen Cautchuks gar 
nichr, aber nach dieser Zeit zersetzte es eich 
und liefs sich zwischen den Fingc^rn zer- 
reiben. 

Die ~ 192 ~ 

Die Wichtigkeit des mit ilem Na- 
men Cautcbuk belegten elastischen Stoffes, 
scheint mir durch den vielfachen Gebrauch, 
wozu man es anwenden kann, hinreichend 
dargethan. In deri Ländern, wo man den 
Vortheil hat, es zu sammeln, macht man 
Bouteillen, Spritzen nnd Gefäfse von allen 
Formen daraus. Ich habe welche gesehen, 
die Hunde, Pferde, Vögel, Fische vorstellten. 
Die Gefäfse haben den Vortheil, dafs sie den 
darin aufbewahrten Flüssigkeiten keinen Ge- 
rach miltheilen, und fallen können ohne 
zu zerbrechen. Die Amerikaner machen sich 
aus dieser Materie Fackeln zu ihren nächt- 
lichen Reisen. In China verfertigt man 
Schuhe und Stiefeln ohne Nathe daraus, mit 
welchen man im Wasser gi°hen kam?. In 
Europa macht man aus dieser elastischen 
Materie mehrere chirurgische Instrumente, 
Sonden, Mutterkränze, Bongies, Bandagen 
etc. Man lölst das Cautchuk in Schwefel- 
äther aufj nachdem man es zuvor in ko- 
chendem Wasser erweicht hat. Dann streicht 
man es mit einem Pinsel über Formen von 
Wach|9, die die Gestalt der verlangten Ge- 
fäfse, Instrumente u. s, w. haben* Hernach 

legt legt man die Gefäfse in siedendes Wasser, 
um das Wachs zu schmelzen. Man löfet 
auch da- Catnrhuk in fetten Oelen auf 
und macht einen Firnifs davon j womit maa 
Thffete überzieht, um wasserdichte Kleider 
daraus zu machen. Diese Materie wird oh- 
ne Zweifel noch zu vielem andern Gebrauch 
angewendet, welches aber theils meinemi 
Gedächtnifs, theils meiner Kenntnifs entgan- 
gefi ist. Indessen glaube ich genug davon 
gesagt zu haben; um die Bewohner der Län- 
der, welche Cmtrhvi>»haltige Bäume be- 
sitzen, zu ihr^ r Vervielfältigung aufzumun- 
tern. Ich fordere zu gleicher Zeit die Kö-^ 
lonisfen der Antillen auf, sich Saamen von 
der Siphonia zu verschaffen. Der Anbaa 
dieses Gewächses wird ihnen in einer dop- 
pc'ten Hinsicht vor?heilhaft eeyn; denn, ab- 
g eehen von der kostbaren Materie, welche 
dieser Baum liefert, lehrt uns der Botaniker 
Aublet, dafs seine Saamen unsern Hasel- 
nüssen im Gesrhmark gleichen^ Die pur- 
purfarbene Euphorbie, indem sie die Zierde 
ihrer Bosquets ausmacht, wird ihnen auch 
Cautchnk liefern. Sie läfst sich leicht 
durch Saamen vermehren oder durch Setz- 
Journ, d,ßot*3.Bt3»u*4'S^ N lin- linge, welche man in den Wäldern ansrei- 
fsen hann. Die Urceola etastica läfst eich 
gleichfalls leicht vermehren durch Saaraen, 
- durch Ableger und durch Senker. 

Jetzt , da die botanischen Reisenden sich 
nicht auf eine blofse Nomenklatur der Ge- 
wächse beschränken, sondern zugleich ihre 
Eigenschaften und ihren Nutzen berücksich- 
tigen: so zweifle ich nicht, dafs sie noch 
mehr Cautchukhaltige Bäume entdecken wer- 
den. Sie müssen sie vor allen Dingen in 
den natürlichen Familien der E^uphorhien^ 
Urticeen und Apocineeii suchen, welche die 
gröfste Anzahl der lakteecirenden Gewächse 
hervorbringen, und bis jelzt die einzigen 
sind, welche uns diese besondere Materie 
geliefert haben. III. — 195 — IIL Literatur. 
I. 

Choix de Plantes du Corollaire des tn- 
sütuts de Tournefort ^ publices d'a- 
pres son heibier et gravees sur les 
r dessins originaux d'Aiibriet, par 
^'j M. DesfontaineSj Membre de la Le- 
gion d'honneiir, d'lnstitut de Fran- 
ce, Professeur de botanique au Mu- 
seum d'histoire naturelle, etc. Paris, 
ißos. 92. S. in gr. 4. mit 70 Kup- 
fertafeln. 

Unter den Gewächsen, womit jede Zone 
und jades Land der Natur ausg^'schmückt 
ist, haben ohne Zweifel die des Orients für 
den gelehrten Botaniher, ein grofses vielseiti- 
ges Interesse. Es sind fast die einzigen, wel- 
che die alten Botaniker Theophrast, Di- 
oscorideSf Plinius ü. a. beobachtet und 
N 2 in- — 196 — 

in ihren Schriften erwähnt haben* Sie liegen 
heutiges Tages in vielen Herbarien, mehrere 
finden sich in den südlichsten Gegenden von 
Europa wieder, andere werden in un ern 
Gärten gezogen. Allein ungeachtet der vielen 
mühsamen Untereachungen, welche Männer, 
die mit hinlänglichen gelehrten Kenninifisen 
ausgerüslet waren, darüber angeeiellt haben, 
Können wir uns bis jetzt nur wenige mit 
Gewifßheit zu kennen rühmen. Der sicher- 
ste Weg zu einer zweifellosen Kenntnifs der- 
selben zu gelangen, sind treue Abbildungen 
und sorgfältige Beschreibungen von Männern, 
die jene Gegenden selbst bereifst und unter- 
sucht haben. 

Einen herrlichen Beitrag hierzu lieferte 
vor nunmehr länger als hundert Jahren der 
treffliche Tournefort. Er halte in dem 
Corollario seiner Institutiones botanicae einer 
grofsen Zahl von Pflanzen erwähnt, die er 
von seiner levantischen Reise mitgebracht 
hatte, und war selbst entschlossen, diese mit 
vollständigen Beschreibungen und Zeichnun- 
gen herauszugeben. Mehrere waren schon 
von der Hand seines Begleiters, des geschick- 
ten Aub.riet, unter den Augen des Verfas- 

eers — 197 — 

sers gezeichnet und in dem naturhistorischen 
Museo zu Paris, in der Sammlung der Velins 
niedergelegt. Aber das bekannte unglückliche 
Ende des grofsen Mannes verhinderte leider' 
die Ausführung dieses schönen Plans, zum^ 
grofsen Verhiet für die Wissenschaft, welche 
seitdem die meisten dieser Gewächse aus 
Mangel an Abbildungen oder zureichenden 
Beschreibungen nur zweifelhaft aufführen 
konnte. 

Um desto gröfsern Dank verdient daher 
Herr Prof. Desfontaines, dafs er uns jenen 
Verlust durch das gegenwärtige Werk einiger 
Mafeen wieder ersetzt hat, in welchem er 
nach Tournefort's Herbario und Au briet's 
Zeichnungen diejenigen Pflanzen des CoroU 
larii, welche noch nicht gestochen waren, 
bekannt macht, wiewohl schon einige davon 
durch Lamarck, Willdenow u. a. be- 
schrieben, aber noch nicht abgebildet waren. 
Die Pflanzensammlungen von Tournefort, 
Vaillant und Jussieu, welche ihm dabei 
zu Gebote standen, machten es möglich, voll- 
ständige Beschreibungen von den vorgestell- 
ten Gewächsen zu geben und diejenigen, 
welche von andern Schriftstellern vor ihm 

da- — 198 — 

davon mitgetheilt waren, entweder zu bestä- 
tigen oder zu berichtigen- Ueberdiefs sind 
noch einige orientalische Pflanzen von ihm 
hinzugefügt worden, welche Tournefort's 
Corollarium zwar nicht erwähnt, die sich 
aber in der Sammlung der Velins zu Paris 
befinden. Die sehr genauen und lichtvollen 
Beschreibungen, welche Hr. D. den Zeich- 
nungen hinzugefügt hat, lassen jetzt keinen 
Zweifel mehr über die Bestimmung von 71 
Arten, womit derselbe die Botanik bereichert 
hat. Es sind 70 Tafeln, welche in pnnktirter 
Manier gearbeitet sind imd sicher allen For- 
derungen von Seiten der Kunst Genüge lei- 
sten. Wir wollen eine kurze Übersicht da- 
von mittheilen und aus der Fülle von Be- 
merkungen hin und wieder einige ausheben. 

Tab. I. Asphodelus creticus (Tourn. 
Lamarck, Willd.). Tab, 2. Ophrys mam^ 
mosa. Diese nebst den folgenden fünf Arten 
hatte Linne als Varietäten seiner Ophrys 
insectifera betrachtet, aber sehr konstante 
Verschiedenheiten in der Stellung und Bil- 
dung der Blunien unterscheiden sie als Arten, 
wieschon Hai 1er bemerkt hat« Tab. 3. Ophrys 
iricolor. Das untere petalum violett und in 

der. — 199 — 

der Mitte azurfarben. Tab. 4. Ophrys villosa. 
Die fünf obern petala rosenfarben, das untere 
haarig, das Schildchen azurfarben, mit einem 
weifsen Saume eingefafst. Tab. 5. Ophrys f er» 
rum equiniun. Das untere Blatt zeigt in der 
Mitte ein bläuliches Schildchen in der Ge- 
stalt eines Hufeisens. Tab. 5. Ophrys umhili* 
cata. Tab. 6- Ophrys densißora. Mit O. an* 
thropomorphaW illd. verw'ändl. Tab. 7. Art- 
stolochia cretica Laxn^x ch,, Willd. Tab. 8» 
Aristolochia lutea, Tab. 9. Daphne sericea 
Vahl. (D, Oleaefolia Lamarck.). Tab. 10. 
Phelipaea Toiiriiefortii^ eine herrliche Pflan- 
ze, welche T. in Armenien entdeckte und 
seinen berühmten Gönnern zu Ehren nannte. 
Die scharlachrothe Blumenkrone prangt auf 
einem veilchenblauen Kelche, Linne hatte 
diese Gattung mit Lathraea und Willdenow 
mit Orobanche vereinigt, wovon sie aber 
durch hinreichende Charaktere verschieden 
ist. Orobanche coccinea Willd. scheint nahe 
mit der hier beschriebenen verwandt. Tab. n. 
Teucrium microphylluni, Tab. 12. ISiepeta me- 
Ussaefolia L a m a r k. , Willd. Es ist interes- 
sant hier die wahre Pflanze dieses Namens 
beschrieben und abgebildet zu sehen, da bis- 

her 200 her gewöhnlich ein ganz anderes Gewächs 
unter diesem Namen in den Gärten vorzu- 
honatnen pflegte, Sie ist auf der Insel Candia 
einheimiech und unterscheidet sich leicht 
durch ihre spindelförmigen büschelartigen 
Wurzeln, durch die Bliitter und durch die 
pfriemenförmigen Bracteen, welche kürzer 
sind als der Kelch. Tab. 13. Sideritis rosea. 
Eine schöne Art, welche T, zwar nicht er- 
wähnt, die aber in Ägypten zu Hause und 
noch von keinem beschrieben ist, Tab. 14, 
Stachys betoiiicaefoliß. Auch von T. nicht 
aufgeführt, aber in Candia zu Hause. Sie ist 
verwandt mit Stachys annua L. , unterschei- 
det sich aber durch die herzförmigen Blät- 
ter, durch den haarigen Stengel und durch 
die stumpfen Zähne des Kelchs. Tab. 15. Dra- 
coccffhalum lamiifolium. Tab. 16. tleliotropium 
villosum W i 1 1 d. T. 17. Borago cretica W ? 1 1 d. 
^Tab. 18- Cynoglosiurn giastifoliurn Willd. 
i;inter8cheidet sich durch die glatten, lanzett- 
förmigen und auf der Uiiterseite mit Tuber- 
keln yersehenen B'ätter. Tab. 19. Cyiioglossum 
stamirieum. Die Blumen sehr kleine aber 
zahlreich, die Staubfäden viel länger als die 
IJlumiiiikron^, di^ Früchte stachü.ch. Tab. ;20. 

Cy. — 201 ~ Cynoglossum lanatum^ Lamarck. , Willd. 
Tab. 21. Linaria grandißora. Ist von mehrern 
Botanikern, und nicht ganz unrecht, für Aii" 
tirrhinmn dalmaticum L, gehalten werden. 
Hr. D. behauptet nämlich, dafs die Linaria 
maxima folio lauri Buxb. Cent, i. 15, f. 
24., welche Linne als Synonym zu seinem 
Antirrhinum dalmaticum citirt, bestimmt die 
Tournefort'ijche Pflanze sey ; aber Linaria 
latijolia dalmatica magno ßore C. £ a u h. , 
welche er gleichfall« dahin zieht, und wovon 
sich auch in Tournefort'e und Vaillant's 
Herbarien wohl konservirte Exemplare fin- 
den, sey eine verschiedene Art. Tab. 22. Lina- 
ria corifolia. Tab. 23. Verhascum hetonicaefo" ^ 
lium. Tab. 24. Fkyteiima lanceolaturn Will 
T. 23 Ccimpanula ptarmicaefolia^ Lama r ck,. 
Wind. T. 26. Campanula paucißora, Tab. 27* 
Campanida calamenthifolia L a m a r c k. T, 2g. 
Campanida stricta Linn. Tab. 29. Campanula 
-parvifiora L a m a r c k. Tab. 3q. Campanula co- 
rymbosa. Eine der «chönsten Arten. Auf der 
Insel Candia. Tab. 31. Campanula pelviformis 
Lamarck. Mit grofsen beckenförmigen Blu- 
men. Tab«35. Campanula tnbidosa L am arch^ 
Tab. 33. Campanula peiUagoniaLiniu Tab. 34, JLactuca cretica. Diese unterscheidet Hr. D. 
als besondere Art von Soiichus tuberosus 
L'inn. fil. womit sie Willd, vereinigt hat. 
Sie hat gelbe Blumen. Tab. 35, Cnicus cyna- 
roides Willd. (Carduus cynaroides La- 
ma r c k.) Tab. 36. Taiiacetum incanum Linn. 
Tab. 37. Aiiacyclus creticus luinn. T. 33. Inu- 
la coiiyzoidcs. Mit Inula Salicina Linn, ver- 
wandt, wovon sie durch die mit fleischigen 
und spindelförmigen Fasern besetzte Wurzel, 
durch die viel gröfsern Wurzelbläiter, welche 
denen der Conyza squarrosa Linn, ähnlich 
sind, und breitern aber wenigem Blumen 
verschieden ist. Tab. 39. Scabiosa argentea 
Linn. Tab. 40. Scabiosa micrant ha. Der vo- 
rigen sehr ähnlich, aber die corolla ist nicht 
strahlenförmig und die Früchte bilden einen 
länglichen Kopf. Ta.b4i. Valeriana Sisymbr ii- 
folia Vahl. hat mit f^, dioica Linn, einige 
Ähnlichkeit. Tab. 42. Cachrys cretica La- 
marclk. Tab. 43. Bunium ferulaefoliiim. Mit 
£unium bulbocastaniim Linn, nahe verwandt, 
aber die Wurzelblätter sind den Staramblät- 
tern ähnlich. Tab. 44. Ranunculus grandljlorus 
Linn. Tab. 45. Helleborus orientalis W illd^, 
Lamarck. Eine sehr ausgezeichnete und 

merk. — 203 — merkwürdige Pflanze, die auf dem Olymp, 
bei Aiiticyra und an den Küsten des schwar- 
zen Meeres wächst. Nachdem Hr. D. sie 
beschrieben , fügt er folgende interessante 
Bemerkungen hinzu : Die Alten kannten 
zwei Arten Helleborus, eine wexfee und 
eine schwarze, deren Unterschied sich vor- 
züglich auf die Farbe der Wurzel gründete. 
Was der weifse Helleborus für eine Art ge- 
wesen , wissen wir nicht. Theophrast 
eagt, sie wüchse nur auf einer Stelle* des 
Berges Octa, welche er Pyra nennt; der 
schwarze Helleborus hingegen wäre sehr ge- 
mein. — Es scheint wobl ausgemacht, dafs 
die eben beschriebene Pflanze der wahre 
Helleborus niger ist, welchen die griechi- 
schen und römischen Aerzte ehemals mit 
grofsem Erfolge zur Heilung des Wahnsinns, 
der fallenden Sucht, der Wassersucht und 
anderer Krankheiten anwendeten. Der Hel- 
leborus niger wuchs wild auf den Inseln An- 
ticyra, Euboea, in Böotien , auf dem Berge 
Helicon und in andern benachbarten Ge- 
genden , wo man ihn zum Behuf der Medi- 
cin sammelte. cf. Theophrast X. 1 1. 
Plin. XXV. 5. — Tournefort, welcher 

die- — 204 

dieselben G^g^nden besuchte , fand daselbst 
iiichie als die hier erwähnte Art von Helle- 
boniö, und schlofs daraus mit hinreichendem 
Grunde , dafs es der Hellebovus niger der 
Alten eey. Wenn auch die davon hinterlas- 
senen Beschreibungen sehr schwankend sind, 
80 widereprechen sie wenigstens der Be- 
hauptung To u rn ef or t's nicht , weiche mir 
sehr annehmlich scheint. Plinius sagt, 
dafs die Blätter des schwarzen Helleborus 
den Blättern des Piatanus gleichen, aber 
dafs sie kleiner , dunkelgrüner und mehr 
eingeschnitten sind. Dioscorides redet 
fast in denselben Ausdrücken davon , und 
setzt hinzu, dafs seine Blumen weifs und 
purpurfarben sind. — Tournefort ver- 
suchte den Gebrauch des Hclleborne, aber 
die Erfolge entsprachen seiner Erwartung 
nicht. Er sagt, das Extract davon sey 
braun, harzig und sehr bitter: drei kranke 
Armenier, denen er 20 bis 30 Gran davon 
gegeben, hätten ihm geklagt, dafs sie von 
IJebeikeiten und Bieifsen in den Eingeweiden 
ermattet geworden w^ären, und dafs sie ein 
Brennen und eine Schärfe in der Speiseröh- 
re und im Magen empfunden hätten, wel- 

' che» — 205 

ches mit Konvulsionen uud Schwindel be- 
gleitet sich einige Tage hindurch erneuerte, 
dafs ein geschickter Arzt, welcher lange zu 
Conötantinopel , Ciitaya und Prusa prakticirt 
hatte, ihm versicherte, dafs er den Gebrauch 
dieser PHanze aufgegeben habe, wegen der 
Übeln Wirkungen, welche sie hervorbr.ichte 
und dafs die Türken nichts desto weniger 
ihr grofse Heilkräfte zuschrieben. — Die 
alten Aerzte betrachteten den Helleborus 
als ein heftig wirkendes Mittel, aber, um 
seine Wirkung zu mildern, miachtcn sie, be- 
vor sie ibn anwendeten , vererbiodene Prä- 
parate darunter, welche uns unbekannt sind. 
Auch trugen sie Sorge, den Kranken meh- 
rere Tage hindurch durch vorbereitende Me- 
dikamente eine eigene Diät vorzuschreiben 
und sie gaben ihn weder Greisen , noch 
Kindern, noch Frauen von schwachem Ner- 
vensystem, noch solchen, welche innern 
Blutungen ausgesetzt waren. * Sie hielten die- 
ses Mittel für sehr kräftig und heilsam, wenn 
es gehörigen Orts gebraucht wurde ; und 
Plinius bericlitet, dafs der Voikstribun 
Drusus au Anticyra durch den Gebrauch 
des Helleborus von der fallenden Sucht ge- 
heilt — 206 — heilt wurde. — Es wäre interessant, wenn 
geschickte Arzte von neuem' Versuche damit 
anateilten , um seine Wirkung richtig zu be- 
stimmen, und ihn auf* verschiedene Weise 
in verschiedenen Dosen und in verschiede- 
nen Fällen anwendeten. Vielleicht würden 
eie d^nn nützliche Reeullate von einem Heil- 
mittel erlangen, dessen Eigenschaften das 
Alterthurn so sehr gcrijihnu hat.** Tab. 46. Fa- 
jjaver ßorihiindmn. Diese scijöne Pflanze hat 
einige Aehnlichkeit mit P. aipiniun Linn., 
wächst aber höher , trägt mehr Blumen und 
hat glatte längliche Kapseln.. Tab. 47. Hesperts 
•pinnatljlda, Ist zwar von Tournefort 
nicht erwähnt , kommt aber in Spanien und 
im Orient in trockenen Sand gegen den vor, 
Tab. 48* Jlyssvm deii sißorum. Mit A. strictitm 
Willd. verw'andt, aber durch die runden 
nur mit kleinen Härchen besetzten Schoten 
verschieden. Tab. 49. Alyssum samclifolium. 
Tab, 50. Alyssum panicidatnm. Beide vorher 
noch nicht beschrieben, eo wie Tab. 51. i)ra- 
ha pontica und Tab. 52. Thlaspi cordatum^ 
eine neue schöne Art, die sich durch ihren 
- holzigen Stengel, herzförmige, ansitzende» 
den Stengel umfassende und immer grüne 

BIät- — 207 — Blätter auszeichnet. Tab. 53. Hypericum cilia- 
tum Wind. Tab. 54, Riita parvißora, Hr. 
D. unterscheidet sie jetzt von Ruta linifolia 
Linn., womit er sie in der Flora Atlant, 
für einerlei gehalten hatte. Tab. 55. Cucubaius 
Cpergulifolius Willd. Tab. 56. Lychnis varie- 
gata, Ausgezeifihnet durch die iiiediicheri 
Blumen, die auf einem roihgelben oder grau- 
lichten Grunde kleine violette Streifen oder 
Adern zeigen. T. fand sie auf den Gipfeln 
des Berges Ida. Tab. 57. Cotyledoii parvijlora. 
Ein schönes Gewächs von der Insel Candia 
mit runden kappenförmigen Blättern, gelben 
zahlreichen Blumen, welche cyündrische 
Trauben bilden; würde eine Zierbiume un- 
serer Gärten ausmachen, so wie auch Tab. 53. 
Crassula crenata^ welche, aufser den Fruk- 
tifikationstheilen , die einander gegenüberste- 
henden Blätter von Sedum hyhridum Linn, 
unterscheiden, dem sie sehr ähnÜch ist. Tab. 
59. Fyrus parvijlora, Tab. 60. Crataegus cre- 
-tica {Fyrus creticaW Tab. 61. Ptubus 

sanctus Schreb. , Willd, Tournefort 
sagt in seinem Manufckript , dafs dieser Ku- 
bus auf dem Berge Ida, bei Kendro und in 
der umliegenden Gegend wachse. Er ver- 

mu* — 208 — 

muthet, dafs es der wahre Ruhns Idaeus 
des Dioscorideö sey, und versichert, auf 
der ganzen Insel Candia nie ein Individuum 
- von Kuhns Idaeus Linn, noch von Vitis 
Idaea gefunden zu haben. Tab. 62. Lathyrus 
•purpureus.. Diese schöne Pflanze hat grofb^ 
purpurfarbene B umen und nähert sich dem 
Fisum Ochrus Linn. Tab. 63. Orobiis la- 
ociflorus. Tab. 64. Orobus croceus. Ausge- 
zeichnet durch die safrangelben Blumen^ ^ 
Tab. 65. P^lcla variegata. Willd. Tab. 66. 
Hedysarum radiatum. Die Blumenkrone 
blafsgelb , die Hülben scheibenrund, platt, 
gezähnt, haarig, strahlenförmig, mit kleinen 
Grübchen, worin jedesmal ein einzelner Saa« 
jnen enthalten ist. Die Blättchen eiförmig 
und mit einem mucro versehen. Tab. 67* 
Euphorbia biglandulosa. Tab. 68» Euphorbia 
denticulata L a m a r c k. Tab. 69. Enphor^ 
Ha valerianaejolia L a m a r c k. Tab. 70. 
JBryonia cretica Linn. 

Was die von andern Schriftstellern schon 
beschriebenen Arten betriff^ , so ist fast kei* 
ne, über w^elcbe Hr. D. nicht einige beson- 
dere Bemerkungen gemacht hätte, so dafs 
er theils ihre Charaktere besser darstellte, 

theild — 209 — 

theils ihr Verhalten zu andern Arten be- 
rrieriae, theils einige Theile der Frucktifi- 
kation beschrieb, welche noch nicht beob- 
achtet wai'en, theiU die Synonymie berich- 
tigte. Mm erkennt in diesem nenen Werke 
überall den Verfasser der Flora jAtlantica^ 
hier heufecht dieselbe Reinheit des Stils, die- 
eelbe Strenge in der Wahl der Auedrücke, 
dieselbe Genauigkeit in der Darstellung der 
wesentlichen Cbariiktere. 

Herr Desfontaines hat dieses Denk- 
mal dem Andenken Tournefort'ä geweiht. 
Un i In der That Nieinand kann Verdienste 
würdiger ehren, als wer sie selbst besitzt! • N. Journ, d. Bot. 3. B* 3. u. 4. St. O 2. Na- 210 Naturgetreue Darstellung der Entwiche- 
lung, Ausbildung und des Wachs- 
thums der Pflanzen und der Bewe- 
gung und Functionen ihrer Säfte ; 
mit vorzüglicher Hinsicht auf Holz- 
gewächse, l^in auf Versuche und 
Beobachtungen gegründeter Beitrag 
zu den neuesten Ansichten hierüber. 
Von D, Jolianji Friedrich Meyery 
Lehrer an der Forstal^ad. zu Dreys- 
sigacher. Mit Kupf. Leipzig, Igog. 
321 3. in Der Verf. geht seinen eignen Gang ; er 
benutzt Beobachtungen und Erfahrungen zu 
Schlüssen , ohne jedoch die genauen anato- 
miechen oder chemischen Unter«uchungen 
zu Hülfe zu nehmen oder ohne, wie e» 
scheint, sie selbst angestellt zu haben; auch 
führt er von neuern Phytotomen blos Spren- 
gel an, scheint die spätem gar nicht benuzt 

zu — 211 — ZU haben. Seine An zu schJiefsen hat etwas 
Ahnliches von der Darwinschen, doch meh- 
rere logische Ordnung, dagegen fast gröfsere 
Weitläuftiglseit und besonders lange Vorberei- 
tung auf seine Folgesätze, die dann wieder 
•weit ausgesponnen sind. Seine Resultate 
sind folgcn.Ie. Die von der Pfianze einge- 
nommenen Steife (ihre Elemente werden bJofg 
genannt) gelangen in die -Pflanze durch i) 
die Wurzelfasern 2) Warzen, Haare, Spaltöff- 
nungen ; von Leateren wird nur wenig ge- 
redet. Die Wurzeln saugen, imverlezt, keine 
ungemi: chten Stoffe, also auch keine Pigmen- 
te ein: indem de dieses thun, verändern sie 
dieselben sogleich chemisch in ihrem Zellge- 
webe, nicht etwa mechanisch durch eine Art 
von Durchseihen. Die veränderten Säfte stei- 
gen vertikal in die Höhe in den Holzge- 
fäfien; sie werden dabei nicht verändert, 
denn gefärbte Flüssigkeiten, die durch ver- 
lezte Pilanzenthciie (ingenommen werden» 
werden unverändert fortgeführt, bis in alle 
Theile der Pfianze nur nicht in Antheren, 
Ovula, und nur unvollkommen in die Früch- 
te, auch nicht in Haare, Drüsen, ivohl aber 
in Blätter, Blumenblätter, Stacheln», Dor- 
^3 nen — 212 — 

nen (?) etc. Die gefärbten aufsteigenden 
Säfte gelangen im natürlichen Zustande nicht 
in« Zellgewebe nach der Seite, allein erwärmt 
man einen injicierten Pflanzentheil: so erfül- 
len sie schnell das Zellgewebe. (Dafs Saft 
aus den Holzgefäfsen in das Zellgewebe tritt, 
ist von andern Beobachtern sehr oft gesehen 
worden). Eine Horizontalbewegung des Ptlan- 
zensaftes aus den Holzgefalt^en durch Spie- 
gelfasern wird vom Verf. bezweifelt, weil 
diese Spiegelfasern eine ganz andere Richtung 
als jene haben u. viel feiner ee) en, denn dafs 
die Spiegelfafsern eo weit sind, wie andere 
sagen und er selbst unter dem Mikroekop 
hätte sehen können, glaubt er nicht. Die 
Versuche mit Einschnitten, welche so lief in 
. I die Aste dringen, dafs der gerade aufsteigende 
Saft unmöglich den obern Piianzentheil er- 
reichen könnte, verwirft der Verf., weil die 
Gefäfse nicht immer gerade aufsteigen, son- 
dern meist etwas schief, von einer Stite des 
Astes nach der andern hinüber sich wenden, 
und der PHanzentheil über dem Schnitte 
durch eigne Kraft wie bisweilen ein ganz abge- 
hauener Ast fortgelebt haben könnte. Lezte- 
jes wäre ein Vorwurf nachlässiger Beobach- 
tung- 1 — 213 — 

tung. Eine niedersteigende Bewegung des 
Saftes bis in die Wurzel , aber nicht bis in 
die feinsten Wurzelenden beobachtete der 
Verf., da er abgeechnittne Pflanzentheile mit 
dem obern Ende in gefärbtes Wasser oder 
feuchte Erde stellte. (Hätte der Verf. anato- 
mirt, so würde er daraus noch einen Beweifs 
für seine Meinung, dafs der Saft in den Holz- 
gefäfsen nicht verändert werde, gefunden ha- 
ben, denn die Spiralgef. erreichen bekannt- 
lich die lezten Enden der Würzelchen nicht» 
Dieser Versuch ist aber nicht entscheidend, 
denn i) die Pflanze ist hier verlezt, 2) in 
einer widernatürlichen Lage; man weifs ja, 
dafs die Saftbewegung nach Veranlassung 
äufserer Umstände, bald hier hin bald dort- 
hin geht). Die Veränderung und Ausarbei- 
tung des Pflanzensaftes geschieht nach dem 
Verf. in den Blättern, und zwar blos in den 
Blaltadern , ohne in das Parenchyma ergos- 
sen zu werden ; in dem Parenchyma der 
Blätter werden Stoffe aus der Atmosphäre 
eingenommen, und in die Blattadern durch 
Poren derselben gebracht. Der veränderte 
Pflanzensaft, nun Nahrungssaft, steigt in dem 
Bast herunter. Das Wachsthum aller Pflan- zen- — 514 — 

zentheile reducirt eich auf das Erwachsen 
eines einjährigen Gewächses^ aus dem Saa- 
men ; denn jede Knospe eines länger dauern- 
den. Gewächses ist eine Pflanze für sich; ihre 
WuTzehi steigen, von dem Standorte der 
Knospe hinabwärts. Ganz Darwins Idee. 
Auch äufsere Analogie ergebe eich. Die Stelle 
der Kotyledonen vertreten bei der Knospe 
die Schuppen, die eie anfangs bedecken. Die 
Bildung der einzehien Theile der Pflanzen, 
besonders der holzartigen denkt eich der Vf. 
so. In die ent8lan(Jene Knospe dringt der 
Nahrungasaft, ihr Würzelchen verlängert sich 
in Form eines Bildungssafies, bildet sich aus 
in Splint und stellt die Wurzel der Knospe 
vor; da die Knospe nicht blos aus Ho!z, son- 
dern auch aus Rinde besteht, so bildet sich 
auch Bast und Rinde mit. So sind denn der 
Splint und das' Holz nichts als die Fort- 
setzungen der Knospen nach unten. Die Ho- 
lizontalgefaTse bilden sich zugleich mit, allein 
ohne in Verbindung mit den verükalen Ge- 
fäfsen zu stehn. Die gröfsere Dicke des Splintes 
hängt nicht immer von der etärkern Verästung 
ab, denn, wie schon oben erwähnt, gehn die 
Hülzgefäfse nicht immer ganz gerade auf- 
wärts, — 2l5 — 

"Wärts, oft sind die Baumstämme mehr oder 
weniger gewunden. Die Rinde besteht aus 
zwei gana verschiedenen Theilen, nähmlich 
Bast und eigentlicher Rinde oder Parenchyma. 
Die Basthaut wächst wie der Splint und es 
liefsen sich an ihr Jahrringe, nur sehr feine» 
unterscheiden. Jede neue Bastschicht hat Pa- 
renchjma über sich. (Also müfste die Rinde 
aus Jahres - Lagen von Bast und eigentlicher 
ünde oder Parenchyma des Verf. , bestehen) 
h?i gewissen Gewächsen reifst die Rinde auf, 
fällt auch wohl mit einem Theile des Bastes 
ab, bei andern bleibt sie ganz. Die Oberhaut 
ersezt sich bei manchen wie an der Birke, 
bei allen aber vergröfsert sie sich allmählich, 
bis sie aufreifst. Das Maik ist anfangs eine 
vollsafiige Masse im Innern der Knospe, der 
plumula und des rostellum. Es steht in Ver- 
bindung mit der Rinde durch die Spiegelfa- 
sern. Die Markhöhle verengert sich nach 
dem Verf. eutvveder gar nicht oder wenig- 
stens nicht wegen eines von andern Beobach- 
tern angenommenen Druckee* Es scheine oft 
nur so als werde die Markhöhle enger, in- 
dem I ) junge Aste eines Baumes weitere 
Markhöhlen haben, als ein Stämmchen von 

eben 2l6 — eben dem Alter wie der Ast; 2) weil bei 
jnngen Ästen das Holz diinner also viel 
echmaler als die Marlihöhle sey, daher diese 
weiter erscheine als bei alten Aeten ; das 
gäbe also eine optische Täuschung, die sich 
durch Meegen mit dem Zirkel beseitigen las- 
se. Sodann hätten gewisse Bäume z. B. 
Rorhbuchen, schon jung ein ziemlich festes 
mit Spiegelfasern durchwehtes Mark, das ver. 
härtet wie Holz auseehe, in andern legen 
sich Gefäfse um den Rand der Markhöble 
und verengen sie so. IVlarkhöblen , wo das 
Mark vertrockne aber können sich nicht ver- 
engen. (Alle diese Erklärungen reichen nicht 
zu, denn es ist Factum, dafs saftige und 
trockne Markröhren mit der Zeit verschwin- 
den und dafs der Mittelpunkt der Hölzer, 
der härteste ist Hier müssen andere Erklä- 
rungen gegeben werden). Weiler verfolgt der 
Verf. die Ausbildung der einzelnen Theile 
der Pflanzen; der Blätter, wo er die Ursache 
des Abfallens in der jedem Baum eigenen Or- 
ganisation findet, der Wurzeln, wo er be- 
hauptet, dafs Wurzeln einjähriger Pflanzen 
eich nicht wieder durch andere ersetzen, blos 
die kleinen Thauwurzeln thäten das, eben so 

w^enig — 217 — 

wertig als der abgeschnittene Stengel wieder 
wachse; dafs in den Blumenknospen ein 
Theil der Keimfeuchtigkeit in Staubfäden, 
ein anderer in Stempel verwandele, und bei* 
derlei Theile zwar bisweilen Mark enthiel- 
ten, aber nicht aus dem Marke entständen. 
Viele Beobachtungen sind recht gut beurtheilt 
und benuzt, aber in manchen Schlüssen kön- 
nen wir ihm nicht beipflichten. Wenn z. B. 
die Bildung des Holzes von den Knospen 
rsach unten fortgeeezt w^ird : wie kommt es, 
dafs das Wachsthum im untern Theile des 
Stammes alle Jahre regelmafsig fortschreitet, 
die Knospen mögen oben bleiben oder abge- 
schnitten werden, wenn nur sonst das Ge- 
wächs gesund bleibt, w^ie ist es möglich, dafs 
alle Wurzeln unzählicher Knospen aus der 
Höhe eines ungeheuren Baumes bis hinunter 
in die Wurzel sich fortsetzen sollen, müfste 
nicht jeder Jahrring aus einer ungeheuren Men- 
ge Wurzeischicilten von so vielen Knospen be- 
stehen; wiekönnte bei Verletzung das Holz un- 
ter der Schnittfläche vernarben oder sich ersez- 
zen, käme aller Trieb des Nahrungs- und Bll- 
dung^saftes von oben. Überhaupt hat der V'f. 
die Lehre von der Saftbew^egung nur einsei- 
tig — 218 

tig entworfen. Er zeigt zwar eine Bewegung 
von tinten nach oben, von öben nach imten 
und einer Horizontale durch die Spiegelfa- 
gern ; allein es ist noch gar nicht klar, wie 
der Nabrangssaft an alle Theile deö Gewäch- 
ees gelangt , besonders wie er denn an alle 
Stellen gelangt,' wenn die erste Bildung der 
Theile geschehen iöt. Die Function ja selbst 
die Gegenvi^.art des Zellgewebes in allen Stellen 
der Pilanze ist gröfstenthcilg übergehen, der Vf. 
leugnet sogar eine Verbindung zwischen Holz- 
gefäfoen u. Horizontalgefäföen, zu was dienen 
denn dann die Horizontalgefäfee in Gewächsen» 
wo keine Markhöhle ist, wo nach der Ansicht 
des Vf. blos Holzgefäfse, die nicht Zellgewebe 
sind und nicht Zellgewebe zwischen sich haben, 
vorhanden sind. Was gctchieht im Zellgewebe 
der Rinde ? darüber finden wir nichts. Der Vf. 
läfet zwar das Zellgewebe (nach dem alten Irr- 
thume) OiTnungen in den Zeüenwänden haben, 
aber was darin geschieht, is: nicht angedeutet. 
Er nimmt sogar Poren in den Holzgefäfsen an. ' 
Beweifä genug, dafs ohne genaue und gründli- 
che' Anatomie der Physiolog nie sieher vor 
Trugschlü^ssen ist und nicht zu einer vollstän- 
digen Übersicht gelangen kann. Das Aufgere des 

Buchs — 219 — Buchs ist nicht empfehlend, die Kupfer sind' 
noch nicht gestochen, weil die Zeichnungcr^ 
ohne Haltung waren. 3- 

Icones plantaruni Galliae rariormn, nem- 
pe incertamm aut iiondum delinea- 
tarum; auctore Augustino - Pyremo 
DecandoUe, Dr. Med*, in schola 
medica Mörispeliensi Botanices Pro- 
fessore et Hord Praefecto, in Aca- 
demia Gcneveiisi Professore Hono- 
rario, etc. Fase. I. cum Tabul. ae- 
neis 50. Parisiis, 1308« Vlll. und 
16 in gr. 4. Nach dem fruchtlosen Unternehmen des 
Hrn. St. Hilaire Journ. d. Bot. 2* 

B. 2. St, S. 289« ) f macht es dem Recens. 
ein besonderes Vergnügen, dafs Herr De- 
candoile — der dern Publico , aufser der 

im — 220 — 

im vorig. 5^^. ^, Journ. angezeigten Flora 
Gallica^ schon durch andere treffliche Wer- 
ke auf das vortheilhafteste bekannt ist — 
den Vorsatz fafste , ein Werk herauszugeben, 
dafö nur von denjenigen in Frankreich vor- 
kommenden Gewächsen Abbildungen enthal- 
ten soll , die entweder neu oder zweifelhaft 
aind, oder wovon bis jeJzt keine oder we- 
nigstens keine gute Voraellung vorhanden 
ist. Der Verf. fühlte sich um so mehr zu 
der Hjransgabe eines solchen Werkes bewo- 
gen , da er bald nach Erschehiung seiner 
Flora von dem Minister des Innern den Auf- 
trag erhielt, fünf Jahre auf Kosten der Re- 
gierung Frankreich in botanischer Hinsicht 
zu bereisen. 

Das Werk erscheint in Heften zu 50 
Tafeln, wozu Turpin und Poiteau, die 
Maler und Botaniker zugleich sind, die Zeich- 
nungen verfertigt haben, und Plee, durch 
Michaux's, Labillardiere's und anderer 
Werke als vorzüglicher Künstler bekannt, 
den Stich besorgt hat. Vorliegendes Heft 
kann man als die Frucht der vom Hrn. De- 
candolle von igoö — I807 unternommenen 
Reisen ansehen. Die Reichhaltigkeit der Ge- 
gen- — 221 — genstände erlaubt nur eine Übersicht des 
Ganzen zu geben, und einige der vorzüg- 
lichsten Bemerkungen rriitzutheUen. Was 
den Text beirilFt, so bemetken wir noch, 
dafs nur die n(nien oder von dcxxi \'erf. ge- 
nauer bestimmten Geuiiohse unistj'ndlich be- 
schrieben sind. Bei den bekannten oc'er der 
Abbildung wegen aufgenommenen ist blos 
die in der Synop.-is gegebtn»; DilTerenz, 
nebst dem , doch nicht selten erweiterten 
und berichtigten, Standort angefjihrt. 

Ein sehr aussezeichnetes Gra?, die Foa 
agrostidea der Syiiops, macht mit Tab. i. 
den Anfang. Deslongchamps (Flor, Call. 
I. p. 45,) hielt sie tür Linne'« Aira. vilnu- 
ta\ äxe unterscheidet sich aber von derselben 
durch beträchtliche Gröfse, durch ausdauern- 
de Wurzel, durch den Halm, welcher nach 
der Basis zu Wurzehi schlägt, durch längere 
Kelchblärtchen und durch abgesintzie BIu- 
menbläiter. Da die Kelche zweiblüüiig öind, 
so würde diese Art eigentlich zu Aira gehö- 
ren , man weifs aber schon ans der l'lota 
Franc. , dafs Herr D. die Airae muticae zu 
den Poie rechnet. Ob diese Veränderung in« 
defs von (Eutzen ist, und ob sie den Grund- ~ 222 — Sätzen, die bei der Emiheilung der Gräser 
im Allgemeinen zu befolgen sind, vollkom- 
men entspricht, darüber werden wir bei ei- 
ner andern Gelegenheit unsere Bemerkungen 
mitlheilen. 

Tab. 2. Luziila Forsteri Syn. , der Jim- 
eiis Forsteri Smith. , mit genauer Zerglie- 
deruiig der Blumen und Fiucht, um den 
Chajrakter dieser neuen, von dem Verf. eehr 
gut unterschiedenen, Gattimg cn-chaulicher 
darzustellen. Tab. 3. Clolidaria nana 
La m. 

Tab. 4. JiiagalUs crassifolia Thor. 

Tab. 5. Androsäcc jriiLcsccns Flor. Tab* 
6. /iuärosace ciliata Flor, 

Tab. 7. Jiiärosace Iryoiues Flor. Alle 
drei winden nach Linne zu Aretia ge- 
hören. Herr D. hat aber diese Gattung be- 
kanntlich mit Androsace vereinigt. Tab. g. 
Cyclamen Unearlfolium Flor. Franc, Eine 
der seltensten rflanzen der hanzösischen 
Flora, welche von 0 Ii vier in der Proven- 
ce entdeckt wurde. Die langen, linienför- 
migei^ Blätter machen sie beim ersten An- 
blicke kenntlich. Tab. 9. Polygala monspe- 
liaca Linn, Für die Abbildung dieser bisher 

noch — 223 — 

noch zweifelhaften Pflanze sind wir Hrn. D. 
besonders verbunden. Ihre groLe Verwandt- 
schaft mit vulgaHs ist ni/:ht zu verkennen. 
Sie unterscheidet feich indefi durch Jüngere, 
mehr aufrecht stehende Stengel, durcn grö- 
^fsere Blumen und durch etwas spitze Kelch- 
blüttchen ( lie aber nicht, wie Wilidenow 
angiebt, länger als die Krone eind, auch 
nicht vollkommen epirz genannt werden kön- 
nen). Einen wesentlichen Unterschied wür- 
de ohne Zweifel die Dauer der Wuir.^] ab- 
geben, die nach dem Verf, jährig seyn soll, 
bisher aber für ausdanrend angenommen w*ur- 
de. Auf den von Wilidenow von den 
alis calicinis reticulatis hergenommenen Cha- 
rakLer scheint Herr D. keinen Werth zu le- 
gen; und in der That können diese hier 
zur\\ in keinen Betracht konnn.en, da auch 
vulgaris und die verwandten Arten, bei ge- 
nauer Vergleichung, eine ähnliche Vertbei- 
, lung der Gefäfse zeigen. Am richiig:?ten 
würde man diese Vertheilung bei dieser und 
den verw^andien Arten mit jiervoso ' venosac 
bezeichnen. Tab. lo. Bartsia bicolor (pubes* 
ceiis , caiile simplici aut subrainoso , Joliis 
j op/jositis lanceolatO' liiiearibiis hi?ic inäe ser- — 224 — 

ratis , ßorihus dense spicatis ^ corollae labio 
superiori integro , injeriori trilobo , looo me* 
dio lateral ibus longiore). Der Verf. fand 
diese neue Art auf sandigem Boden auf BeU 
le ' lle en vier. Sie ist jährig und mufs nach 
ü. versicolor , mit der sie zunächst ver- 
wandt ist, eingeschallet weiden. Tab. ir. 
I Anaria pyrenaica Flor. Früiic. und Tab. 12. 
die ihr sehr ähnliche TJnaria maritima. Hr. 
D es l o ng c h a m p s sieht sie als Abart der 
JJiiari'a suvina an, wovon eie aber unser 
Verf. dvjvch die hier angegebenen Merk- 
male unterscheiden zu können glaubt. Die 
Cuhur würde am bellen liicrüber entschei- 
den. Tab. 13. Linaria saxaiilis Flor. Franc. 
Tab. 14. IJiiaria arenaria^ eine neue, mit 
der vorigen sehr veiwasidte Art, die der 
Verf, so charaktevibirt ; J^oZ^7j lanceolato - Ii- 
nearihus acuiis sparsls pubcsi-cnti - viscosis ^ 
inferiorihiis verticiliatis oblongit obtiisis, cau- 
libus ereclis nunierosissinds ^ ßorihus parvis 
longe suhspicatis. Als Synonyme werden da- 
bei angeführt: Linaria minor viscosa flore 
luteo Moriö. Bl^s. 280 1 Linaria maritima 
minima viscosa, lloribus hirsutis, floribus 
luteis Moris^ Hist.\2^ p. 499«» Anlirrhinum 

vis- ~ 225 — viscosum Aubr. Frag. Morb. an. IX. p. 49. 
und Anlirrhinum saxatile Bonamy Nanii, 
p. 69- — Sie wachst auf sandigem Boden 
am Meere, vorzüglich auf Quiberon, und 
ist, wie die verwandten Arten, jährig. Tab. 
15. Gentiana biloba Flor. Frani^. Sie ver- 
dient noch genauer untersucht zu werden. 
Tab. 16. Jßxacum pusillum Flor. Fran^. Die 
Abbildung stellt eine , in der Flora noch 
nicht erwähnte Abart vor, die eich durch 
einen zarteren Stengel, durch eine mehr 
graugrüne Farbe der Blätter und durch ein- 
zeln etehende und mit längern Stielen versehene 
rosenfarbige Blüthen bemerklich macht. Hr. 
D. glaubt, dafs eie vielleicht als besondere 
Art angesehen werden könne, und empfiehlt 
sie den Botanikern zur weiteren Untersu- 
chung. Tab. 17. Erica corsica Flor. Franc. 
Man darf sie nicht mit JE. stricta verwech- 
seln, der ßie sehr ähnlich ist,* wovon sie 
sich aber doch bei genauer Vergleichung 
durch mehr horizontal abstehende Blätter, 
durch die^'mit einem feinen Filze bekleideten 
Aestchen, durch Blumen, die nicht zu 4 bis 
5, sondern zu 40 bis 50 zusammen stehen, 
so wie auch durch kurzhaarige, selten mit 
Journ. d. Bot. 3. B. 3. 4» St. P Bra* — 226 — 

Bracteen versehene BluraenstieJe unterschei- 
det. Tab. Ig. Crepis Dloscoridis Flor. Franc., 
aber wohl nicht die Linneische. Das ange- 
führte Synonym von Poliich halten wir 
auch für zweifelhaft. Tab. 19. Barkhau sia 
setosa Flor. Franc., die Crepis setosa Hall, 
fil. oder hispida^ wie eie von Walds t. u. 
Kit. genannt ist, wefehaib auch das bei letz- 
terer stehende Fragezeichen weggestrichen 
werden mufs. Tab. 20. Picris pancißora 
Willd., mit mebrern hierher gehörigen, 
schon in der Flora angeführten, Synonymen. 
Tab. 21. Ilelminiia spinosa Flor. Franc, von 
Lemonnier auf den Pyrenäen entdeckt. 
Eine sehr ausgezeichnete Pflanze. Tab. 22. 
Centaurea hybrida All ion. Tab. 23. Cen- 
taurea myacaiitha Flor. Franc., die in der 
Flora zweifelhaft angeführte C, calcitrapoU 
des T hui 11. gehört ohne Zweifel hierher. 
Tab. 24. Galhim divaricatum Lam., eine 
trefdiche Vorstellung dieses schönen Pflanz- 
chens ! Tab. 25. Galium harcynicum Weig,, 
auch die Vorstellung von diesem und dem 
folgenden sind ganz der Natur getreu. Die 
Berichtigung der Synonymie in Rücksicht des 
Galii saxatilis Linn. , das auch unser Verf. 

noch — 227 — noch von demselben verschieden hält, würde 
tins hierzu weit führen, und wir müssen defs- 
halb auf den zweiten, bald erscheinenden, 
Theil der Flora Gerwa?iica verweisen. Tab. 26. 
Galiuni litlgiosum flor. Franc., aus der Gegend 
von Montpellier. Tab. 27. lUeclicago glowe- 
rata Balb. et Flor. Franc. Mit der falcata 
zunitchst verv^ andr, aber auch in der Cultur, 
wie llec. seit einigen Jtibren bemerkte, in 
den wesentlichen CharAkteren veränderlich. 
Tab. 23. Il/eclicnßo saßrutivosa 11 am. Es 
fehl»an, bei der sonst trefilichen Vorstellung, 

-die Hülsen. Tab. 29. Trigouclla hybrida 
Pourr. et Flor. Franc. Zu der in der Flo* 
ra gegel;)enen Beschreibi3ng ist noch zu be- 
merken, da Ts die Pilanze, v\'enn sie cuiti- 
virt wird, ejne Menge Stengel entwickelt, 
die sich nach allen Seilen ausbreiten , ganz 
an die Erde drücken und in mehrere Aeste 
theilen. Tab. 30. Lotus jjarvijlorus (totiis 
molUter hlspidnSi capit uUs düiu'äuitis , legu- 
jnuiihus oblona;is comprt'i^is brevihiis 3 — 5 
sperrnis ^ calyeibiis corollarn aeqnantibiis^ bra- 
cteis viouopJiyllis.) Mit 2 Abarten: A. Caii- 
Uhus erectis. Dazu gehören Lotus parvi- 

Jlorus Des {out I'L /Jtl. , Willd. Sp. FL 
P 2 und — 22S — 

und Pers. B. Caulibus prostratis (diese 
stellt die Tafel vor). Synonyme sind Lotus 
hispidtis Flor. Fran(j. exci. synonym, et Sy- 
nopSo nec Pers. nee Loie. Von diesen bei- 
den Abarten findet eich A. in der Barbarei , 
B. in Corsica. Tab. 31. Phaca glabra 
Flor. Franc. Tab. 32. Lathyrus sphaericus 
Retz. et Flor. Franc. Unter den angeführ- 
ten Synonymen würden nach Roth'ß {CataL 
3. p. 66.) neuern Bemerkungen Allioni, 
Seguier und R a y anszuschliefsen , hinge- 
gen Lathyrus i/icouspicus J SLCq, Hort. Vind. 
(der von dem gleichnamigen Linneischen 
verschieden) hinzXizufügen eeyn. In der 
Vorstellung vermissen wir bei der Hülse die 
erhabenen Adern , wodurch sich diese Art 
von allen verwandten sehr leicht unterschei- 
det. Tab. 33. Vicia pyrenaica Pourr et 
Flor. Franc. Tab. 34. Fumaria capreolata 
Linn. Tab. 35. Hesperts parvißora Flor, 
Franc. Tab. 36. Erysimum virgaturn Roth. 
Als var. ß. wird £. longisiliquujn Schi, an- 
geführt. Tab. 37. Sisymbrium taraxacifo'^ 
lium Flor. Franc. Tab. 33. Biscutella laevi^ 
gata Linn., zur Vergleichung der folgen- 
den und einiger anderen Arten, die der Verf. 

in — 22g — 

in der Folge abzubilden denkt. Tab. 39. 
Biscutella coroiiopifolia Linn. Tab, 40. 
Reseda sesamoides Linn. Als var. ß, rech- 
net Hr. D. die Fies, purpurascens Linn, 
hierher , da er bei genauer Vergleichung kei- 
nen wesentlichen Unterschied auffinden koon- 
te. Ree. pflichtet dem Verf. hierin um so 
mehr bei, da die auch ihm unter ü. sesa^ 
moides und purpurascens oft ?:uge£ohickten 
Exemplare beständig nur eine P^Unze aus- 
machten. Tab. 41. Dianthus arenariiis Syn. 
Der Verf. zweifelt mit Kesht, cb die von 
ihm hier abgebildete Nelke mit der gleich- 
namigen Linneischen einerlei ist. Sie nähert 
ßicb mehr dem Z). plumario. P e r s 0 o n 
sieht sie als neu an, und hat ihr in der Sy- 
nopsis den eben nicht passenden Namen gaU 
licus beigelegt, Tab. 42. Silene hicolor 
Thor, et Flor. Franc., von Persoon unter 
dem Namen picta aufgeführt. Auch gehörj 
noch als^ Synonym hierher: Silene portensis 
Bonamy. Prodr, Nann. pag. 72. Tab. 43. 
X 2. Rlatine Hydropipex Linn. Tab. 43^ 
f. I. Elatine hexandra (follis oppositis , flo- 
ribus alternis hexandris tripetalis. ) I^it fol- 
genden Synonymen : E. Hydropiper var. /?. 

Linn, Linn, et Flor. Franc, Tillaea liexandra La- 
pierr. in Joiirn. Fhys. an, X/. , Elaline Hy- 
clropiper Bon am. Prodr. Namu p. 5., Alsi- 
wastrunrj serpillifoHum etc. Vaill. Bot, p. 5. 
Tab. 2. f. I. — zweifelhaft wird Elat. 
triandra Schkuhr. und tloffm. angeführt. 
Sie wächst bei Paris und in einigen andern 
Gegenden Frankreichs. Von der mit ihr zu- 
nächst verwandten JJ) clropiper unteröcheidet 
sie i\c\i I. durch liieinbeit aller Theile, auch 
selbst dann noch, wenn sie an sehr nassen 
Stellen vorkömrni ; 2. durch die dreifache 
Zahl der Fructificationstheile ; 3. durch 6 
Staubfäden, lind 4. diach die ro^enfarbenen 
Blumen , die bei jener immer weifs sind. 
Tab. 44. Cerastiurii hracJtypetalum Flor. Fras^iq.^ 
dem C, viscoso sehr ähnlich und vielleicht 
auch in Deutschland einheimisch. Tab. 45. 
^Arenaria purpurascens l\am. iif Flor. Franc., 
Von Terstion unter cerastöidcs aufge- 
führt. Tab. ]^(), Arenaria uliginosa Schi, 
et Flor, Fran(j, Interessant ißt die Bemer« 
l^üng des Verf. , dafs diese , bisher als neu 
betrachtete/ Arenaria schon von Linne in 
der ersten Aiss'gabe der Flor, Lapp, unter 
ceiner Sagina ramis erectis 3ißvru ti. 153. 

be- — 231 — 

beschrieben ist. Swartz, der diese Pflanze 
nach Linne wieder in Lappland beobachte- 
te, glaubte sie wegen der Ähnlichkeit mit 
Spergula sagirioidcs zur Spergula bringen zu 
müssen und nannte sie striata ^Journ, d. 
Bot. 1800. 2* B. 2550« Da sie aber mit 
3 Griffeln versehen ist und auch im Äufsern 
mit mehrern Arenarien übereinkommt: so 
steht sie ohne Zweifel besser bei der Gat- 
tung Arenaria. Stellaria bißora mufs nach 
Herrn Decandolle gleichfalls zu den Are- 
narien gerechnet werden , da ihre Blumen- 
blätter nicht zvveitheilig, sondern ausgeran- 
det sind. Tab. 47. Arenaria hlspida Linn, 
Sie gehört zu den weniger bekannten Arten 
und verdiente deshalb um so mehr eine Ab- 
bildung. Tab. 48. Arenaria margijiata Flor» 
Franc., hierunter begreift der Verf., wie 
aus der Flora bekannt ist, Linne's Arena- 
ria media ^ die Smith als Varietät der ma- 
rina ansieht; letztere ist ihm dagegen Abart 
der rubra. Sollte marina nicht näher mit 
media verwandt seyn ? Nach Smith unter- 
scheidet sich media blos darin von marina^ 
dafs die Saaraen einen breiten, häutigen und 
gestreiften Rand haben. Tab. 49. RaniincU' 

Ins lus tripartitus (foliis suhmersis cajnllaccis ^ 
emersis tripartitis ^ petalis' oblongis aciitis 
parvulis, seminibus transverse striatis.') War 
in der Synopsis alß Abart des Jiedcr accus auf- 
geführt, nähert sich aber mehr dem aquati' 
Iis, von dem er indefs durch"* die Zartheit 
aller Theile und durch doppelt kleinere, mit 
spitzen Blättchen versehene Blumen sehr gut 
unterschieden werden kann. Tab. 5c. Ra- 
nunculus monspeliacus Linn, et Flor. Franc, 
Die verschiedene Form und Bekleidung der 
Blätter hatte Gouan, Villars und andere 
französ. Botaniker verleitet, eine Abart mit 
schmalen Blatteinschnitten für Linne's illy^ 
ricüs zu halten, der aber nach Hrn. Decan- 
dolle's Versicherung nicht in Frankreich 
wächst. Der Verf. berichtigt die Synonymie 
und sucht zugleich den wesentlichen Cha- 
rakter auf folgende Art zu verbessern : scri- 
ceO' incanus , foliis tripartitis ^ laciniis tri- 
lobis f caule siibsimplici subnudo^ 4. F/o- — 233 4- 

Flora Badensis Alsatica et coiifinium re- 
gionum eis et transrhenana plantas 
a lacu Bodamico usque ad conflti- 
entem Mosellae et Rheni sponte 
nascentes exhibens, secundiim Syste- 
ma sexuale cum iconibus ad iiatu- 
ram deliueatis Auetore Carolo CJiri^ 
stiano Ginelin^ Med. Dr. Sereniss. et 
Potentiss. Elector, Badens. Consiliar* 
Aul. Botan. et Hist. Nat* Prof. Publ. 
Ord. etc. Carlsruhae, ißoö^ I. 
XXXIl. und 768* S. mit 5. Kupfer- 
tafeln. — igoö* T. II. 717. S. mit 
5. Kupfertafeln. — igoS« T. III. 795. 
S. in gr. und 4. Kupfertafeln. Lange ist keine mit so vielem Fleifse 
auegearbeitete Flora eines kleinern Landes 
als die vorliegende erschienen. Es geht aus 

den — 234 — 

dem ganzen hervor, dafs ihre Ausarbeitung 
de« Verfassers Lieblingsbeschäftigung war, dafs 
er sie seit seiner Jugend sich zum Ziele ge- 
steckt hatte und dafs er eine kurz vor dem 
Ausbruche der franz. Revolution durch die 
Schweiz, das südliche Frankreich, die östli- 
chen Pyrenäen und einen grofsen Theil Spa- 
niens unternommene Reise, so wie seine 
nachherige Direktion den schönen fürstli- 
chen Lust- und botanischen Garten zu Karls- 
ruhe zur V^ergleichung drr Abweichungen der 
Pflanzen nach dem verschiedenen Boden und 
Klima und zur Fixirung der Verschiedenheiten 
mancher, nur als scheinbare Abarten ins Auge 
fallenden, Pflanzenformen fleilsig benutzte. 
Der durch die neuesten Kriege sehr erwei- 
terte Umfang der Grofshcrzoglich Badischen 
Lande; die Einechliefsung in diese Flora eines 
Theiles des Kanton Basel, des Elsasses, der 
Pfalz; der so sehr verschiedene Boden dieser 
Gegenden; der mit, viele subalpine und man- 
che e'gentliche Alpenpflanzen enthaltenden, 
Gebürgsketten durchtchnitten ist ; das milde 
Klima der Ebenen dieses Landes; so wie die 
rauhe der kryptogamischen Vegetation beson- 
ders wieder vortheilhafte Beschaffenheit man- 
cher — 235 — 

eBer Strecken desselben; ferner die dem Grä* 
sefwuchse und der Anei'edlung von Sumpf - 
u. Wass<^rpflanzen so vortheilhafte Bewässe* 
rung des Landes durch bedeutende Fiüsee — • 
^^Iles dieses muföte einen gvofsen Reiduhum 
an P/Ianzen erzeugen und diese Flora zu ei^ 
ner der roichbaltigsten unseres Vaterlandes 
machen. Es wäre zu wünschen, dafs dieses 
Werh dazu beitragen möchte, den in Schwa- 
ben und den iVheingegenden mich so sehr 
schlummernden Sinn für Botanik unter den 
Mannern vom Fach und dfir'studirenden Ju- 
gend zu wecken und diese aufzümunicrn, iti 
den Fufsstapfen des Verf» ziir fernem Unter- 
suchung jener Gegenden weiter fortzuschrei- 
ten. Jimgere Botaniker, Ayzte und Ökono- 
men 'zu diesem rühmÜchen Eifer anzuspor- 
nen, ist diese Flora besonders geeignet. Der 
•Verf. welcher noch ohne Abweichung dem 
Linneischen Systeme folgt, hat biö jetzt die 
Tphänogamiecben Gewächse in 3 Bdiiden ab- 
gehandelt. Er schickt jeder Klasäc einen da- 
V7S generum voraus und jeder Gattung den 
weiiläufiigen Charakter derselben, meistens 
mach Schreber. Die im Ganzen genau ci- 
iirte Synonymie beschränkt Hr. G. — v^^ie 

äith diefs auch bei Lökalfloren im Allgemeinen 
sehr zu billigen ist — hauptsächlich auf die 
früheren Floristen der Gegenden, welche den 
Stoff zu ihrer Beschreibung liefern ; doch ci- 
tirt er auch Ha 11 er, und als Icönistei^ 
Schkuhr, Jacquin. Oder, BuUiar'd 
und Curtie, und vor allen den für jene Ge- 
genden besondern Werth besitzenden Tabcr- 
näm on tan. 

Genaue Angabe des Standortes, der Blii- 
thezeit, Fruchtreife und der Dauer der Pflan'- 
zen — Gegenstände die doch so oft in Floren 
dieser Art übergangen werden — begründen 
noch mehr den LokaUverth dieses Werkes, 
und eine weitläufiige Beschreibung (die 
wenn sie komparativ gewesen wäre, oft 
kürzer hätte ausfallen können), mit Bezug 
auf die vom Verf. bemerkten Varietäten, ge- 
ben ihm allgemeineren Werth. Ihn erhöhen 
die Blicke auf verwandte Arten oder ähnliche 
klimatische Abänderungen der aufgeführten 
Arten und ^lavon abdeichende Individualitä- 
ten, welche der Verf. auf seinen Reisen be- 
merkte ; ferner die Bemerkungen über das 
eich gleiche Verhalten mancher Abarten durch 
die Kultur erprobt (worüber sich aber doch 

noch — 237 — noch wohl manches sagen und die aus det 
Kulter gezogenen Resultate sich wohl noch 
oft beschränken liefaen); eo wie endlich noch 
die Bemerkungen über den medizinischen 
und ökonomischen Nuizen etc. der Pflanzen, 
wo, wenn auch nicht nAes sollte aufgeführt 
seyn, man doch dem vierjährigen Fieifse und 
der grofscn Eeleseiiheit des Verf. aile Bewun- 
derung zollen nuifs. 

Nach dieser getreuen Schilderung des 
Guten und der Vorzüge dieses Werkes, dür- 
fen wir auch die SchaUenseite desselben nicht 
übersehen und seine Mängel nicht verschwei- 
gen, nicht nur in Hinsicht derjenigen, die 
das Werk zur Hauptrichtschnur bei ihrem 
botanischen Kursus gebrauchen möchten, als 
auch des Verfassers selbst/wegen, dem die 
Ansicht Änderer und einige BerichrigongeYi 
bei einer künftigen 2ten Auflage nicht un- 
willkommen seyn könaen* 

Fürs Erste sieht man es an vielen Stel- 
len der Flora an, dafs sie schon lange zum 
Drucke fertig war oder dafs der Verf. wenig- 
stens versäumt ha% die neueren Beobachtun- 
gen anderer Schrift steiler nachzutragen. Selbst 
Will den ow's Speeles Plantar. ^ sind nicht 

. so — 238 — so oft benutzt, als dies hätte geschehen Tiön- 
nen. Dabei ist es zu bedauern, däls Dccan- 
d o 1 i e's Flore Frau caise und S c h r a d e r's 
Flora Gcrrii, fast gleichzeitig mit dem Werke 
des Verf. erschienen , da Herr G. sonst man- 
ches, besonders die Gräser, nach den Beo- 
bachtungen des letztern anders bearbeitet ha- 
ben \\ ürde- 

Fiirs Andere ist Hr. G. zu sehr dem 
Linncisclien Systeme gefolgt und hat dadurch 
manche Verbesserung übergangen ; auch sind 
die Gattnngscharaktere noch zu sehr nach 
der alten Linneischen Ansicht behandelt. 

Dann ist ehi Haupifehlcr bei diejsem 
Werke, der auch nicht selten bei anderen 
Floren eintritt , und der nicht scharf genug 
gerügt worden kann — <lie Aufnahme so 
vieler Pllanzen, welche der Verf. nicht selbst 
gesehen hat, die er nur nach der Angube üi- 
lerer Schrittsteller, vorzüglich des Mappus 
aufführt, und wo es theils für gewifs anzu- 
nehmen, theilö (auch oft schon selbst dem 
Verfasser) höchst zweifelhaft ist, ob je die 
genannte Pflanze dort gefunden sey. Warum 
sollten sich die iiiteren Botaniker nicht so 
gut in ihren Bestimmungen geirret haben als 

es — 239 — 

es nur zu häufig die neuern thnn ? Und wa- 
rum igolhen Verwechselungen nicht auch bei 
ihnen anzunehmen seyn, wenn ihre aufge- 
führten Pflanzen, thciis der natürlichen Be- 
schaffenheit des Landes wegen sehr apocry- 
phisch sind, thcIIs von ihren Nachfolgern nie 
dort gefunden bind ? r3ie Wiüsenechaft ge- 
winnt gar nichts dabei und Hr. G. hätte un- 
gleich besser geihan, nur die von ihm oder 
seinen Freunden gefundenen und von ihm 
selbst gesehenen Arien aufzunehmen und die 
nicht selbst gesehenen oder überdem zweifel- 
haften in den Noten zu bemerken. Gleiche 
Bewandnifs hat es auch mit den aus den 
Gärten entflohenen, in ihrer Nahe sich an- 
gesiedelten Pflanzen, welche doch nie als 
einheimische können angesehen werden und 
nach kürzerer oder längerer Dauer eich wie- 
der zu verlieren pflegen. 

Endlich respectirt Hr. G. zu wenig die 
Beneimungen Anderer, und tauft oft ganz 
bekarmte Namen der Pilanzen , oder soUhe, 
deren Prioritätsrecht heilig seyn sollte, nach 
Wiilkühr um. Die daraus entspringende 
Verwirrung leuchtet zu sehr in die Augen, 

und 240 — 

und es ist unangenehm , schon so oft gerüg- 
te Dinge aufs neue rügen zu müssen. 

Jetzt zu einigen kriiischen Bemerkungen 
über die einzelnen Arien eelbat. — Bei dem 
generischen Charakter von Hippuris wäre zu 
wünschen gewesen, dafs der Verf. die in 
den Annales du Museum von Ilichard mit- 
geiheiite Analyse hätte zu Ilathe ziehen kön- 
nen. — Aphaues arvcnsis noch als eigene 
Gattung aufgeführt, ist bekanntlich eine Spe- 
eles Alchemiilae. — Festuca ßjyurus wird 
mit Unrecht als eine besondere Gattung un- 
ter dem Namen Futpia aufgeiührt, da we- 
der die einmäiinigon Bhimen, noch der et- 
was mtlir wie gewöhnlich ungleiche Kelch 
eine Trennung von Festuca erla?ibt. 

Veroiiica spuria iot bestimmt nicht die 
Linneische, wahrscheinlich die media oder 
eine Abart der lotigifolia. — Veronica lati- 
Jolia und Teucrium hätten, da sie doch nur 
Abarten von einander sind, wenigstens bei 
einander stehen sollen, Veronica filiformis 
Smith., die unser Verf. V, Touriiefortii 
nennt , wächst nicht in Deutschland, und 
kann daher auch nicht in einer Flora Ba- 
densis aufgenommen werden. — Dem Fo- 

lycnc" — 241 — 

lycnemo arveiisi schreibt der Verf. fälschlich 
ein senieri nud im zu. 

Scirpus vnilticaiilis Smith., den der 
Verf. mit S. ovato Roth, vereinigt, ist sehr 
davon verschieden und noch nicht in Deutsch- 
land gefunden. Die hier gegebene Beschrei- 
bung pafit ganz auf ovatus. Aus dem Scir- 
])ns lacustris ß. Pol lieh, macht der Verf. 
aeincn Scirpiim Tnheniaemontaiii, Nach des 
Ree. Beobachtung ist dii^^se Art nicht haltbar. 

Folgende Pflanzen braucht Ree. nur dem 
Namen nach anzuführen, um damit anzu- 
deuten, dafo sie ßtrichligungen verdienen, 
welche die Le.^er sich jetzt nach Schrä- 
ders FL Germ, leicht koir.mentiren können. 
— Agrostis viiiealis ^ dubia ^ stolonifera ^ ca- 
pillaris unä pumila; Fhleiim iwdosum, Aira 
viontäna ^ Poa oiigustifoUa^ Festnca hetero- 
phylla; elatior und arundinacea, — Unter 
Fanicum saiipiinale sind Syniherlsma vulga- 
re und glahrum mit einander verwechselt. 
Unrichng ist- es, dafs Agrostis alpina mit 
einer coroila bivalvis versehen eeyn eoll. 

Bronnis midtijloriis ist eine kritische 
Art, Nach den angeführten Synon>^ipen 
fiollte .man ivelutimts Sehr, ^arunt^r 

Journ. Bot, 3. 3. 4. St« Q ver- vermuthen , welcher auch wirklich häufig 
unter dem Getraide im Badischen wächst» 
Brom, villosus ist nur Abart des squarrosus. 
Man vergleiche hierüber die Flora Germ. 

Die Galtung Arundo vermehrt der Verf. 
mit zwei neuen Arten, der J, effusa und 
intermedia^ die aber noch mit der in der 
FL Germ, neu bearbeiteten Rohrgattung ge- 
nauer verglichen werden müssen. — Tritt- 
cum Lachenalii ist das Triiic, Festucae Dec. 
FL Franc. — Trit. jiinceum ist T. rigidum 
Fl. Germ. — Die beiden bisher als Varietä- 
ten betrachteten Individualitäten der Moiitia 
fojitana sieht Hr. G. als Arten an , welches 
sich mit mehrerer Wahrecheinlichkeit anneh- 
men läfet, wenn seine Vermuthung, als sey 
die gröfsere Pflanze perennirend, sich bestä- 
tigen sollte. 

Das Galium verum ß, des Verf. ist nur 
Varietät der Stammart, und nicht, wie er 
vermuthet, als Art davon verschieden, denn 
die Blätter sind oft schmäler als bei den var. 
a. — Tillaea Vaiüantii Willd, vereinigt 
Hr. Gm. wieder mit T. aquatica^ weil das 
Vcrhältnifs der Länge der Blumenstiele zu 
den Blättern an einer und derselben Pflanze 

ver- — 243 ~ veränderlich seyn soll. — Des Verf. Anchü* 
sa angustifolia ist nicht von A, officinalis 
verechieden. — Androsace Lachenalii^ eine 
angeblich neue Art, mufs gi^nzlich eingehen. 
Sie ist eine gröfeere Abart der Androsace ob- 
tusifolia All. oder brevifolia Vill. , welche 
aber von den Strafsburger Botanikern nie in 
den Vogesen gefunden worden ist, dagegen 
die vom Verf. übergangene A, carnea häufig 
auf dem Ballon vorkömmt. 

Menyanthes nymphoides ^ welche schon 
von mehrern Botanikern unter verschiedenen 
Namen als eigne Gattung: aufgeführt wor- 
den ist,* wird hier Sihweyckherta genannt. 
— Ferbascum pulverulentum ist von dem 
gleichnamigen Smith'schen sehr verschieden; 
auch Villars pulverulentum gehört nicht 
hierher. — B 3i Thenum decumbens kann 
das fragweise angeführte Thes, pratense 
Ehrh. bestimmt citirt werden. - — Unter 
Bupleurum möchte wohl eine Art zu viel 
aufgeführt seyn , nehmlich jB. Pollichii, wel- 
ches das wahre tenuissimum L. und wahr- 
echeinlich ganz identisch mit des Verf. j5. 
tenuissimum ist. : — Selikum Lachenalii ist 
ganz auszustreichen. Die vom Verf. abge* 
Q 2 bil- 244 — bildete Pflanze und die welche Ree. vom 
Ballon aus dem Elsasse besitzt, ist das wah- 
re Selinum pyrenaeum^ welches Ree. in dcn^ 
Pyrenäen selbst sehr häufig gesehen hat. Wie 
Ftecens. aus sicherer Hand weifs , so hat ein 
schlechtes Pyren. Exemplar von S. pyre- 
naeumy welches Hr. G. besitzt, ihn verlei- 
tet, es von der Elsassischen PH. zu trennen. 

Die Trennung des Laserpitii latifolii 
L. in 2 Arten, Laserp, latifolium und Cer- 
varia , verdient allen Beifall; weniger die 
iVerbmdnng des HeracL ajigustif oUi und ele- 
gant. mit spliondylium. Wir zweifeln auch 
eehr , dafs diese beiden Jacquln'schen Ptlan- 

:zen im Badenschen vorkommen. Oenanthe 
Tabernaemoritani bleibt eine zweifelhafte 
Pflanze. Ree. scheint es fast gewifs, dafs 
O. ßstulosa mit und ohne Involucrum uni- 
versale variire. Oen, Lachenalii möchte eher 
eine eigene Art eeyn. Die ümtaufung des 
J^amens O. phicedaiufolia m Follichii ist 
aber sehr za mifsbilligen. Drosera longifolia 

. empfehlen wir dem Verf. zu fernerer Unter- 
suchung, da die Haynieche Z). intermedia 

•ebenfalls dort vorkommen dürfte. 

- Die Die neuerlich von den deiitschen Flori- 
sten unterschiedene Arten von Ornithogalum 
echeint de^ Verf. nach seinen Äufserungen 
nur für Abarten von O, luteum zu halten. — 
Convallaria Mappi scheint durch die länge- 
ren, mit langen Deckblättern versehenen 
Bliiihenstiele sich von C, majalis sehr gut 
zu unterscheiden, — Wenn Conv, latifolia 
die ächte Jacquin'sche Pflanze ist, woran 
wir aber sehr zweifeln, so hat wenigstens 
der Verf. den Hauptcharakter dieser Art, 
die Pubcscenz des Stengels und der Blätter, 
anzugeben vergessen. 

Dafs der Juncus trißdus r,ach Mappe's 
Behauptung in niedrigen Wassergegenden 
gewachsen seyn soll, wird jeder, welcher 
diese Pfl. auf den Alpen gesehen hat, für 
unmöglich erklären, und Hr. G. hätte besser 
gethan , diese, wie so manche andere ver« 
dächtige Müippische Pflanze zu übergehen. 
Bei dem June, subverticillatus ciiirt der 
Verf. den uligiuosum noch zweifelhaft , er 
gehört aber gewifs dahin. Die cultivirte 
Abart von ü. Acetosa sieht Hr. G. als eine 
besondere Art an und nennt sie hispanicus. 

AI- ^ 246 — 

Allioni's ü. tuherosus scheint wenig von 
ihr verschieden. 

Die Hudsonsche Gattung Tofieldia (hier 
Hebelia genannt) hätre der Verf. wohl mit 
unverändertem Namen beibehalten Können. 
Die als neu aufgestellte Heb, collina liefse 
sich durch die lange cylindrische Traube, 
durch die Gröfse aller Theile wohl von dem 
bekannten yi. calyculatum oder dem ii. alle- 
mannica Gmel. unterscheiden, wenn diese 
ilicht auch eehr oft mit 2 Zoll langen Blu- 
menähren in den eubalpinischen Wiesen vor- 
käme. — Triglochin palustre , welches 
nicht in des Verf. Floren bezirk vorkcnnmt, 
ist von Hrn. Loiseleur in der //. Gallica 
sehr gnt zu einer eigenen Art mit dem Na- 
men TrigL Barrelieri erhoben. — Unter 
Polygonum erscheint für die Flor, Germ, 
hier zuerst das P. BellarJi A\\,^ dessen Ver- 
schiedenheit von P, aviculare der Verf. durch 
die Kultur bestätigt, und sie besonders in 
den mehr aufrechten, eckig gefurchten, fast 
gabelförmig getheilten Stengel, so wie in 
die silberglänzenden Blattscheiden findet. — 
Wegen der beiden neuen Steinbrech- Arten , 
Saxifraga sponhemica und condensata^ mufs 

Ree. ~ 247 ~. 

Ree. seinen Unglauben bekennen, und sie 
beide für nichts anders als die S, hypnoides 
L. halten. Die im Texte cidrie Icon pro- 
pria von 5. sjwiihemica fehlt in seinem 
Exemplare der Fiora. , 

Da Hr. G. das Vaterland des Dianthus 
harbatus nicht kennet, so, bemerkt Ree, dafs^ 
er ihn auf sampfigeo Wiesen um Klagenfurt 
wild angetroffen bar. Dafs Dianthus sjlve^ 
stris unser s Verf, der JDiaiith, caesius 
Smith, eey, sollte man nach der Beschrei- 
bung und den angegebenen Standörtern bei- 
nahe vermuthen; denn X). sylvestris Wulf, 
igt eine wahre Alpenpflanze. Allein ohne 
Autopsie ist bei den meisten Arten der schwie- 
rigen Nelkengattung unmöglich zu urtheilen. 
Was der Verf. unter Arenaria saxatilis be- 
schreibt, ist nichts anders als verna^ zu der 
auch die hier citirte caespitosa gerechnet 
werden mufs. Aren, saxatilis ist eine sehr 
zweifelhafte Pflanze. — Die Gattung Sedum 
wird mit einer neuen, bisher noch nicht ia 
Deutschland bemerkten, Art, dem S. Guet* 
tardi Vill. , vermehrt. ^ 

Euphorbia dulcis scheint nicht mit der 
Linneischen einerlei zu seyn. Dafs die als 

neue — 248 — 

neue Art aufgeführte E. molUs von E. pilo- 
sa L. verschieden ist , gebt^n wir gern zu , 
wahrscheinlich ist sie aber Synonym von E. 
illyrica Lamarck. E, Cnjogala Ehrh. ist 
bestimmt mit JE. Gerardiaiia Jacq. einerlei; 
auch scheinen des Verf. Pflanzen wenig von 
einander verschieden zu seyn. 

Die Gattung Ilosa ^ in welcher Hr. G. 
nicht allein die wilden, sondern auch die 
meisten der in den Gärten hultivirten Arten 
abhandelt, ist sehr gut bearbeitet. 

Rosa agrestis 9 eine neue, nur unter 
dem Getraide wachsende Art. lioja repois 
Gm. und die in der zweiten Abtheilung auf- 
geführte Ii, corymbißora scheinen eine und 
dieselbe Pflanze zu bezeichnen , nehmlich 
jR. arvensis L. , die bald hoch, bald niedrig, 
bald kriechend wächst und bei welcher man 
auf einem Stamme einblüthige und in eine 
Doldentranbe vereinigte Stiele bemerkt. Ro- 
sa austriaca Poilich. ist ü. punüla Jacq., 
die kaum als Abart von R, galUca L. be- 
trachtet werden kann. Zweifelhaft ist noch 
R, umlellata Leers., wohin die R. Semper- 
vireiis Roth, gezogen wird. 

Unter - 249 — 

Unter Ruhus fruti casus scheint auch R. 
corylifolius Smith, versteckt, und beide 
von Hrn. G. nicht hinlänglich untev6chiedea 
zu eeyn. — Die Fotentilla venia var. /3. 
igt eine eigne Art, nehmlich Fdtcnt, cinerea 
C h a i X apud V i i 1. , weiche die Floristen der 
Wetteraa auch richtig erkannt haben. We- 
nig oder gar nicht ist übrigens diese Tflanze 
von P. subacaitlis des siuUichen Franlireichs 
verschieden , welcher Hr. G. in der Note 
erwähnt. — Den weifsen Mohn unterschei- 
det Hr. G. vom schwarzen, den er für den 
eigentlichen Fapaver somniferum hält, unter 
dem Namen Pap, ojßicinale, hauptsächlich 
durch gänzlich unier der Narbe verschlosse- 
ne Kapsehl. — Das Thalictrum aiigustifo' 
lium des Hrn. Gm. ist Th, galioides Nestl. 
et Per 8. Syn. Teucrium süpinum hatte Hr. 
G. nicht vom T. rnoijtano trennen sollen, da 
ihr Unterschied zu unbedeutend ist und oft 
auf einem Stamme beide Verschiedenheiten 
anzutreffen sind. 

Bei der Gattung Mentha hat der Verf. 
aus nicht einzusehenden Griinden Smith's 
Abhandlung über diese Gattung gar nicht 
benutzt. Die Kritik, welche die Badischen 

Münz- — 25o — ^ Münzarten doch so sehr bedurft hätten, ist 
dadurch ganz übergangen, und Dinge, die 
längst berichtigt sind, als 31. gratissima 
Roth, (hier in Hallen umgetauft), M. cris- 
JJa , M. aquatica und hirsuta erscheinen 
V/iederum hier, auch eine neue Art, die ha- 
densis genannt wird. — Ist Laniium laevi- 
gatum wirklich von maculatiim hinlänglich 
unterschieden , so wäre es eine neue Acqui- 
eition für die Flor. Germ. — Sehr interes- 
sant ist die Feloria anectaria von A. Linaria^ 
welche Hr. G. an einem jetzt für die Flora 
verloren gegangenen Ort entdeckte und die 

V er lange im Garten kultivirte. 

(Die Fortsetzung wird ina nächsten Stücke 
folgen. ) IV. Ne- — 251 — IV. Nekxolog. 

' Peter Marie August Broussonet Peter Marie August Broussonet, Pro- 
fessor der Boranik an der Medizinischen ho- 
hen Schule zu Montpellier, wurde daselbst 
den 28» Febr. 276 1. geboren. Sein Leben bie- 
tet eine einzj^ge ileihe von Beweifsen dar, 
dafs er die hohe Achtung, die er allen Ge- 
lehrten eingeüüfst hatte, verdiente. Er wur- 
de im 13. Jahre echon designirter Professor 
2iu Montpellier , im 24. Jahre Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften zu Paris durch 
eine völlig ein3timmTgf3 Wahl, wovon seit 
mehr als 120 Jahren kein ähnliches Beispiel 

exi- 

*) Ein Auszug ans der Eloge liistoriqiie de M*. 
Broussonet, prououce a la seance publique d© 
rinsULui, le 4. Jaiivier 1808. 5 par Ca vier, 
Secietaire perpetuel pour leä scicnces naturelles- f 

existirt, und eben so merkwürdig «päter Mit- 
glied des Naiionalinstituts, ungeachtet er im- 
mer Ton Pari« abwesend war. 

Eni unwiderstehliches Interesse für die 
Produkte des herrlichen Himmelstriches, un- 
ter welchem er geboren war, belebte ihn von 
eeiner frühesten Jugend an , und während 
. seines Studiums der Medizin zu Montpellier, 
botanisirte er den Tag, zergliederte er Nachts, 
häufte Sammlungen von Naturprodukten und 
Prliparaten auf, und machte dabei in den 
HaupfzweJgen des medizinischen Wissens so 
schnelle Fortschritte, dafs er im ig. Jahre 
die medizinische Doktorwürde und die künf- 
tige Anwartschaft auf die Lehrstelle seines 
Vaters an der Universität zu Montpellier er- 
hielt. Er vertheidigte einige Monate zuvor 
ceine Dissertation über die Respiration (Variae 
positiones circa respirationem. Monspelii 
1773). Bei sein m ersten Aufenthalte in Pa- 
ris bemerkte' er bald an der neuen Art, wie 
man dort die Naturgeschichte studirte, dafs 
es ihm leicht eeyn würde, Aufmerkbamkeit 
auf si<:h zu ziehen durch die neue und glän- 
zende Wendung, die er diesen Wilsen. Schäf- 
ten geben könnte, denn obgleich die Bered- 
sam- — 253 — 

samkeit Büffon's allgemein den Geschmack 
an dem Studium der ISatur verbreitet hatte, 
so hatte er doch die meisten, die sich ihm 
widmeten, von der sch^ckhchsten Methode 
sie dahin zu leiten, entfern^. Die Zoologen 
und Mineralogen waren noch nicht mit der 
bequemen Nomenklatur und der ^?trengen Sy- 
nonymie Linne's bekannt. Linne schien 
nur für die B iianiker geschrieben und noch 
nicht genug auf die Bearbeitung der anderen 
Naturreiche eingewirkt zu haben, ßroueso- 
net durch den ehrwürdigen Gouan in der 
reinsten Linneibchen Systematik unierrichtet, 
beschloß sie in Friinkreich vorherrschend zu 
machen. Da zur Kennmifs der Arien die 
Sammlungen zu Paris noch nicht neue Bei- 
trüge genug enthielten, beschlofs er die reich- 
sten auswärtigen Sammlungen zu besuchen, 
und ging zuerst nach England, welches da* 
tnals die reichste Niederlage der Produkte 
der beiden Hrmi-phären geword<m war. 
Banlis hefs Herrn Broussonet nach seiner 
^Gewohnheit ein einj^ihriges Noviziat ausstc- 
~hein und wie er eich versichert hatte, dafs 
er seiner Achtung vollkommen v«?ürdig war, 
schenkte er ihm dieselbe völlig und hörte 

nie — 254 — nie auf, ihm davon während seines übrigen 
Lebens Beweise zu geben". B r o u s s o n et 
fing bei Banks seine Arbeit über die Fische 
an, und würde mit den von diV-em urof-^jnii- 
thigen Freunde der Wissenschafren erhaltenen, 
von ihm auf den mit Kapitain Kook ge- 
machten Reisen gesammleten, Geschenken 
diese Arbeit fortgesetzt haben, wä-e nicht 
Brousöonet durch die Umstände daran 
verhindert worden. Der erste Theil er-cbien 
zu London 1782. unier dem Titel IchthyoLo- 
giae JJccas i. Sie enthält die Lateinischen 
Beschreibungen im Linnei'schen Stile von 
10 seltenen zur K«lfie unbekannten Fischen, 
mit eben so vielen Kupfertafehi. 

Broussonet kam aus London zurück, 
ausgestattet mit dem liufe seines VVerkee, ge- 
ziert mit dem Titel eines Mitgliedes der kö- 
niglichen Societät, und zählte unter seine 
Freunde den jungem Linne, Solander, Sparr« 
man, Sibthorp, Scarpa und mehrere andere 
Naturforscher. 

Sich gänzlich der Methode und dem Sy- 
steme Linne's zu ergeben, war damals kei- 
ne Empfehlung bei den Gelehrten , welche 
in Paris das meiste Ansehen und Einflufs be- 

safsen. — 255 — safeen , und besonders beim ehrwürdigen 
Daubenton, der viel Kredit bei der Aka- 
demie und dem Miiiisterio besafs; aber der 
]iebenswürdii^;e Karakter, die sanften und zu- 
vorkommenden Manieren B r o uso n ne t's , 
sein bescheidener und znrückhaltender Ton, 
liefsen seinen Glauben übersehen , und er 
fand seinen eifrigsten Beschützer in dem 
Manne, dessen Lehrsätze am meisten seinen 
Meinungen widersprachen. Daubenton 
machte ihn zu seinem Adjunkten am College 
de France und an der Thierarzneischule und 
trug mehr als jeder andere da^u bei , dafs 
er schon so jung in die Akademie aufgenom- 
men wurde. Während der 6 Monate, dafa 
der Konkurs zu der Stelle, die er erhielt, 
dauerte , legte er eine Reihe trefflicher Me- 
moiren vor: eine Beschreibung der Seehun- 
de, wovon er 27 Arten aufführte; einen Pro- 
epectus zu einer grofsen Ichthyologie, in dem 
er 1200 Arten aufzählte; Abhandlungen über 
den Anarrhichas Ijipus , Scomber Gladius , 
den Zitterwels und über die saamenführen- 
den Gefäfse der Fische, und die merkwür- 
dige Abhandlung über eine Vergleichung der 
Bewegung der Manzen mit derjenigen der 

Thiere, — 256 — Thiere, worin er die erste vollsiändige Be- 
ßchreibung vom Fledysarum girans gab. Noch 
mehr gehörte der philosophischen Naturge- 
schichte an seh^e Abhandlung über die Re- 
spiration der Fische, über die Zähne und 
über das Reproduktions vermögen der Fische* 

In dem nehmlichon Jahre, wie er in 
die Akademie aufgenommen worden, wur- 
den ihm die Funktionen eines S^kretairs der 
Ackerbau Geeelischaft übertragen. Sie wur- 
de durch ihn sehr gehoben, er selbst wurde 
aber durch diese neue Laufbahn von seiner 
frühern sehr abgezogen. Eine ganz andere 
Richtung erhielten aber seine Beschäftigun- 
gen durch die Revolution. Er wurde 1789* 
Mitglied der Wahlversammlung zu Paris und 
sähe an dem Tage, wie er auf das Rathhaus 
ging, unter eeinen Augen den Intendanten 
van Paris, seinen Freund und Gönner, er- 
morden. Hernach, mit der Verproviantirung 
der Haoptsiadt beauftragt, sah er sich 20 
mal bedrohet , das Leben durch das Volk zu 
verlieren, das durchu seine Sorgfalt erhalten 
wurde. Dann wurde er Mitglied des Na- 
tionalkonvents ; wie aber die gesetzgebende 

Ver. I -Versammlung aufgelöset wurde, und das 
Schreckenssystem zu herrschen anfing, Äog 
er sich auf sein Landgut bei Montpellier zu- 
rück, wo er hoffte, in der Cultar seiner 
Felder die Ruhe zu finden , die von ihm ge- 
flohen war, seitdem er den Lockungen des 
EhrgeitzGS Gehör gegeben hatte. Aber diese 
Rahe wurde ihm nicht zu Theile. Die Re- 
\-otution Tom 3isten May gab der heftigsten 
der beiden Fartheien, welche um die Herr- 
Schaft mit einander stritten, das Uebergewicht, 
viele Departements versetzten sich in Insu- 
rektionsstand ; ihre übeikombinirten Maafsre- 
geln scheiterten, und Broussonet, den 
j seine Landsleute wider seinen Willen an die 
Insurrektionskommission zu Bordeaux depu- 
tirt hatten, wurde in die Citadelle zu Mont- 
pellier eingesperrt, und würde das unglück- 
liche Loos 60 vieler berühmter Gelehrten und 
tugendhafter Magistralspersonen gehabt ha- 
ben, hätte er sich nicht durch ein Wunder 
gerettet. Er flüchtete sich zu seinem Bru- 
der, der Arzt bei der Pyrenäen- Armee war, 
|und verbarg sich unter der Maske eines sub- 
alterneh Arztes. Da er aber wohl wufate . 
daCs er nicht lange hier verborgen, seyn 
» N. Journ» d. Bot. 3. 3. u. 4. St. R könn- — 258 ~ könnte , so dachte er nur an eine gute Ge- 
legenheit, die Gränze zu überschreiten. 

Eines Tages , unter dem Vorwande eini- 
ge Kräuter für das Militärhospital zu sam- 
meln , ging er in einer leichten botanischen 
Kleidung ins Gebirge , um allen Argwohil 
zu vermeiden, blos von einigen Feldärzten 
begleitet. Durch die Krümmung eines Tha- 
ies findet er Mittel, eich ihren Blicken zu 
entziehen, und indem er, so schnell es sei- 
ne Kräfte ihm erlauben, die steilsten Fufs- 
steige hinaufklettert, wo er w^eniger wagte 
gesehen zu werden, arbeitete er sich bis zur, 
Breche de Roland empor ! 

Hier erwarteten ihn andere Gefahren, 
die Nacht brach herein ohne ihm eine Ruhe 
zu erlauben, denn die Erscheinung einer 
französischen Patrouille wäre ihm ein Todes- 
befehl gewesen. Er irrte in den Felsen nm-| 
her unter eisiger Kälte, ohne Kleidung und 
Nahrung, indem er nur etwas Schnee hatte 
seinen Durst zu löschen, beim geringsten 
Geräusche von Furcht ergriffen , und in 6te-| 
ter Besorgnifs, dafs ein Umweg ihn gegenj 
das traurige Land zurückführen möchte, dem| 
ex so eben entifloh. Eine zweite Nacht über-| 

raschtef — 259 

raachfe ihn wieder, ehe er einen bewohnten 
Ort erblickte, endlich fast zernichtet von 
Müdigkeit und Hianger traf er nach 24 Stun» 
den einen Armen an. der ihn zur etsteii spa- 
nischen Hütte führte. Sein Weg bis Madrid 
war nicht weniger peinlich: zu Fufs, ohne 
Geld und Kleiden Mehreremale bot er sich 
den Dorfbarbieren zjim Gehülfen an, indem 
er nur die tägliche Nahrung zum Gehalte 
verlangte, und es wurde ihm verweigert. 

Jetzt aber erfuhr auch Hr. B ro n ss o n et, 
dafs alle Freunde der Wissenschaften in al- 
'len Ländern von einem g^meinechaftlichen 
Bande umschlungen sind. C a van i lies und 
Ortega besonders nahmen ihn in Madrid 
mit offenen Armen auf. Niemand aber er- 
wiefs ihm die Dienste des Freundes miü 
mehrerem Eifer und mehrerem Zartgefühl 
Banks. Sobald er die Flucht seines al- 
ten Freundes erfuhr, nahm er sogleich alle 
Maaferege.'n, um ihm eine anständige Exi- 
Stenz zu verschaffen, und um ihm einen Zu- 
fluchirtort anzubieten, in dem Falle, wo die 
Gefahr ihn weiter verfolgte, wie die Wen- 
dung der Dinge es befürchten liefe. Bald 
wurde ihm diese Vorsicht sehr nützlich. 

R » Durch . — 56o — 

Purch die Verlännidungen seiner früher aua- 
gewanderten Landßleute wurde er erst nach 
Xeres^ verwiesen , und nachdem er eich in 
Kadix auf einem elenden englischen Fahr- 
zeuge eingeschifft hatte, durch 2 französi- 
sche Fregatten , die am Kap Saint Vincent 
kreuzten, gezwungen, sich nach Lissabon 
au flüchten, und hier durfte er nur heimlich 
an das Land steigen, aus Furcht, dafs die 
Verfolgungen von Madrid aus eich erneuern 
möchten. Der berühmte Naturforscher Cor- 
nea de S er ra erhielt vom Herzoge von 
La Foens, Präddenten der Akademie der 
Wissenschaften zu Lissabon, die Erlaubnifa, 
ihn i|i dem Societätsgebäude zu verbergen. 
Allein auch hier blieb er nicht lange ruhig. 
Die Emigranten zu Lissabon, benachrichtigt 
von denen zu Madrid, setzten die Inquisi- 
tion in Bewegung und Broussonet war 
glücklich genug , ala Arzt den aufaerordentli- 
eben Gesandten der vereinigten Staaten an 
-den Kaiser von Marocko begleiten zu kön- 
nen* Hier erfuhr er die fernem Revolutiö- 
nen in der Regierungsverwaltung Frankreichs, 
allein seine Einbildungskraft war noch zu 
.sehr von den letzten Verbrechen, von denen et Augenzeuge gewesen war, beunruhigt, ab 
daCs er iJöine Ausstreichung von der Emi- 
grantenliete unter dem Direktorio zu etwas 
anderm benutzte, als durch den Kredit sei- 
ner Freunde als Konsul in Marocko ange- 
stellt zu werden. Wie ihn die Pest voil da 
vertrieb, wurde er zum Konsul atif den Ka- 
narischen Inseln ernannt, und endlich such- 
te er um das Konsulat auf dem Kap nach 
so dafs der Minister Chaptal, ein Ver- 
wandter Broussonets, fast Gewalt brau- 
chen mufete, ihn zu vermögen, eine Stelle 
in Montpellier anzunehmen. Die Botanik 
war jetzt seine Lieblings Wissenschaft gewor- 
den. Während er zu Tanger, Sale , Moga- 
dos , Marocko und auf Tenerifta sich auf- 
hielt, wandte er alle müfsige Augenblicke 
an, die Pflanzen zu studieren und schickte 
viele interessante Bemerkungen darüber an 
das Nationalinstitut. 

Während der kurzen Zeit, dafs er Pro- 
fessor der Botanik in Montpellier war, brach- 
te er, unterstützt durch den Minister des 
Innern, Chaptal, zur Verwunderung aller 
den botanischen Garten in Ordnung, und 
vermehrte ihn mit einer aufserordentlichen 
i An- Anzahl seltener Pflanzen. Seine Vorlesungen, 
zo^en eine gr«tfse Zahl Studierender an; er 
hatte seine alten Arbeiten über das Thier- 
reich wieder vorgenommen; mit einem Wor- 
te, er hoffte 15 Jahre wieder einzuholen, 
die ein einziger Irrthum in der Anwendung 
seiner Thäiigkeit, und Wi&eenechaft und seinem 
H^hme beinahe ganz unnütz gemacht hatte, 
jils er beiden noch in der Kraft seines Alters» 
entrissen wurde. 

Kummer über den Verlust seiner Frau, 
die Unruhe, welche ihm die beschwei liehe 
Wiederkunft seiner geliebten Tochter verur" 
sachte, ein Fall, den er in Cun Pyrenäen 
that, zog ihm wahrscheinlich e nen leichten 
Anfall von Apoplexie zu , von der er inzwi- 
schen beinahe hergestellt war, mit der Aus- 
nahme, dafs er die Substantiva und die no- 
xnina propria weder richtig aussprechen noch 
fichreiben konnte. Allein ein Sonnenstich, 
welchen er den siten Juli 1807 bei einem 
langen Verweilen in der Miitag-hitze vor 
dem Treibhause des botanischen Gartens er- 
hielt, endigte sein Leben, nachdem er 6 
Tage in den Agitationen einer konvulsivi- 

ccben — 263 — sehen Lethargie zugebracht hatte^ Man 
fand an der linken Oberfläche des Gehirns 
ein Gescl^wür, wovon zwei Drittel schon 
vernarbt waren. Dies war wahrscheinlich 
die Ursache seines ersten Uebels , welches 
eine vollkommene Vernarbung würde haben 
aufhören lassen, wäre nicht ein neuer Zu- 
fall hinzugekommen. 

Seine Nachfolger im Institut waren Herr 
Geoffroy Saint Hilaire und in der Pro- 
fessur in Montpellier Herr Decandolle. y. Ver. — 204 — V. Vermischte Nachrichten. Ankündigung des botanischen Prachtwerks: 
Fiore Portugaise, ou description de tou- 
tee les plantes qui cro^'ssent naturelle- 
ment en Portugal ; avec figures coloriees, 
cinq planches de terminologie et une 
carte ; par J. C. Comte deHoffmans* 
egg, ancien ofllcier aux gardcs du Corps 
de S. M. le Roi de Saxe et H. F. Link, 
Professeur de Botanique et de Chimie a 
runiversite de Rostock. A Berlin, de 
rimprimerie de C. F. A m e 1 a n g, et se 
trouve chez les Auteurs, KronenstrafsCf 
No. 58. 1809. 

Tl 

J-^ie meisten der zu einem langen Gebranclie be- 
stimmten Werke der Litteratur gewinnen mehr als 
sie verlieren durch einiges Zögern ihrer Erschei- 
nung, so bald nur ihre Verfasser diesen Aufschub 
benutzen, um sie zu vervollkommnen; und das IIo- 
razische: niioiiiini prematur in annum^^ wird nie auf- 
hören ein heilsamer Rath zu bleiben. 

In solchem Falle befinden sich vorzüglich die- 
jenigen Schriften, welche auf positive Wissens cliaf- 

teil — 265 — ten Bezug haben, besonders auf die Naturgescliicluc. 
Die Gegenstände, womit sich letzteje beschäftigt, 
nach bleibenden Gesetzen entweder von ihres Glei- 
chen hervorgebraclit, oder durch Annäherung ana- 
>,loger Theilchen gebildet, sind im Ailgenieii.eu den 
physischen und inoralisclien Veränderungen der Ej d- 
oberfläche und ihier Eewühne]- nicht unterwoifen: 
sie bestehen unverändert wenigstens so lange als die 
Foimazion, zu der sie gehöien. Die gute Beschrei- 
bung, die treue Abbildung eines Tliieres, einer 
Pflanze, eines Minerals, sollte sie auch seit Jahrtau- 
senden verfertigt Jeyn, würde noch gegenwärtig den- 
selben Werth als am ersten Tage besitzen ; und jetzt 
bekannt gemacht, würde eine solche, ohne von ih- 
rer Brauchbarkeit das Geringste zu verlieren, bis zu 
der entferntesten Zukunft dienen. Da von der an- 
dern Seite gegen die Wahrhaftigkeit der Natur be- 
gangene Irrtliiimer eben so viele unbestreitbare 
Flecke sind, die das treue Gemälde, welches der 
Mensch von ihr zu entweifen strebt, verunstalten, 
so ist das Vei'späten einiger neuer Entdeckungen 
dem Ganzen weit weniger schädlich, als eine unzei- 
tige Eile, die sie nur unvollkommen aufstellt» 

Das W^erk, v/elclies ich gegenwärtig den Lieb- 
habern der Pflanzenkunde anbiete, beendet sich un- 
ter der Zahl derer, die einen solchen Verzug erlit- 
ten haben, indem der Plan dazu schon vor 14 Jah- 
ren entworfen wurde« Denn es war bereits im Jah- 
re 1795 als ich meine erste Ausflucht nach Portugall 
niachte, wo die Schönheit und Neuheit der Vege* 

tatiou — 266 — taüou so lebhaft auf niic}i würkte, düfs ich auf der 
Stelle besclilofs, dem Publikum die zalilreicheu Ge- 
nüsse niitzutlieileii j die mir eine so glänzende und 
wenig bekannte Natur verscliallte» Vier Jalire iin- 
niiteibi ocliene Reisen reichten kaum hin, um die 
Materialien dieser Aibeit vollständig zu sammeln. 
X)ie folgenden wurden angewendet, die gesammel- 
ten Gegenstände zu studieren, zu ordnen und wis- 
senschaftlich zu heschjeiben. I3ie Ausfülirung der 
Zeichnungen, die Walil der Künstler zu den Sti- 
chen, Drucken und Malereien, die Anordnung der 
Werkstfitte, und viele andere Vorbereitungen nah- 
men ebenfalls einen beträchtlichen Zeitraum hin» 
Es ist dalier niclil zu verwundern, dafs dieses Werk 
jiicht fl üher Cischicn, ja dafs sogar blofs der Anfang 
desselben in diesem Augenblicke arjgezeigt wird. 

Die Botaniker sind, ich glaube es gewifs, mit 
mir nicht unzufrieden, dafs es die Pflanzen von 
Portugall waren, die ich zum Gegenstände meiner 
Arbeit wäJilte, Das lilima dieses Landes, und seine 
l^age im Veihältnifs zu dem übrigen Europa, lassen 
im Voraus vermuthen, dafs es iheils eine Menge 
gänzlich' unbekannter Gewächse daj bieten mufs, 
tbeils eine beträchtliche Anzahl solcher, die mit 
Aufmerksamkeit untersucht, nothwendig auf die 
noch wenig erörterte Geschichte der Pflanzen des 
südlichen Europa überhaupt ein bedeutendes Licht 
werfen möchten. Ich hoffe sowohl in Rücksicht 
ganz neuer Entdeckungen, die ich zu machen das 
Gliick hatte, fvls der Kritik von ixielu oder weniger — 207 — be'k?-niuen Gewächsen, die Portugali mit andern 
Ländern gemeinscliaitlicli besitzt, meine Eemüluin- 
gen nicht verschwendet zu haben* 

Indem ich jedoch den grofsen Umfang- dieser 
Unternehmnng erwägte, nnd auf das Lebhafteste 
wünschte, dafs sie zur Zufriedenheit der Iicnner 
ausfallen mochte, fühlte icli mich zu schwach, sie 
ganz allein zu beginnen und auszuführen. Daher 
verschaffte ich mir sogleich bei meiner zweiten Rei- 
se nach Portugali die/ Gesellschaft eines ge' ehrten 
Freundes, den zu rühmen mir nicht wohl anstehen 
•würde. Weil er mein Mitarbeiter gev/orden ist» 
Glüclilich genug ist Herr Link, Piofessor der 
Botanik und Chemie zu Rostock, der littera- 
lischen Welt so vortheilhaft bekannt, dafs sein Na-^ 
me ausführlichere Lobsprüche überflüssig macht. 
Er ist es, der mit mir PortugalPs Pflanzen in allen 
Purovinzen dieses Königreichs beobachtet hat , mitihm 
iiabe ich Freude und Leid bei dieser ganzen Unter-» 
iiehnKing getheilt , und wir sind übereingekommen, 
sie in jeder Rücksicht als völlig gemeinschaftlich 
ausgeführt zu betrachtem 

L)as Pflanzenreich hat in Portugali unsern sehr 
sorgfältigen Untersuchungen etwas über 2ooo Arten 
einheimischer Gewächse dargeboten. Dies ist wenige 
in Vergleich der Anzahl von Arten, die auf dem an- 
selmlichen Fiäclienraum rrankreichs verstreut, oder 
in den aufserordentUcli mannichfaltigen Gegenden 
'vdes ehemaligen Piemont zusammengedrängt sind „ 
diis von den brennenden, Küsten von !Nizza an bis 

zu — 268 — zu dem eisigen Gipfel des Mont- blaiic in sich allein 
alle Teniperatarcu von ganz Europa vereinigt» Es 
ist dagegen viel, vv^enn mail von einer Seite die. 
geringe Ausdehnung jenes Königreichs, von der an- 
dern die unbetiachtHclie Erhebung seiner Gebirge 
erwägt, die Piaum an 6000 Fufs reicht, und folglich 
in dieser Breite alle v\^ahrliafte Alpenpflanzen gänz- 
lich ausschliel'st. Die Lage von Poitugall sichert 
übrigens, dafs untej^ der erwähnten Zahl sich eine 
ziemliche Menge schöner und seltener Gewächse be- 
finden mufs; in der That wii d ein grofser Theil der 
dort gemeinsten Arten noch in keinem auch der 
vollständigsten botanischen Gärten angetroffen, und 
ich lüge liinzji, dafs darunter an 300 gänzlich neu^ 
befindlich seyn dürften. 

Es ist die Bearbeitung aller dieser Gewächse, 
oder die Besch] eibung aller in Portugall 
"w^ild wachsenden Pflanzen, die ich unter dem 
in Eingange bemerkten Titel dem Publikum ankün- 
dige. 

Der Text ist in lateinisclier und französischer 
Sprache geschrieben. Diese beiden Sprachen laufen 
theils gleichzeitig neben einander als treue Über- 
setzungen fort, theils^ wechseln sie ohne Nachtheil 
der Leser ab, nach Grundsätzen, die in der Vorre- 
de weitläuftig auseinander gesetzt sind. Da ich für 
ganz Europa, und ganz vorzüglich für den südli- 
chen Theil desselben schrieb, so werden meine un- 
partheiischen Landsleute gewifs nicht tadeln, dafs 
ich mich neben der gelehrten Spiache derjenigen be- 
diente^ 26g diente, die, besonders in jenen Gegenden, am all- 
gemeinsten verstanden wird. 

Seit Jalirliunderten liält man für ausgemaclit, 
dafs alle naturhistorisclien A^t'eike unvollliommen 
sind, in denen die abgeliandelten Gegenstände niclit 
durcli Abbildnngen versimiliclit weiden; und jede 
Geneiation liat sicii bestrebt, diese so gut zu liefern, 
als der jedesmalige ZijStand dieses Zweiges der scliö- 
nen Künste es erlaubte. Js'och jetzt lierrsclit diesel- 
be Meinung allgomein; aber die ilunst liat solclie 
Fortscliritte gemacht, dafs die'eriigen Abbildungen, 
welche einigen der neuesten We. Le beigefügt sind, 
nicht nur für treue Kopien der Natur, sondern zu- 
gleich für Meisterstüclie der iMalerei inid Kupferste- 
cherei gelten hönnen. So wie jeder habe auch ich 
die Notliwendigl^eit eingesehen, einer Flora die Ab- 
bildungen der merkwürdigsten Arten beizufügen; 
und der Geist des Zeitalteis hat mir das Bestreben 
eingeflöfst, in Rüchsicht der Ausführung derselben 
hinter denen äl-niicher Werke nicht zurnckzublei- 
ben. So bin ich durcli Wetteifer und Liebe zum 
Schönen nach und nach verleitet worden , aus mei- 
ner Flora von Portugall das zu machen, was man 
ein Praclitweik zu nennen pflegt, oder ein solches, 
dessen Herausr:eber sowohl in Ansehung des For- 
mats, als der Sclmften, des Papiers, und der Kupfer, 
den höchsten Grad der technischen Vollkommenheit 
zu erreichen sucht, der in dem Lande, in welchem 
er arbeitet, erlangt werden kann. Dies ist also 
mein Ziel ; und das Publikum wird meinen Gesichts- 
punkt — — piinkt vollitommen gefafst haben, wenn es erfährt, 
dafs incliio l ioia auf gei;lattctcs^Grors - Folio Velin 
von eii'icr C\v.r besten Onalitäten, mit Didotsclieii 
Schriften gearuckt wirJ, dafs die Knpfer von den 
aus2;ezeichnotsten Künstlern gefertigt, bniit abi^e- 
druckr, nud mit Farben vollendet werden; alles 
iiacli den gi.'vväliltesten KunstgrnndsHtzen. 

Es ist das erstemal, dais in dieser Maijier in 
Teutschland gearbeitet wird; ich hatte den FJirgeiz 
imd die Mühe sie in meinem Vaterlande einzufüh- 
ren. Gcwifs, ich. sage dies nicht aus Eitelkeit, son* 
dern nur damit Kenner zu urtheilen vermögen, 
welclie unsagiiclic ScJiwiei igkeiten icli zu überwin- 
den hatte, ehe mich befjiedigende Resultate belohn- 
ten» 33enselben Kennern gestelie ich zugleich frei- 
niiithi.c, d:x[s der Anfang noch einige kleine Un Voll- 
kommenheiten zeigt. Wenn sie aber diese bemer* 
ken, so mögen sie sich zugleich fest übeizeugen , . 
dafs ich selbige alle vor ihnen gewalir wurde, und 
dafs sie in dem Verhältnisse veischwinden wer- 
den, in welchem Erfahrung sie mich vermeiden 
lehit. Nur z i oft, und durch einen Zusammenflufs 
sehr begreiflicher Umstände, geschieht es, dafs auf 
schönes Beginnen unendlich weniger vollkommene 
Fortsetzungen folgen» Nach dem oben (resagten 
hoffe ich behaupten zu dürfen, dafs bei meiner Flo- 
Ta das^Gegentlieil Statt finden, und sich selbige viel- 
mehr gleichsam mit jedem Schritt^ vervollkommnen 
wird : diese Ueberzeu^ung ist mir ungemein beru- 
hige nd. 

Eines — 271 — Eines g^ofsen Vortliclls, den andere Autoren ini- 
geliindcrt benutzen konnten, bin icli p.'inzlicli be- 
raubt gewesen: nelimlicli zu Originalen der Abbil- 
dnngen entweder dnrcli Scliöniieit anr.gezeicbnete 
Familien und Gattniigen von Pflanzen, oder r^iw eine 
Sammlung der giiLnzendsteii und auLserordeiitliciisr.eu 
Blumen wählen zu iuhinen, die ihnen prachtvolle 
Gärten darboten. Eei meinem Werke haben miclx 
Natur und - Wissenschaft despotisch geleitet, und 
keine meiner Walilen ist willkiilirlicli gewesen. 
Es standen mir nic'it die Gewächse der verschiede- 
nen Welttheile zu Gebote, nicht die von Europ?!, 
sogar nicht ganz die des Landes, welches mich be- 
schäftigte. Ich war auf die beschränkt, welche in. 
dem Letzteren der blofse Zufall der Aufmerksarnkeiü 
früherer Botaniker verborgen, oder der Pinsel und 
der Grabstichel noch nicht verbreitet hatte. Glück- 
licher Weise ist P or tngall von der Natur so sehr 
begünstigt, dafs es fast niemals, selbst von Unge- 
fähr, andere als angenehme Formen zeigt. Übrigens 
weifs der Zauber der Kunst auch über Dinge von 
einem weniger auffallenden Aufsern einigen Pteiz zu 
verbreiten. Es war mir nicht einmal vergönnt., 
zum Anfange mit einer etwa empfehlenden Auswahl 
unter den wüiklich abzubildenden Gegenständen 
hervorzutreten; und hätte ich es gekonnt, so wür- 
de ich, die Wahrheit zu sagen, verschmäht haben, 
mich, auf Kosten der wissenschaftlichen Ordnung, 
eines so kleinlichen Kunstgriffes zu bedienen. Das 
in dem Werke befolgte System hat mich genÖtJiigc 

mit mit Gewächsen von nur mittelmäfsigem Ansehen zu 
beginnen» Doch baue ich zu Sehr auf die Gi ünd- 
lichkeit des Publikums, dem meine Arbeit gewid- 
met ist, um zu fürchten, dafs ein solcher Umstand 
auf seinen Geschmack oder sein Urtlieil irgend einen 
Einflufs äufsern könnte, Uni jedoch eine ungefähre 
Uebersicht der Formen zu geben, die man auf mei- 
nen Kuj^fertafehi nachgebildet zu sehen erwarten 
kann, stehe hier in alphabetischer Ordnung eine 
Folge der vorzüglichsten Gattungen unter den phii- 
nogamen Gewächsen, aus welchen Arten vorkom- 
men werden. Es sind etwa folgende: Allium, 


Cichorium^ 


Ahine^ 


Cineraria^ 


Anacyclus. 


Cistus, 


AnanJiinunu 


Convolvulus, 


Ancliusa^ 


Cynoglossum. 


Andryala,. 


Cytisus, 


Ai Ithemi 9^ 


DaucuSi 


Antliyllis, 


Dinnthus, 


Antirrhinunu 


Digitalis* 


Armeria^ 


Dipsacus*. 


Asperula. 


Drosophyllum» 


Asphodelus* 


Empetrum. 


Brassica. 


Erica, 


CalycotomT^ 


Erigerun» 


Cardamine» 


Eriostomum* 


Centaurea. 


Eryngium* 


Chamaemelum. 


Euphorbia, 


Chrysanthemum^ 


Gcdium^ — 273 — Genista. 


Orohanche^ 


Gratiüla» 


Peucedanujiu 


Hierat iiwi* 


Planta ^o. 


Hispidella^ 
Isatis^ 


Pulicaria, 


luncns. 


Ouercus. 
f 


Lai>andula. 


HapJianus. 


JLavatera, 


Salvia* 


LimhardiU 


Scahiosa, 
Scilla^ 


X.inmii^ 


Scorzonera^ 


Zj itti 0 ap er m um. 


Sedurtu 


Lotus, 


Senecio, 


JLycopsis. 


Silcre. 


JS'latricaria. 


Statice, 


]\^arrul)iuiiu 


Stauracantlius, 


Malvcu 


Sisyinhrium, 


IVlyricu. 


Teucriunu 


Narcissiis, 


Thlaspi^ 


Nepetc* 


Thrincia^ 


O/npIu lo Ics^ 


Thymus, 


Ononi^, 


Ulex. 


Ophrys^ 


Verhascum^ 


Orchis. 


Vcronica^ " 


Ori^ga?Lum, 


Klria^ 


OrnitfiOgalum. 


l inca. 


Ornitliopus, 


Kiola etc. Übergangen sind bei dieser Aufzälilinig- , wie 

mau sieht, die Gräser, LVTooise, Fleckten, Pilze etc., 
un'geaclitet ilüe Zahl nicht gering ist. 

N, Jouili, d. Bot, 3» ^- 3. 4» Su S Es — 274 — Es fällt mir bis jetzt unmöglich, den Umfang 
meiner Flora ganz genau zu bestimmen ; doch den- j 
ke ich, dafs sie ungefähr aus 4 bis 5 Bänden Text, 
jeden zu etwa 100 Bogen gerechnet, und 250 bis 
300 Kupfern bestehen wird, welche Letztere nacli 
Willkühr der Besitzer vertheiit werden können» 

Die Beschaffenheit dieses Werkes läfst leichtlicli 
schliefsen, dafs dessen Preis ziemlicli beträchtlich 
ausfallen müsse» Theils um die Anschaffung zu er- 
leichtern, theils um etwas früher einen Ersatz der 
ungeheuren Auslagen zu erhalten, die mit der Her« 
ausgäbe verbundeu sind, bin ich entschlossen, nacli 
dem Beispiele melirerer namhaften Vorgänger in die- 
sem Fache, es lieferungsweise ersclieinen zu lassen. 

Jede Lieferung wird unabänderlich aus 5 
Kupfern, und ungefähr 8 Bogen Text 
bestehen: denn das genaue Verhältnifs zwischen bei- 
den läfst sich noch nicht mit Zuverläfsigkeit bestim- 
men* Jedes Rupfer wird mit einem Blatte S e 1- | 
denpapter bedeckt seyn , und das Ganze einen 
allegorischen geschmackvollen bunten U m-\ 
schlag erhalten, bei welchem ein ausgezeichne-'i 
ter Künstler eine Probe seines seltnen Talents abge- 
legt hat* 

So bald ich festgesetzt hatte, dafs dieser Um- 
schlag durch eine Verzierung verschönert werden^ 
sollte, blieb ich über deren Wahl nicht einen Au-^ 
genblick unschlüssige Ein der Göttin Flora erricli-' 
tetes Denkmal kann keine schicklichere Zierrath tra^ 275 — gen, als die Sinnbilder ihrer Lieblinge; die Güttin 
selbst verläfst für den Augenblick den gemischten 
und weniger bedentungsvoilen Kopfschmuck, den ihr 
das Gesummte ihres Pveichs darbietet, und wählt 
jene zu ihrem Kranze. Der Ritter von Linne, 
und A n t o n L a u r e n t i u s von J u s s i e u , schei- 
nen die Wissenschaft der Botanik auf uner- 
schütterliche Grundlagen gebauet zu haben; sie sind 
die beiden starken Säulen, die den Eingang ihres 
Tempels stützen. Linne, durch den Schwung sei- 
nes erhabenen Genies, verbreitete über das Pflanzen- 
reich ein künstliches aber glänzendes Licht; Jus- 
sieu's tiefe Nachforschungen erleuchteten es mit 
der belebenden Fackel der Natur selbst* Jeder der- 
selben zeichnet sich durch eigene Verdienste aus; 
doch beider vereinigte Lehre läfst in Rücksicht des 
in dieser Wissenschaft zu betretenden Weges und 
der Anordnung ihrer Gegenstande kaum einen 
Wunsch übrig. Es sind daher von Linnaea 
und Jussiaea ^) gemischte Blumengewinde, dio 
dieses Denkmal zieren; Flora hat mit denselben 
Blumen ihre Stirne geschmückt, und man findet sie 
noch einmal, umwunden mit den unsterblichen Lor- 
beeren, welche Zeitgenossen und Nachwelt diesen^ 
ausgezeichneten Männern unfehlbar zuerkennen^ 

S 2 Zu- 

^) Linnaea borealis. 

^) Jussiaea iiatan» Humhf et BonpU Plantes eqnU 
nox. ~ 276 ~ Zuglt'icli mit dieser Anzeige ersclieinen die drei 
eisten Lieferungen, gleich s^.m als Proben des 
ganzen Werkes, unter der zugleich von Ptecluliclikeit 
und Elirliebe auferlegten Verbindlichkeit y dafs die 
Folge eher vervollkommnet als vernaclilässiget w^er- 
den wird. 

Die Neulieit der Manier einer solchen Arbeit in 
Teutschland bat micli genöthigt, selbst an die Spitze 
der ganzen Ausaülirung zu treten, in alles Einzele 
dabei selbst einzngeheni Kenner mögen urtheilen, 
ob sie bei dieser Metliode, in Vergleicliung mit 
dem gewöhnlichen Gange von dergleichen Gescliäf- 
ten , zu verlieren oder zu gewinnen"* glauben. Alles 
wird unter meinen Augen, auf meine Kosten aus- 
gefi'jliJt, und alle Exemplare wejden unmittelbar 
aus meinen Händen ausgeben; eine p^ewisse Anzahl 
davon wird jedocii durcli einige meiner I reunde 
besorgt werden, die mir grorsmüthig ihren Beistand 
zugesagt haben; von noch andern werden sichre 
Kommissionäi'e die Vertheiiung nbernelimen. Ich 
Werde Sorge tragen, diese alle zu nennen. Man- 
cherlei Ümstände haben mich bis jetzt gehindert, 
die Ausgabe auf eii-e für mich weniger beschwerli- 
che Art cinz?irichien. 

Aus dem oben gesagten Lifst sich mit Wahr- 
scheinlickheit schliefsen, dafs das ganze Werk aus 
50 bis 60 Lieferungen "bestehen wird» Da ich, so 
sehnlich als iigend Jemand wünsche, es bald -mög- 
lichst beendigt zu sehen, so werde ich alle Mühe 
anwenden, d.ifs jeden Monat, oder wenn es seyn 

kann 

4 — 377 — 

Iiann no eil öfter, eineLieferung erscliexiie; nach diesem 
Zuschnitte würden zum Ganzen 4 bis 5 Jahre liin- 
reichen. Anderweitige Plane erlauben mir sogar 
nicht einen längern Zeitraum darauf zu verwenden. 
Die öffentlichen Blätter sollen jede neue Lieferung 
anzeigen, und die Subscribenten nach Befinden noch 
besonders davon benachrichtigt werden* 

Der Preis jeder aus allen obbenannten Stiichen 
bestehenden Lieferung ist ; 

1) für die Stadt Berlin zwei Friedjichsd'or» 

2) für das übrige Teutschland und alle nördlicher 
liegenden Länder postfiei in einem Umfange 
von 20 bis 30 Meilen, nachdem es die hiesigen 
Posteinrichtungen erlauben, z. B. bis Dresden, 
Leipzig, Magdeburg, Hamburg, Rostock etc*, 
jedoch ohne Übernahme der Zölle, welche dem 
Käufer zur Last fallen, zwei Friedrichsd or oder 
zehn Thäler Sächsisch in Golde. 

3) für Pvuisland, postfrei bis Memel 4 vollwichtig 
ge Dukaten. 

4) für Frankreich, die Schweiz, Italien, Sjjanieii 
und Portugall hat Herr G. F* Levrault in 
Strafsburg die Vertheilung übernommen, und 

^ wird das Werk regelmäfsig sowohl bei demsel- 
ben als auch bei seinem Kornmissionär in Paris 
Herrn L e n o r m a n t , die Lieferung zu 48 Livres 
zu haben seyn. 
Zu Anschaffung dieses Werkes schlage ich de- 
inen Liebhabern, welche es von Stiasburg oder Pü- 
j:is zu erhalten nicht Gelegenheit haben , folgendeu 

Weg 278 — Weg vor, der mir zugleich einfacli, und für beide 
Tlieile vortlieilhaft scheint: 

Jeder, der von der Existenz meiner Flora unter- 
richtet, den Wunsch haben wiid, sich selbige zu 
verschafFen , wird so gefällig seyn , sich deshalb, 
möglichst postfrei, unmittelbar an mich oder die 
jenigen meiner Freunc^e und Kommissionäre zu 
wenden, welche ich weiter unten angeben werde. 
Man wird die Güte haben, Namen, Stand, Würde 
und Wohnort des Empfäni^ers, den Ort, wohin er 
Wünscht, dafs die Sendung geschehe, die Person, 
die, im Fall es ein VTittelort ist, den Auftrag hat, 
sie in Empfang zu nehmen , endlich die Art der Be- 
zahlung, die man gewählt haben wird, sehr genau 
und deutlich anzuzeigen. Das Verlangen, die Per- 
sonen zu kennen, welche mich mit ihiem" Zutrauen 
beehren, ist an sich selbst verzeihlich; es liegt aber 
demselben, als noch bündigere Ursache, der Wunsch 
zum Grunde, durch genaue, den Lieferungen von 
Zeit zu Zeit beizufügende und endlich in eine all- 
gemeine Lis^e zu verschmelzeude Verzeichnisse das 
Andenken des ausgezeichneten Publikums zu erhal- 
ten , dem die litterarische Welt die Ausführung die- 
ser Unternehmung danken wird, welche, wie leicht 
zu erachten ist, sich blofs durch einen gewissen 
Absatz halten kann. Schon die Bedingungen der 
Unterzeichnung machen es klar, dafs diese Listen 
gleichsam nur eine Auswahl meiner Zeitgeno sen 
enthalten können, deren Namen an die Spitze mei- 
nes Werkes 'ZU stellen, ich im Voraus stolz bin» 

Wer — 279 -- Wer einen Angenblick meine Verhältnisse, meine 
Lage betrachtet, wer bedenkt, dafs ich nicht wie 
Buchhändler oder Kaufleute, Handels verbin dungfen 

o 

durch ganz Europa, ja nicht einmal mit dem klein- 
sten Tlieiie davon besitze, wird mir verzeihen, dafs 
ich die Bedingung mache, dafs wenn Exemplare 
von mir oder meinen Kommissionären selbst von 
dem Käufer oder in seinem Namen vei laugt wer- 
deii, dieselben nicht anders als gegen den oben fest- 
gesetzten baaren Preis verabfolgt werden können; 
und wenn Jemand deren Versendung entweder von 
hier oder einem der Plätze meiner Kommissionäre 
nach einem bestimmten Orte verlangt, die Bestel- 
lung mit der dazu notJiwendigen und möglichst 
postbefreiten baaren Summe, oder einer guten An- 
weisung zu deren P>elauf begleitet werde. Ich woll- 
te meine Unteinelimung nicht auf Vorausbezahlung 
gründen; einem Mittel, ' welches gewöhnlich wenig 
Zutrauen einflöfst! auch nicht einmal auf Unter- 
zeichnung, obgleich dies ein so rechtlicher als ge- 
bräuchlicher Weg ist. Lieber entschlofs ich mich, 
an Vorkehrungen und Auslagen die bedeutendsten 
Summen zu wagen, damit das Publikum entweder 
durch die öfFentiiche Stimme, oder durch zufällige 
Begegimng, oder endlich durch einen wenig kost- 
baren Versuch sich unterrichten könnte, ob mein 
Werk auch der Tlieilnahme werth sey* Ein so gi'O- 
fses, gewiss ermafsen dem Zartgefühl gebrachtes 
Opfer bei echtigt mich z]i holFen, dafs die Liebhaber 
von ihrer Seite nicht anstehen wcrflen, eine Klei- 
nigkeit — 28o — iiigkeit daran zn setzen, nnd dafs sie meine Forde- 
rung weder unbillig nucli unbescheiden linden v, ei - 
tlen« Icli darf mit üeberzxnigung ahnen, dafs, wenn 
diese Geschäfte einmal im Ganspe sind, alle anschei- 
nende Scliwierigkeiten sehr bald verschwinden wer- 
den; wenigstens will ich nichts veinaclil.issigen , 
um dazu beizutragen. Die Unterzeichnung soll fiir 
alle die, v/clche in einer Möglichkeit von Vejbin- 
dung mit meinem Wohnorte stehn, wiilirend dem 
Laufe dieses nnd des folgenden Jahres offen seyn, 
*lmd ich werde alle diejenigen, welche sich mciu 
Werk in diesem Zeitiaume anschaffen , als Unter- 
zeichner ansehen, auch sie alle mit dieser Priorität 
verbundene Vortheile geniefsen lassen. Die, welche 
vom I5ten Januar i8li an unterzeichnen, sind als 
Subskribenten für die dann nachfolgenden Lieferun- 
gen zu betrachten, aber verbunden, die vorherge- 
henden um ein Vieitheil oder a.5 pi-. Ct. theurer zu 
bezahlen. In Rücksicht der Unterzeichnungsliste 
werden jedoch alle Käufer bis zum gUnzlichcu 
Schlüsse des Werkes als Subskribenten angeselien, 
und ihre Namen werden derselben einveiieibt, v/es- 
lialb es mir so sehr angenehm seyn wird, sie 
alle kennen zu lerrien. Ist das Ganze vollendet, so 
besteht kein Vortheil der Unterzeichnung mehr, 
und der Preis wird nach dem angegebenen Verhält- 
nisse erhüllt. 

Jedermann ist bekannt, daft die zahlreichen 
Abdrücke, welche von einer Kupferplatte, sie sey, 
welche sie wolle, abgezogen werden, nicht von 

glci- — 28r — gleiclier EcscIiafFeulieii sind. Die ersten in der Zeit 
sind aiicli die \'olll\oiiinieiisteu in der 8cliunlieit» 
I3ies ist eine Eifalirung, gegen welclie nocli kein 
Mittel zu finden Vv'.ir. Die sein* zaite Manier, die 
sich allein zu Pflanzen - Abbildinigeji eignet, ist die- 
ser Unanneliniliclikeit melir aLs jede andeje ausge- 
setzt, und icli denke zu anfiiclitig, um allen Käu- 
fern eine ganz gieiclie Besciiaflenlieit von Abdi ücken. 
zu vcrspreclicn , weil icIi hierin nicht Wort halten 
konnte. Ahe werden zwar so sorgfältige behandelt 
|als es die Natur der Saclie verlanjj^t, und mit glei- 
clier Gewissenhaftigkeit vollendet, demnngeaclitet <- 
übertrifFt das erste Hundert das letzte stets um et- 
was. Um in meiner Anstheilung geiecht zu seyn, 
mufs ich eine Art Hegel befolgen. Welcher andere 
tmpartheiische Grund könnte mich wohl in dieser 
Wahl bestimmen, als die Zeitfolge der Eestellung? 
Diese wi]"d es in der Th?^t einzig seyn, welcher ich 
folgen werde. Gegenwärtige Bemerkung wird blofs 
gemacht, um die Aufmerksamkeit der Liebhaber 
darauf zu leiten, wie nötliig es sey, dafs sie, um 
<rute Abdrücke zu erhalten, nait ihren Bestellunireu 
nicht säumen, widrigenfalls es jeder seinem eigenen 
Aufscluibe znsciireiben niufs, wenn andere darin 
den yoirang gewinnen» UbDigens werde ich mir 
nicht erlauben, auch in das allerletzte Exemplar ein 
einziges Blatt zu legen , dafs den Ruf meiner Recht- 
lichkeit vermindern könnte* 

Die Unterzeichneten will ich auf keine Weise 
trerbindlich machen, sich für das ganze Werk zu 

ver- — 282 — rerpfiicliien. Der allergiöfste Theil derer, welche 
es zu kHufeii ang-efangeii'liaben , weiden, ich bin es 
liberzeiigt, nicht abbrechen. J)ocJi können Umstän- 
de eintreten, die von der Unterzeichnung abzuge- 
hen veranlassen. Ich erkläre demnach, dafs es 
einem jeden frei steht, seinen Namen, zu welcher 
Zeit er will, zurückzunel men. Docli wird man, 
wie ich glaube, billig finden, dafs ich in dem Falle 
wenigstens für den Preis der Lieferung gesichert 
bleibe, die unmittelbar nach der Lossa-jung er- 
scheini« Der Abtretende wird daher verbundeit 
sevn, noch diese zu bezahlen, sich aber in Rück- 
sicht aller übrigen völlig frei befinden; und sein 
Name wird aus der allgemeinen Subskiibentenliste 
wegbleiben. 

Die Karte von Portugall und die 5 der Termino- 
logie gewidmeten Tafeln, die in der Vorrede er- 
wähnt sind, sollen einzeln nacli und nach zu 
schicklichen Zeiten den Lieferungen einverleibt 
werden, und jede für eine Abbildung gelten. 

Da die Seiten 55 — 58 > bestimmt zu einer all- 
gemeinen Lbcrsicht des im Werke befolgten Sy- 
stems, bis jetzt noch nicht haben gedruckt werden 
können, so ist der sie enthaltende I5te in den I4ten 
einzulegende Bogen, sannnt jenen Seitenzahlen über- 
gangen worden. Er wird so bald möglich folgen^ 
und ich benachrichtige hiervon blofs, damit man 
sich wegen dieser scheinbaien Liicke nicht beunru- 
hige, und den ei'Sten Band nicht binden lasse, be- 
vor dieser Bogen geliefert ist. 

Sollte — 283 Sollle, ungeachtet meiner angestrengten Sorgfalt, 
jemand in seinem Exemplare irgend einen bedeu- 
tenden Mangel in W^lil und Anordnung der Bogen 
oder Kupfer bemeiken, so ersuche ich mir solches 
bekannt zu machen. Ich werde mich dann bestre- 
ben , jedes billige Verlangen augenblicklich zu be- 
friedigen. 

Gefällt CS der gelehrten und kunstliebenden Welt 
dies Werk günstig aufzunehmen, so wiid sie mir 
dadurch vielleicht den Muth und die Mittel verlei- 
hen , gleich nachher eine ähnliche, doch viel um- 
fassendere Arbeit über die Natuigesd ichte von Bra- 
silien zu unternehmen, wovon Zoologie und insbe- 
sondere Ornithologie, den Haupttheil ausmachen 
wüiden. Zahlreiche und wichtige Sammlungen, 
die ich Wiilirend der vergangenen Jahre in diesem 
wenig bekannten und an Merkwürdigkeiten uner- 
schöpflichen Lande veranstalten liefs, haben mich im 
Besitz hinlänglicher Materialien gesetzt. Es wird 
also vom Pviblikum selbst abhängen, sich vermittelst 
eines gegenwärtigen Genusses vielleicht einen zu- 
künftigen vorzubereiten. Da übiigens mein ganzes 
Leben den Wissenschaften gewidmet ist, so wird 
alles, was zu meiner Begünstigung geschieht, un- 
mittelbar für die allgemeine Masse der menschli- 
chen Kenntnisse angewendet seyn. 
Berlin, 
den isten September , 1809. 

!♦ C, Graf von H offm ansegg. Un- — 284 — Unterzeichnung nehmen an: 
In Amsterdam Ilevr J. Calkocn; Keizersgragt , ge- 
genüber dem Mole-padt, 
Herr G. Vrolik, Professor der Botanik* 

— Berlin Herr Heyne, Doktor der Philosophie. 

Herr Graf von H o f f m a n s e g g , lironen- 
strafse No. 58. 
— VY i II d e n o Professor der Botanik 
und Naturgeschichte. 
Braunschweig Herr C. III ig er, Doktor der Phi- 
losophie ; bei dem Herrn Hofrath 
H c 1 1 w i g. 

— Bremen Herr Mertens, Professor. 

Herr Norwich, Doktor der Rechte. 

— Breslau Herr Günther, Assessor. 

— Copcnhugen Herr II o 3 n e m a n n , Professor der 

Botanik. 

— Dresden Herr B ö 1 1 i g e r , Hofrath. 

Herr Pezold; Neustadt, No. ii. 

— Erlangen Herr v. Schieber, Geheimer-Ptath , 

Präsident der Kaiserl. Akademie der 
Naturforscher und Professor der Na- 
turgesciuchte. 

— Frankfurt a. JVT^ Herr Scherbius, Doktor der 

' Medizin , und Stadtphysikus. 

— Göttingen Herr Schräder, Professor der Bo- 

tanik. 

— Gcrenki hei Moscow Herr Fischer, Doktor der 

Medizin bei Sr. Ex. dem Herrn Gra- 
fen yon Raz o um o f f s ky. — 285 — 

In Greif swalde Herr Hndol2)hi, Pjofessor. 

— Haarlem Heir Rein ward t, Professor der Bo- 

tiuiik. 

— licille Herr Curt Sprengel, Professor tier Bv>-. 

taiiik, 

— llauihur^ Herr A. Hellwig; Lei den Herren 

Fv'l a 1 1 h i e s s e n und S £ 1 1 e 
« — Land:>liut Hcir Sei; rank, Professoi-. 

— Leipzig Herr GösciiCTi, EiicUiänGlei'« 

Herr S c h w ii g r i c Ji e n , Profess or der Bo- 
tanik. 

'•^Lissabon Herr Lindenberg, bei d. Ilm, Pe- 
ters, Sc Iii ick, Hintze et Lin- 
den b e r g-. 

— London Hei r L I ^ u n n e m a n n , No, ö. Fritb 

Street, SoliO Sqnaie. 
— » JLund Herr Pcetzius, Proiessor. 

— München Herr von Moil, Ritter, Gebeimer- 

Rath und Sekretär der physiscbeii " 
Klasse der IiönigL Akademie der Wis- 
senschaften. 

— Pavia Herr Nocca / Piofessor der Botanik. 

' — PcstJi Kejr Kitaibel, Professor der Botanik. 

— St, PetersLiu-g Herr Bub er, Ptitter und Etats - 

Rath. 

Herr S t e p fi a n , Ftitter und Etats - Rath. 

— Prag Herr Mikan, Professor der Botanik» 

— liosiock Herr Link, Professor der Botanik. 

— Stettin Hqxx Meyer, HofapotUeker. 

In — 286 — hl Stockholm Herr Oiaus SwarLz, Proiessoi- 
der Botanik. ^ 

— Tühw2^cii Herr Froriep, Professor der Ana- 

toinie, 

— Wien Herr Host, Doktor der IVIediziii und Leib- 

arzt I. M. der Kaiserin von Oester- 
reich. 

Herr von Schreibers, Doktor der Me- 
dizin nnd Aufseher des K, Ii. Natu- 
ralien - liabinets. Icones plantarum selectae. 

Unter diesem Titel erscheint nächstens in Leip- 
zig eines der klassisclieu Werke, deren wir von 
dem benihmten Pallas schon mehrere erliüiten lia- 
ben, das sich aber noch ,unter den botanischen 
Werken des ehrwürdigen Veterans des NaturstU'». 
diums durch Schönlieit de)- Gegenstände auszeicli- 
net. Es enthält nämlich eine VIenf;e ganz i:eue oder 
wegen ähnlicher neuer Pflanzen neu vorzustellende 
Arten von Zwiebelgewächsen, z. B. Lilien, Crocus, 
(wodurch letztere Gattung inr Artenreichthnm ver- 
doppelt und manche interessante Beobaclitung über 
das eigne Waclistlium der Wurzelknollen beige- 
bracht wird) und aufser einer VIenge anderer merk- 
würdiger Gewächse viele Arten .von Cheiranthus 
und der sonderbaren Gattung Statice. Die Abbil- 
dungen sind nach sehr vollständigen wildwachsen- 
den Exemplaren gleich frisch entworfen, und liabea 

«dso — 287 — also selbst für die botaiiisclie Geograpliie in so fern 
Werth, als sie uns Gewächse, die selbst oder deien 
Verwandte bei uns nur in frecher Üppigkeit imGarteii- 
boden ans einander getrieben oder durch verändertes 
Klima verkümmert gesehen werden,, in ihrel' ur- 
sprünglichen Nettigkeit, Reinheit und Kräftigkcic 
vorstellen» J3ie Gewiichse sind alle in dem südli- 
chen Rufsland und Sibirien gesammelt, und das 
Werk sonach ein unentbehrlicher Beitrag für die 
Besitzer der Flora llossica. Bald sind es 3 Jahre, Avie ich den letzten Nach- 
trag zu meiner Sammlung deutscher Laubmoose lie- 
ferte : ich dachte damals bald eine 3te Nachlief^erung 
folgeil zu lassen, aber die häufige Veränderung mei- 
ner Lage , und die jetzige Vermehrung sehi- man- 
nichfaltiger Gescliäfte haben es mir bis jetzt unmög- 
lich gemacht» Jetzt bin ich etwas in Ruhe, un(J 
denke ernstlich daran, dem Publikum die Schätze, 
welche ich auf dem Harz, dem Meifsner, im Ilessi-» 
scLen, und in der schonen Gegend iim Güttingen 
salumelte, in einer 3ten Nachlieferung zu meinen 
Laubmoosen Deutschlands mitzutheilen ; diese Lie- 
ferung wird wieder 30 Arten, und unter diesen eine 
iieue, und mehrere seltene , als: Splachnum s-phaeri" 
cum, S. tenue i Dicranum aciculare , Bartramia Halle-: 
riajia , B, marckica, Grimmia striata, Tortula tortuo-^_ 
sa, Hypnum uiicinatuui , silesianuni , commutatum ^ 
Andreaca alpina etc^ enthalten. Voran geht eine kii- 
tische Üebersicht xneiner schon gelieferten Moose» 

Die — 288 — 

Die laiigcn deutschen Eesclireibuiigen werde icli 
weglassen , und dagegen kürzere lateinische wählen. 
Den Preis eines Exemplars, geheftel:, bestimme icli 
2.U I Pillilr. klingend Coiirant, also um ~ wohlfeiler 
als die früheien Hefte. Um mich übrigens in die- 
ser kritischen Zeit wegen der Druckkosten zu si- 
chern, wähle icli den Weg der Snbscription. 

Wer mit der ausländischen Litteratur bekannt 
ist, nnd die Werke des scharfsiiniigen Engländers- 
Darwin gelesen hat, dem wird es vielleicht nicht 
unangenehm scyn, wenn ich hier anzeige, dafs ich 
iiiicli eutsclilossen habe; eine für Botaniker und Na- 
tiirforsciier brauchbare Ubersetzung des Botanic 
Garden von Darwin herauszugeben. Bekanntlich 
ist das ganze Werk ein Gedicht, welches aber nur 
den kleinsten Theil beider Bände einnimmt. J)as 
für den Naturforscher Interessante darin, sind die- 
vielen Bemerkungen und Abhandlungen dieses scharf- 
sinnigen Mannes. Diese nur habe ich übersetzt, 
gesammelt und geordnet, und werde sie mit eini- 
gen eigenen Ainnerkungen begleitet herausgeben Ich 
werde das Ganze theiicn in einen Theil, welc'-er 
die botanisclien, und in einen zweiten, welcher die 
übrigen naturwissenschaftlichen (physikalischen s 
chemischen, mineralogischen, meteorologischen) Ge- 
genstände umfaist. Der erste botanische Theil liegt 
gröfsentheils ausgearbeitet schon fertig, und ich 
werde ihn bis zur Michaelismesse 1809 völlig fertig 
lieiern kunuen. wiid im Druck nicht über 16 

bis — 289 — bis Ho Bogen stark werden, der Preis kann daher 
wohl I Rthlr in kl. Courant betragen» Auch bei 
diesem Werke wühle ich den Weg der SubScrip- 
^on, 

Dr, G. E. W. Creme, 

KönigL Preufs. Professor, Lehrer der 
Naturwissenschaften am öconomischen 
Institute zu Mögelin, der Regensbiir- 
gischen botanischen Gesellschaft Ehren- 
mitglied, und der naturforschenden Ge- 
sellschaft der Wetterau correspondi- 
rendes Mitglied» 

In Friedr. Maurers Buchhandlung zu Ber- 
lin wird auf vorstehende beide Werke Subscription. 
angenommen, jedoch von Auswärtigen nur in 
Postfreien Briefen» Cryptogamische Gewächse des Fichtelgebirges» 

Gesammelt 
von Heinrich Christian Funk^ 

XIL Heft (f8o8). 251. Polytrichum affine. 

24Ö. xlspidium Thelypteris» 252. Bryum argenteum, 

*247» Equisetum variega- 253» Hypnum salebrosum. 

tum. *25^ rufescens. 

*248» Gymnostomum te- 255. silesianum. 

nue. Ä5Ö. aduncum» 

249. Dicranum varium. 257. Jungermannia cilia- 

250. tortile. ris. 

N. Journ* d. Bott 3. Bt 3. u. 4. St. T 258» — 290 — 258» Jiuigeimannia undii- 
lata. 

j2,'ii9 ßl^sia pusillai 
260* VeiTucaria pallida* 

261. Ui ceolaria' scruposa* 

262. Farmeiia clivaiicata. 
9.Ö3. Xylonia lubrum, 

264. Aecidium Pienan- 
tliis, 

265. Uredo Euplirasiae. 

XII L Heft (1808). 

*266* Aspidinm fontanum. 
26Y* Ti icliostomam eri- 

4.' A 'i : ; ,.L ... .... 

26s* Gi'ii'tmiia curvirostra. 
209. Climacium deadroi- 
des. 

Milium uiiddlatnm. 

271. ' Hypmim spleiidcns, 

272. Biixbaiunia aphyiia. 

273. Jungerniannia iaevi- 
gatä, 

274. Batracliospermiim mo- 
J iiilifornie. 

275. Batracliosperni. nio- 
jiriifcrir.e, viiiJe. 

*i76. 'ConferTa iiuejUna- 

277. toiulosa. ■ 278. Ulva liibrica. | 

279. Endocarpon Weberi^, 

280. Parnielia Prunastri* 
28 f. Spliaejia iiivea» , 

282. ' lieibarum. 

283. Puccinia Anemoiies«. 
ß, Phyteuinatis» 

284. Tiemella Auricula Jii-; 
dae* ! 

285» Erineum Vitis* 

XIF. Heft (1809). 
286. Asplenium Triclioma- 

iioicies, 
*287- Maisilea quadrifo- 

lia, 

288» Gymnostomum mi- 

ci ost omiiiii» 
289» Diciaiium adiantoi- 

des. 

290. Paibiila tOTtiiosa. 

291. I esliia attenuata. 

292. rvjiiuiim piuictatuiti. 
^293. Bai tramia marcliicav 
*294. Hypuimi B?ändowiii 

295. Juii ^e^nlanllia piaty- 

296. «^raveolens* 

297. • tricliophylla, 

298. — — quiiii^ueden 1 
tata. ' ^ — 291 — 299* Jungeiinannia incisa. 3o2. Aeciclium Anemones* 

300. Farmelia lentigera. 303. Uredo Ficariae« 

301. Aecidium Oa obi tu- 304» Geoglossum liirsu- 
berosi, tum« , Bitte an Naturforscher. 

Aus dem ersten Hefte des Magazins der Berliner 
Naturforsclienden Gesellscliaft von diesem Jalne und 
aus dem »sten St. dieses Journals wei den die I reun-. 
de der Botanik erselien haben, da(s icli mich seit 
einiger Zeit mit dem Studium der Pilse eifrig be- 
schäftigt habe* Jetzt arbeite ich, in Verbindung 
mit dem Herrn Advocat Ditmar hieselbst, an ei- 
ner Synopsis Funoorum Germaniae, Natu? forscher, 
welche diese Pflanzen gesucht und aufbewahrt ha- 
ben, würden uns recht sehr durch \ ittheilung von 
seltenern Arten veibinden, und wir sind zu ähnli- 
chen Gegendiensten, auch zu einem Tausch von 
Pilzen gegen andeie Naturprodukte gern bereit* 

Pvostock. 

H. F* Link. Der Botaniker A. N. in P. an seine Corre- 
spondenten. 

Damals als ich den Entschlufs fafste, unentgelt- 
lich junge wifsbegierige Botaniker, denen es an Zeit 
und Gelegenheit fehlte, sich selbst getrocknete Pilan- 
T 2 zen — 2g2 ~ zeii zu verscliaffen, mit einer äl^nliclien Sammlung 
zu unterstützen, und damahls, als in No» 9, des 
allgem. Anz. d. D. iSog ich mich freiwillig hierzu 
anheischig machte, konnte ich es kaum ahndeu, dafs 
mein Unternehmen mit einem , mir nun so unge- 
mein angenehmen Zutrauen beehret werden düifte. 
Höchst erfreulich ist es für mich, nun auch öffent- 
lich bekannt machen zu können, dafs zwei und neun- 
zig wifsbegierige edle und würdige Freunde dieser 
Wissenschaft mich mit ihren Wünschen beehrt ha- 
ben, zu welchen ich noch acht aus meiner Bekannt- 
schaft gewählt habe , denen eine solche Sammlung 
getrockneter Gewächse vielleicht auch nützlich wer- 
den köimte* 

Mit dieser Bekanntmachung mufs ich nun auch 
die Anzeige veibinden , dafs ich ges^en jeden Einzel- 
nen mich meines damahls öffentlich abgelegten Ver- 
sprechens, durcli ganz unentgeltliche Einsendung 
solcher versprochenen Sammlungen (ein hundert an 
der Zahl, und in jeder stets über ein hundeit ver- 
schiedene imd bestimmte Pflanzen -Arten) genau und 
buchstäblich entlediget habe, worüber ich mich 
durch die hierüber von den, meinem Wohnorte am 
nächsten gelegenen Ober - Postamte erhaltenen Post- 
scheine rechtfertigen kann , damit Einer oder der 
Andere, welcher durch einen, vielleicht möglichen, 
von mir doch keineswegs, ausgegangenen Zufall 
etwa sein ihm zugedachtes Packer nicht erhalten ha- 
ben sollte, sich wie vorher unter der bekannten 
Adresse an die Expedition des allg\ Anz. d^ wen- 
den — 393 den höiine i um mich in den Stand zu setzen, ent- 
weder das Packet zur Stelle zu scliaifen ; oder den- 
selben zu entscliäüigen, um bei Keinem wegen 
Nichterfüllung meines Yersprecliens im Schatten zu 
stehen. 

Da raein Vorrath getrochneter Gewächse mehr 
?ils hinreichend war, die eingegangenen verehrlichen. 
Auiträge und Wünsche zu befriedigen, da mir es 
selbst zu einem so grofsen Vergnügen gereichte, da- 
mit dienen zu können, so wird man mir auch zu- 
trauen, absichtlich Keinen dieser verehrten Freunde 
t^ernacliläfsiget zu haben. Nur ist es möglich, dafs 
Tielleicht ein oder das andere Packet, wegen oft 
nicht hinreichender Ang<ibe des Wohnortes, einen 
der Correspondenten verfehlt haben könnte, wie be- 
reits mit einem Packet nach FJca der Fall war, 
welches an mich wieder zurück ging, und dann 
abermahls abgeschickt werden mufste. 

Entschuldigen miifs ich mich wegen der verspä- 
teten Abseiidiing dieser Packete , woran aber einzig 
unvorhergesehene Ereignisse und Zufälle Ursache 
waren; wohin auch die nachher eingetroffenen krie- 
gerischen Unruhen, aufser meinem umfassenden Ge- 
schäftskreise, gehörten ; dagegen habe ich auch die 
nach dem von mir bestimmten Termine noch am 
Ilten April eingelaufenen 25 Schreiben, so wie die 
erstem berücksichtiget. 

Sollten, was ich mir selbst wünsche, Zeit und 
Umstände mich in eine so günstige Lage setzen, uni 
über mekreie Gewäphse zum VpitheiJ dieser oder 

ahn-* — 294 — älnilicber FreiniJe der Bbianik disponben zu köii- 
iien — denn icii besitze keinen Garten, und hänfigcs 
Bötanisiien untersagt mir mein j^mt und Ecruf, so 
Würde ich wieder mit gleichem Vergnügen ein glei- 
ches ErLieicn wagen» Bis dieses gesc hehen kann, 
bitte ich meine Freunde, die mich heuer mit ihrem 
mir so sc';?ä^.zbaren Zutrauen beehrten, diese klei- 
ne Sammlung mit Giite au!ziinehn:cn. Auch glaube 
icli, mir es von der Humanität und Gefälligkeit 
JlHer versprechen zu dürfen, mich, der ich weder 
Dank, noch irgend ein Äquivalent, unter welcliem 
Vorwand es auch sevn müdere, verlangte, die bei so 
vielen Packeten nöthige Emballage u. s. w, aus ei- 
genen Kosten bestritten habe , dadurch meinem Ver- 
sprechen ganz getreu geblieben bin, mich unter kei- 
nem andern Namen kennen zu wollen, als unter dem 
von mit', fitr gegenwiirtigt angcnommetien ; und ich 
bitte diejenigen, denen ich vielleicht, ganz wider 
meinen Willen, zufällig bekannter geworden seyn 
sollte, mich Imeiner bis! er grtinds.itzlich und stand- 
haft behaupteten Anonymität ruhig zu überlassen»